Zprávy žactva     duben  2005    číslo 4 / 2004-2005

 

Docházka  - žáků chodí přibližně stejně jako loňského roku – není to málo, ale rádi přivítáme další. Do ml. žáků patří už i ročník 1998 ! Oproti loňsku bylo sice v lednu méně zapsaných, avšak do půlky března přibylo 14 nových žáků, takže jsme se už dostali na číslo 92. Překonáme 100 ?! – Věřím že ano, pokud kluci budou přivádět své kamarády, nebo se Vy dospělí o našem Sokole zmíníte v práci či známým – předem děkujeme. Průměry se drží okolo 45,0 (vždy počítáno mladší+starší žáci+dorostenci a cvičitelé).O pravidelnosti docházky svědčí výsledky jejího každoměsíčního vyhlašování. Například v prosinci bylo dvacet 100% docházek, v lednu 19 a v únoru 23. Výsledky docházky lze sledovat na vývěskách ve vestibulu sokolovny.

Kromě žáků hrají starší žáci a dorostenci v úterý 19-20 florbal (průměr 10 – rádi uvítáme 2 nové tváře) a ve čtvrtek 19-20 košíkovou (průměr 10 – i zde se dva hráči navíc vejdou). Mladší muži si chodí zahrát v úterý 20-22 fotbálek (průměr 12) a starší v úterý 19-20 stolní tenis (průměr 3 – také uvítají nového kamaráda).

 

AKADEMIE - ke 120.výročí vzniku naší jednoty proběhla v sobotu 27. listopadu a opravdu se vydařila. Ještě před popisem jednotlivých čísel dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu. Bylo jich moc stejně jako prací, které bylo potřeba vykonat – vymyslet a nacvičit jednotlivá čísla, sehnat hostující vystoupení, připravit výstavu ve Filipově síni a klubovně Jilmu, sepsat a vydat Almanach s množstvím fotografií, vyrobit a rozeslat pozvánky, uklidit před sokolovnou, obstarat, dovézt a nainstalovat barevné osvětlení, připravit ozvučení sálu, vybrat a během akademii promítat texty a fotografie na plátno umístěné na balustrádě, nakoupit a prodávat občerstvení, zajistit provoz šatny, snosit z půdy, umýt a rozmístit 200 židlí v sále, nechat zhotovit repliku praporu a připravit slavnost jeho předání členstvu, prodávat almanach, vítat diváky, atd., atd. Ještě jednou díky.

 

Celkem se v jednotlivých číslech představilo 260 vystupujících, někteří však byli na ploše vícekrát, takže skutečný počet účastníků byl asi 210. Vystupujících hostů bylo okolo 30, takže našich členů vystoupilo 180 !!! Diváků, kteří zaplnili celou sokolovnu pak bylo 350 !!!

Po zahájení a přivítání vzácných hostů (náčelnice a náčelník celé České obce sokolské - ses.Žitná, br.Vrána, starosta Prahy 8 p.Nosek a další) nastala slavnostní chvíle předání repliky historického praporu z roku 1893 členstvu. Krátkou, ale výstižnou řeč přitom přednesla sestra Kodlová. A pak už se mohlo pod novým praporem začít cvičit. Bylo celkem 18 čísel – 14 libeňských a zbylé 4 obstarali hosté. Z mužských složek vystoupili : 1) mladší žáci se skladbou Karimatky -bylo jich 16 a předvedli polovinu skladby připravované pro slet 2006. 2) JILM – postavili jsme týpko, hráli ragby, skákali do rybníka, neustále odbíhali do jídelny, jeli pro vodu a na nákup, při úseku vyrobili dvojkolky a pak na nich závodili a před závěrečnou, pro tuto akademii složenou písničkou jsme se bohužel marně pokusili rozdělat oheň bez sirek (ale na zkoušce se nám to povedlo !)  3) 42 mladších žáků a žákyň !! v závodech družstev  4) ze tmy se vynořili žáci sletu 1920 – 20 starších žáků předvedlo v dobových úborech tehdejší sletovou skladbu. Zacvičili precizně, rádi a s hrdostí a odměnou jim byl nejbouřlivější potlesk 5) starší žáci a dorostenci předvedli některé závodní sestavy na kruzích, bradlech a přeskok  6) cvičení se švihadly, tyčemi, stuhami, kužely, na stepech a pár přeskoků k tomu předvedly spojené cvičitelské sbory.

