Zprávy žactva

červen  2005              číslo 5 / 2004-2005

 

Co vlastně dělají žáci v sokole Libeň – Zpráva náčelníka

 

Docházka  - počet zapsaných se prozatím zastavil na čísle 96 žáků – do kýžené stovky chybí už jen čtyři !!!. Průměry jsou takřka neměnné, pouze v květnu se projevily školy v přírodě – v březnu bylo zapsáno 73 žáků, průměr 48,2, 15x 100% docházka, v dubnu to bylo 70 / 48,4 a 20 osob bez vynechávky a pak onen trochu slabší květen – 73 / 44,3 a pouze 12x 100% docházka.

Kromě žáků chodí do Sokola i muži : mladší (zaps.18, průměr 13, starší, zaps.4 ,pr.3), a také hrajeme florbal (12/10) a košíkovou (14/10).

Průběžné výsledky docházky žactva lze sledovat na vývěskách ve vestibulu sokolovny.

Zimní posilování – začalo hned 4. ledna a probíhalo až do konce dubna. Tentokrát jsme se zaměřili na sílu rukou a břišní svaly – ručkovalo se po příčkách vodorovného žebříku, šplhalo a ve speciálním sedu se držením míče na nohách posilovaly břišní svaly. Vyhlášení výsledků s rozdáním diplomků a drobných cen proběhne na zakončovacím táboráku

Přebor Prahy ve všestrannosti – po intenzivním nácviku s vybranými cvičenci jsme nakonec vyslali : 19 závodníků na plavání, gymnastiku a šplh a 24 na atletiku. Výsledky byly jako obvykle vynikající ( i když konkurence občas nebyla početná). V celkovém pořadí obsadili Mladší žáci I. 1. a 2. místo, Mladší žáci II. 1.,2. a 3. místo a totéž i Starší žáci III. Medailí v jednotlivých disciplínách bylo tolik, že je ani nebudu vyjmenovávat – celkem 33 ze 40 možných !!

Kluci tak mohli postoupit do celostátního finále všestrannosti. Mladší ho již měli 27.-29. května v Plzni, na starší pak čeká 10.-12.6. v Praze.

30. Jarní Výlet Libeňského Sokolase konal v sobotu 7. května. Tentokrát jsme navštívili údolí Berounky nedaleko Újezda nad Zbečnem. Hlavním bodem programu bylo župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti, ale zbyl čas i na ostatní srazové aktivity – hříčky, Pamatovačka, Jazykohrátky (co nejdelší věta bez písmene E), vařil se kompot, pro získání Modré stuhy jsme se koupali v Berounce, zazpívali si písničku, atd.

Je sice pravda, že mezi 109 účastníky srazu jsme počtem 53 výletníků byli zdaleka nejpočetnější, avšak mohlo nás být i více – trochu jsme mezi sebou postrádali běžné cvičence (nečleny turistických oddílů)  – je to škoda. I přes předpovídanou nepřízeň počasí bylo totiž v neděli krásně a my se tak mohli v klidu bavit při řadě her.

V ZZZ vyhráli kluci z Jilmu obě kategorie (starší žactvo i dorost) a postoupili tak za naši župu do celostátního finále.

 

 

Cvičení – počasí nás sice dlouho drželo v sokolovně (alespoň jsme mohli v klidu nacvičovat vystoupení pro slavnost v Tyršově domě), a tak jsme se poprvé dostali ven až 17. května. Pro žáky jsou opět připraveny Letní disciplíny – souhrn osmi bodovaných disciplín. Kvůli stavbě protipovodňových zábran musíme trochu improvizovat s „cvičebními plochami“ – více jsme na dvoře sokolovny a také teď budeme využívat čerstvě posekanou louku v místě konaní Dětského dne.

