Zprávy žactva

leden  2005                   číslo 3 / 2004-2005

 

 

 

Veškeré výsledky, fota, apod. najdete na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na  www.sokol-liben.cz a na www.sokol.info

 

Na začátku se krátce vrátíme a zhodnotíme již proběhlé a pak se zaměříme na budoucnost, tedy na to, co nás čeká.

Od posledního vydání Zpráv v polovině listopadu se tedy událo následující :

 

Docházka  - žáků chodí přibližně stejně jako loňského roku – není to málo, ale rádi přivítáme další. Do ml. žáků patří už i ročník 1998 !

Oproti loňsku je sice méně zapsaných (78 oproti 92), ale chodí pravidelněji, takže průměry se drží okolo 45,0 (září 65/39,8 , říjen 65/44,9 , listopad 72/49,1 , prosinec 70/42,8). Teď v lednu na prvních dvou hodinách bylo po 51 cvičencích (vždy počítáno mladší+starší žáci+dorostenci). O pravidelnosti docházky svědčí výsledky jejího každoměsíčního vyhlašování. Například v prosinci bylo osmnáct  100% docházek a dalších 8 žáků mělo jedinou vynechávkou. Je to skvělé, ale máme dostatek cvičitelů (v listopadu si cvičitelský kurs udělali 3 naši dorostenci, takže cvičitelský sbor má nyní 11 členů), takže bychom rádi dosáhli alespoň 100 zapsaných. Pošlete k nám do cvičení další děti. Těšíme se !!!

 

Výsledky docházky lze sledovat na vývěskách ve vestibulu sokolovny.

 

Kromě žáků hrají starší žáci a dorostenci v úterý 19-20 florbal (průměr 8 – rádi uvítáme 2 nové tváře) a ve čtvrtek 19-20 košíkovou (průměr 10 – i zde se dva hráči navíc vejdou). Mladší muži si chodí zahrát v úterý 20-22 fotbálek (průměr 12) a starší v úterý 19-20 stolní tenis (průměr 3 – také uvítají nového kamaráda).

 

AKADEMIE        

ke 120.výročí vzniku naší jednoty proběhla v sobotu 27. listopadu a opravdu se vydařila. Ještě před popisem jednotlivých čísel dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu. Bylo jich moc, nebudu jmenovat, ale připomenu práce, které bylo třeba vykonat a tam se všichni jistě najdou – vymyslet a nacvičit jednotlivá čísla, sehnat hostující vystoupení, připravit výstavu ve Filipově síni a klubovně Jilmu, sepsat a vydat Almanach s množstvím fotografií, vyrobit a rozeslat pozvánky, uklidit před sokolovnou, obstarat, dovézt a nainstalovat barevné osvětlení, připravit ozvučení sálu, vybrat a během akademii promítat texty a fotografie na plátno umístěné na balustrádě, nakoupit a prodávat občerstvení, zajistit provoz šatny, snosit z půdy, umýt a rozmístit 200 židlí v sále, nechat zhotovit repliku praporu a připravit slavnost jeho předání členstvu, prodávat almanach, vítat diváky, atd., atd. Ještě jednou díky.

A teď se vrátím k jednotlivým vystoupením. Celkem se v jednotlivých číslech představilo 260 vystupujících, někteří však byli na ploše vícekrát, takže skutečný počet účastníků byl asi 210. Vystupujících hostů bylo okolo 30, takže našich členů vystoupilo 180 !!! Diváků, kteří zaplnili celou sokolovnu pak bylo 350 !!!

Po zahájení a přivítání vzácných hostů (náčelnice a náčelník celé České obce sokolské (ses.Žitná, br.Vrána, starosta Prahy 8 Nosek a další) nastala slavnostní chvíle předání repliky historického praporu z roku 1893 členstvu. Krátkou, ale výstižnou řeč přitom přednesla sestra Kodlová. A pak už se mohlo pod novým praporem začít cvičit. Bylo celkem 18 čísel – 14 libeňských a zbylé 4 obstarali hosté. První číslo patřilo hostům – rokenrolovému oddílu Kolb dance a pak už nastoupila Věrná garda s obručí, 15 párů rodičů s dětmi za doprovodu živého zpěvu  Káňat, přes  20 předškoláků  s  roztomilým  cvičením  vojáčků  z  pohádky O Zlatovlásce. Následovali mladší žáci se skladbou Karimatky. Bylo jich 16 a předvedli polovinu skladby připravované pro slet 2006. Hned poté nastoupily ženy z mladého oddílu aerobiku a kondičního cvičení a předvedly se ve skladbě Lyžování. Pak zase hosté – juniorky z Aerobik teamu Sokola Chuchle. Hned po nich naše mladší žákyně se skladbou Kočky a pak už JILM – postavili jsme týpko, hráli ragby, skákali do rybníka, neustále odbíhali do jídelny, jeli pro vodu a na nákup, při úseku vyrobili dvojkolky a pak na nich závodili a před závěrečnou, pro tuto akademii složenou písničkou jsme se bohužel marně pokusili rozdělat oheň bez sirek (ale na zkoušce se nám to povedlo !)