Poslední číslo programu – Krokovka - mě kromě kluků 1920 potěšilo nejvíc. Na plochu byli pozváni všichni vystupující a cvičili společně jednoduché cvičení, které si poprvé a naposledy vyzkoušeli na generálce. Záměrem bylo strhnout ke cvičení i diváky a to se povedlo. Byl to opravdu vydařený závěr Akademie, kterou jsme oslavili naše kulaté výročí.

 

Mikulášpřišel do libeňské sokolovny již ve čtvrtek 2.prosince a to za doprovodu 2 andělů a 4 čertů. Nejprve do cvičení Předškolňat a o hodinu později i s řáděním čertů ve zhasnutém sále do cvičení mladšího žactva. Děti předvedly své umění (cviky, básničky), společně jsme Mikuláši zazpívali s kytarou a pak už se rozdaly balíčky.

 

Předváděčka sletových skladeb byla v sobotu 11.12.2004 v Sokole Královské Vinohrady. Z Libně bylo 6 kluků se skladbou Karimatky a 5 cvičitelů a cvičitelek ve skladbě Výlet, jejímž spoluautorem je náš cvičitel a místonáčelník ČOS Martin Chlumský zvaný Čedok.

 

Akademie v Sokole Libuš – v pondělí 13.12. jsme pak vyrazili do Sokola Libuš, jemuž jsme během naší akademie slíbili vystoupení. Jelo 6 mladších žáků, 6 starších žáků a dva cvičitelé a předvedli jsme vždy v osmi lidech Karimatky a pak Slet 1920.

 

Loutkářisehráli své vánoční představení ve čtvrtek 16.prosince od 17 hodin ve velkém sále všem přítomným dětem.

 

LETNÍ DISCIPLÍNY – tedy spíše vyhlášení jejich výsledků proběhlo jako tradičně při prvním cvičení v novém roce. Nejlepšími atlety mezi našimi žáky tedy jsou podle ročníků : 1998 P.Hofmann , 1997 J.Uher , 1996 A.Trnka , 1995 J.Michalec , 1994 M.Šrámek , 1993 T.Marek , 1992 M.Marek , 1991 J.Duchač , 1990 F.Juhász, dorostenci M.Seifert , cvičitelé J.Novák. Celkem 84 účastníků (42 mladších žáků, 28 starších žáků a 14 dorostenců a cvičitelů).

 

Zimní posilování – začalo hned 4. ledna a bude probíhat do konce dubna. Tentokrát jsme se zaměřili na sílu rukou a břišní svaly – bude se ručkovat po příčkách vodorovného žebříku, šplhat a držením míče na nohách ve speciálním sedu posilovat břišní svaly.

 

Valná hromada Sokola Libeň se uskutečnila ve středu 16.února.

 

Šibřinky - sobota 26.února 2005. Od 14 do 16:30 hodin proběhly Dětské Šibřinky – 95 dětí v maskách, sedm hříček, zpěv, tanečky, soutěž masek. Dospělé jsme přivítali ve stejný den v 19 hodin. Bylo jich okolo 300 a také oni se dobře bavili. Bylo předtančení, tombola, soutěž masek, k tanci i poslechu hrála skupina Smeč.

O to, aby vše proběhlo tak jak má, se postaralo 55 pořadatelů (Jilm, žáci, cvičitelé 26 osob 160 hodin, žákyně a  cvičitelky 10/60, Studánka 11/285, Věrná garda 8/65).

 

Libeňské nominační závody proběhly po dvou měsících nácviku 1. a 3. březnana základě výsledků těchto závodů (akrobacie, přeskok, kruhy, hrazda, bradla, šplh) a s přihlédnutím k výsledkům Letních disciplín jsme vybrali celkem 25 žáků ve čtyřech kategoriích pro intenzivní nácvik na pražský přebor všestrannosti (plavání, šplh, gymnastika, atletika), který se bude konat 22.-24.4.2005. Medailisté župy postupují do celostátního finále !

