Zprávy žactva

září 2005

číslo 1 / 2005-2006

 

22.9.2005     čtvrtek 16:30 – 18:30   5. ročník Běhu strmého

23.-24.9.2005   pátek a sobota          Sletová štafeta

8.10.2005 sobota 31. Podzimní Výlet Libeňského Sokola - POZOR ZMĚNA TERMÍNU !

 2.12.2005     pátek  Tradiční tělocvičná akademie

 

Veškeré výsledky, fota, apod. najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni a také na  www.sokol.info a na www.sokol-liben.cz

 

Co bylo na jaře a v létě a co chystáme pro podzim 2005 - náčelník

 

Docházka žáků byla v uplynulém cvičebním roce spíše při vrchní hranici obvyklého počtu v několika předchozích letech a doufáme, že i letos se počet cvičenců rozroste. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem. Zatím to vypadá dobře. Již na druhé hodině bylo 50 cvičenců a na třetí 51 (z toho 27 !! mladších žáků, od 1. září již 13 nových tváří).

 

A kdy a kdo cvičí ?

 

Mladší žáci (ročník 1996-1999) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1992-1995) a dorostenci v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.

(cvičební rok, zapsáno, průměr : 2000/2001 –  85 ,  43,0   ;   2001/2002  -  92 , 41,1 ;  2002/2003 -  97 ,  38,4    ;    2003/2004 -  98 ,  47,3   ;   2004/2005 – 98 / 44,8 )

 

 

Krátce se vrátíme k našim jarním akcím a úspěchům :

 

●   z 24 cvičenců, kteří se zúčastnili pražského přeboru všestrannosti se 7 probojovalo na celostátní přebor ČOS všestrannosti. Byli to ml.žáci I.- A.Trnka a D. Šrámek  (9.a 10. mezi 28) , ml.žáci II.- J.Michalec a T.Krňávek  (17. a 27. mezi 32), st.žáci III.– O.Loudil (14. z 20) , dorostenci – J.Kudroň  (14. ze 16) a muži- J.Vorel (7. mezi 12).

 

●  na přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti postoupila družstva Jilmu v obou kategoriích. V dorostu byla trojice Ledňáček, Franta a Jack 5. mezi 20 ave starším žactvu trojka Havran, Kulík, Samson 4. opět mezi 20 trojicemi.

 

●  v sobotu 21. května jsme v počtu 25 cvičenců vystoupili na slavnosti k  80. výročí otevření Tyršova domu. S velkým úspěchem jsme zacvičili sletovou skladbu žáků z roku 1920 (mnozí z Vás viděli na akademii – žáci v červených košilích)

 

●  ve čtvrtek 2.června jsme již po třinácté uspořádali Dětský den (na novém místě nad hřištěm Meteoru)– krásné počasí přilákalo 185 dětí !!! U 27 disciplín se o ně staralo 49 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelských sborů a žactva. Opět vystoupili šermíři a jako obvykle byli výteční.

 

●  ve čtvrtek 28.června jsme pak cvičební rok zakončili u táboráku na dvoře sokolovny. Písničky, vyhlašování soutěží, povídání, promítání připravovaných skladeb pro slet v roce 2006.

A jak že dopadli kluci v našich soutěžích ?

 

Zimní posilování - mezi 31 mladšími žáky byli nejlepší A.Trnka, J.Trnka, D.Šrámek, J.Budil, V.Strieborný, J.Michalec, T.Nushart, J.Staněk a Š.Dvořák, mezi 26 staršími žáky M.Marek, M.Šrámek, O.Loudil, M.Přibyl, J.Duchač, O.Michalec a J Přibyl a mezi 15 dorostenci a cvičiteli J.Vorel, T.Novák, J.Kudrň, P.Voráč. a M.Seifert.

 

O nejvěrnější docházku - Z 77 hodin přišli : 77x J.Přibyl !!!, 76x J.Novák, 74x J.Trnka, 72x J.Kudroň a V.Voráč, 71x M.Přibyl a 69x M.Seifert – to jsou cvičenci s alespoň 90% účastí. Dalších 23 cvičenců má docházku mezi 70 a 90% a dalších 15 mezi 50 a 70% . Celkem bylo zapsáno 98 lidí. Všichni ocenění obdrželi diplom a sladkou odměnu a navíc si mohli vybrat některou z věcných cen (badminton, baťůžky, míče, ufa, fixy, ...)

