Co bylo, co bude – zpráva náčelníka

Začneme tedy tím, co bylo ( a průběžně se budete dočítat i co bude ). V průběhu března a dubna se vybraní žáci učili gymnastické sestavy na závody (taky si šli zaplavat a do parku vyzkoušet atletiku – to když v sokolovně probíhalo desetidenní natáčení pohádky). Kromě toho se všichni žáci a cvičitelé snažili o zlepšení svých výsledků v Zimním trojboji – házení a chytání tenisáku jednoruč, šplh a lehsedy na šikmé lavičce. Také se vždy na první hodině rozdávaly diplomky za 100% docházku v předchozím měsíci. Žáků sice přibývá, ale díky různým školám v přírodě zůstávají průměry docházek bez výrazných změn ( v květnu to bylo 44,5 ze 70 zapsaných ).

Mimochodem – celkové vyhlášení obou soutěží proběhne na předposlední cvičební hodině v úterý 24. června. Poslední cvičení tedy bude ve čtvrtek 26. června a první cvičení po prázdninách hned v úterý 2. září. A chvíli na to - ve čtvrtek 18. září se uskuteční 3. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Doufám, že počet účastníků letos překročí stovku ( loni po povodních jich bylo 67 ).

Do té doby (červen, září, ale i začátek října) bude cvičení probíhat venku (park, zahrada sokolovny) – ponejvíce se budeme věnovat atletice a hrám. A to už i na našem klasickém místě – louce U studánky, která je už po povodních znovu oseta a v pořádku.

Ale abych se vrátil k tomu co bylo a čemu cvičitelé a vybraní žáčci věnovali spoustu energie. Byl to pražský přebor všestrannosti ( plavání, šplh, sportovní gymnastika a lehká atletika ), který probíhal 25.-27. dubna. Nakonec jsme vyslali 17 závodníků, kteří si vedli velmi dobře. (uvádím jen umístění do 4. místa).

Mladší žáci I. (4 naši) : plavání – 3. E.Novák z 11 , atletika – 3.J.Michalec z 21 , gymnastika – 4. J.Michalec z 11.

Mladší žáci II. (7 našich) : šplh - 3. M.Přibyl z 19, atletika – 1. T.Marek z 27, gymnastika – 4.M.Přibyl z 19.

Celkově 2. M.Přibyl a 3. T. Marek ze 17.

Starší žáci III. (3 naši) : plavání – 2. O.Loudil z 9, atletika – 3. O.Loudil z 13, gymnastika – 4. O.Michalec z 10.

Celkově 2. O.Loudil z 5.

Starší žáci IV.( 3 naši) : plavání – 3. J.Kudroň ze 14, šplh – 1. J.Kudroň, 3. J.Přech z 6, atletika – 1. J.Kudroň ze 17, gymnastika – 2. J.Kudroň z 6.

Celkově 1. J.Kudroň z 6.

Celkem 5 našich žáků postoupilo do celostátního přeboru všestrannosti ( z každé župy vždy jen dva nejlepší). Do Plzně 30.5.-1.6. jedou mladší žáci M.Přibyl, T.Marek, V.Strieborný a E.Novák, na přebor staršího žactva v Praze pak postoupil J.Kudroň a možná i O.Loudil. Držme jim palce.

Následuje informace o rozdělení peněz z povodňových kasiček a Šibřinek : celkem se dala dohromady suma 30 000,- Kč, která se rovným dílem rozdělila mezi 4 vyplavené rodiny a jednoty v Nižboru a Karlíně.

Během března a dubna se Jilm postaral i o přípravu zahrady sokolovny na letní provoz – úklid odpadků, příprava doskočiště, sekání trávy, atd..

Konečně se musím zmínit i o Dětském dni, který proběhl včera, tedy 29. května na tradičním místě – části louky U studánky a v přilehlém okolí za nádherného slunečného počasí. Oproti předešlým letům jsme změnili soutěže a rozšířili jejich počet na 27. Téměř veškerou tíhu příprav nesli tři vedoucí z Jilmu, avšak v den D byl k dispozici potřebný tým pomocníků. Celkem bylo 51 pořadatelů ( 36 žáků a cvičitelů – z toho bylo 20 jilmáků !!, 15 zbylých pořadatelů bylo z Věrné gardy, Studánky, žákyň a hostů). Ti všichni se zasloužili o převoz věcí, přípravu disciplín, vlastní organizování soutěží na jednotlivých stanovištích, vydávání razítkových lejster na počátku a odměn na konci (bylo vydáno cca 16 kg sladkostí v hodnotě 2000,- Kč) , provoz lodiček na Rokytce i o úklid všech propriet a louky po Dětském dni. A mělo to všechno smysl ? Určitě ! Přišlo 241 dětí !!!. A celý program měl nádhernou tečku v opravdu vydařeném vystoupení našich šermířů, které mělo zasloužený dlouhý potlesk. Ještě jednou všem díky.

Různé výsledky, dopisky a fota můžete sledovat na vývěskách a tablech ve vestibulu sokolovny a nově i v krásných vývěskách na sokolovně.

