Zpráva náčelníka aneb podzim 2001

Letošní podzim byl zvláštní, nejprve chladné září, ale pak nádherný říjen, který nám umožnil cvičit venku až do 15. října. V parku a na doskočišti vedle sokolovny jsme zlepšovali své výkony v 7 atletických disciplínách – vyhlášení výsledků s rozdáním diplomků proběhne ve čtvrtek 3.ledna 2002.

20.září jsme po loňském zkušebním 0.ročníku ( 43 běžců , vítěz dosáhl času 42,5 vt. ) uspořádali 1.ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Na trať dlouhou 199 metrů s převýšením 29 metrů se postupně vydalo 59 běžců nejen z naší jednoty. Z jedenácti kategorií bylo obsazeno 7 – nejvíce Předškolňata – 18 , mladší žáci - 16 a muži – 11. Celkem 4 běžci byli rychlejší než loňský vítěz (J.Kaše 40,2 – muži, J.Hudský 40,6 – dorostenec , J.Novák 41,3 a P.Bureš 42,5 – oba muži).

Každý účastník dostal krásný pamětní lísteček a sladkost, první tři v kategorii diplom a vítězové pak plastiku sokolíka a právo na zvěčnění jejich jména v podstavci putovního poháru. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

Předškolní – F.Nehasil 1:22,1 , Mladší žákyně - E.Řezníčková 1:14,3 , Mladší žáci J.Tesař 1:06,1 , Starší žákyně – B.Matyášová 1:06,0 , Starší žáci – J.Michálek 54,8 , Dorostenci – J.Hudský 40,6 a Muži J.Kaše 40,2.

Celou akci organizovalo 6 cvičitelů a několik pomocníků z řad žáků a dorostenců – těm patří můj dík.

2.ročník se bude konat ve čtvrtek 19.září 2002

Po 15.říjnu jsme se už museli uchýlit do sokolovny, neboť jsme se venku již neviděli pro tmu.

V sokolovně jsme pak krátce s Jakubem Michálkem zopakovali gymnastické sestavy, protože stejně jako loni postoupil do nominačního závodu Prahy pro trojutkání Praha-Brno-Bratislava. Bohužel obsadil nepostupové místo, ale i tak je to úspěch.

Kromě pravidelného cvičení (rozcvička, nářadí, závěrečná hra – letos navíc více drobných hříček na začátku i konci hodiny) a každoroční soutěže O nejvěrnější docházku jsme od listopadu na každou hodinu zařadili i jednu z 11 soutěží Zimního jedenáctiboje – různé mrštnostní a posilovací cviky s i bez nářadí.

V sobotu 10.listopadu proběhl v naší sokolovně karneval s hrochem

24.listopadu se pak tři smíšená družstva zúčastnila župního turnaje v sálové kopané ( 3 kluci + 2 děvčata ). Mladší žactvo zvítězilo mezi 4 družstvy (J.Drda, M.Kutil, V.Sládeček, J.Hejtman, P.Kubašta, J.Melichar, A.Thursová, M.Staňková), Starší žactvo mezi 3 družstvy též zvítězilo ( J.Vorel, J.Tomčík, V.Tomčík, M.Seifert, B.Matyášová, A.Duchačová.) Pouze družstvo dospělých „ pokazilo“ dojem, když mezi 3 družstvy bylo až druhé (V.Voráč, P.Voráč, P.Bureš, A.Valentová, M.Burešová, Z.Lechnýřová).

V sobotu 1.prosince jsme se pak v počtu 8 závodníků zúčastnili soutěže Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy – ani zde jsme si ostudu neudělali. Mezi mladšími žáky I. byl J.Tysl třetí časem 10 vt. , mezi ml.žáky II. vyhrál J.Drda časem 5,0, O.Loudil měl čas 8,7 vt.. Všichni šplhali 4 metry. Dalších pět závodníků šplhalo 5 metrů. Mezi staršími žáky III. vyhrál J.Kudroň časem 4,6. Ve starších žácích IV. byl J. Vorel časem 5,0 třetí a M.Seifert obsadil časem 5,3 místo čtvrté. Mezi muži pak další prvenství pro Libeň získal náčelník J.Novák časem 3,7, čtvrtý pak byl časem 4,6 P.Voráč. Kromě toho jsme obeslali i soutěž štafet, ale výsledky zatím neznáme.

V okamžiku četby těchto Zpráv již za námi bude i Mikuláš (6.12.) a možná i poslední letošní cvičební hodina (20.12.) s klasickým vánočním představením našich loutkářů.

V novém roce ( poprvé se sejdeme již ve čtvrtek 3. ledna ) nás pak čeká nácvik na Tělocvičnou akademii - u příležitosti 140. výročí založení Sokola a slavnostního otevření naší sokolovny po opravě fasády ( obrovské množství práce při této akci odvedli a náš dík si zaslouží starosta Josef Žáček, jednatelka Marta Halíková a bratr Pavel Jakoubek a všichni další, kteří více i méně přispěli ke zdárnému dokončení této akce.) – neděle 10.března. Žáci budou nacvičovat: ml.+st. – Přeskoky, ml. – Skladbu se stavebnicí sokolík vymyšlenou našimi cvičiteli a konečně pak spolu se žákyněmi nacvičíme Divadlo - krátkou pohádku. V mezidobí se budou 9.2. konat závody v plavání, budeme nacvičovat na gymnastické závody (9.4.) a věnovat se přípravě dětských i dospěláckých Šibřinek, které se budou konat v sobotu 9.února. Kromě toho začneme postupně s přípravami na Sokolský den v Brandýse, který se bude konat v sobotu 25. května. Jako každý rok to vypadá na rušné jaro, ale již Tyrš říkal: „ Kde stanutí, tam smrt “

