Zpráva náčelníka za léto 2002

Poslední Zprávy jste do rukou dostali v polovině června. Teď je konec září. Za ty tři měsíce se událo mnohé, co stojí za zaznamenání do našich Zpráv:

-- Předně to byl ve čtvrtek 30.května Dětský den. Vše jsme si už ve středu večer pečlivě připravili, takže čtvrteční příprava jde jako na drátkách, jen pořadatelů máme na 21 soutěží zpočátku jentaktak. Přesně v 1630 však začínáme se všemi stanovišti. Postupně přicházejí další pořadatelé (celkem 45 ), takže můžeme začít i s jízdami lodiček po Rokytce. Přichází 193 dětí, které (či spíše jejich rodiče) poprvé nahlas oceňují naši dlouholetou snahu a děkují za vydařené odpoledne. Po rozdání odměn za výkony následuje oblíbené vystoupení skupiny historického šermu. Pak už jen vše uklidit a za rok znovu.

-- Stále také pokračuje cvičení žáků - v parku a na zahradě sokolovny - se soutěží Letní disciplíny 2002 (atletika).

-- V úterý 25.června pak probíhá vyhlášení obou celoročních soutěží. V zimním jedenáctiboji byli mezi mladšími žáky nejlepší D.Sládeček, J.Tysl, D.Khol, M.Přibyl, J.Drda a O.Loudil, mezi staršími žáky vynikli M.Podlaha, J.Duchač, J.Kudroň, R.Šafránek, J.Brož a J.Michálek. Mezi dorostenci a cvičiteli pak J.Novák, T.Novák. J.Vorel a V.Tomčík.

Druhou vyhlašovanou soutěží bylo klání O nejvěrnější docházku. Za celý rok bylo 77 cvičebních hodin. 77x přišel Martin Seifert, 75x Tomáš Novák a Jakub Kudroň, 73x V.Voráč, 72x J.Novák, V.Jakoubek a M.Chlumský. Těchto 7 mělo docházku lepší než 90%. Dalších 20 cvičenců přišlo alespoň na polovinu hodin. Celkem bylo zapsáno 92 cvičenců. Průměrná měsíční docházka byla 41,1 cvičenců ( nejméně 33,25, nejvíce 45,6) při průměru zapsaných v měsíci 63,3 ( nejméně 55, nejvíce 67 ).

Za obě soutěže byli ti nejlepší odměněni našimi originálními ručně vyráběnými diplomy a sladkými i věcnými cenami.

-- Ve čtvrtek 27.6. jsme pak cvičební rok 2001/2002 zakončili.

-- Pak pro polovinu cvičitelského sboru a řadu žáků následovaly tábory, ale o nich blíže v odstavci Jilm.

-- V polovině srpna přichází velká voda, která asi překvapila většinu z nás. Většina z nás také dopadla poměrně dobře. Týden nebo i čtyři bez elektřiny, dodnes bez telefonů, zkažené jídlo, zatopené sklepy. To se dá přežít. Víme však o několika rodinách z naší jednoty, pro které povodeň nebyla jen více či méně dramatickým divadlem, ale pustošícím živlem, který jejich byty zcela vyplavil. Zejména pro ně a také pro vyplavené sokolské jednoty je určen výtěžek sbírky – modré kasičky na soklech hlavního schodiště - pomožte vydatně, ať je pomoc znát !!! Děkuji. (P.S. za prvních 20dní se vybralo 5 240,- Kč, byl bych rád, aby se vybraná částka do konce roku alespoň zdesateronásobila – vždytˇ naše jednota má skoro 1000 členů a 50,- Kč snad každý může věnovat ?! )

Po opadnutí vody čistíme palmováckou vývěsku ( koukal ji chudince z vody jen růžek ) a dávají se do ní s fotky z tábora, pozvánka na Běh strmý, ale i do cvičení. A už je tu úterý 3. září a s tím i první cvičení v období 2002/2003. Přišlo sice jen 29 cvičenců ( 9 mladších a 20 starších žáků a dorostenců ), ale není se co divit. V Libni i okolí se stále ještě uklízí, školy mají prázdniny a mnozí si možná mysleli, že zaplavená byla i sokolovna – to však naštěstí není pravda – voda se zastavila 5 metrů od vchodu u lip. Cvičení sice zatím probíhá trochu improvizovaně kvůli nepřístupnosti louky u studánky ( pálí se tam odpad ), ale my to vydržíme.

Děkuji touto cestou všem cvičitelům i cvičencům, kteří měli obavy o osud sokolovny a nabízeli svoji pomoc. A taky cvičitelům (Martin Chlumský-Čedok a Vít Jakoubek-Vítek), kteří se angažovali jako dobrovolníci v krizovém centru v Bohnicích. Možná byli i další, ale nevím o nich.

