JARNÍ RUCH ŽACTVA – zpráva náčelníka

Stejně jako jiné příspěvky do Zpráv začínám i dnes steskem nad ne moc početným osazenstvem. Průměrně chodí 19 mladších žáků, 13 starších žáků a 15 dorostenců a cvičitelů. Celkem tedy 47 cvičenců z přibližně 65 zapsaných.Mimochodem zde uvedu průběžný stav soutěže O nejvěrnější docházku. Do konce dubna bylo 62 hodin a 62x přišli J.Kudroň a M.Seifert, 60x T.Novák, 59x V.Voráč, 58x J.Drda a M.Chlumský, 57x J.Novák, 56x K.Brokeš, M.Podlaha a R.Šafránek. Cvičitelů máme dostatek, program snad přitažlivý a pestrý (jinak by ti stávající těžko chodili tak pravidelně – v březnu bylo 17 cvičenců se 100% docházkou) a na různých soutěžích jsme i úspěšní. Stávající cvičenci a jejich rodiče - zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu (do mladších žáků patří už i kluci narození v roce 1995), ať se naše parta rozroste a na podzim nás chodí aspoň 60 !!.

A nyní už k tomu, co se odehrálo od poloviny března, kdy vyšly poslední Zprávy :

Po akademii bychom si zasloužili oddych, ale hned jsme s vybranými kluky (bylo jich 24) začali nácvik na gymnastické závody (6.4.). Na župní přebor nakonec dorazilo 19 našich žáků a vedli si takto : ml.žáci I. 1. T.Vacek, 2. K.Brokeš mezi 6 (dále Rottenberg, Sládeček, Nehasil), šplh 1. K.Brokeš, 3. D.Sládeček , ml.žáci II. 2. O.Loudil mezi 15 ( Drda, Khol, Přibyl, Sládeček, Podlaha, Tysl), šplh 1. J.Drda , st.žáci III. 1. J.Michálek, taktéž i ve šplhu, neboť byl v kategorii sám, st.žáci IV. 2. J.Vorel, 3. J.Kudroň mezi 8 ( Pajma, Šafránek, Seifert), šplh 2. M.Pajma, 3. J.Vorel.

Některí uvední závodníci postoupili do celopražského finále 27.dubna, přičemž si vedli následovně : ml.žáci I. 3. K.Brokeš, 5. L.Rottenberg mezi 8 + šplh 4.K.Brokeš , ml.žáci II – mezi 18 byl 11. O.Loudil a 12. J.Drda , ve šplhu 1. J.Drda a 5. O.Loudil , st.žáci IV. – mezi 12 byl 5. J.Vorel a 6. J.Kudroň , ve šplhu 1. J.Vorel a 3. J.Kudroň. Ostatní byli horší.

Plavání – náhradní termín 7.4. – 2. J.Vorel mezi 6 , dále Khol a Přibyl.

Mezitím samozřejmě pokračovala naše soutěž Zimní jedenáctiboj ( různé mrštnostní a posilovací soutěže – výsledky budou vyhlášeny spolu se soutěží O nejvěrnější docházku na předposlední cvičební hodině v úterý 25.června)

13.dubna se konal 24. JVLS – blíže v odstavci Pobyt v přírodě

14.dubna proběhla brigáda na dvoře sokolovny ( příprava doskočiště, úklid balustrády před Dnem Země, vypreparování dlažby dvora z vrstvy omítky po opravě fasády) – 17 brigádníků – celkem 65,5 hodiny – jen mne trochu mrzí, že se kromě 14 jilmáků dostavili jen tři pracanti ze cvičení. Vždyť skákat budeme všichni a v opravené sokolovně také vídáme mnohem více cvičenců ?!

20.dubna proběhl v naší sokolovně Den Země, kdy za naší drobné spolupráce celou akci pořádali Ochránci přírody z Bojasky – různé soutěže, dovednosti a pozorování týkající se přírody a její ochrany.

27. dubna bylo finále pražského pětižupí v gymnastice (viz výše) a zároveň probíhalo celostátní finále ZZZ, kam se z naší župy probojovala trojice Jilmu (opět odstavec Pobyt v přírodě)

Od začátku května jsme pak vyměnili sál sokolovny za park a začali se opět zdokonalovat v atletice ( sprint, dlouhý běh, skok daleký, hod krikeťákem, běh strmý – dorostenci s taženou pneumatikou, hod krikeťákem, vrh koulí, starší žáci a dorostenci i oštěp). Nacvičující na Župní slet v Brandýse se místo rozcvičky věnovali nácviku, ale pak též atletili.