 

Provozní řád

S ohledem na postupující opravy sokolovny a ve snaze chránit nové zařízení  vydal Sokol Libeň Provozní řád, se kterým již byly seznámeny všechny oddíly působící v sokolovně. Kromě běžných věcí ( včasné placení příspěvků, přezouvání na sál, apod.) zde upozorním na další užitečné drobnosti. Tělocvična slouží ke cvičení a ne jako šatna. Proto veškeré oblečení, zavazadla, boty apod. zůstanou v šatně. Na sál se smí vzít pouze cennosti – klíče, peněženka, mobil. Do sálu je možno vzít i pití, prázdné lahve odnést nebo uložit do odpadkového koše v sále u piána. Prosíme o důsledné zamykání vstupních dřevěných dveří do šaten (pak je nikdo nemůže vykrást) – klíč je na každém svazku klíčů od šatnové kóje. Dále žádáme o zhasínání světla v šatnách, sprchách a na schodištích.  V sokolovně platí zákaz kouření a je zakázán vstup zvířatům. Rodiče jsou vítáni a mohou sledovat cvičení z galerie (do sálu přístup nemají). Nalezené věci se odevzdávají ve vrátnici, tam tedy hledejte věci, které postrádáte. Při vstupu do sokolovny s kočárkem či jízdním kolem prosím použijte zvonek u pravých vstupních dveří – vrátný vám přijde otevřít. Důvodem je poškozování nově opravených dveří právě kočárky – stálo to 300 000,- a už je to poničeno !!! Děkujeme. Kromě beden, koz, koňů a stolů se veškeré další nářadí a náčiní (žíněnky, lavičky, můstky, trampolíny, ...) musí nosit !!!

Prosím pomozme všichni společně udržet sokolovnu a hlavně cvičební sály v pořádku. Díky.

 

30. Jarní Výlet Libeňského Sokolana jubilejní výlet zveme všechny členy našeho Sokola včetně kamarádů a známých. Výlet se koná v sobotu 7. května a jede se do Újezda u Zbečna, kde se na louce u Berounky (200 metrů od zastávky vlaku) sejdeme s dalšími jednotami na tradičním Srazu v přírodě pražských žup. Připraven je tradiční program s hrami, Modrou stuhou, Jazykohrátkami, Písničkou, Pamatovačkou a také župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti, jehož vítěz postoupí do finále ČOS (toto finále jsme loni i předloni vyhráli). Soutěží trojice ve dvou věkových kategoriích (10-13 a 14-17 let). Bližší informace o celé akci zvláštními dopisky v polovině dubna. Možná jako příloha těchto Zpráv.

 

Slavnost k 80. výročí otevření Tyršova domu – se bude konat v podvečer 21.5.2005. My máme tu čest, že naši žáci byli osobně pozváni náčelníkem a náčelnicí ČOS (br.Vrána, ses. Žitná) k účasti na této slavnosti s číslem z naší Akademie – Slet 1920, které tehdy viděli a moc se jim líbilo. Je to pro nás čest a doufám, že se najde alespoň 16 žáků, kteří se zúčastní. A budou moci i ti, kteří budou právě s Jilmem na loďovce, neboť pojedeme Sázavu a z Čerčan jsme v Tyršově domě za hodinu a čtvrt a po vystoupení zase ihned odjedeme zpět na řeku.

 

Dětský den čeká na naše nejmenší ve čtvrtek 2.června. Letos výjimečně na jiném místě (louku U studánky zabrali stavbaři). Bude to na louce, která se nachází na cestě od sokolovny směrem na Koráb (před tratí, nad hřištěm Meteoru, za „Bílým domem, na místě bývalého zahradnictví U Bulhara), cca 150 metrů severně od sokolovny). Tradiční i nové soutěže o sladké odměny, šermíři a místo lodí na Rokytce vytáhneme třeba velkou trampolínu.