Po přestávce se představilo naše mladší žactvo při závodech družstev – celkem 42 mladších žáků a žákyň !!, následovaly starší žákyně se skladbou Pompony a po nich už se ze tmy vynořili žáci sletu 1920 – 20 starších žáků předvedlo v dobových úborech tehdejší sletovou skladbu. Zacvičili precizně, rádi a s hrdostí a odměnou jim byl nejbouřlivější potlesk. Dále pokračovaly ženy ze Sokola Vinohrady v klaunských úborech a Káňata s „videoklipem“ písně „V moři je místa dost“. Pak se opět představili naši hosté ze Sokola Chuchle se skladbou Elvis. Po nich nastoupili starší žáci a dorostenci a předvedli některé závodní sestavy na kruzích, bradlech a na přeskoku. Cvičení se švihadly, s tyčemi, stuhami, kužely, na stepech a pár přeskoků k tomu předvedly spojené cvičitelské sbory Následovalo poslední číslo (a to mě kromě kluků 1920 potěšilo nejvíc). Na plochu byli pozváni všichni vystupující a cvičili společnou Krokovku, kterou si poprvé a naposledy vyzkoušeli na generálce. Záměrem bylo strhnout ke cvičení i diváky a to se povedlo. Byl to opravdu vydařený závěr akademie, kterou jsme oslavili naše kulaté výročí.

Závěrem děkuji i všem rodičům, kteří si rodinný program upravili tak, že děti mohly svá vystoupení nacvičit a pak i předvést opravdu početnému publiku.

 

Mikuláš

 

přišel do libeňské sokolovny již ve čtvrtek 2.prosince a to za doprovodu 2 andělů a 4 čertů. Nejprve do cvičení Předškolňat a o hodinu později i s řáděním čertů ve zhasnutém sále do cvičení mladšího žactva. Děti předvedly své umění (cviky, básničky), společně jsme Mikuláši zazpívali s kytarou a pak už se rozdaly balíčky.

 

Předváděčka sletových skladeb a akademie v Sokole Libuš

 

již v říjnu jsme souhlasili s tím, že 8 našich žáků vystoupí na slavnostním předvedení skladeb pro slet v roce 2006, které se konalo v sobotu 11.12.2004 v Sokole Královské Vinohrady. Takže po akademii jsme vybrali ty nejlepší, docvičili zbytek a vyrazili. Bohužel kvůli nemocem dorazilo jen 6 kluků, ale ostudu rozhodně neudělali. Kromě toho se 5 našich cvičitelů a cvičitelek předvedlo ve skladbě Výlet, jejímž spoluautorem je náš cvičitel a místonáčelník ČOS Martin Chlumský zvaný Čedok

V pondělí 13.12. jsme pak vyrazili do Sokola Libuš, jemuž jsme během naší akademie slíbili vystoupení. Jelo 6 mladších žáků, 6 starších žáků a dva cvičitelé, kteří obě zmíněné skupiny doplnili na 8. Během cesty metrem a při přestupu na Kačerově jsme odzkoušeli choreografii Karimatek – směs kluků z obou osmiček z akademie, někteří byli i na předváděčce sletu, kde cvičili trochu něco jiného. Dojeli jsme do Libuše, převlékli se a už byly na řadě Karimatky – docela se povedlo ( až na diagonálu). Pak jedno místní vystoupení a už šli na řadu Starší žáci 1920 (opět v červených košilích a opět docela úspěch). Podívali jsme se na karatisty, vyfasovali za odměnu mikulášské balíčky a hajdy domů. 

 

Loutkářisehráli své vánoční představení ve čtvrtek 16.prosince od 17 hodin ve velkém sále všem přítomným dětem.

 

LETNÍ DISCIPLÍNY – tedy spíše vyhlášení jejich výsledků proběhlo jako tradičně při prvním cvičení v novém roce. Nejlepšími atlety mezi našimi žáky tedy jsou podle ročníků : 1998 P.Hofmann , 1997 J.Uher , 1996 A.Trnka , 1995 J.Michalec , 1994 M.Šrámek , 1993 T.Marek , 1992 M.Marek , 1991 J.Duchač , 1990 F.Juhász, dorostenci M.Seifert , cvičitelé J.Novák. Mezi 42 mladšími žáky pak byli nejlepší J.Michalec, M.Šrámek a T.Krňávek, mezi 28 staršími žáky F.Juhász, T.Marek a M.Marek a mezi 14 dorostenci a cvičiteli J.Novák, T.Novák a M.Seifert Celkem 84 účastníků.