 

Slavnost k 80. výročí otevření Tyršova domu – se konala v podvečer 21.5.2005. My jsme měli tu čest, že naši žáci otevírali cvičební část programu. Celkem se nás sešlo 25 !!! (4 mladší žáci, 14 starších žáků, 4 dorostenci a 3 cvičitelé) a bez možnosti zkoušky nástupu a odchodu ( program byl o 20 minut předsunut) jsme odcvičili skladbu žáků ze sletu roku 1920. Sami víme, že jsme zejména ve 4. oddíle udělali chyby, avšak diváci byli velmi spokojeni. Díky všem, kteří cvičili ( i rodičům) – byla to skvělá propagace libeňského sokola !!! 

 

Dětský den – proběhl ve čtvrtek 2. června na louce nad hřištěm Meteoru směrem ke Korábu a celkem se vydařil. Přálo počasí (pod mrakem, ale příjemných 20°C), příprava soutěží (14:45 – 16:30) se stihla včas, přišlo docela hodně dětí – 185 !!!, pořadatelé (celkem 49 – 13x Jilm, 20x cvičitelé a žáci, 11x cvičitelky a žákyně, 5x ostatní) se u disciplín chovali rozumně, polovina dětí získala alespoň 20 razítek z 27 soutěží a získali tak spoustu odměn ve formě sladkostí, vystoupení šermířů bylo jako obvykle výtečné. Podařilo se udělat i malý transparent a vyvěsit prapor libeňského sokola. Nikomu se nic nestalo, a to ani na doplňkových atrakcích (šlapadla, trampolínka).  Prostě pohodové odpoledne.                  Díky všem pořadatelům.

 

Zakončovací táborákbude v úterý 28. června od 19 do (podle zájmu) hodin na zahradě sokolovny. Zveme veškeré zájemce ( i žákyně, Věrnou gardu, rodiče a další). Vyhlásíme Zimní posilování a soutěž O nejvěrnější docházku. Žáci dostanou diplomy a ceny.

Bavit se budeme i o nadcházejícím sletu v roce 2006 (možná si i promítneme připravované skladby). Už nyní prosím vezměte na vědomí datum sletu 1.-7.7.2006. Jako obvykle se budeme snažit o maximální účast našich žáků na sletě (vždy okolo 40 + cca 15 mužů)

 

CVIČEBNÍ ROK 2005/2006 - první cvičení již ve čtvrtek 1. září !!!

 

 

Běh strmý do zámeckého vrchu – 5. ročník

– čtvrtek 22. září od 16:30 do 18:30

 

Sletová štafeta – nápad našeho bývalého náčelníka Zdeňka Lauschmanna. Propagační akce připravovaného sletu, při které se za jediný víkend dostane sletové poselství z ústředí v Tyršové domě do všech 44 žup a také většiny zapojených jednot – dnes přihlášeno okolo39 žup, 390 jednot a 4500 lidí (poběží se, pojede historickou tramvají či na lodích a kolech, ale také třeba poletí balonem). 

V pátek 23. září v podvečer pojede Libeň na 15 kánoích od Tyršova domu po Čertovce, Vltavě a Rokytce do Libně. V sobotu ráno pak na kolech povezeme část trasy štafetový kolík směrem na Dřevčice, kde bude předán župě Barákově.. Přemýšlejte o případné účasti a také o možném doprovodném programu v Libni v pátek v podvečer. Jakékoliv nápady přivítá náčelník. 

 

Dále několik organizačních záležitostí :

- veškeré informace k cvičení i akcím souvisejícím , fotky, výsledkové listiny  apod.  naleznete na tablech a vývěskách v přízemí sokolovny a na sokolovně. Za shlédnutí stojí i vývěska u stanice tramvaje na Palmovce směrem na Kobylisy.

- o nejdůležitějších akcích informujeme žáky a jejich rodiče zvláštními dopisky.

- zůstaňte nám nakloněni a pošlete k nám do cvičení každého nezbedu, ať se naše parta rozroste.

- cvičení se koná pravidelně každé úterý a čtvrtek až do 28. června, kdy zakončovacím táborákem cvičební rok zakončíme.

