Zprávy žactva
ří 2006  číslo 1 / 2006-2007
 
21.9.2006   čtvrtek 16:30 – 18:30   6. ročník Běhu strmého
 
14.10.2006 sobota 33. Podzimní Výlet Libeňského Sokola
 
 2.12.2006   sobota 16:00  Tradiční tělocvičná akademie
 
Výsledky, fota, dopisy a další informace  najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně i po Libni  a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz
 
Nejprve stručný návrat do hektického a na akce bohatého jara
 
Docházka žáků vloni potvrdila stoupající tendenci a doufáme, že tomu tak bude i letos. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem. Zatím to vypadá dobře. Na první hodině bylo o 7 kluků více než loni (tedy 46) a na třetí už 64 – o 13 více než loni !!
 
A kdy se cvičí ?
 
Mladší žáci (ročník 1997-2000) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1993-1996) a dorostenci (1989 – 1992) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
 
(cvičební rok - zapsáno, průměr : 2000/2001 – 85 , 43,0   ;   2001/2002 - 92 , 41,1 ; 2002/2003 - 97 , 38,4    ;    2003/2004 - 98 , 47,3  ;   2004/2005 – 98 / 44,8 ; 2005/2006 – 110 / 50,6 )
 
?   z 28 cvičenců, kteří se zúčastnili pražského přeboru všestrannosti se 6 probojovalo na celostátní přebor ČOS všestrannosti. Byli to : ml.žáci I.- K.Franěk (16. mezi 18) , ml.žáci II.- J.Michalec a J.Trnka  (8. a 9. mezi 20), st.žáci IV.– O.Loudil (15. z 15) , dorostenci – J.Kudroň  (8. ze 13) amuži - J.Vorel (10. mezi 16).
?  na přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti postoupilo družstvo Jilmu v kategorii dorostu a společné družstvo Studánky a Káňat v kategorii staršího žactva. V dorostu byli jilmáci (Ledňáček, Jack, Franta) třetí (a Sumec s náhradníky 6.) mezi 16, ve starším žactvu pak M.Šťovíček, J.Šrámková a F.Hložek obsadili 11. místo a J.Kubišta s náhradníky 10.místo mezi 16 trojicemi.
? ve čtvrtek 1.června jsme již po čtrnácté uspořádali Dětský den – po roce opět na klasickém místěna louce U studánky – krásné počasí přilákalo 155 dětí !!! U 27 disciplín se o ně staralo téměř 50 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelských sborů a žactva. Opět vystoupili šermíři a jako obvykle byli výteční. Byly také kánoe na Rokytce.
? v sobotu 20.května vystupovali libeňští cvičenci na Župním sletě župy Barákovy v Mělníku. Do města na soutoku Labe a Vltavy se vydali Chlapáci, Věrná garda, Výlet s aerobikem, Předškolňata, Korálky i Mladší žákyně s počítadly.
 
? ve čtvrtek 22.června jsme se pak činili na Dětském župním sletu na Vinohradech. Z naší jednoty vystupovali Rodiče a děti (Korálky), mladší žáci (Karimatky), dorost (Výlet s aerobikem), předškolňata (Kdo si hraje nezlobí) a mladší žákyně (Počítadla) 
 
?A pak už přišel 14. VŠESOKOLSKÝ SLET. Hned prvního července jsme se odpoledne (děti) a večer (dospělí) podívali v Sazka aréně na sportovní program k zahájení sletu (a načerpali nějaké nápady na naší akademii), druhého července jsme se pak seřadili na Václavském náměstí a v dvacetitisícovém šiku vyrazili na tradiční průvod centrem Prahy.  A pak už přišly nekonečné nácviky a secviky vlastních skladeb (to ještě šlo) a zahájení a závěrů sletových programů (to zrovna organizátoři nezvládli – bylo to takové nepřipravené). Ale tři dny secviků jsme zvládli a nakonec mohli vystoupit.
Ve večerním programu jsme nastoupili v těchto skladbách : Počítadla – 10 děvčat, Karimatky - 15 kluků , Chlapáci – 18 dorostenců a mužů a Věrná garda - 20.
Druhý den pak v odpoledním programu z Libně vystoupili : Korálky – 9 párů , Kdo si hraje nezlobí - 9, Rozkvetlá louka – 1, Trampolínky - 2, Výlet s aerobikem - 18, Chlapáci - 18 a Věrná garda - 20.
Oba programy byly velmi zdařilé a diváci u některých skladeb opravdu nešetřili potleskem (VG, Výlet s AE, Chlapáci).
 
Celkem bylo z naší jednoty 109 aktivních cvičenců !!!
 