Ani se nestačíme pořádně rozkoukat a už je tu 19.září – to je den konání 2.ročníku Běhu strmého do zámeckého vrchu. I přes nepříznivé podmínky (v parku je ještě nepořádek – část trati musíme uklidit, školy mají povodňové prázdniny, mnozí mají jiné starosti než běhat po parku) přichází zatím rekordní počet účastníků – 67. Organizačně se vše docela zvládá a tak už 35 minut po doběhu posledního závodníka je ukončeno i vyhlášení výsledků ve všech 10 obsazených kategorií (z 11). Rekord klání 40,3 z loňska odolal o 0,6 vteřiny.

Vítězové kategorií /účast: Předškolní / 12 – D.Šrámek 85,6 , Ml.žákyně / 2 – K.Loudilová 86,0 , Ml.žáci / 17– D.Zelenka 59,9 , St.žákyně / 2 – A.Brůžková 68,2 , St.žáci / 7 – J.Karas 53,6 , Dorostenky / 2 – B.Matiášová 72,4 , Dorostenci / 4 – D.Třešňák 45,8 , Ženy / 7 – J.Kolpeková 68,3 , Muži / 13 – J.Kaše 40,9 , Senioři / 1 – J.Drda 59,7.

Třetí ročník se bude konat ve čtvrtek 18.září 2003.

A co nás čeká dále ? Kromě pravidelného cvičení ( ml.žáci Út a Čt 17-18, st.žáci + dorostenci Út a Čt 18-19 ) mohou cvičitelé, dorostenci i zájemci z řad starších žáků chodit v Út 19-20 do posilovny a ve Čt 19-20 hrát košíkovou. Až do poloviny října budeme za dobrého počasí cvičit venku a zlepšovat si výkony v Letních disciplínách ( vyhlášení výsledků bude na prvním cvičení v roce 2003 - v úterý 7.ledna 2003). Poté se uchýlíme pod nově opravenou střechu naší sokolovny a kromě běžného cvičení a tradiční soutěže O nejvěrnější docházku opět chystáme soutěž žaků na zimní měsíce.

Během podzimu budeme také pilně nacvičovat na tradiční Tělocvičnou akademii, která letos proběhne netradičně až po Mikuláši ( ten bude tradičně ve čtvrtek 5.12 ), a to v sobotu 7.prosince od 14 hodin. Po akademii pak bude následovat 45 minutové představení našich loutkářů ze souboru Vhlavědrát a konečně večer bude Mikulášská taneční zábava, jejíž vítěžek bude věnován vyplaveným sokolským jednotám. Přijďte se pobavit a zároveň pomoci !!

Cvičení v roce 2002 zakončíme ve čtvrtek 19.prosince.

Kromě žáků cvičí i muži. Jedna skupina si chodí zahrát fotbálek v Út 20-22 a ve Čt 20-21 na ponk-ponk, druhá parta chodí do posilovny a na pink-ponk v Út 19-20.

Všechny oddíly samozřejmě mezi sebe rády přijmou nové kamarády. To platí i pro dívčí a ženské oddíly.

Veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny a podobně naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny. O nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

Příspěvky na druhé pololetí roku 2002 prosím zaplatit v matrice do konce října – děkuji.

Zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu ( do mladších žáků patří už i kluci narození v roce 1996), ať se naše parta rozroste.

 

Pobyt v přírodě

Po nevýrazném Zimním dni, kdy jsme výkonem 23 dní obsadili „až“ 6.místo, jsme v Jarním dni v přírodě znovu zvítězili. Mezi 78 jednotami jsme spolu s Třebíčí získali 52 dní. Doufám, že i pět táborů, které pořádaly turistické oddíly naší jednoty – Jilm 28.6. – 21.7. a Káňata 21.7.-3.8. v Tajanově u Velhartic, Pampelišky 15.-21.7. na putování Šumavou, Studánka 29.6-19.7. v Lešeticích u Příbrami a gymnasté 5.-19.8. v České Třebové nám opět pomohou spolu s červnovými a záříjovými výpravami a neutuchající činností Věrné gardy k dobrému výsledku v Letním dni v přírodě. Celkem máme za léto 92 dní v přírodě.

O to, abychom bojovali o vítězství i v Podzimním dni v přírodě se může přičinit každý z Vás tím, že se připojí k už 25. (Podzimnímu) Výletu Libeňského Sokola, který se opět koná v rámci srazu v přírodě pražského pětižupí v sobotu 12. října u Mělníka. Sraz tentokráte organizuje Sokol na Mělníce. A já se těším na shledání s naší omladinou, jejich kamarády i rodiči, prarodiči a dalšími zájemci o procházku podzimní přírodou. Bližší informace v dopisku na vývěskách.

I pro podzimní řeky nabízíme zapůjčení až 10 kánoí. Cena činí 60 Kč na loď a den.

