NOVOROČNÍ DOPIS RODIČŮM

program JILMU na leden – červen 2004

Vážení rodiče,

stejně jako jiné roky Vám v dostatečném předstihu předkládáme program oddílu a doufáme, že si rodinný program upravíte tak, aby se syn mohl všech akcí zúčastnit. Hrajeme celoroční hru JAN KORNEL (z doby třicetileté války) – jejíž některé části jsou podmíněny právě plnou účastí členů družiny. Kluci si při nesčetných příležitostech ( docházka, měsíčniny, Vševěd, Všeuměl, Sokol, školní prospěch, hry, úseky na výpravách, hodnost, zálesácké dovednosti, signalizace, uzlování, topografie, znalost přírody, …) vydělávají tehdejší platidla - krejcary, tolary, dukáty a zlatky – za které si kupují svoji výbavu pro Rekruta, Tambora, Trubače, Kyrysníka, Mušketýra a Arkebuzníka. Mají své váčky, mundúr, usilují splněním zkoušek o vyšší hodnost.

Na základě svého jmění, štěstí a taktiky budou Setniny (družiny) od ledna Dobývat Evropu (taktická desková hra). Kromě toho bude na každé výpravě úsek ( hra k danému námětu, která se hraje na družiny a dlouhodobě se sčítá ). Vše pak vyvrcholí většími úseky a dalšími novinkami na táboře.

Jen přečíst napsané chvíli trvá, natož má-li se to prožít. Tak ať to kluci mohou prožít, vždyť těch 11, 12, 13 je jim právě teď !!

Jilm je naštěstí oddíl, kde se za výjimku považuje neúčast (natož neomluvená). Přesto se to ještě může vylepšit – zejména účast na výpravách je nižší, než bychom si přáli (od září bylo 16 schůzek, 2 kluci přišli pokaždé, dalších 9 má jednu či dvě vynechávky a jen čtyři chyběli častěji – to je vynikající a svědčí to o tom, že se klukům v oddíle líbí. Z 6 výprav 2 přišli pokaždé, 3 mají jednu neúčast, 2 dvě, 2 tři – to už je jen 50% účast, ale 6 kluků nepřišlo víckrát !) To je škoda. My tři vedoucí máme od září dohromady 2 vynechávky z 75 čárek.

Zkusme považovat účast na schůzkách i výpravách za povinnou. Vedoucí to tak dělají od založení oddílu a možná i proto jsme ještě nikdy za těch 22 let nemuseli žádnou schůzku ani výpravu zrušit. A od září 1994, kdy jsem převzal vedení oddílu, jsem vynechal jen 2 výpravy z asi 150 – kdyby každý z kluků vynechal 2 výpravy za rok – to by byla spokojenost. Přesto díky - víme, že mnozí z Vás Jilm upřednostňují před ostatními povinnostmi.

Prosíme o vyplnění odpovědního ústřižku a o jeho doručení přes syna – díky.

Co chystáme v roce 2004:

I. Cvičení v Sokole – Út, Čt 18 – 19 . Není povinné, ale prospěje. Dorostenci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.

II. Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Vždy bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, Dobývání Evropy, … - vše zhodnoceno v měsíčním bodování. Kromě toho každou první středu v měsíci promítání videa z výprav (18 – 19). O jarních prázdninách 10.3. brigáda a hry v klubovně 16-19 ( pro ty, kteří zůstávají v Praze )

III.Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou. Na schůzkách i výpravách se člověk často zamaže – přizpůsobte tomu ošacení.

Letos se bohužel kvůli různým akcím (Šibřinky, jarní a velikonoční prázdniny, sokolské závody, dané datum JVLS, apod. ) nepodařilo zachovat obvyklé třítýdenní prodlevy mezi tradičními 9 jarními výpravami, ale snad to nebude vadit. Důležité akce a výpravy označeny * ( jet by se ale mělo na všechny)

24.-.25.1. ( So,Ne ) Zimní táboření – Borek u Staré Boleslavi. Pro zájemce přespání v tee-pee, pro ostatní k dispozici vytápěná chata. Mohou tak jet opravdu všichni. Při ledu a sněhu brusle, hokejky a běžky vítány.

28.2. ( So ) Zimní jednodenka – Beroun, Tetín, lom Na kobyle, Koukolová hora

29.2. ( Ne ) Odpolední akce - vycházka po Praze (13-18)

20.3. ( So ) Předjarní výprava – Hrusice, Zlenice, Lštění

21.3. ( Ne ) dopoledne (9-12) Brigáda, odpoledne (14-15) hry v tělocvičně a (15-18) promítání videa z výprav

24.3. ( St ) Mistr uzlování – 22. ročník oddílového přeboru (1630 – 1930 !! )

3.-4.4. ( So,Ne ) Aprílovka – České Středohoří (Terezín, Litoměřice, Střekov, potok Granátka). Nocleh pod střechou – sokolovna či ubytovna. Obvyklý program s aprílovými překvapeními. Odjezd možná již v pátek v podvečer – bude včas upřesněno.