 

A nyní už k tomu, co nás čeká v následujících měsících aneb čím bude zpestřeno pravidelné cvičení :

 

Zimní posilování – začalo hned 4. ledna a bude probíhat do konce dubna. Tentokrát jsme se zaměřili na sílu rukou (úchop, pletenec ramenní) a břišní svaly – bude se ručkovat po příčkách žebříku, šplhat a držením míče na nohách ve speciálním sedu posilovat břicho. Jednotlivé disciplíny během rozcviček či nářadí přibližně 3x do měsíce.

Valná hromada Sokola Libeň se uskuteční ve středu 16.února od 18 hodin. Právo účasti mají zletilí členové jednoty.

 

Šibřinky – sobota 26.února 2005. Veškeré žáky zveme od 14 do 17 hodin na dětské Šibřinky – maškarní (něco jako Dětský den, ale v maskách – hry, soutěž masek, tanečky). Dospělé pak ve stejný den na dospělácké Šibřinky od 19 hodin – vstup 120,-Kč, masky 1 nápoj zdarma – předtančení, tombola, soutěž masek, k tanci i poslechu hraje skupina Smeč. A ještě nesmíme zapomenou na ráz Šibřinek – to aby bylo jasné, jaké masky – tak tedy : „Ten dělá to a ten zas tohle“. Vstupenky k dostání v matrice od 1.února.

A též prosba o pomoc (st.žáci, dorci, Jilm)- vyklízení sálu: čtvrtek 24.2. 19-20, stěhování stolů a židlí: sobota 26.2. 8-12, neděle 10-13. Navíc prosíme o pomoc při pořadatelství dětských šibřinek - sobota 13:30- 17:30. Díky.

 

Nácvikgymnastických sestav při běžném cvičení na nářadí, neboť začátkem března vybereme ty nejlepší pro další nácvik.

 

Libeňské nominační závody – 1. a 3. březnana základě výsledků těchto závodů (akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, bradla, šplh) a s přihlédnutím k výsledkům Letních disciplín pak vybereme cca po 5 žácích v každé ze čtyř kategorií pro intenzivní nácvik na pražský přebor všestrannosti. Minimálně 1x si dojdeme i zaplavat.

 

Pražský přebor všestrannosti -  22.-24.dubna 2005 – pro vybrané žáky – atletika, gymnastika, plavání, šplh. Medailisté župy postupují do celostátního finále !

 

Dále několik organizačních záležitostí :

 

- příspěvky na I. pololetí 2005 prosíme zaplatit do 27. února (70/150,-Kč celoroční známka ČOS + 250/500,-Kč jednotě - děti/dospělí).

- veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny  apod.  naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny, případně  nových vývěskách na sokolovně. Za shlédnutí stojí i vývěska u stanice tramvaje na Palmovce směrem na Kobylisy.

- o nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

- zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu, ať se naše parta rozroste.

- v neděli 13.3. od 9 do 12 hodin bude mít Jilm brigádu na dvoře sokolovny – o pomoc prosíme i starší žáky a dorostence.

- cvičení se koná pravidelně každé úterý a čtvrtek až do 28. června, kdy zakončovacím táborákem cvičební rok zakončíme. Cvičit se bude i o jarních a velikonočních prázdninách !!!

 

Provozní řád

 

S ohledem na postupující opravy sokolovny a ve snaze chránit nové zařízení  vydal Sokol Libeň Provozní řád, se kterým budou seznámeny všechny oddíly působící v sokolovně. Kromě běžných věcí ( včasné placení příspěvků, přezouvání na sál apod.) zde upozorním na další užitečné drobnosti. Tělocvična slouží ke cvičení a ne jako šatna. Proto veškeré oblečení, zavazadla, boty apod. zůstanou v šatně. Na sál se smí vzít pouze cennosti – klíče, peněženka, mobil. Do sálu je možno vzít i pití, prázdné lahve odnést nebo uložit do odpadkového koše v sále u piána. Prosíme o důsledné zamykání vstupních dřevěných dveří do šaten (pak je nikdo nemůže vykrást) – klíč je na každém svazku klíčů od šatnové kóje. Dále žádáme o zhasínání světla v šatnách, sprchách a na schodištích.  V sokolovně platí zákaz kouření a je zakázán vstup zvířatům. Rodiče jsou vítáni a mohou sledovat cvičení z galerie (do sálu přístup nemají). Nalezené věci se odevzdávají ve vrátnici, tam tedy hledejte věci, které postrádáte. Při vstupu do sokolovny s kočárkem či jízdním kolem prosím použijte zvonek u středových vstupních dveří – vrátný vám přijde otevřít. Důvodem je poškozování nově opravených dveří právě kočárky – stálo to 300 000,- a už je to poničeno !!! Děkujeme. (zvonek se objeví koncem ledna). Kromě beden, koz, koňů a stolů se veškeré další nářadí a náčiní (žíněnky, lavičky, můstky, trampolíny, ...) musí nosit !!!