Nabízíme ALMANACH (130 stránek A5) věnovaný 120-leté historii libeňského sokola. Povídání od roku 1884 až do současnosti doplněné řadou zejména historických fotografií je k dostání za dobrovolný příspěvek cca 50,- Kč (náklady byly 97,-Kč) v matrice (út, čt 16-19), případně u náčelníka v šatně před či po cvičení. Pospěšte si, z nákladu 500 ks jsou již dvě třetiny rozebrány.

 

6.6.2005

Na nové tváře ve cvičení se těší  Jiří Novák (Jirkan), náčelník  tel. 602 284 198

 

Libeňští mladší žáci potřetí na přeboru ČOS v Plzni

Před třemi lety byl upraven systém závodů v sokolské všestrannosti v Praze přesunem všech závodů (plavání, gymnastika a atletika) do jediného víkendu. Tímto krokem se podstatně zvýšil počet závodníků, kteří dokončili všechny disciplíny, z naší jednoty nevyjímaje. Zároveň v té době proběhlo přeuspořádání žup dle nového státoprávního uspořádání. V nové župě Jana Podlipného se naší jednotě začalo velmi dařit.

Poslední tři léta jsme též schopni díky početnému cvičitelskému sboru se více věnovat individuální přípravě závodníků na přebory. V přeborech v Praze obsazují pravidelně naši závodníci přední medailové příčky. V celostátním přeboru ČOS bylo zatím naším největším úspěchem 2. místo Jana Michalce v atletice minulý rok.

Letos jsme si sice žádnou medaili neodvezli, ale přesto jsme v některých disciplínách obsadili velmi pěkná umístění:

 

Žáci I – 28 závodníků

David Šrámek – celkově 10.   Šplh 5., Přeskok 12., SG: 12.-13., Atletika: 5., Sprint: 10.-11., Hod: 4.

Adam Trnka – celkově 9.   Šplh 9., Přeskok: 5.-6., SG 9., Atletika: 7., Sprint: 3.-5., Hod: 10

 

Žáci II – 34 závodníků

Jan Michalec – celkově 17.   Sprint: 7.-15., Hod:3, Skok: 11.,Atletika: 7, Šplh: 13.

Tomáš Krňávek – celkově 27.              Hod: 10., Atletika 12.

 

Tímto gratulujeme všem závodníkům a též děkujeme rodičům za umožnění jejich startu na závodech.

Mnoho dalších úspěchů všem libeňský žákům  přeje Vladislav Voráč, místonáčelník

 

JILM

 

Pokračujeme v běžné činnosti – schůzky (Středa 16:30-19:00), výpravy. Konečně se podařilo zajistit místo pro nové tábořiště. Po třech letech se tak budeme na další , doufejme, že opět tři roky, stěhovat do Pokřikova u Skutče. Malá louka pro stany, les a velká louka na hry, potok, rybník, do vsi na nákupy a pro pitnou vodu 2km, na vlak 2,5 km. Uvidíme, jak se nám tam bude líbit. Tábor máme od 30. června do 24. července (25 dnů) za rozumnou cenu 2500,-Kč. Podsadové stany, indiánská tee-pee, krytá kuchyň a jídelna a před námi nejen spousta povinností při stavbě a běhu tábora (palivové dřevo, vaření, mytí nádobí, nákupy, atd.), ale i spousta her, výpravy, táboráky, lovení bobříků, táborová hra, kamarádi a vůbec pohodový prázdninový život.

 

Do tábora nás ještě čeká kolovka 10.-12.6. – Pardubice, Borohrádek, Choceň, Potštejn, Dobruška, Opočno, Třebechovice, Pardubice) a Pracovní výprava 24.-26.6. – převoz táborového vybavení z Velhartic do Pokřikova, sekání táborové louky a počátek stavby tábora.