17.-18.4. ( So,Ne )– Boj družin - oddílový přebor v tábornickém desetiboji. Údolí Vrchlice u Kutné Hory, případně Lešetice u Příbrami. Nominační závod pro účast v 1.,2. a 3. trojce pro Zálesácký Závod Zdatnosti. Nocleh již v přírodě (v případě nepříznivého počasí v turistické ubytovně v Kutné Hoře nebo srubu v Lešeticích). Místo bude upřesněno po rozhodnutí o místě konání Srazu v přírodě Pražského třížupí (+ ZZZ), jehož jsme letos pořadateli. Na této výpravě již budeme částečně připravovat některé věci k srazu (týpkovky, okruh pro ZZZ, apod.).

21.4. ( St ) Mistr signalizace – 20. ročník oddílového přeboru (1630 – 1930 !! )

7.-9.5. ( Pá-Ne ) 28. Jarní Výlet Libeňského Sokola - údolí Vrchlice nebo Lešetice . Sraz v přírodě Pražského pětižupí. V programu bude i župní kvalifikace Zálesáckého Závodu Zdatnosti ( loni jsme postoupili a vyhráli celostátní finále !!! ). Jilm je hlavním pořadatelem !!!

21.-23.5. ( Pá-Ne ) loďovka - dle aktuálního stavu hladiny (Sázava, Orlice, Ploučnice, Jizera). Upřesníme v květnu. K dispozici vesty i zkušení zadáci.

11.-.13.6. ( Pá-Ne ) kolovka Praha, Kralupy, Mělník, Nedvězí, Ralsko, Mnichovo Hradiště, Valečov, Nymburk, Čelákovice, Praha. Možnost zkrácení dle sil účastníků, k zapůjčení oddílová kola. Vcelku rovinatá krajina. Zkuste jet, je to stejně pěkné jako na lodích!!

25.-27.6. ( Pá-Ne ) Jaxi-taxi (Jak si usteleme, tak si lehneme ) - pracovní výprava na tábořiště u Velhartic. Sekání a hrabání louky a počátek stavby tábora pro nás a následně i Káňata. Povinná pro všechny účastníky tábora !!! Rádi přivítáme i bývalé členy. Uvítali bychom i pomoc rodičů – odvoz věcí na tábořiště 27.6. či 30.6. – upřesníme. Díky.

IV. DALŠÍ AKCE

21.2. ( So ) - Šibřinky (maškarní taneční zábava) – dopoledne (14-16) dětské, od 19 hodin pro dospělé (vstup 100,-Kč) – srdečně zveme. Jilm příprava.

23.-25.4. ( Pá-Ne ) závody v gymnastice, atletice, plavání a šplhu – přebor Prahy (pouze vybraní závodníci)

3.6. ( Čt ) Dětský den – hlavním pořadatelem je JILM. V parku na louce U studánky. Příprava, program (27 soutěží), úklid. 15-19 hodin. Loni 241 dětí!!

V. TÁBOR 30.6 – 24.7.2004 Tajanov u Velhartic ( 10 km západně od Sušice, 15 km jihovýchodně od Klatov )

Sraz na tábor bude ve středu 30.6. okolo 1630 až všichni doma ukáží vysvědčení, v sobotu a neděli dostavba tábora, v neděli večer zahajovací táborák.

Od pondělí pak běžný táborový program, poslední den úprava tábora pro Káňata, balení a odpoledne odjezd. Příjezd z tábora bude v sobotu 24.7. večer.

Celkem 24 dní, předběžná cena 2500 Kč (uvidíme jaké ceny budou po květnovém vstupu do EU).

Podsadové stany, tee-pee, krytá kuchyň a jídelna, vlastní příprava jídla. Louka, les, potůček v místě, rybník 300 metrů, obchod 1,5 km, pitná voda 1 km. Podrobnější informace včetně nutného vybavení v dopise koncem května. Kromě toho začátkem června informativní schůzka pro rodiče nováčků.

Po Káňatech se bude tábor bourat o víkendu 6.-8.8. – chtěl-li by někdo z kluků pomoci, bude srdečně vítán.

Kromě toho se v srpnu bude přestavovat bouda pro lodě – také zde uvítáme pracovité ruce. Asi víkend 13.-.15.srpna – bude upřesněno během června.

7.1.2004 S přáním všeho nejlepšího do roku 2004 Jiří Novák ( Jirkan ), vedoucí

Tomáš Novák ( Mišina ) 721 865 873 Vít Jakoubek ( Vítek ) 284 688 227 , 732 733 687 tel. 2 6610 9756 ( 700 – 1530 ) , 602 284 198


O D P O V Ě D N Í   Ú S T Ř I Ž E K (prosíme vyplnit a obratem poslat po synovi zpět vedoucím – díky)

1) Připomínky, návrhy a námitky k dopisu, datům, programu, zaměření oddílu, apod. :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Předběžně přihlašuji svého syna ………………………… na letní tábor Jilmu v termínu středa 30.6. – sobota 24.7. 2004.

 

Datum : Podpis :