Prosím pomozme všichni společně udržet sokolovnu a hlavně cvičební sály v pořádku.

 

Nabízíme ALMANACH (130 stránek A5) věnovaný 120-leté historii libeňského sokola. Povídání od roku 1884 až do současnosti doplněné řadou zejména historických fotografií. K dostání za dobrovolný příspěvek cca 50,- Kč (náklady byly 97,-Kč) v matrice (út, čt 16-19), případně u náčelníka v šatně před či po cvičení. Pospěšte si, z nákladu 500 ks je již polovina rozebrána.

U cvičitelů si lze objednat jednotlivá fota, kompletní fota (75 ks) na CD a DVD záznam (1 hodina) z akademie.

    

Nakonec trocha soukromé inzerce – nabízím docela chutná, určitě chemicky neošetřovaná , středně velká jablka – taška delvita (5kg) za 25,-.

Dotazy a objednávky u náčelníka. Na každého se dostane, ve sklepě jich je ještě asi 750 kg.

 

Pobyt v přírodě

 

V dlouholeté soutěži Sokolské dny v přírodě jsme odevzdali hlášení za všechny čtyři dny (Zimní, Jarní, Letní a Podzimní) a teď čekáme na výsledky. Celkem máme na kontě 172 dní (17 + 45 + 87 + 23) – to je docela dobrý výsledek a mohl by nám opět přinést místo na stupních vítězů.

Na květen se pak chystá již 30.společný výlet libeňského sokola. Bude to o víkendu 7. a 8. května a podíváme se ke Zbečnu. Kdysi, je to už dávno, můj předchůdce ve funkci náčelníka přišel s myšlenkou společných výletů všech turistických oddílů a dalších zájemců z řad sportovců, rodičů apod. naší jednoty. Výlet se konal vždy na podzim a na jaře. Od podzimu 1990 jich tak máme bez jediné vynechávky 29. Vždy se nás sešlo okolo 70 (nejméně 30, nejvíce 108). Od roku 1995 se pak tato zvyklost díky Zdeňkovi rozšířila na celé pražské pětižupí (dnes třížupí). A Libeň vždy byla nejpočetněji zastoupenou jednotou. Až na poslední PVLS – Alkazar. Pravda bylo velmi ošklivé počasí, a tak nás bylo jen 30, ale ti co byli ani tak nelitovali. Jenže z Dobříše a ze Starého Města bylo po 35. Tak to přeci nenecháme ! Udělejte si už teď čas. Nemusíte jet jenom vlakem. Krajina vybízí k jízdě na kole, Berounka zas láká na vodu. Bližší informace v polovině dubna.

V neděli 8.května se pak v rámci tohoto srazu uskuteční župní kvalifikace Zálesáckého Závodu Zdatnosti (trojice soutěžících ve dvou věkových kategoriích: 10-14 a 14-17 let.) – informace pro naše turistické oddíly. Trénujte, máme co obhajovat. Loni i předloni jsme vyhráli celostátní kolo (vždy mezi 24 vítězi žup) !

 

11.1.2005                     Na nové tváře ve cvičení i v Jilmu se těší                                                                          Jiří Novák (Jirkan), náčelník    tel. 602 284 198

                                                                                                                     

JILM

 

I po táboře pokračuje naše bohatá činnost a to už 24. rokem. Pravidelné schůzky ve vlastní klubovně (středa 16:30 – 19:00) – občas s drobnou brigádou v okolí sokolovny, jednou jsme byli na šípkách, od ledna teď začínáme s celoroční hrou ULUKITKAN. V únoru připojíme strategickou deskovou hru Neznámým Džugdyrem, od Zimního táboření přibudou do programu výprav i oblíbené a členstvem žádané úseky. Nyní máme 5 PK (vedoucí) a ale jen 9 členů a to je to zoufale málo.

HLEDÁME NOVÉ KAMARÁDYještě jednou se obracíme do řad sokolských žáků, zda by někdo nechtěl zkusit jilmácký život. Trocha práce, trocha trocha sebepřemáhání, trocha povinností, ale velká naděje, že člověk zažije to co si ani neumí představit a hlavně jistota, že najde kamarády na celý život. A mohu to sám posoudit – vždyť jsem v oddíle začínal jako žáček a dodnes se stýkám se svými tehdejšími a vlastně i dnešními kamarády. Bývalí členové pomáhají stavět tábor, chodí na Vyzvědače i Vánoční nadílku.  A to Vám potvrdí skoro všichni z jilmáků.  Co tedy M.Šrámek, F.Benedikt, J.+M.Přibyl, T.Marek, J.Metelka, M.Buršík, T.Mach, J.Slifka, T.Mrkvička, M.Podlaha, J.Hrdinka, O.Michalec, M.Marek a další kluci mezi 10 a 14 roky ze Sokola ? – nebojte se – člověk má strach jen z toho, co nezná !!!