11. května do toho přišly závody v atletice – celopražský přebor – blíže viz zvláštní článek místonáčelníka.

Na Sokolském dni v Brandýse ( organizace docela klapala, škoda jen, že několika skladbám díky nekvalitní aparatuře vypadávala hudba a také průvodní slovo možná mohl obstarat profesionál ) se představilo 16 mladších žáků – skladba se stavebnicí Sokolík, kterou předvedli již na březnové akademii – po problémech s hledáním značek při dopolední generálce se jim prvních 7 minut vystoupení opravdu povedlo. Pak však několik kluků při změně značek „zabloudilo“ a chvíli vládl chaos, který trošku pokazil dojem. Celkem 7 starších žáků a dorosteců s Přeskoky bylo zařazeno s dalšími pěti skupinami do zajímavého bloku všestrannosti – tím se možná jakoby ztráceli, ale my jsme dobře viděli, že se snažili a jejich skoky měly úroveň. Kromě toho se předvedl i Jilm – postavil tee-pee a umístil v něm malou výstavu o své činnosti včetně kronik, bobříků, totemu a různých výrobků – jak potvrdil náš člen Ledňáček, který díky vytížení cvičitelů plnil roli informátora, návštěvnost byla velká. Poslední mužskou složkou, která se podílela na Sokolském dni byli čtyři muži ve skladbě Chlapáci. Jako poslední číslo celého odpoledne přišli na řadu dánští gymnasté a všichni jsme jen s otevřenou pusou koukali na jejich akrobatické cvičení ve dvojicích na značkách, gymnastické řady na pásu i přeskoky přes jakýsi čtyřstůl. Stejně jako na jejich kolegyně s míči a kuželi. Bylo to důstojné zakončení vydařeného dne.

Různé výsledky, dopisky, informace a fota můžete sledovat na vývěskách a tablech ve vestibulu sokolovny.

Kromě žactva stále hrají dorostenci košíkovou (průměr 14), mladší muži fotbálek ( průměr 10) a 4 starší muži si chodí zahrát pink-ponk či trápí své tělo v posilovně..

A co nás čeká dále ? Kromě pravidelného cvičení (až do konce června a pak po prázdninách do poloviny října budeme za dobrého počasí cvičit venku a zlepšovat si výkony v Letních disciplínách) nás čeká ve čtvrtek 30.května tradiční Dětský den na louce U studánky.

Poslední cvičení v červnu bude ve čtvrtek 27. června, první cvičení po prázdninách již v úterý 3.září.

Ve čtvrtek 19.září pak po loňském úspěšném 1. ročníku pořádáme 2.ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. K běhu, poklusu či chůzi na trati dlouhé 199 metrů s převýšením 29 metrů zveme žactvo, jejich rodiče, kamarády a vůbec celou veřejnost. Start je průběžně mezi 1630 a 1815. Vyhlášení výsledků v 1845. Startovné 10Kč, děti polovic.Běh se koná za každého počasí. Pro každého drobná sladkost, pro nejlepší diplom a věcná cena. Jména vítězů budou zvěčněna na putovním poháru. Dostane se nejlepší pod 40 vteřin ? ( 0. ročník 42,5 , 1.ročník 40,6 )

Připomínám možnost levného zapůjčení kánojí pro letní vodáckou turistiku. Máme k dispozici 10 lodí s pádly, 7 barelů na věci a 14 vest. Nově též vozík na cca 8 lodí. Cena: 60 Kč na loď a den. Vozík 150 Kč/den. Veškeré informace a objednávky u náčelníka. Pravidla pro půjčování též na tablu v přízemí sokolovny. Neváhejte, ať nemusíte jet v neckách. Zatím obsazeny jen dva prázdninové týdny.

 

POBYT V PŘÍRODĚ

Koncem března dorazily výsledky Zimního dne v přírodě. S 23 dny, které naše oddíly prožily na výpravách jsme tentokrát obsadili až 6.místo mezi 77 jednotami. První byla Třebíč s 89 dny (měli 5 zimních táborů po 8 dnech !) Dufám však, že stejně jako loni budou naše výsledky v Jarním, Letním a Podzimním dni stejně dobré a v pořadí se posuneme na stupně vítězů ( i loni jsme v Zimě byli s velkou ztrátou až čtvrtí, ale nakonec jsme v součtu za celý rok vyhráli).