 

Ještě připomenu výpravy uskutečněné od posledního vydání Zpráv:

-- 1.- 3.dubna to byla Aprílovka aneb Jahodová lenoráje. Rybná nad Zdobnicí, Letohrad a okolí. Celá sobota byla ve znamení jídla – pohádky, úkoly v každou celou hodinu, noční výprava za měsíčky pro jahody, atd. Kromě toho návštěva hradů Litice a Žampach. Za protrpěná sobotní „příkoří“ na 39 km dlouhé cestě pak přišla odměna v nedělní snídani – kakao, koblihy, jahody se šlehačkou. V neděli pak krátký přesun do Potštejna – úsek celoroční hry se tentokrát jmenoval Triangl (stavěla se dřevěná triangulační věžička výšky 211 cm), posezení u krásné studánky, odpočinek. 13 osob.

-- 13. dubna se uskutečnil již 21. ročník Mistra signalizace – vítěz Franta (72 bodů z 75). 12osob.

-- 23. a 24. dubna pak byl již 23. Boj družin aneb Plány v Pokřikově – oddílový přebor v tábornickém desetiboji – vítěz Franta (91 bodů ze 100). Na našem nové tábořišti v Pokřikově. Úsek se tentokrát jmenoval Plánek – část družiny zakreslila na papír plán okolía druhá část pak podle něho hledala ukryté části zprávy. 11 osob.

--  6.- 8. května – JVLS – někteří (6) jeli už v pátek a pomáhali při přípravě srazu

(sekání louky, příprava dřeva na táborák, příprava ZZZ). Úsek se jmenoval Dlužní úpis a vyráběl se při něm dřevěný špalík se zářezy a obrázkem soba, 14 osob.

-- 20.-22.5 Loďovka aneb po Sázavě do Tyršáku – ze Samopší vyrazilo celkem 12 lodí a za sobotu ujelo 30km do Poříčí. Odtud nás pak 7 odjelo autem na vystoupení do Tyršova domu. Tam jsme se spojili s šesti kluky z finále ZZZ (byli kousek od Seče) a dalšími 12, kteří přijeli z Palmovky a odcvičili již zmiňované cvičení sletu 1920. Večer pak přesun zpět do Poříčí a těšení se na nedělní peřeje z Týnce do Pikovic (27km). Škoda jen, že nebylo více vody.

 

-20.-22.5.2005 – finále ČOS v Zálesáckém závodu Zdatnosti. Starší žactvo ( Havran, Kulík, Samson) obsadilo mezi 20 trojicemi výtečné 4. místo, dorostenci (Ledňáček, Franta, Jack) byli 5. (opět mezi 20 trojicemi).

 

V září se těším na houf káněcích kluků ročníků 1994 a 1995, kteří posílí Jilm – první schůzka ve středu 7. září.

 

Jirkan (vedoucí oddílu)

 

 

Jaro v libeňském sokole

 

            Jarní měsíce jsou u nás v Sokole ve znamení závodů.

 

Předškolní děti

 

Dne 16.4.2005 se v Sokole Karlín uskutečnily závody ve sportovní gymnastice předškolních dětí. V naší jednotě 5 sokolíčků pilně nacvičovalo sestavu na lavičce, akrobacii a přeskok přes švédskou bednu. Družstvo mix ve složení: Blahunek V., Veselý J., Zemanová A., Mikešová M. a Cyrani A. obsadilo krásné druhé místo. Gratuluji.

 

Ani jsme si neoddechli po gymnastice a již začala příprava na lehkou atletiku – disciplíny: hod míčkem, skok do dálky a běh na krátkou (10 nebo 20m) a delší (100 nebo 150m) trať.

Dne 14.5. na dobře vybavený stadion Julisku (stejně jako v loni) vyrazila z Libně velmi početná skupina závodníků.

Kategorie Rodiče a děti: 7 dětí – 3 dívky a 4 chlapci. Závodnice Klára Vyskočilová vybojovala 2. místo.

Kategorie Předškolní děti: 10 dětí – 2 dívky a 8 chlapců. První místo a titul Přeborníka Prahy získal Jan Klíma.

Kategorie Nejmladší žáctvo: 3 děti – 2 dívky a 1 chlapec. Sokol Libeň skvěle reprezentovala a  titul Přeborníka Praha získala Linda Veselá.

