Zpráva náčelníka za léto 2001

Ještě jsme se ani nevzpamatovali z června s řadou jeho akcí, příprav táborů i léta s tábory vlastními a už je tu zase září a sním i pravidelné cvičení. Ale hezky popořadě, protože bez disciplíny a pořádku by se určitě nedalo stihnout vše, o čem budu psát v následujících řádcích.

Takže co všechno se vlastně událo od přelomu května a června, kdy vyšli poslední Zprávy ?

-- Předně to byl ve čtvrtek 31.května Dětský den. Vše jsme si už ve středu večer pečlivě připravili, dokonce se ve čtvrtek včas a v dostatečném počtu sešli, ale sotva jsme krátce po třetí hodině začali nakládat věci na vozík, přihnala se bouřka. Co teď ? Přesunout vše do sokolovny, nebo doufat v umoudření počasí ? A prší a prší. Krátce před čtvrtou vyjíždím na kole na kopec nad gymnáziem, odkud je výhled na Prahu i oblohu. Zdá se, že mraky brzo přejdou. V 1550 začínáme s přesunem věcí do parku na louku U studánky, připravujeme všech 21 soutěží i 4 lodě k splouvání Rokytky. Zatím nás je asi 20 (včetně několika mladších žáků !), každou chvílí však přibývají další pořadatelé, jak přicházejí ze zaměstnání či školy. Přesně v 1630 začínáme !! Aby však vše nebylo tak jednoduché, asi za čtvrt hodiny přichází vichřice. Láme větve a odnáší vše, co není pevně připoutáno (včetně našich vývěsek, vybavení soutěží, apod.). Naštěstí však trvá jen chvíli.. Pak už vše v poklidu spěje do vydařeného odpoledne. I přes ono strašné počasí přichází 148 dětí, pro které 52 pořadatelů (Jilm, Pampelišky, Studánka, Káňata, cvičenci, cvičitelské sbory a Věrná garda ) připravilo pestrý program. Po rozdání odměn za výkony následuje oblíbené vystoupení skupiny historického šermu. Pak už jen vše uklidit a za rok znovu.

-- Stále také pokračuje cvičení žáků - v parku a na zahradě sokolovny - se soutěží Letní disciplíny 2001 (atletika). Navíc dva naši žáci (David Khol a Jan Vorel ) postoupili za župu do celostátního přeboru všestrannosti (plavání, gymnastika, šplh, atletika).

Jan Vorel byl celkově 9. mezi 45 soupeři v katergorii starších žáků ( v plavání dokonce 2. ), David Khol 12. mezi 14 mladšími žáky.

-- V úterý 26.června pak probíhá vyhlášení obou celoročních soutěží. V míčovém pětiboji mladších žáků byli nejlepší D.Khol, D.Sládeček, M.Smutný, V.Sládeček, T.Kulhánek, O.Loudil, P.Miškovský, J.Duchač a J.Mastík. V míčovém desetiboji si mezi strašími žáky nejlépe vedli T.Pajma, J.Michálek, V.Hošek, V.Tomčík, M.Pajma a M.Messany. Mezi dorostenci a cvičiteli pak J.Novák, T.Novák a P.Voráč.

Druhou vyhlašovanou soutěží bylo klání O nejvěrnější docházku. Za celý rok bylo 73 cvičebních hodin. 72x přišli J.Kudroň, M.Chlumský a V.Voráč. 70x dorazili J.Novák, M.Seifert, R.Šafránek a T.Novák, 69x V.Jakoubek, 66x J.Vorel. Těchto 9 mělo docházku lepší než 90%. Dalších 36 cvičenců přišlo alespoň na polovinu hodin. Celkem bylo zapsáno 83 cvičenců. Průměrná měsíční docházka byla 43 cvičenců ( nejméně 38, nejvíce 48,3 ) při průměru zapsaných v měsíci 63,5 ( nejméně 58, nejvíce 70 ).

Za obě soutěže byli ti nejlepší odměněni našimi originálními ručně vyráběnými diplomy a sladkými i věcnými cenami. Kromě toho byly všem cvičencům rozdány zpěvníčky s písničkami do pochodu i k táboráku, které stejně jako loni k sletu sestavila a vyrobila naše vzdělavatelka Věra Šťastná – díky.