 

 

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ? Začneme s cvičením venku – atletika ( 1.září – cca 13.října) – zahrada sokolovny, park u Rokytky, louka Dětského dne.  Trvá  na  jaře  započatá  soutěž  Letní disciplíny  a  samozřejmě  i  celoroční  soutěž

 

O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

V sobotu 10.září pojedou na parníku Tyrš dva naši mladší žáci – z každé župy jedou 4 vybrané děti za odměnu za předvedené výsledky na závodech..

 

 

Ve čtvrtek 22.září se uskuteční již 5. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Pilně trénujte. 199 metrů (pravda s převýšením 29 metrů) snad uběhne každý – není to akce jen pro naše sokolské děti. Vyhlášeno je celkem 11 kategorií od předškoláků až po seniory, takže k aktivní účasti zveme i Vás – rodiče a prarodiče, kamarády, známé, atd.. Přijďte ( zatím se každý rok počet účastníků zvyšuje od 43 v 0.ročníku přes 59 a 67 až k 109 předloni. Jen loni byla tradice porušena – bylo asi 12°C a vytrvale pršelo – přesto přišlo 59 běžců). Start mezi 16:30 a 18:30 na louce U studánky, vyhlášení výsledků v 19:00 v místě cíle. Běh se koná za každého počasí, startovné 15,- Kč, děti 5,-Kč. Jména vítězů budou uvedena na podstavci putovního poháru, každý účastník obdrží Pamětní lísteček.  

 

Začátkem října se pak přesuneme do sokolovny, kde vyhlásíme tradiční Zimní soutěž, ale hlavně začneme pilně nacvičovat na Tělocvičnou akademii, která bude v pátek 2. prosince.  Jako vždy se budeme snažit, aby na akademii mohli vystoupit všichni žáci.

 

Také srdečně zveme na 31. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (20. sraz v přírodě pražských žup), který se bude konat v sobotu 15.října. Pořádají sokolové z Troje. Zveme veškeré žactvo i rodičovstvo. Bližší informace koncem září.

 

 

Ve čtvrtek 8. prosince pak přijde do sokolovny Mikuláš a 22.12. sehrají loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.

 

 

Provozní věci :

 

příspěvky na II. pololetí plaťte prosím v matrice nejpozději do 15.října – děkujeme

Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (35), Tomáš Novák (33), Vladislav Voráč (28), Pavel Voráč (26), , Vít Jakoubek (26), Martin Chlumský (25), Jan Vorel (19), Martin Seifert (19), Jakub Kudroň (17), Jan Přech (17) a Jan Novák (16). Všichni cvičitelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu.

 

SLET 2006   (1.-6.7. 2006)

 

Je to tak, ač se to nezdá. Od posledního sletu již uplynulo více než pět let a před námi je slet další, v pořadí již čtrnáctý (třetí po roce 1989). Jako při obou předchozích sletech bychom i tentokrát do neopakovatelné atmosféry společného cvičení chtěli zapojit co nejvíce dětí. Bylo pravidlem, že sletu se účastnilo téměř veškeré naše žactvo. Na sletu vždy vystupovalo přes 40 libeňských žáků ( to je vlastně průměr docházky) a okolo 15 mužů. V roce 2000  bylo z Libně na sletu celkem 117 cvičenců.

 

I letos bychom chtěli poprosit o to, aby se Vaši synové mohli na sletu cvičit. Časové ani finanční nároky snad nebudou nepřekonatelnou překážkou. Účastnický poplatek má být 300,- Kč u dětí a 500,- u dospělých, dále sletová známka (70,- a 150,-) a úbor (cca 350,-). Náčiní platí župa a jednota. Téměř veškerý nácvik se odehraje v běžných cvičebních hodinách v sokolovně, pouze z jara budou 2-3 župní secviky. Vlastní slet  (zahájení snad v Sazka aréně, zkoušky, generálky a vystoupení na strahovském stadiónu E. Rošického) pak bude probíhat od 1. do 6. července 2006.

Ano, je to již začátek prázdnin, ale jednou za 6 let se to snad snese. I tábory Jilmu a Káňat budou začínat samozřejmě až po sletě.

 

Těšíme se na Vaše děti, ale i Vás, známé, kamarády. Sletové skladby Vás naučíme a budeme rádi, že jste mezi nás přišli. Celkem je připraveno 16 různých skladeb, v naší jednotě se bude cvičit většina – určitě Korálky (Rodiče a děti), Kdo si hraje nezlobí (Předškolňata), Počítadla (Mladší žákyně), Karimatky (Mladší žáci), Výlet s aerobikem (Dorost, zájemci z řad staršího žactva, cvičitelů a dospělých), Chlapáci II (Muži), Ta naše písnička česká (Věrná garda). Některé ženy zřejmě budou nacvičovat i skladbu Léto. Problémem je skladba pro starší žáky a žákyně, kde nás připravená skladba neoslovila a nyní přemýšlíme, do které skladby se s touto kategorií vrhneme.