 

Zakončovací táborák – bude v úterý 28. června. Vyhlásíme Zimní posilování a soutěž O nejvěrnější docházku.  Bavit se budeme i o nadcházejícím sletu v roce 2006 (možná si i promítneme připravované skladby). Už nyní prosím vezměte na vědomí datum sletu 1.-7.7.2006. Jako obvykle se budeme snažit o maximální účast našich žáků na sletě (vždy okolo 40 + cca 15 mužů)

 

Dále několik organizačních záležitostí :

 

- děkujeme za včasné zaplacení příspěvků žactva i všem dalším, kteří tak již učinili.

- veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny  apod.  naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny, případně  nových vývěskách na sokolovně. Za shlédnutí stojí i vývěska u stanice tramvaje na Palmovce směrem na Kobylisy.

- o nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

- cvičení bude do konce dubna probíhat v sokolovně, od počátku května se opět přesuneme za atletikou na zahradu sokolovny a do parku.

- zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu, ať se naše parta rozroste.

- cvičení se koná pravidelně každé úterý a čtvrtek až do 28. června, kdy zakončovacím táborákem cvičební rok zakončíme.

 

Nabízíme ALMANACH (130 stránek A5) věnovaný 120-leté historii libeňského sokola. Povídání od roku 1884 až do současnosti doplněné řadou zejména historických fotografií je k dostání za dobrovolný příspěvek cca 50,- Kč (náklady byly 97,-Kč) v matrice (út, čt 16-19), případně u náčelníka v šatně před či po cvičení. Pospěšte si, z nákladu 500 ks jsou již ¾ rozebrány.

 

Další číslo Zpráv žactva vyjde koncem května.

 

31.3.2005

Na nové tváře ve cvičení se těší  Jiří Novák (Jirkan), náčelník    tel. 602 284 198

                                                                                                                     

 

JILM

 

naše bohatá činnost pokračuje a to už 24. rokem. Pravidelné schůzky ve vlastní klubovně (středa 16:30 – 19:00). Od ledna začala celoroční hra ULUKITKAN a tím opět přibyly do programu výprav oblíbené a členstvem žádané úseky.  Od března jsme připojili související strategickou deskovou hru Tajemným Džugdyrem.

Nyní máme 5 PK (vedoucí) a ale jen 9 členů a to je to zoufale málo a proto stále HLEDÁME NOVÉ KAMARÁDYještě jednou se obracíme do řad sokolských žáků, zda by někdo nechtěl zkusit jilmácký život. Trocha práce, trocha sebepřemáhání, trocha povinností, ale velká naděje, že člověk zažije to, co si ani neumí představit a hlavně jistota, že najde kamarády na celý život. A mohu to sám posoudit – vždyť jsem v oddíle začínal jako žáček a dodnes se stýkám se svými tehdejšími a vlastně i dnešními kamarády. Bývalí členové pomáhají stavět tábor, chodí na Vyzvědače i Vánoční nadílku.  A to Vám potvrdí skoro všichni z jilmáků.  Co tedy M.Šrámek, F.Benedikt, J.+M.Přibyl, T.Marek,  M.Buršík, T.Mach, J.Slifka, T.Mrkvička, M.Podlaha, J.Hrdinka, O.Michalec, M.Marek, V.Pour, P.Pác, D.Jančar, O.Loudil, M.Kutil, J.Hrubant a další kluci mezi 10 a 14 roky ze Sokola ? – nebojte se – člověk má strach jen z toho, co nezná !!!

A pak, třítýdenní tábor (30.6-24.7.) za 2 500,- Kč, to je docela dobrá cena.

 

Od PVLS jsme stihli :

6.11. – Podzimní dvojkolky – Bystřice u Benešova, Kraví hora, Postupice. 15km, 11 osob

7.11. Brigáda u sokolovny 9-12 (13 osob) – úklid dvora a doskočiště, oprava zavěšení branek v sále, dokončení garáže. Odpoledne pak nácvik vystoupení Jilmu na akademii.