A pak, třítýdenní tábor za 2 500,- Kč, to je docela dobrá cena.

 

Od PVLS jsme stihli : 6.11. – Podzimní dvojkolky – Bystřice u Benešova, Kraví hora, Postupice. 15km, 11 osob

7.11. Brigáda u sokolovny 9-12 (13 osob) – úklid dvora a doskočiště, oprava zavěšení branek v sále, dokončení garáže. Odpoledne pak nácvik vystoupení Jilmu na akademii.

27.11. Akademie  

28.11. Kostky, Brandýs, pilíř – po losu hodem kostkami odjezd do Brandýsa, přesun do Boleslavi a Houšťky (7km, 9 osob)  

11.12. 24. ročník Vyzvědačů – 19 hráčů ,

12.12. Videotábor 2004 – sledovalo 11 diváků ,

22.12. se nás na 24. Vánoční nadílce sešlo 23 a rozdali si mezi sebou 174 dárků.

 

A co letos ?     O tom blíže v Novoročním dopisu rodičům :                         

 

NOVOROČNÍ DOPIS RODIČŮM

program JILMU na leden – červen 2005

 

 

Vážení rodiče,

 

stejně jako jiné roky Vám v dostatečném předstihu předkládáme program oddílu a doufáme, že si rodinný program upravíte tak, aby se syn mohl všech akcí zúčastnit. V lednu začneme hrát celoroční hru ULUKITKAN (putování zeměměřičů pod vedením starého Evenka neznámou tajgou) – jejíž některé části budou podmíněny právě plnou účastí členů družiny. Kluci si při nesčetných příležitostech ( docházka, měsíčniny, Vševěd, Všeuměl, Sokol, školní prospěch, hry, úseky na výpravách, hodnost, zálesácké dovednosti, signalizace, uzlování, topografie, znalost přírody, …) budou hromadit body, které vymění za kožešiny a ty pak za nutné vybavení. Budou pokračovat v úkolech pro získání vyšší hodnosti. Kromě toho budou družiny hrát deskovou hru Tajemným Džugdyrem, kde budou na základě svého jmění, štěstí a taktiky postupovat na vrchol Stanového pohoří. Na každé výpravě bude členstvem žádaný a očekávaný úsek. Vše pak vyvrcholí většími úseky a dalšími novinkami na táboře.

 

Jedna prosba a vysvětlení (platí jak pro rodiče tak pro členy). O Jilmu se traduje, že je strašně náročný. Ale není to tak. Ano, můžeme zrušit měsíčniny, na výpravách strávit celý den na jednom místě, atd,. Ale – myslíme si, že jsou-li povinné měsíčniny, vede to dotyčného k jejich splnění. Tím přijde trocha zodpovědnosti, spolehlivosti a musí do toho investovat svoji vůli. Tu pak může použít právě na výpravách při troše té námahy. Tím se dostane zase o kousek dál. No a na táboře se pak uvaří, předá služba, naštípe dříví, uklidí stan a on to najednou není neřešitelný problém. Naopak, těší se co bude dělat za chvíli zajímavého. Chce něco dělat A o to přeci jde. K problémům se v životě stavět čelem a těšit se, co mě čeká nového. Zkuste to brát z tohoto pohledu.

Děkujeme klukům za účast na akademii (Jilm měl docela úspěch), gratulujeme vítězům finále ZZZ (Vejce, Rája, Okoun) i dorostencům za páté místo.

Děkujeme i Vám rodičům, že synům schvalujete chození do Jilmu a do Sokola a podporujete je v tom.

Nakonec jednu prosbu. Máme teď jen 9 členů (sice schopných a většinu zapálených pro oddíl, ale potřebujeme nováčky). Stačí jich pouhých 6 a budeme na běžném stavu – tři družiny po pěti. Víte-li o vhodném hochovi, zkuste ho k nám poslat. Díky.

Prosíme o vyplnění odpovědního ústřižku a o jeho doručení přes syna – díky.

 

Co chystáme v roce 2005:

 

I. Cvičení v Sokole – Út, Čt  18 – 19 . Není povinné, ale prospěje. Dorostenci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.

 

II. Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Vždy bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, desková hra  Tajemným Džugdyrem, …  - vše zhodnoceno v měsíčním bodování. Kromě toho každou první středu v měsíci promítání videa

 z výprav (18 – 19).  O jarních prázdninách 9.2. brigáda a hry v klubovně 16-19

 ( pro ty, kteří zůstávají v Praze )

 

III.Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou. Na schůzkách i výpravách se člověk často zamaže – přizpůsobte tomu ošacení.

Jako tradičně je na jaře 9 víkendových akcí, které jsme opět museli vpasovat do daných termínů  (Šibřinky, jarní a velikonoční prázdniny, JVLS, apod. ).