 

POBYT V PŘÍRODĚ

Další společnou možností jak přispět k dobrému výsledku v Jarním dni v přírodě 2003 byl 15. Sraz v přírodě pražského „pětižupí“ ( 26. Jarní Výlet Libeňského Sokola ), který se konal v sobotu a neděli 3.-4. května 2003 na Zvířeticích. Působivý program ( organizátoři v kostýmech, plivači ohňů , stylové hry, ...) v areálu gotické zříceniny připravil Sokol Staré Město. V sobotu se soutěžilo (Pavouk, Kejklíři, Komedianti, Dobývání hradů, Modrá stuha, Rytířský souboj, Vaření, ...) – vyhrála Libeň, která byla tradičně i nejpočetnější jednotou – 53 z 158 účastníků z 9 jednot. V neděli pak byl hlavním bodem programu Zálesácký Závod Zdatnosti. Mezi 19 trojicemi zvítězila trojice Jilmu a postoupila tak na celostátní finále . Trochu mě jen mrzí, že se na dlouho inzerovaný výlet nedostavil nikdo ze Studánky a Věrné gardy.

27. PVLS se bude konat v sobotu 11. října - veškerý program tentokráte připraví Sokol Říčany a Radošovice. Už teď srdečně zvu.

Připomínáme možnost zapůjčení kánoí na letní sjezdy našich krásných řek. Máme k dispozici 10 lodí s pádly, 7 barelů na věci a 14 vest. Nově též vozík na cca 8 lodí. Cena: 60Kč na loď a den. Vozík 150 Kč/den. Veškeré informace a objednávky u náčelníka. Neváhejte, ať nemusíte jet v neckách.

Připravují se tábory: Káňata a Mirek 29.6. – 12.7. , Jilm 11.7.-3.8. v Tajanově u Velhartic, Studánka 29.6.-19.7. v Lešeticích.

 

JILM

pokračuje v počtu 19 kluků a 4 vedoucích ve svém obvyklém náročném, ale přitažlivém programu, který láká k pravidelné účasti. V květnu mohlo být v archu při 2 výpravách, 4 schůzkách a Dětském dni 161 čárek a bylo jich 136 ( účast 85% ).

Co děláme :

SCHŮZKY: středa 1630-1900 v naší klubovně v libeňské sokolovně (Měsíční bodování – účast, hry, kvízy, tábornické dovednosti, celoroční hra, …)

VÝPRAVY: po dvou až třech týdnech, většinou pěší, též kola a lodě.

TÁBOR : v roce 2003 v Tajanově u Velhartic ( mezi Sušicí a Klatovy), 11.7. – 3.8. , 24 dní, cca 2400,-. Hledáme posledního človíčka k doplnění počtu.

Co bylo :

15.3. Stopování rodu – Benešov, Kožlí, Chvojen, Neštětická hora, Týnec nad Sázavou, 23km, 10 osob. Úsek - stopování

16.3. Dopoledne brigáda kolem sokolovny , odpoledne hry a promítání videa z výprav, 15 osob

19.3. 21. Mistr uzlování – vítěz Nezmar, průměrným časem 10,0. 16 účastníků.

29.-30.3. Aprílovka Média v tunelu – Malá Skála a okolní divukrásná pískovcová skalní města se zbytky sněhu, Železný

Brod, Kozákov, 35km, 15 účastníků. Nocleh v sokolovně v Líšném. Úsek – vaření z uchovaných potravin.

12.-13.4. Boj družin – 21. ročník oddílového přeboru v tábornickém desetiboji – údolí říčky Vrchlice u Kutné Hory, nocleh již v přírodě. 7km, 14 účastníků. Vítěz Nezmar - 95 bodů ze 100. Úsek – vejce vařená na kameni. Noční slepé putování do štoly.

23.4. 19. Mistr signalizace – vítěz Nezmar – 75 bodů z 75 možných. 21 účastníků.

3.-4.5. JVLS – Zvířetice – 8km, 15 účastníků, zpestřeno noční výpravou na Michalovice – šikmá věž Putna. Úsek – Medvěd.

23.-25.5. – loďovka - choďovka – Otava – 46 km ze Sušice do Čejetic. Nedobrovolné páteční noční putování, silniční kontrola, 2x defekt kola vozíku, ... Vlastní voda však bez chyby. 15 lodí, 15 jilmáků a 16 hostů. Úsek – Lov ryb.

23.-.25.5. Finále ZZZ – Vítek a naše závodní trojice Řek, Nezmar a Drátek – mezi 22 trojicemi v celostátním finále zvítězili !!!

 

Připravujeme:

6.-8.6. – kolovka – navštívíme všechna jilmácká tábořiště (Chřenovice, Jetřichovice, Libež, Krasoňov, Horní Krupá, Nadějkov, Bohdalín). Bude i doprovodné vozidlo pro batohy. Zveme i bývalé členy.

27.-29.6. – jaxi- taxi – stavba tábora. Povinná pro všechny účastníky tábora.

TÁBOR : 11.7.-.3.8. Tajanov u Velhartic, 24 dní , 2400,- Kč. Máme jedno volné místo !!

Stejně jako loni u nás týden budou sokolíci ze Zlíchova.

První schůzka v září již ve středu 3.září – klubovna 16:30.

Informace o veškerém dění ve cvičení i Jilmu též na http:// WWW.SOKOL-LIBEN.CZ

Chce-li kdokoli uveřejnit informace na internet, nechť kontaktuje cvičitele Vláďu Voráče (604958108)

30.května zdraví trpělivé čtenáře a přeje příjemné léto Jiří Novák,náčelník

Informace na tel. 2 6610 9756 (7-15:30) , 602 284 198