27.11. Akademie (14 jilmáků) 

28.11. Kostky, Brandýs, pilíř – po losu hodem kostkami odjezd do Brandýsa, přesun do Boleslavi a Houšťky (7km, 9 osob)  

11.12. 24. ročník Vyzvědačů – 19 hráčů ,

12.12. Videotábor 2004 – sledovalo 11 diváků ,

22.12. se nás na 24. Vánoční nadílce sešlo 23 a rozdali si mezi sebou 174 dárků.

22.-23.1. Zimní táboření – tradiční nocleh v tee-pee (a chatě), 1.úsek Ulukitkana, hry, 11 osob

19.2. Potoční choďki – na běžkách voděradskými bučinami, opět úsek – 8 osob

20.2. Ze skleníku do obleku –skleník Fata morgana, uměleckoprůmyslové muzeum – historické sportovní oblečení – 8 účastníků

12.3. Iglů s medvědy – Kamenice, Grybla, Kamenný Přívoz – opět běžky, stavba iglů, lov na medvědy při 3.úseku, úžasná zasněžená bavanitá Vlčí rokle – 9 jilmáků

13.3. – Brigáda nejen na půdě sokolovny – 8 jilmáků a 6 dalších pomocníků. Jilm pak po obědě hry v sále a promítání videa z výprav

16.3. – 23. ročník Mistra uzlování – 7 závodníků + pět rozhodčích z řad PK (vedoucích) – vítěz Sumec.

 

Před námi Aprílovka do podhůří Orlických hor (1.-3.4.), Mistr signalizace (13.4.), Boj družin – ke Skutči na snad nové tábořiště (23.-24.4.), JVLS (7.-8.5.), Loďovka – Sázava (20.-22.5.), kola (10.-12.6.), Pracovka (24.-26.6.) a hlavně TÁBOR – zřejmě na novém místě u Skutče. Letos společně s Káňaty. Pro JILM termín 30.6.-24.7. (25 dní) za 2 500,- Kč.

 

V září se pak budeme těšit na zástup káněcích kluků ročník 1995.

                                                                                                                                 Jirkan, vedoucí (602 284 198)

Pobyt v přírodě

 

V dlouholeté soutěži Sokolské dny v přírodě jsme odevzdali hlášení za všechny čtyři dny roku 2004 (Zimní, Jarní, Letní a Podzimní) a teď čekáme na výsledky. Celkem máme na kontě 172 dní (17 + 45 + 87 + 23) – to je docela dobrý výsledek a mohl by nám opět přinést místo na stupních vítězů.

Na květen se pak chystá již 30.společný výlet libeňského sokola. Bude to o víkendu 7. a 8. května a podíváme se ke Zbečnu. Kdysi, je to už dávno, můj předchůdce ve funkci náčelníka přišel s myšlenkou společných výletů všech turistických oddílů a dalších zájemců z řad sportovců, rodičů apod. naší jednoty. Výlet se konal vždy na podzim a na jaře. Od podzimu 1990 jich tak máme bez jediné vynechávky 29. Vždy se nás sešlo okolo 70 (nejméně 30, nejvíce 108). Od roku 1995 se pak tato zvyklost díky Zdeňkovi rozšířila na celé pražské pětižupí (dnes třížupí). A Libeň vždy byla nejpočetněji zastoupenou jednotou. Až na poslední PVLS – Alkazar. Pravda bylo velmi ošklivé počasí, a tak nás bylo jen 30, ale ti co byli ani tak nelitovali. Jenže z Dobříše a ze Starého Města bylo po 35. Tak to přeci nenecháme !!! Udělejte si už teď čas. Nemusíte jet jenom vlakem. Krajina vybízí k jízdě na kole, Berounka zas láká na vodu. Bližší informace v polovině dubna.

V sobotu 7.května se také v rámci tohoto srazu uskuteční župní kvalifikace Zálesáckého Závodu Zdatnosti (trojice soutěžících ve dvou věkových kategoriích: 10-13 a 14-17 let.) – informace pro naše turistické oddíly. Trénujte, máme co obhajovat. Loni i předloni jsme vyhráli celostátní kolo (vždy mezi 24 vítězi žup) !

 

Sledujte také www.sokol-liben.cz a www.sokol.info                                                           Jiří Novák, náčelník