 

Pro pečlivé čtenáře z řad žactva malá soutěž. Zjisti po kolika letech měli Jilm a Káňata společný tábor. Odpověď (papírek se jménem a oddílem) předej náčelníkovi (či tvému cvičiteli). Ze správných odpovědí budou na Běhu strmém vylosováni 3 výherci polárkového dortu. 

 

Sletová štafeta  (23.-24.9. 2005)

 

Jakási první vlaštovka připravovaného sletu. V pátek 23. září vyrazí z Tyršova domu štafetové kolíky se sletovým poselstvím po 14 trasách do všech žup a řady jednot. (účastnit se má několik tisíc lidí z více než 300 jednot). I do těch nejvzdálenějších míst musí štafeta dorazit do nedělního odpoledne. A protože k přesunu se smí používat maximálně vozidel poháněných lidskou či přírodní silou, bude to úkol docela těžký. Budou běžci, cyklisté, jezdci na bruslích, vodáci, poletí balón a jako výjimka pojede v Praze i historická tramvaj.

Celý program začíná v pátek 23.9. v Tyršově domě v 16 hodin ukázkami sletových skladeb, proslovy, startem balonu a sletovou miništafetou ( na nádvoří bude zmenšená mapa ČR a „herci“ předvedou, jak by mělo vše probíhat). Vlastní Sletová štafeta má start v 17 hodin.

Libní vede trasa do župy Barákovi a tak na nás připadli (sami jsme se přihlásili) tyto úkoly.

- sletová miništafeta - jilmáci a zájemci z řad žactva (moc prosíme zejména starší žáky) budou spolu s účastníky s dalších jednot oněmi „herci“. Nácvik „představení je ve středu 21.září od 17 do 18:30 v Tyršově domě. Sraz účastníků v 16:30 na Palmovce u synagogy, návrat do 19:00 tamtéž. Sraz na vlastní vystoupení bude v pátek 23.9. v 15 hodin opět na Palmovce u synagogy.

 

- Sletová štafeta – pátek – jeden z našich účastníků ponese štafetový kolík, z nádvoří Tyršova domu k Čertovce (či Vltavě u Kampy) a předá jej lodnímu konvoji (asi 15 našich kánoí), který ho dopraví po Vltavě ( přes zdymadlo u ostrova Štvanice) a vltavské rameno do parku k louce u studánky – zájemci o plavbu nechť se neprodleně hlásí u náčelníka !!! V parku by lodě měli přistát mezi 18 a 18:15. Kolík pak bude nesen běžci k sokolovně, kde „přespí“. Zveme tedy nevodáky do parku.

- Sletová štafeta  - sobota - spolu se sokolkami z Hloubětína máme za úkol dopravit kolík do 9 hodin ke kostelu v Dřevčicích, kde jej převezme župa Barákova. Tato část bude cyklistická. Plánovaná trasa (cca 20 km): sokolovna, podél Rokytky do Vysočan a Hloubětína, Černý Most, po tubusu metra a chodnících do Horních Počernic, dále pak Radonice, Jenštejn, Dřevčice. Zájemci nechť se též hlásí u náčelníka.  Sraz 7:30 u sokolovny.

 

 

TURISTICKÉ ODDÍLY

 

 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení. Teprve tehdy, když je malý či trochu větší človíček odkázán „sám na sebe“, když musí něco sám vymyslet, zařídit, udělat se naplno projeví jeho osobnost. A taky se říká, že vlastnoruční zkušenost nelze nahradit.

 

Proto – dejte svým dětem šanci projevit se, najít si opravdové kamarády.

Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd.  –  těšíme se .