Kromě žáků – rádi mezi námi uvítáme další kamarády ( prozatimní měsíční počty zapsaných a průměry v září, říjnu a listopadu jsou: Ml.žáci – 26/14,6 , 24 /16,9 a 28/18,4 , Starší žáci – 18/10,9 , 21/15,0 a 20/12,9 , Dorostenci+cvičitelé - 20/11,5 , 17/12,8 a 18/13,0 ) , chodí pravidelně na svůj fotbálek i mladší muži – průměr 10. Čtyři starší muži pak pravidelně nacvičují na vystoupení v Brandýse.

 

POBYT V PŘÍRODĚ

V jedenáctém ročníku této soutěže, ve které se sčítají dny prožité turistickými oddíly i cvičenci v přírodě, jsme po 4. místě v Zimním dni a vítězství v Jarním dni obhájili tuto pozici i v Letním dni ( díky 5 táborům a několika červnovým a záříjovým výletům jsme dosáhli čísla 101 a porazili tak o 8 dní druhou Třebíč a o 33 dní třetí Spořilov). Pokud budeme dost dobří i na podzim, můžeme po roční přestávce opět v této celorepublikové soutěži zvítězit. Kromě všech čtyř turistických oddílů a Věrné gardy k tomu přispěl i 22. Podzimní Výlet Libeňského Sokola – mezi 171 účastníky ( z 10 jednot ) podzimního srazu v přírodě pražského pětižupí byla naše účast 67 výletníků tradičně nejpočetnější. Krásného počasí , dobrého programu a buchet jsme si i s koupáním užili díky jednotám z Dobříše a Nového Knína, které sraz na a v okolí Královy stolice u Mokrovrat pořádaly.

V pořadí již 23. JVLS se bude konat 6.-.7.dubna – pořádá Sokol Staré Město a Zdeněk Lauschmann – opět včetně Zálesáckého Závodu Zdatnosti.

JILM

Od září měl zatím 13. schůzek ( na dvou jsme kousek za Prahou nasbírali 135 litrů šípků ) a výpravy:

21.-23.9. Kolovka aneb 3 věže a sopka – 6 cyklistů , 190 km na trase Chlumec nad Cidlinou, Holovousy, sopka Hřídelec , Nová Paka, Novopacké vodopády, hrad Pecka, hráz přehrady Les Království, Dvůr Králové, Kuks, Hradec Králové, Kunětická Hora a Pardubice.

13.-14.10. PVLS aneb Slunečný altán s buchtami – 11 jilmáků druhý den ještě Dobříš (přespání v sokolovně ), rybník Strž.

3.-4.11. Kokořínsko „ s Mělníkem“ – na pozvání sokola na Mělníce plánován výlet na Kokořínsko (se žákyněmi, s kterými jsme cvičili na sletě). Výlet se vydařil - bylo 9 jilmáků a 18 hostů z Libně, ale z Mělníka jen dva muži, ale žádná žákyně !

17.11. Znovu do zamřížované jeskyně – 14 „speleologů „ důkladně prolezlo 6 jeskyní v okolí Srbska včetně v Jilmu legendární a po 15 letech znovuobjevené a „znovuotevřené“ zamřížované jeskyně.

18.11. – 9 jilmáků se podívalo do Národního muzea a do stroměstských uliček před Vyzvědači. 21. ročník Vyzvědačů – 22 hráčů a 6 nehrajících hostů se dobře pobavilo při tradiční akci.

2.12. Brigáda v klubovně – během opravy fasády se vybouráním příčky zvětšila jilmácká klubovna o předtím nevyužitou úzkou místnost (opět dík pro starostu Josefa Žáčka ) – při úklidu v klubovně i přilehlých prostranství se činilo 14 jilmáků, 3 Pampelišky a jeden zástupce Káňat.

Chystáme:15.12. Jince, Plešivec – zimní výpravička , 16.12. – Videotábor , 19.12. – Vánoční nadílka , 19.-20. ledna – Zimní táboření - 13. ročník tradiční lednové akce , 2.2.2002 – slavnostní sešlost k 20. výročí založení oddílu – zveme všech 150 bývalých i současných členů , kteří s oddílem prožili alespoň jeden tábor , 16.2. – Zimní výprava , 17.2.- Odpolední akce v Praze , 9.3. – Předjarní výprava.

Po táboře naše řady opustilo několik členů ve věku 14 -15 let, zbylo nám 7 zkušených táborníků, do dnešního dne jsme přijali 5 nováčků. Přesto nám do optimálního počtu 18 táborníků pár zájemců chybí. Zkuste k nám syna přihlásit právě teď, kdy se oddíl omlazuje a kdy naše akce nejsou tak náročné, jak se mnozí z Vás možná domnívají. A udělejte to hned a ne„ až po prázdninách“. Vždyť dětství je tak krátké.

Na nové žáčky ve cvičení i v Jilmu se těší a vše dobré v novém roce 2002 přeje

Jiří Novák ,náčelník Informace : 6610 9756 – zam. 6631 3192 – domů 0602 / 284 198