-- Ve čtvrtek 28.6. jsme pak cvičební rok 2000/2001 zakončili.

-- Pak pro polovinu cvičitelského sboru a řadu žáků následovaly tábory, ale o nich blíže v odstavci Jilm.

-- V polovině srpna se již dělá nová vývěska na Palmovce s fotkami z tábora, s pozvánkami na Běh strmý, ale i do cvičení. A už je tu úterý 4. září a s tím i první cvičení v období 2001/2002. Přišlo sice jen 38 cvičenců ( 10 mladších a 28 starších žáků a dorostenců ), ale už za týden máme zapsáno 22 mladších žáků a 36 starších žáků a dorostenců..

Cvičení sice zatím probíhá trochu improvizovaně kvůli pokračující opravě sokolovny ( fasáda, šatny, sprchy , …), ale my to vydržíme, vždy‘t opravená sokolovna přece stojí za trochu nepohodlí.

A co nás čeká dále ? Kromě pravidelného cvičení - ml.žáci Út a Čt 17-18, st.žáci + dorostenci Út a Čt 18-19, mohou cvičitelé, dorostenci i zájemci z řad starších žáků chodit v Út 19-20 do posilovny a ve Čt 19-20 hrát košíkovou. Až do poloviny října budeme za dobrého počasí cvičit venku a zlepšovat si výkony v Letních disciplínách. 20.září pak po loňské úspěšné zkoušce ( 0.ročník) pořádáme 1.ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. – k běhu, poklusu či chůzi na trati dlouhé 199 metrů s převýšením 29 metrů zveme žactvo, jejich rodiče, kamarády a vůbec celou veřejnost.Start je průběžně mezi 1630 a 1800. Startovné 10Kč, děti polovic.Běh se koná za každého počasí. Pro každého drobná sladkost, pro nejlepší diplom a věcná cena. Jména vítězů budou zvěčněna na putovním poháru.

Překoná někdo loňský rekord 42,5 vteřiny L.Pazdery ?

Během podzimu budeme také pilně nacvičovat na tradiční Tělocvičnou akademii, která letos proběhne netradičně až po Novém roce, protože 16.2. se bude slavit 140. výročí založení Sokola. Ve čtvrtek 6.prosince přijde Mikuláš a cvičení v roce 2001 zakončíme ve čtvrtek 20.prosince představením našich loutkářů.

Kromě žáků cvičí i muži. Jedna skupina si chodí zahrát fotbálek v Út 20-22 a Čt 20-21, druhá parta chodí do posilovny a na pink-ponk v Út 19-20.

Všechny oddíly samozřejmě mezi sebe rády přijmou nové kamarády. To platí i pro dívčí a ženské oddíly.

Veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny a podobně naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sikolovny. O nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

Příspěvky na druhé pololetí roku 2001 prosím zaplatit v matrice do konce září – děkuji.

Jsme-li u děkování, děkuji i „svému“ cvičitelskému sboru, který se o kluky dobrovolně a zadarmo staral po celý uplynulý cvičební rok. Byli to Tomáš Novák, Vláďa a Pavel Voráč, Martin Chlumský ( ten si mimochodem za 10 víkendů školení a zkoušek v Tyršově domě vydobil II.cvičitelkou třídu ), Vít Jakoubek a Jan Turek. Letos se naše řady rozšíří. Z vojny se vrátí Petr Bureš a doufám, že se do této náročné ale krásné činnosti vrhnou i čerství cvičitelé z řad dorstenců, kteří na jaře navštěvovali cvičitelské kursy.

Zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu ( do mladších žáků patří už i kluci narození v roce 1995), ať se naše parta rozroste.

P.S. V květnu 2002 ( sobota 25.5. )se bude v Brandýse konat Sokolský den ( jakýsi župní slet ), kterého se jako jedna z největších a nejaktivnějších jednot župy samozřejmě zúčstníme. Bližší informace v příštích Zprávách koncem roku.

 

Pobyt v přírodě

Po nevýrazném Zimním dni, kdy jsme obsadili „až“ 4.místo, jsme v Jarním dni v přírodě znovu zvítězili. Mezi 92 jednotami jsme s náskokem 24 dní zvítězili před Sokolem Třebíč ( 38 dnů v přírodě ) a Dvorem Královým nad Labem ( 30 dní ).