 

JILM

 

V červnu jsme pokračovali v pravidelných schůzkách a také si 10.-12.června vyjeli na kolovou výpravu. Jeli jsme vlakem z Prahy do Pardubic a pak už na kolech Sezemice, Holice, Borohrádek, Choceň, Potštejn, Dobruška, Opočno, Třebechovice, Pardubice.  Bylo nás 8 a za páteční odpoledne, sobotu a neděli jsme ujeli 220 km (22+114+84)

Pracovka – tedy příprava tábora nás čekala 24.-26.6. V pátek jsme odjeli na naše staré tábořiště u Velhartic a ještě do tmy přesunuli kulatinu ke stodole v Tajanově, kde jsme měli složené podsady a další táborové vybavení. V sobotu ráno pak přijelo Iveco a do něj a dvou aut a vozíků jsme vše zdárně naložili a kolem poledního vyrazili na dlouhou cestu na nové tábořiště u Skutče. Odpoledne jsme pak vše vyložili a  začalo pršet. V neděli jsme pak pilně sekali táborovou louku a hrabali a odváželi trávu.

Na pár dní jsme se pak vrátili do Prahy, abychom hned ve čtvrtek 30. června odpoledne mohli vyrazit na vytoužený tábor. Za pátek, sobotu a neděli jsme pak za poměrně vytrvalého deště tábor postavili a mohli se začít oddávat radovánkám.

Jaký tedy byl 24. jilmácký tábor ? Určitě se nijak výrazně nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Ulukitkan, ve které jsme se v 11 úsecích přenesli do divokých sibiřských pohoří Džugžur a Džugdyr, kde jsme s evenckým stařešinou Ulukitkanem prožívali jeho strasti i radosti kočovného života, hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Gagagy, různé další hry, kluci lovili 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně, v týpku i u táboráku, byli jsme na

 

třech výpravách : 1) Předhradí, Pivnická rokle, Nové Hrady, Vysoké Mýto, Luže, Košumberk – 29km , 2) “48“  - Borová, Vopařilova jedle, Telecí – lípa s obvodem kmene 12 metrů !!, Svitavy, Olomouc, údolí Špraňku, Javoříčské jeskyně, Bouzov, Arboretum v Bílé Lhotě, Mladečské jeskyně, Litovel – 66,6 km , 3) Raná, Mrákotín, Ležáky, Podskala, Skuteč – 21 km. Počasí letos opravdu nepřálo – z 24 dní 16 pršelo ( a že to někdy byly vytrvalé srážky – i 18 hodin v kuse), ale vše se zvládlo (pravda určitá část v bahně) a nikdo ani nenastydl, ač jsme se každý den koupali a v tom nečase i pracovali (jíst chce každý a dřevo se samo nenanosí, voda nepřiveze a nádobí neumyje). Dokonce i společná část s Káňaty ( po 15 letech ) se přežila bez větších problémů a oddíly si i vzájemně vypomáhaly.

Z 18 účastníků tábora (12 kluků a 6 vedoucí) doufejme nikdo oddíl neopustí a navíc věříme v příliv kluků z Káňat (ročník 1994 a 1995), takže po letech bychom se mohli dostat na 15 až 18 členů, pro které je připravena celoroční hra Za modrou orchidejí podle stejnojmenné knihy Vojtěcha Lva o životě českého botanika, cestovatele a vynálezce Benedikta Roezla. Těšíme se na všechny - i nekáněcí - nováčky.

 

A co je pro všechny jilmáky připraveno pro letošní podzim ?

 

I. Cvičení v Sokole – Út, Čt  18 – 19 h. Není povinné, ale prospěje. Dorostenci a zájemci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.

 

II. Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Vždy bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, občas drobná brigáda …,  promítání videa z výprav. Vše pečlivě zhodnoceno v pravidelném měsíčním bodování.

- středa 14. září - pojedeme  sbírat šípky ( penízky jsou třeba ),

- středa 21.září – nácvik pátečního programu sletové štafety v Tyršově domě. Sraz Palmovka u synagogy v 16:30, návrat do 19:00.

 

III.Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19  (dáno odjezdy a příjezdy vlaků) vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou. Jako každý podzim bude 6 víkendových akcí (letos bohužel kvůli Sletové štafetě, datu PVLS a prázdninám posunutým do pozdních dat, kdy už bude tma a zima):

 

24.-25.9. ( So,Ne ) Kolovka –  z Libně do Dřevčic v rámci Sletové štafety, dále pak Neratovice, Kralupy, Slaný, Louny, Lužná, Křivoklát, Skryje, Beroun. Kromě šlapání i návštěva archeologického skanzenu, železničního muzea, apod. .

15.-16.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – Pořádají sokolové z Troje. Akce jako taková je sice jednodenní, ale Jilm přespí pod střechou (nejspíš v Jirnech) a v neděli bude pokračovat vlastním programem.