Důležité akce a výpravy označeny * ( jet by se ale mělo na všechny)

 

*22.-.23.1. ( So,Ne ) Zimní táboření – Borek u Staré Boleslavi. Pro zájemce přespání v tee-pee, pro ostatní k dispozici vytápěná chata. Mohou tak jet opravdu všichni. Při ledu a sněhu brusle, hokejky a běžky vítány.,

19.2. ( So ) Zimní jednodenka – Voděradské bučiny (Jevany a okolí)

20.2. ( Ne ) Odpolední akce - vycházka po Praze  (13-18)

12.3. ( So ) Předjarní výprava – Údolí podzemního potoka (Kamenný Přívoz a okolí)              

13.3. ( Ne ) dopoledne (9-12) Brigáda, odpoledne (14-15) hry v tělocvičně a (15-18) promítání videa z výprav

16.3. ( St ) Mistr uzlování – 23. ročník oddílového přeboru (1630 – 1930 !! )

*2.-3.4. ( So,Ne ) AprílovkaOrlické Hory. Nocleh pod střechou – chata vedoucí Káňat Sabiny Pejsarové. Obvyklý program s aprílovými překvapeními. Pokud již bude známo místo nového tábořiště, jistě se tam podíváme. Odjezd možná již v pátek v podvečer – bude včas upřesněno.

13.4. ( St ) Mistr signalizace – 21. ročník oddílového přeboru (16:30 – 19:30 !! )

*23.-24.4. ( So,Ne )– Boj družin  - oddílový přebor v tábornickém desetiboji. Zlatodůl Roudný u Louňovic pod Blaníkem. Nominační závod pro účast v 1. a 2. trojici pro Zálesácký Závod Zdatnosti. Nocleh již v přírodě. (Termín až po přijímačkách na střední školy, aby mohli jet všichni.) 

7.-8.5. ( So,Ne ) 30. Jarní Výlet Libeňského Sokola  - Pravděpodobně Zbečno a okolí. Sraz v přírodě Pražského pětižupí. V programu bude i župní kvalifikace Zálesáckého Závodu Zdatnosti  ( loni i předloni jsme postoupili a vyhráli celostátní finále !!! ).        

20.-22.5. ( Pá-Ne )  Loďovka - dle aktuálního stavu hladiny Sázava nebo Bílina. Upřesníme v květnu. K dispozici vesty i zkušení zadáci.

10.-12.6. ( Pá-Ne )  Kolovka tentokráte východní Čechy – Česká Třebová, Litomyšl, Hlinsko, Chrudim, Pardubice. Možnost zkrácení dle sil účastníků, k zapůjčení oddílová kola i přilby. Zkuste jet, je to stejně pěkné jako na lodích!!

*24.-26.6. ( Pá-Ne ) Jaxi-taxi  (Jak si usteleme, tak si lehneme ) - pracovní výprava na nové tábořiště v krajině pod Orlickými horami. Sekání a hrabání louky a počátek stavby tábora. Povinná pro všechny účastníky tábora !!! Rádi přivítáme i bývalé členy. Spojeno s převozem táborového vybavení z Velhartic. Přesný program včas upřesníme.

 

IV.  DALŠÍ AKCE

26.2. ( So ) - Šibřinky (maškarní taneční zábava) – po obědě  (14-16) dětské, od 19 hodin pro dospělé (vstup 120,-Kč) – rodiče srdečně zveme.

22.-24.4. ( Pá-Ne )  Závody v gymnastice, atletice, plavání a šplhu – přebor Prahy (pouze vybraní závodníci) – koliduje s bojem družin.

2.6. ( Čt ) Dětský den – hlavním pořadatelem JILM. V parku-okolí louky U studánky. Příprava, program (27 soutěží), úklid. 15-19 h. Okolo 200 dětí!!

28.6. (Út) Zakončovací táborák – vyhlášení docházky a celoroční soutěže, písničky – zahrada sokolovny.

 

V.  TÁBOR    30.6 – 24.7.2005  u  ??? (nové místo se teprve hledá – ale bude !!!) – POZOR – změna termínu oproti poprázdninovému dopisu.

Jilmáků zatím málo, Káňatům zase chybí spolehlivý dospělý vedoucí. Proto se po letech vracíme do dob vzniku oddílu Káňata, kdy byly společné výpravy  a také tábor (společná kuchyň, ale vlastní tábory od sebe oddělené prostorově i programem). Ušetříme čas (budeme se střídat ve vaření), odpadne problém s hlídáním tábora při výpravách, ušetříme i finančně (pro více lidí se vaří levněji). Budou i drobné nevýhody, ale ty jistě opět překonáme. Ty nejvýraznější jsou tyto : pro Jilm to znamená stavět i bourat tábor (ale prvních deset let, když ještě nebyla Káňata jsme tak jezdili), pro Káňata pak trošku divný termín – aby přijela do už opravdu postaveného a zaběhnutého tábora, pak předpokládáme jejich termín cca

9.-24.7.).