K dobrému Jarnímu výsledku snad pomohl i 24.Jarní Výlet Libeňského Sokola, který se konal v sobotu 13.dubna v radotínském údolí. Z Libně sice dorazilo jenom 44 výletníků, i to však stačilo na to, abychom byli tradičně nejpočetnější jednotou ( celkem 10 jednot a 148 účastníků ). Kromě tradičního programu – hry, pamatovačka, Modrá stuha, … je pravidelnou součástí jarního srazu v přírodě pražského pětižupí i kvalifikace Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Letos se na start postavilo 16 trojic ze všech pěti žup. S náskokem zvítězila trojice Jilmu a stala se tak postupujícím za župu Barákovu. Do celostátního finále dále postupili vítězové žup zástupci jednot ze Zlíchova (ž. Jungmannova), Troje (ž. Podbělohorská), Říčan a Radošovic ( ž. Středočeská J. Podlipného) a Dobříše (ž. Pražská Scheinerova). Putovní sekeru za 1. místo v závodě pražského pětižupí však po celý rok mají ve svém držení jilmáci.

Další společnou možností jak přispět k dobrému výsledku bude 14. Sraz v přírodě pražského pětižupí ( 25. Podzimní Výlet Libeňského Sokola ), který se bude konat v sobotu 12.října 2002 - pořádá Sokol na Mělníce. Zveme všechny.

V pátek 26.dubna odjel celý Jilm na Jurenkovu osadu u Třebíče a po celý víkend zápolil v 20.ročníku Boje družin, trojice Přemek, Nezmar a Řek se pak v sobotu s dalšími 24 trojicemi utkala ve finále ZZZ. Vědomosti, zručnost i šikovnost na 13 stanovištích prokázali dobře ( v odpočtech za chyby obsadili 4.místo ), avšak součástí hodnocení byl i čas běhu na čtyřkilometrovém okruhu a ten je srazil až na 9.místo. Přesto jsme opět byli nejlepší mezi pražskými jednotami.

Kladem celé akce byla perfektní organizace a večerní táborák s trefnými glosami, které pronášel hlavní organizátor Oleg Šalbaba. Opět jsme se usvědčili v tom, že na světě existují i další „blázni“ ( vedoucí i děti ), kteří žijí a uvažují stejně jako jilmáci. A to je dobře.

JILM

stále pokračuje i v 21. roce své existence ve své bohaté a pravidelné činnosti. Středeční schůzky (1630-19) ve vlastní klubovně i víkendové výpravy ( po třech týdnech) jsou letos prostoupeny hříčkami, rituály a úseky celoroční hry Na veliké řece ( na motivy knih E.Štorcha). Kluci se snaží o získání vyšších hodností (Havranpíko, Sběrač, Ohnivec, Lovec,…), rody se snaží přežít v deskové logickostrategické hříčce nazvané Rodová osada, vyrábí se zboží na prodej, získávají se platidla (sůl, mušle, kůže, bronz, zlato ) za výsledky měsíčního bodování, … . Na výpravách jsme při úsecích již třeba stopovali, sbírali jedlé plody, vytvářeli v jeskyni skalní malby, vařili žaludovou polévku, přepalovali pouta, stavěli chýši, pokoušeli se o mužskou loveckou zkoušku, hráli divadlo, v noci převáželi na lodičce oheň přes jezero, …) Prostě nás to všechny baví. Zaujalo vás předchozí povídání ? Můžete si ( kluci 10-14 let ) to vyzkoušet sami. Stačí přijít ve středu na schůzku.

Nyní k akcím, o kterých ještě nebyla ve Zprávách zmínka.

23.-24.3. Aprílovka Do neznáma – několikerým hodem třemi kostkami jsme „ vylosovali “ Plzeň, kde jsme - jaká to náhoda – měli již týden sjednaný nocleh - 15 účastníků ušlo 30 km ,

10.4. XVIII. Mistr signalizace – vítězem se plným ziskem bodů stal Nezmar ,

13.4. JVLS – 16 jilmáků,

14.4. Brigáda v sokolovně,

26.-28.4. XX. Boj družin – 17 jilmáků bojovalo o vítězství v tábornickém desetiboji – vyhrál Nezmar ziskem 87 bodů ze 100 ,