4.-6.11. ( Pá,So,Ne ) Hronov, Broumovské stěny, Adršpašsko-teplické skály. Přespání pod střechou zajištěno.

19.11. ( So ) Podzimní výprava –  Červené Pečky, Kolín, Týnec nad Labem. 

20.11. ( Ne ) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9-12, po obědě hry v tělocvičně 14-15, nakonec video z výprav v klubovně 15-18.

3.12. ( So ) Vyzvědači– 25. ročník oblíbené dobrodružné hry ve staroměstských uličkách. Sraz 1230 na Palmovce, hra 1430-1830, návrat okolo 1915 na Palmovku, případně rádcové a zájemci po spočítání výsledků odchod z klubovny v cca v 2115 . Zveme i bývalé členy a zájemce z řad staršího žactva.

4.12. ( Ne ) Odpolední vycházka do Prahy .

17.12. ( So ) Poslední letošní výprava  - Sázava, Čertova brázda, Stříbrná Skalice

18.12. ( Ne ) Videotábor – promítání videa z letošního tábora. 14 -18. Zveme i rodiče.

21.12. ( St )– Vánoční nadílka v klubovně  - 16-20  , srdečně  zveme i bývalé členy

 

 

IV.  DALŠÍ AKCE  A OZNÁMENÍ

 

•  22.9. (Čt)  5. ročník běhu strmého do zámeckého vrchu. Tradiční akce v libeňském parku. Zveme nejen na běh - nutno i 10 pořadatelů  (15 – 19).

•  23.9. (Pá)  Sletová štafeta   - propagační akce ke sletu v roce 2006. Naše jednota má na starost celkem 3 úseky : V pátek 1) cca 15:30 Tyršův dům –   Čertovka (pěšáci, cca 200 metrů), 2) cca 16:30 – 18:30 lodní úsek Čertovka-Rokytka – na kánojích pojedeme z Čertovky a po Vltavě přes zdymadlo   Štvanice pod Bulovku a po rameni Vltavy do parku (louka u studánky) + pěšky štafetový kolík do sokolovny. V sobotu pak 3) cca v 7:30  povezeme   na kolech kolík (v rámci jilmácké kolovky) do Dřevčic (cca 15km). Zveme veškeré zájemce. S jilmáky počítáme St, Pá i So !!!  Děkujeme.

•  2.12. (pá) – Tělocvičná akademie – jilmáci jednak vystoupení v rámci Sokola, počítáme i s naším jilmáckým číslem. Užijeme i pořadatele.

•  8.12. ( Čt ) Mikuláš – rádi uvítáme jilmáky jako pořadatele či čerty – 16-18

Poslední schůzka v roce 2005 bude ve středu 21. prosince, první schůzka v roce 2006 bude 4. ledna,  tradiční Zimní táboření 28.-29. ledna 2006.

 

V. TÁBOR 2006

 

Proběhne opět na našem novém tábořišti u Pokřikova. Celé dění okolo tábora bude tentokráte zkomplikováno sletem (1.-6.7.) a různými secviky. Pravděpodobná je ta varianta, že na pracovce (asi 23.-25.6.) posekáme louku, vykopeme jámy a něco málo postavíme, pak odcvičíme na sletě, a od pátku do neděle (7.-9.7.) tábor postavíme. Pak buď přijedou Káňata a náš tábor by byl v termínu 22.7.-13.8. a nebo bychom po stavbě zůstali my do 30.7. a teprve po nás by jela Káňata. Pravděpodobnější je druhá varianta, neboť dle domluvy o pravidelném střídání by jako první měli jet jilmáci.

Za oněch 23 dní by se měla cena pohybovat v úrovni 2750 Kč. Závazný termín sdělíme v Novoročním dopisku 4.1.2006. 

 

6.9.2005

Za JILM přejí vydařený podzim

Jiří Novák ( Jirkan ), vedoucí  602 284 198    tel. zam. 2 6610 9756 ( 700 – 1530 )

Tomáš Novák ( Mišina ) 721 865 873 

Vít Jakoubek ( Vítek ) 284 688 227 , 732 733 687

Jan Přech (Řek)   283 841 072 , 607 288 081    

Pavel Lávička (Ledňáček)  284 822 487 , 731 527 267

 

 

 

Káňata

 

Se začátkem školního roku pokračuje po prázdninách i turistický oddíl Káňata. Jsme oddíl pro holky a kluky od 1. do 4. třídy. Máme pravidelné schůzky ve čtvrtek od 15.30 do 16.45,na kterých  hrajeme hry, uzlujeme, luštíme morseovku a vyrábíme spoustu zajímavých věcí. Každý měsíc jezdíme na výpravu.