JILM

Oddíl stihl za poslední čtvrtrok uskutečnit spousty akcí. Kromě každotýdenních středečních schůzek v klubovně jsme v červnu měli tyto výpravy: 8.-9.6 jsme na kolech vyrazili do severních Čech. Z Turnova přes Frýdštejn a Rasovu rokli do Kotle ( tisíciletá lípa ) a pak už „jen“ 650 výškových metrů na Ještěd. Dále pak Panská skála u Kamenického Šenova. V neděli pak Sloup, Česká Lípa a údolím Pšovky do Mělníka a Vraňan – celkem 215 km, 10 účastníků. 21.-23.6. jsme prováděli přesun věcí z tábořiště Bohdalín u Kamenice nad Lipou do Velhartic. Po pátečním podvečerním příjezdu a bouřce s kroupami jsme až do půl jedné v noci v dešti nosili a vozili na kárce věci asi 500m k asfaltce, kam v sobotu ráno přijely dvě Avie, které se pak před polednem vydaly na 170 kilometrový přesun. Ostatní přejeli autem či vlakem a po téměř současném setkání těchto tří skupin jsme během 80 minut oba po vrch naplněné vozy vyložili. V neděli pak sekáme trávu, vozíme kameny a zpracováváme kulatinu. 26.6. pak máme poslední chůzku.

V pátek 28.6. pak odjíždíme na náš již 21. tábor.

Jaký byl ? Po prvních třech dnech, kdy se stavěl vlastní tábor se dále určitě moc nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Na veliké řece s 11 úseky, hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Kameňákoviny, různé další hry, kluci lovili 8 bobříků – dokonce o něco usilovněji než předchozí roky (zdatnost – Herkules, příroda – Ještěrka, vodní - Delfín, sebeovládání – Lev, zálesáctví – Indián, umělec – Lyra, odvaha – Vlk a kamarádství – Labuť. Názvy byly letos podle souhvězdí), byli jsme na třech výpravách – Rabí, Sušice, rozhledna Svatobor - “48“ Klenová, Domažlice, Rýzmburk, Koráb, nádherný západ slunce, Pastýřova hrušeň, Domažlice, Přimda - Velhartice, pramen Ostružné (1000 mn.m.) + chodící úsek podél Ostružné do tábora. Za 4 dny nachozeno 135 km. Počasí poměrně přálo, pár deštivých dní v druhé polovině tábora nás nerozházelo.

Přesto byl letošní tábor zvláštní pro „několik drobností“ – poprvé jsme tábořili v Pošumaví - krajina mne osobně uchvátila a snad se líbila i klukům – a holkám !!? – letos poprvé byla s námi i 3 děvčata – část Pampelišek, které v loňském období omezily své aktivity a které jak doufám se od září zase budou scházet častěji a ve svém mateřském oddíle. Tábor zvládly skvěle a ukázalo se tak, že pověsti o tvrdém Jilmu jsou opravdu asi jen pověsti – i když holky byly fakt dobré a leckterým jilmákům dělalo problém držet s nimi krok.

Kromě toho jsme na 8 dní na našem táboře hostili i 7 sokolíků a jednu vedoucí ze Sokola Zlíchov – snad se jim u nás líbilo.

Z 16 účastníků tábora byly 3 dívky a 2 hosté – zbývá 11 kluků, 2 nováčci z Káňat a 2 hoši, kteří s námi letos na tábor ještě nejeli. 15 duší je poměrně dost, přesto mezi sebou rádi přivítáme nové kamarády !!! A to co nejdříve, neboť od října hodláme pokračovat v celoroční , loni tak úspěšné hře Na veliké řece.

SCHŮZKY: středa 1630-1900 v naší klubovně v libeňské sokolovně. Pouze 25.září jsme byli na šípcích v Měcholupech (13 lidí natrhalo 96 kg ) – za jejich prodej ( a sběrem papíru) vyděláme potřebné korunky na činnost oddílu.

Kromě toho jsme i stihli posekat dvůr sokolovny u doskočišrě a taras nad ním.

VÝPRAVY:27.-29.9. – kolovka okolo Prahy (Libeň, Roztoky, Budeč, Okoř, Rudná, Velká Amerika, Dobřichovice, Černolické skály, Malá Lečice, Štěchovice, Jílové, Jesenice, Říčany, Klepec, Úvaly, Zeleneč, Dřevčice, Měšice, Klecany, Libeň). 7 osob, 232 km.

12.-13.10. PVLS – Mělník a okolí, nocleh pod střechou

2.-3.11. Nymburk, Loučeň, Jabkenice. Nocleh pod střechou.

16.11. Sadská, Kersko 17.11. dopoledne brigáda v sokolovně po obědě hry a video z výprav v klubovně

30.11. Vyzvědači – 23. ročník dobrodružné hry v staroměstských uličkách 1.12. Vycházka po Praze

14.12. Modřanská rokle, přehrada Hostivař 15.12. Videotábor – promítání videa z letošního tábora

18.12. Vánoční nadílka

Má-li kdokoli zájem umístit na internetu informace o činnosti svého oddílu, nechť zanechá u sokolníka disketu s požadovaným textem pro Vláďu Voráče, nebo se s ním spojí na tel. 604 958 108.

S přáním teplého a suchého podzimu a mírné zimy Vás zdraví

Jiří Novák (Jirkan),náčelník

tel. 2 6610 9756 ( 700-1530 ) 2 6631 3192 ( večer domů, zatím nefunguje! ) nebo i mobilní telefon 602 284 198