Nabízí se tak možnost, že by nejstarší kluci z Káňat mohli být více či méně zapojeni do jilmáckého tábora  a dokonce nabízíme i možnost jet na celý jilmácký tábor od začátku. Každopádně pak bude jejich záříjový přestup do Jilmu mnohem snazší. Jedná se o kluky ročníku 1994 a 1995 (výjimečně i pro jejich bratry ročníku 1996).

Sraz na tábor bude ve čtvrtek 30.6. okolo 1630 až všichni doma ukáží vysvědčení, v pátek a sobotu dostavba tábora, v sobotu večer pak zahajovací táborák. Od neděle pak běžný táborový program.  Poslední dva dny bourání tábora, balení a v neděli 24.7. odpoledne odjezd domů. 

Celkem 24 dní, předběžná cena 2500 Kč (zachováváme cenu, neboť Káňata budou mít ještě několik hostů ze Zlíchova, kteří platí více).

Podsadové stany, tee-pee, krytá kuchyň a jídelna, vlastní příprava jídla. Podrobnější informace (včetně místa a popisu tábořiště, nutného vybavení, přesného srazu a návratu, atd.) v dopise koncem května. Kromě toho začátkem června informativní schůzka pro rodiče nováčků.

 

4.1.2005                                   S přáním všeho nejlepšího do roku 2005                                                                       Jiří Novák ( Jirkan ), vedoucí                                                                     tel. 2 6610 9756 ( 700 – 1530 )  , 602 284 198

                                                                                                                     

Tomáš Novák ( Mišina )  721 865 873            

Vít Jakoubek  ( Vítek )   284 688 227 , 732 733 687                     

Jan Přech (Řek) 2 8384 1072 , 607 288 081     

Pavel Lávička (Ledňáček) 2 8482 2487 , 603 116 548

 

 

                                                                                                                                              

K Á Ň A T A

 

Vážení rodiče, milá Káňáta i ostatní mladší žactvo!

Je tady nový rok a s ním všude a tedy i v našem turistickém oddíle spousta novinek. Nejprve tedy krátce k tomu, co už je dobře známé:

Turistický oddíl Káňata je určen všem klukům a holkám z 1.-5.třídy ZŠ. Na pravidelných schůzkách se hraje spousta her, učí se vše potřebné k životu v přírodě i ve městě, občas jen tak řádí, občas pomáhá (přípravy k Dětskému dni, Šibřinkám, výroba dárečků, brigádička…). Scházíme se každý čtvrtek před cvičením od 15:30 do 16:45 v klubovně ve 2.patře sokolovny. Členem se může stát každý, kdo přijde, má zaplacené příspěvky do Sokola a 100,-Kč oddílových příspěvků (na rok) a chce se aktivně zapojit do programu připraveného Ájou, Barami a Jolanou.

Výpravy se konají 1x měsíčně a jejich termíny jsou pevně dané, pro členy oddílu povinné, moc zveme i ostatní mladší žákyně a žáky. Termíny těch letošních jsou:

22.1.-jednodenní nenáročná výprava, na které bychom se měli setkat se zlíchovskými ( všichni znají z tábora)

19.2.- výprava do okolí Voděradských bučin ( Jevany a okolí)

12.3.- předjarní výprava – Kamenný přívoz a okolí

2.-3.4.- Aprílovka – Orlické hory  (nocleh pod střechou)

7.-8.5. JVLS – Jarní Výlet Libeňského Sokola – Zbečno

Předtáborová výprava: testujeme své síly na tábor ( počátkem června,  termín ještě upřesníme)

24.-26.6. Jaxi-taxi (Jak si usteleme tak si lehneme) – úprava louky na tábořiště

 

A nyní k novinkám. Nejprve k těm příjemnějším J

 

Protože se potýkáme s nedostatkem dospělých vedoucích a protože Káňata byla kdysi dávno založena coby předvoj Jilmu, bude se většina výprav v tomto pololetí a letní tábor konat právě pod jejich ochrannými křídly. Prakticky to bude znamenat společný sraz, návrat, doprava a částečně i trasa výprav, program bude pro Káňata připraven vlastní, nejilmácký. Už se na to všichni opravdu moc těšíme a doufáme, že to pomůže hlavně odrůstajícím káněcím klukům, kteří budou mít možnost nahlédnout pod jilmáckou pokličku.