Závody proběhly v příjemné atmosféře bez jakýchkoli průtahů a za krásného počasí. Děti i rodiče domů odcházeli spokojeni. Všem závodníkům gratuluji k jejich výsledkům a rodičům děkuji za hojnou účast.

Nyní jsme se ve cvičení vrátili k běžnému průběhu hodiny: gymnastická a atletická průprava, zpevňování a protahování těla, práce s míčem, různé hry a závůdky. Průměrná docházka do cvičení je stále vysoká – 18 dětí. Cvičení ukončíme v pondělí 27. června vyhodnocením docházky – Nejvěrnějšího sokolíčka za celý rok. Po prázdninách začneme cvičit už ve čtvrtek 1. září 2005.

 

Žákyně

 

Ve dnech 22.-24.4.2005 se konal Přebor sokolské všestrannosti Prahy, tzn. závody v plavání, sportovní gymnastice a atletice. Těchto závodů se ze Sokola Libně zúčastnilo celkem 21 žákyň a 2 dorostenky. Tři děvčata – Veselá Linda, Cerhová Anna a Matiášová Zuzana se zúčastnila celého Přeboru všestrannosti, 9 žákyň závodilo v plavání a atletice, 5 žákyň pouze v plavání a 4 žákyně pouze v atletice. Dorostenky – Barbora Matiášová závodila v plavání a atletice, Martina Kaplanová pouze plavala.

 

Cvičební hodiny před závody jsme věnovali důkladné přípravě a to také přineslo své výsledky:

Linda Veselá                3. místo v Přeboru sokolské všestrannosti Prahy

Alena Ticháčková         3. místo v plavání

Alžběta Holubová         1. místo v plavání

Alice Daňková              2. místo v plavání

Zuzana Matiášová        2. místo v gymnastice

Petra Melicharová        3. místo v atletice

Jolana Šrámková          2. místo v atletice

Martina Kaplanová       2. místo v plavání

Bára Matiášová            3. místo v atletice

 

Umístění jsou o to cennější z důvodu velké konkurence ve všech kategoriích. Děvčat se zúčastňuje závodů vždy velmi mnoho. Všem závodnicím, i těm které tentokrát nedosáhly na medailová místa, gratuluji k jejich výsledkům a doufám, že příští rok se závodů opět zúčastníme alespoň v tomto počtu.

Na závěr výcvikového roku byly pro mladší žákyně vyhlášeny závody ve sportovní gymnastice o přebornici Sokola Libeň v uvedené kategorii. Zúčastnilo se 22 žákyň. Jak se ukázalo při samotných závodech, byla nejlepší děvčata, která se připravovala na přebory všestrannosti, nebo je již v minulosti absolvovala.

Nejlepší z kategorie I. byla Linda Veselá, jako druhá se umístila Jolana Šrámková, třetí skončila Jana Střihavková.

V kategorii II. zvítězila osvědčená borkyně Markéta Vacková, druhá byla Petra Melicharová a na třetím místě byla Tereza Holubová.

Nutno však ocenit snahu všech zúčastněných za předvedení maximálních výkonů. Znovu se zde potvrdila pravda, že děvčata, která pravidelně chodí do cvičení a vědí, co chtějí, jsou jedny z nejlepších.

 

Cvičební rok zakončíme posledním cvičením v pondělí 27.6.2005 vyhodnocením docházky za celý rok a vyhlášením nejvěrnější žákyně cvičebního roku 2004 - 2005.

 

Po prázdninách začínáme cvičit již 1.záři 2005.

 

Všem přeji příjemné prožití prázdnin, přiměřeně sluníčka a hodně odpočinku k načerpání nových sil do náročného sletového roku 2005 – 2006.