12.5.+13.5. – posekání a pohrabání dvora sokolovny (Jirkan + žákyně) ,

17.-19.5. vodácká Ohře ( Královské Poříčí, Loket, Hubertus, Radošov, Klášterec) 16 jilmáků a 14 hostů ujelo 41 + 26 km – v sobotu slunce, v neděli déšť

Chystáme :

8.-.9.6. kolovka Turnov, Ještěd, Lužické hory, Panská skála u Kamenického Šenova, Česká Lípa, Mělník, Vraňany ,

21.-23.6. Jaxi-taxi - pracovní předtáborová výprava – převoz věcí z Bohdalína na naše nové tábořiště v Tajanově u Velhartic (mezi Sušicí a Klatovy), sekání louky, kopání jam, kácení soušek a jejich osekání. Povinná pro všechny účastníky tábora. Rádi dále přivítáme pomoc ze strany rodičů ( převoz věcí z Prahy do Velhartic ) a bývalých jilmáků (práce při přípravě tábořiště před stavbou – ta proběhne až na vlastním táboře o víkendu 28.6.-1.7.)

 

Pátek 28.6 – neděle 21.7. TÁBOR – 24 dní , 2600 Kč, Tajanov u Velhartic. Stále nabízíme 2 volná místa !

A v září čekáme příliv nováčků z Káňat ( Ondra, Pepa, Vojta a další – nezapomeňte – první schůzka Jilmu po prázdninách je už ve středu 4.září)

27.května zdraví trpělivé čtenáře sokolským NAZDAR Jiří Novák,náčelník

Informace na tel. 66109756 (7-15:30) , 66313192 , 0602/284198

 

Atletické závody - žáci

Dne 11.5.2002 se konal tradiční závod PRAHA OPEN v atletice, který je zároveň i vyhodnocován jako přebor župy Barákovy. Naši závodníci si počínali letos velmi dobře. Posuďte sami:

Kategorie muži: (14 závodníků)

2. místo   Martin Chlumský     celkově 6.
3. místo   Vladislav Voráč      celkově 8.

Dorostenci:(11 závodníků)

3.místo     Jan Vorel                 celkově 3.
5.místo     Martin Seifert          celkově 8.

Starší žáci IV(11 závodníků)

2.místo   Václav Tomčík            celkově 3.
5.místo   Jan Brož                      celkově 6.
6.místo   Jakub Kudroň             celkově 7.

Mladší žáci II: (31 závodníků)

9.místo Michal Přibyl        celkově 27.

Mladší žáci I: (12 závodníků)

1.místo   Kryštof Brokeš celkově 1.
2.místo    Martin Krejčí celkově 2.

Upozorňuji rodiče všech našich závodníků, že tento závod se započítává do celorepublikového finále. Pro účast v tomto finále je nutno splnit závody v plavání, sportovní gymnastice a atletice. Naši žáci patří tradičně k těm nejlepším v Praze, ale díky tomu, že se většinou bohužel nezúčastní všech tří závodů (nejslabší je tradičně účast na plavání) nemohou postoupit, což je velká škoda. Pokud Váš syn závodí za naši jednotu, žádám Vás pro příští roky o umožnění jeho startu na všech těchto závodech.

Vladislav Voráč

místonáčelník, vedoucí oddílů žactva

 

Atletické závody – žákyně

I žákyně reprezentovaly naši jednotu na atletických závodech, a to v pěkném počtu 7 dívek. Obsadili jsme 3 kategorie – starší žákyně III. a IV. a mladší žákyně I. Zde přišla pomoci „přerostlá“ předškolňata. Svůj vstup do opravdových závodů zahájily holčičky velice úspěšně. Z počtu 18 účastnic obsadila S. Poloučková 2. místo se 172 body, P.Melicharová 3. místo s 131 body, E. Veselá byla 13. se 49 body a N. Samešová byla 18 se 6 body.

ŽUPNÍ PŘEBOR:         1.místo Poloučková

2.místo Melicharová

3.místo Veselá

4.místo Samešová

V kategorii st. žákyně III. se umístila A. Duchačová na 9. místě s 633 body a B. Přechová byla 18. se 475 body z počtu 27 závodnic.

ŽUPNÍ PŘEBOR:         2.místo Duchačová

5.místo Přechová

V kategorii st. žákyně IV. závodilo 18 dívek a naše B. Matiášová byla 12. se 764 b.

V ŽUPNÍM PŘEBORU se umístila jako 3.

Všem dívkám děkujeme za účast na závodech a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Iva Duchačová

vedoucí přeškolních dětí a starších žákyň