 

Další novinkou, nebo spíš bohužel nutností vyvolanou trošku laxním přístupem rodičů, je znovuzavedení přísnějšího dodržování a kontroly stanovených pravidel:

 

Člen oddílu musí

-odevzdat vyplněnou přihlášku do oddílu,

-mít do konce ledna 2005 zaplaceny oddílové příspěvky (100,-Kč a to ať nastoupí do oddílu v září nebo v květnu) a příspěvky do Sokola (platí se na pololetí)

-pravidelně se účastnit výprav oddílu, neúčast ohlásit rodiči (osobně, písemně, sms) nejpozději ve čtvrtek večer před výpravou Áje, Barami, Sabině nebo Jirkanovi, 3 neomluvené výpravy = konec členství v oddíle

-aktivně se účastnit programu při schůzkách

Při nesplnění těchto podmínek budeme nuceni propustit člena nečlena z našich řad (k tomu, jak doufáme, snad ale nebude nutné přistoupit a rodiče by v takovém případě byli vyrozuměni písemně)

 

Účast vašich dětí na výpravách je pro nás velkou pomocí při práci s nimi. Za 75 minut schůzky se toho moc nestihne a je tedy potřeba spíš „poslouchat“ než se nějak výrazněji projevovat. Při výpravách je času spousta, a to nejen na pořádné vyřádění se, ale také na poznání sebe sama i ostatních, které je pro kvalitní fungování oddílů našeho typu naprosto nezbytné. Navíc se pro děti snažíme připravit zajímavý program a ten se samozřejmě daleko lépe tvoří „na míru“, tedy když alespoň přibližně víme, pro kolik dětí a které. S účastí na výpravách souvisí trochu netradičně i výše poplatku za letní tábor Káňat (předběžný termín 9.-24.7.). Bude dvojí, a to 1900,- Kč pro členy, kteří se zúčastní alespoň 4 výprav, a 2400,-Kč pro nečleny a členy, kteří se zúčastní méně než 4 výprav. Pro toho, kdo chce jet na tábor, je povinné zúčastnit se minimálně předtáborové nebo pracovní výpravy.

Doufáme, že nám prominete trochu strohý tón, ale věříme, že pochopíte, že některá pravidla jsou pro práci s dětmi absolutně nezbytná a některá zase pomáhají prožít čas strávený v našem oddíle i jednotě ve vzájemné pohodě. Moc se těšíme na všechno, co nám letošní rok v oddíle přinese, zvlášť na letní tábor se schopnými Jilmáky a jejich vedoucímiÁja, Barami, Sabina a Jolana

 

Kontakty: Ája 608 731 421, Sabina 608 545 039, Jirkan 602 284 198

 

Podzim v Sokole Libeň 2004 = Výroční akademie

 

V podzimním cvičení  téměř ve všech složkách našeho Sokola jsme se chystali na akademii. To, že cvičenci vzali přípravu vystoupení opravdu s velkou zodpovědností, se odrazilo i na docházce: v odd. předškolních dětí byla průměrná docházka 19, v mladších žákyních 20 a v odd. starších žákyň 8 z 10-ti přihlášených. Nestačila jsme psát diplomky za docházku.

 

Akademie: Předškolní děti vystoupily ve velkém počtu – 21 jako Vojáčci ve skladbě inspirované pohádkou „Zlatovláska“. Pro mladší žákyně připravila Anička Feřtová pódiovou skladbu „Kočky“. Děvčata v konečném počtu – 18 se podílela i na přípravě kostýmů. Společně s žáky se ještě zúčastnila závůdků s různým náčiním. Starší žákyně v počtu – 8 předvedly pódiovou skladbu s pompony „Roztleskávačky“. Autorkou skladby je Alena Duchačová, jedna z našich tří dorostenek. Týden před akademií měly „Roztleskávačky“ generálku – v sobotu dne 20.11. se zúčastnily „Přehlídky pódiových skladeb“ v rámci závodu Praha – Brno – Bratislava v Sokole Pražském, kde obstály ve velké konkurenci a skvěle reprezentovaly naši jednotu.

 Všem účastníkům akademie a také jejich rodičům patří velké poděkování za trpělivost a píli při nácviku. Akademie k 120. výročí založení naší jednoty byla ukázkou toho, co se u nás opravdu v Sokole děje. 

 

Co nás čeká?. Příprava na závody.

 

V jednotlivých  oddílech začneme s nácvikem gymnastických sestav a s atletickou průpravou.

Termíny závodů pro předškolní děti zatím nejsou známé, ale určitě se zúčastníme jak gymnastiky, tak atletiky. Závody všestrannosti žactva (plavání, gymnastika a atletika) se budou konat ve dnech 22. – 24.4.2005 -  prosím poznačte si do kalendáře – počítáme s hojnou účastí.

            Do nového roku 2005 přeji Všem hodně zdraví, pohody a  aktivního sportování.

 

                                                                  Iva Duchačová, místonáčelnice             tel.č. 284 824 969, 608 006 628  

 

 

Další číslo těchto Zpráv najdete ve Zprávách libeňského Sokola, které vyjdou po šibřinkách a Valné hromadě začátkem března .