Doufám, že i čtyři tábory, které pořádaly turistické oddíly naší jednoty – Káňata 1.-14.7., Jilm 13.7. – 5.8. a Pampelišky 5.-19.8. v Bohdalíně u Kamenice nad Lipou a Studánka 1.-20.7. v Lešeticích u Příbrami nám opět pomohou spolu s červnovými a záříjovými výpravami a neutuchající činností Věrné gardy k dobrému výsledku v Letním dni v přírodě.

O to, abychom bojovali o vítězství i v Podzimním dni v přírodě se může přičinit každý z Vás tím, že se připojí k už 22. (Podzimnímu) Výletu Libeňského Sokola, který se opět koná v rámci srazu v přírodě pražského pětižupí v sobotu 13. října v Mokrovratech u Dobříše. Sraz tentokráte organizují sokolské jednoty z Dobříše a Nového Knína. A já se těším na shledání s naší omladinou, jejich kamarády i rodiči, prarodiči a dalšími zájemci o procházku podzimní přírodou. Bližší informace v přiloženém dopisku.

I pro podzimní řeky nabízíme zapůjčení až 9 kánoí. Cena činí 60 Kč na loď a den

 

JILM

Oddíl stihl za poslední čtvrtrok uskutečnit spousty akcí. Kromě každotýdenních středečních schůzek v klubovně jsme v květnu a červnu měli tyto výpravy:19.-20.5. Loďovka Lužnice. 30 lidí v 15 kánoích sjelo 54 km ze Soběslavi do Bechyně. 8.-10.6. jsme na kolech vyrazili do západních Čech. V pátek vlakem do Chebu a prohlídka „bahenních“ sopek v rezervaci SOOS, v sobotu pak Skalná, Cheb, Kynžvart, Mariánské Lázně, Vlkovice s jilmem o průměru kmene 1,75m, Tachov. V neděli pak za deště, zimy a mlhy Přimda, Sedmihoří a Stříbro. Devět cyklistů ujelo 188 km. 27.6. jsme měli poslední chůzku a 29.6.-1.7. pak Pracovní výpravu na tábořiště v Bohdalíně. Sekání a hrabání louka tentokráte obstaraly Pampelišky a Káňata o víkendu 22.-.24.6. Na nás tedy zbylo „pouze“ postavení tábora. Vše jsme zvládli a Káňata přijela v neděli do hotového. Celkem 19 budovatelů.

TÁBOR Po 10 dnech odpočinku se v pátek 13. července schází 13 kluků a 4 vedoucí na srazu k odjezdu na jubilejní 20. tábor. Večer dojíždíme do Bohdalína, spíme v lese pod celtami, ráno se loučíme s Káňaty, uklízíme a upravujeme tábor k obrazu svému a večer už je tu zahajovací táborák s vyhlášením bobříků a tím tábor doopravdy začal. Bobříci byli letos pojmenovaní po drahých kamenech: zelený - znalost přírody - Olivín , modrý – plavec - Akvamarín , žlutý - sebeovládání – Jantar , červený – atlet – Pyrop , hnědý – zálesák – Krevel , fialový – umělec – Ametyst , šedý – odvaha – Opál , bílý – kamarádství – Křišťál. A pak už jen 23 dní normálního jilmáckého tábora: služby v kuchyni, hlídky, voda, dřevo, mytí nádobí, odpracovávání galejí, ale i lovení zmíněných bobříků, táborová hra V královských službách s 13 úseky (vyráběcí, hrací, chodící, na mozkovnu, denní i noční ), členská i erární ruleta, zábavné hříčky Karlata, ranní rozcvičky, každodenní dopolední hra, rytířská klání, zápasy v kopané, ufíjené a softu, táboráky, zpívandy, čítandy, dražby, 3 výpravy – Mlýny, Choustník, Luční rybník (mykologická rezervace), Hroby, Radenín, Černovice 33km - dvoudenní „48“ Nová Včelnice, Čertova skluzavka na říčce Žirovnici, Nová řeka, Rožmberk, Třeboň, Nové Hrady, Terčino údolí, celé Novohradské Hory, Kaplice, České Budějovice 83 km - dvoudenní výprava Holná, Frahelž, Veselí, Borkovická Blata, Soběslav, Dírná, Červená Lhota, Deštná 45 km + cca 25 km úsek. A než se člověk naděje – uklízíme, balíme a v neděli 5. srpna odjíždíme. Počasí tábora nebylo sice optimální. Nejprve vytrvalé deště, pak zase úmorná vedra, ale šlo to. A stejně tak i s kluky. Bylo jich méně než jiné roky, takže ti co nejsou moc aktivní a jen se vezou byli více na očích. Oproti loňsku však přibylo samostatnosti, rozhodnosti a leckde i šikovnosti. Dá se říci, že oproti loňsku jsme se k ideálnímu táborníkovi zase o kousek přiblížili ( však jsme na ně byli přísní a vytíkali jim chyby i v extrémních situacích ).Až na těch pár mušek, much či masařek však byli bezvadní. Z 13 účastníků dva nejstarší ukončili činnost, další byl host. Zbývá deset duší., mezi nimi ovšem tři zkušení rádcové, kteří by měli zbylých 7 členů a dalších 4 – 5 nováčků z Káňat a ze Sokola naučit vše potřebné a přenést na ně i tradici, aby Jilm i v dalších letech byl tím oddílem jako před dvaceti lety, kdy byl v únoru 1982 založen. Snad se to podaří. ( Šamane, Vašku, Kačere – spoléháme na Vás !!! )