Iva Duchačová, místonáčelnice tel. č. 608 006 628

 

 

Káňata

Milá Káňátka, vážení rodiče,
do konce školního roku zbývá opravdu už jen pár dní a s jeho koncem se blíží to, na co se celý rok v oddíle pilně připravujeme při schůzkách, výpravách i všech dalších činnostech - LETNÍ TÁBOR. Pokud jste se celý rok snažili být každý den aspoň trošku lepší než den předešlý, bude pro vás tábor i všechno ostatní zábava, kterou si společně pořádně užijeme! My, vedoucí, už se na to moooooc těšíme. A samozřejmě i na to, jak vám se vším potřebným pomůžeme, něco dalšího vás (i vy nás) přiučíme, dáme si do těla i si zalenošíme.... Zkrátka na tábor se vším všudy! Letos to bude ještě o to zajímavější, že se jako tradičně po třech letech "stěhujeme" na nové tábořiště. Potřebné informace už určitě všichni máte, tak jen pro jistotu
Termín: 9.-24.7.2005
Místo: Radčice u Skutče   (Pokřikov)
Cena: dle počtu absolvovaných výprav, max. 2400,- Kč , kolik platíte zrovna vy, se dozvíte od Áji (Alena Duchačová, k zastižení na schůzkách Káňat, Čt 15:30-17:00 v klubovně, nebo při cvičení žákyň Po,Čt)
Seznam věcí: viz dopisek k táboru (k vidění i na vývěsce Káňat na sokolovně), určitě ale teplý spacák, karimatka, kompletní ešus, batohy (velký cca 50l, malý 10-20l),

pláštěnka, uzlovačka (2m "prádelní šňůry", tenkého lana apod.)

Zázemí: tábor bude díky Jilmákům a dalším pomocníkům (kteří jsou MOC vítáni - informace Jirkan) stát na "zelené louce". Na místě není žádná "kamenná" budova, vše je vybudované vlastníma rukama při pracovních výpravách. Spíme ve stanech s podsadou, vaříme na kamnech a otevřeném ohništi, jíme v zastřešené jídelně... Ale hlavně plníme bobříky, hrajeme spousty her, zpíváme, chodíme na výpravy, koupeme se v rybníce (a to někdy i když počasí spíš láká ke kamnům a do svetru :-) ), nosíme dřevo (už se těšíte, že?), držíme noční hlídky, padne i nějaká ta galej (činnost za "prohřešky"). Pro městské děti je program občas trochu náročný (a leckterý rodič by asi "trpěl" ještě víc :-) ), přesto doufáme, že nuda snad na našem táboře chybí častěji než puchýře (nejen) na patách a úsměv na tváři. A kdo se nenechal odradit špatným počasím při předtáborové výpravě, ten určitě bude "v pohodě"!
Veškeré další informace, se kromě dopisku, dozvíte, ujasníte si, doplníte... při informační schůzce ve ČTVRTEK 16.6.2005 od 16:45 v klubovně.

Přejeme vám hodně síly do závěrečných bojů ve škole (i v Sokole a všude jinde), přejeme vysvědčení trochu lepší než si zasloužíte :-) a moc se těšíme na tábor i další školní rok v Káňatech a s Káňaty!

Sabina, Ája a Barami

 

P.S. A nezapoměňte!!! V září začínáme hned první čtvrtek od 15:30 v klubovně ve 2.patře, č.204!! A protože nám po táboře starší kluky odláká Jirkan do Jilmu, těšíme se na nové tváře kluků i holek z 1.-5. třídy ZŠ (případně i jejich rodiče, starší sourozence, kamarády apod., kteří by  chtěli pomoci s vedením oddílu!!!).

Čekají nás pravidelné schůzky, výpravy 1x za měsíc i další činnosti, při kterých určitě najdete spoustu kamarádů, legrace i dřiny i se dozvíte spoustu zajímavého o přírodě, městě, věcech a hlavně sami o sobě. PŘIJĎTE!!!

Kontakt: Sabina.Hasova@seznam.cz, 608 545439, 257 21 45 18 (Sabina Pejsarová)

             

 

 

1. září do školy a do SOKOLA !!!

 

 

 

 

Další číslo Zpráv žactva vyjde v polovině září.