 

Termíny výprav:

            16.-18.9. Zahajovačka do Orlických hor, nocleh pod střechou

8.10.    PVLS – hříčky, modrá stuha, vaření atd.

            12.11.    Podzimní výprava

            17.12.    Vánoční výprava. Zdobení stromečku, opékání

                            vánočních buřtů. Zveme i bývalá káňata.

            22.12.    Vánoční schůzka. Zpívání koled, čtení, dárky.

 

V létě jezdíme na čtrnáctidenní tábor. A jaký byl ten letošní? Tábor jsme měli v Pokřikově nedaleko Hlinska, ve stanech a 2 tee-pee spalo celkem 14 dětí a 6 vedoucích.Kromě tradičního programu jako je vaření, nošení dřeva, lovení bobříků, koupání a zpívání u ohně jsme byli na čtyřech výpravách ( jednodenní, noční, přespávací ke Skutči a koupací), plnili jsme úkoly zlomyslného Raráška a tajemnému Cortipu Bruneovi jsme pomohli objevit Atlantidu. Zahráli jsme si plno her v lese i na louce a uspořádali matche v ufíjené a fotbalu (FC Čepička x SK Lebka). V celotáborovém bodování byl na 1. místě Karel Goláň, na 2. Ondřej Zvědělík a na 3. David Šrámek

           

Chcete jet příště s námi? A zažít ještě víc?

Neváhejte a přijďte se podívat! Hledáme nové kamarády!!!

 

Informace:        Dana Seifertová :775 246 481

                        Alena Duchačová : 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz

 

 

 

Zpráva místonáčelnice – „už jsme zase tady…“

 

 

Dva měsíce prázdnin utekly jak voda  už je tu zase 1. září a s ním i začátek školního roku a také zahájení cvičení v naší sokolovně. Doufám, že jsme si všichni pořádně odpočinuli a načerpali síly do náročného roku – „roku sletového“.

Ještě pár slov k červnu: poslední týden před začátkem prázdnin jsme vyhodnotili docházku za celý školní rok 2004-2005 a ti nejvěrnější byli odměněni diplomkem a malou sladkostí.

V oddíle předškolních dětí byla nejvěrnějším sokolíčkem Anežka Cyrani s počtem 60 odcvičených hodin, na 2. místě Anežka Zemanová (55 hodin) a na 3. místě Martina Mikešová (54 hodin). V oddíle mladších žákyň byla nejvěrnější Anna Cerhová (68 odcvičených hodin) a na druhém a třetím místě s počtem 63 hodin  se umístili společně Jana Střihavková a Jolana Šrámková. V oddíle starších žákyň a dorostenek byla nejvěrnější Ája Duchačová (63 hodin), na druhém místě Monika Staňková (58 hodin) a třetí Anna Jechová (55 hodin). Všem gratulujeme.

 

A co plánujeme? Hlavním úkolem bude především Sokolský slet, který je naplánován na první týden v červenci v roce 2006. Pro předškolní děti je připravena skladba s plovacími destičkami „Kdo si hraje nezlobí“, mladší žákyně budou cvičit s velkými dřevěnými počítadly. Rozvažujeme zapojení starších žákyň a dorostenek společně s žáky a dorostenci do skladby na stepech  „Výlet s aerobikem“. Slet je vyvrcholením sokolské činnosti a vzpomínky z vystoupení na Strahově budou každého doprovázet po celý život. Na minulém sletu v r. 2000 naši jednotu Sokol Libeň reprezentovalo na  Strahově 117 cvičenců. Věříme, že tentokrát nás bude ještě o něco více. Ale je nutné si uvědomit, že účast na sletu bude náročná nejen časově, ale také finančně (nákup sletového oblečení, sletový poplatek a sletová známka). Už od podzimu začínáme pilně nacvičovat.

Kromě sletu nás ještě čeká spousta dalších akcí – nejbližší je závod Běh strmý, akademie, závody v Míčovém trojboji pro předškolňata, Šibřinky aj.

 

Za  všechny cvičitelky přeji Všem úspěšný start do nového školního roku a těšíme se na tělocvičnu  plnou dětí.

Iva Duchačová, místonáčelnice

(případné dotazy a informace na tel.č. 608 006 628, nebo email sokol@sokol-liben.cz)

 

Další zprávy vyjdou koncem října

a budou se již podrobněji zabývat připravovaným sletem