Slavnostní schůzka k 20. výročí založení oddílu bude v sobotu 2.února 2002. Zveme všechny současné i bývalé členy včetně zakladatele oddílu Zdeňka Lauschmanna. Ale do té doby nás čeká bohatý program:

SCHŮZKY: středa 1630-1900 v naší klubovně v libeňské sokolovně. Pouze 12. a 26.září jedeme do Jiren sbírat šípky – za jejich prodej vyděláme potřebné korunky na činnost oddílu.

VÝPRAVY:21.-23.9. – kolovka směr Nymburk, Kopidlno, Dvůr Králové, Kuks, Hradec Králové, Kunětická Hora, Pardubice.

13.-14.10. PVLS – Mokrovrata a okolí – nocleh pod střechou

3.-4.11. Kokořínsko – v sobotu společně se žákyněmi Sokola Mělník s kterými cvičili naši žáci na sletě. Nocleh pod střechou.

17.11. Tetín a okolní jeskyně 18.11. Brigáda v sokolovně a klubovně

1.12. Vyzvědači – 22. ročník dobrodružné hry v staroměstských uličkách 2.12. Vycházka po Praze

15.12. Jince a okolní kopce Plešivec a Písek 16.12. Videotábor – promítání videa z letošního tábora

19.12. Vánoční nadílka

Po dvou letech jsme táborem ukončili celoroční hru v Královských službách. Na podzim si dáme přestávku, abychom se více mohli věnovat nováčkům, kterých doufám bude víc než 4 domluvení. Od ledna pak postupně rozběhneme novou hru. O čem a o kom bude, či v jaké době se bude odehrávat budeme postupně členstvo informovat pomocí různých náznaků již od září (první je k vidění v palmovácké vývěsce), ale ani zde více neprozradíme.

Závěrem celého povídání snad jen to, že moje pracovní vytížení a nutnost být častěji i na delší dobu mimo Prahu mi už zřejmě neumožní 100% účast na všech sokolských a jilmáckých akcích. Více se tedy zapojí i ostatní cvičitelé a vedoucí. Ale myslím, že všichni jsme již dostatečně zkušení a spolehliví a vše zvládneme.

S přáním, aby Akademie proběhla v již opravené sokolovně Vás zdraví

Jiří Novák (Jirkan),náčelník

tel. 6610 9756 ( 645-1515 ) 6631 3192 ( večer domů ) nově i mobilní telefon 0602 / 284 198

Naše internetová adresa je nově SOKOL – LIBEN.HYPERLINK.CZ

Má-li kdokoli zájem umístit na internetu informace o činnosti svého oddílu, nechť zanechá u sokolníka disketu s požadovaným textem pro Vláďu Voráče, nebo se s ním spojí na tel. 0604 / 958 108.