Z mužských složek cvičili :
Karimatky – A.Trnka, D.Králík, O.Dvořák, J.Brůžek, J.Staněk, J.Novák, T.Wiendl, O.Neumann, J.Trnka, T.Bőhm, T.Salavec, Š. Lammel, T.Krňávek, V.Blahunek a D.Bőhm
Chlapáci - J.Novák, T.Novák, F.Juhász, J.Novák, J.Marek, M.Seifert, P.Voráč, J.Dostál, J.Přibyl, F.Vaněk, P.Jakoubek, P.Bureš, J.Kaplan, V.Jakoubek, J.Duchač, Z.Lauschmann, F.Sklenička a Š.Mairovský (v Mělníku i M.Podlaha)
Výlet s aerobikem – M.Přibyl, F.Benedikt, O.Michalec, J.Michalec, J.Přech, O.Loudil, J.Vorel, J.Kudroň, V.Voráč a M.Chlumský
(+ děvčata M.Staňková, M.Kaplanová, B.Matiášová, L.Fialová, K.Toušová, I.Duchačová, A.Duchačová , K.Neumannová)
 
? ve čtvrtek 6.července jsme pak cvičební a sletový rok zakončili u táboráku na dvoře sokolovny. Písničky, vyhlašování soutěží, povídání - zejména o sletě. A taky rozdání upomínek na slet. Cvičitelé dostali od náčelníka ručníky s logem sletu ( to aby měli do čeho utírat pot vzniklý prací pro Sokol) a všichni účastníci sletu pak pamětní medaili. Ať jim i po letech připomíná krásné chvíle prožité během sletu.
 
A jak že kluci dopadli v našich  soutěžích ?
 
Přeskoč, Přelez - mezi 29 mladšími žáky byli nejlepší J.Klíma, D.Šrámek, V.Blahunek, M.Karas, mezi 30 staršími žáky M.Šrámek, J.Šafr, J.Trnka a M.Šťovíček a mezi 19 dorostenci a cvičiteli J.Vorel, P.Voráč a J.Novák.
 
O nejvěrnější docházku - Z 80 hodin přišli : 80x J.Přibyl !!!, 77x J.Novák, 76x J.Vorel, T.Novák, 75x J.Kudroň a V.Voráč, 72x T.Salavec, M.Šťovíček a M.Seifert – to jsou cvičenci s alespoň 90% účastí. Dalších 27 cvičenců má docházku mezi 70 a 90% a dalších 18 mezi 50 a 70% . Celkem bylo zapsáno 110 lidí. Všichni ocenění obdrželi diplom a sladkou odměnu a navíc si mohli vybrat některou z drobných věcných cen .
 
 
A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?
 
? Začneme s cvičením venku – atletika – zahrada sokolovny, park u Rokytky, louka Dětského dne.  Trvá  na  jaře  započatá  soutěž  Letní disciplíny  a  samozřejmě  i  celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? V sobotu 15.září pojede na parníku Tyrš jeden náš mladší žák – z každé župy jedou 4 vybrané děti za odměnu za předvedené výsledky na závodech..
 
? Ve čtvrtek 21.září se uskuteční již 6. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Pilně trénujte. 199 metrů (pravda s převýšením 29 metrů) snad uběhne každý – není to akce jen pro naše sokolské děti. Vyhlášeno je celkem 11 kategorií od předškoláků až po seniory, takže k aktivní účasti zveme i Vás – rodiče a prarodiče, kamarády, známé, atd.. Přijďte, ať neporušíme tradici rostoucího počtu účastníků ( od 43 v 0.ročníku po 122 loni) . Start mezi 16:30 a 18:30 na louce U studánky, vyhlášení výsledků v 19:00 v místě cíle. Běh se koná za každého počasí, startovné 15,- Kč, děti 5,-Kč. Jména vítězů budou vyryta na podstavci putovního poháru, každý účastník obdrží Pamětní lísteček, první tři v každé kategorii diplom a pro vítěze každé kategorie plastika sokolíka.  
 
? Začátkem října se pak přesuneme do sokolovny, kde vyhlásíme tradiční Zimní soutěž, ale hlavně začneme pilně nacvičovat na Tělocvičnou akademii, která bude v sobotu 2. prosince.  Jako vždy se budeme snažit, aby na akademii mohli vystoupit všichni žáci.
 
? Také srdečně zveme na 33. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (22. sraz v přírodě pražských žup), který se bude konat v sobotu 14.října. Pořádá Zdeněk Lauschmann a přátelé. Zveme veškeré žactvo i rodičovstvo. Bližší informace koncem září.
 
? Ve čtvrtek 7. prosince pak přijde do sokolovny Mikuláš a 21.12. sehrají loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.
 
Provozní věci :
příspěvky na II. pololetí plaťte prosím v matrice nejpozději do 15.října – děkujeme
Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (36), Tomáš Novák (34), Vladislav Voráč (29), Pavel Voráč (27), , Vít Jakoubek (27), Martin Chlumský (26), Jan Vorel (20), Martin Seifert (20), Jakub Kudroň (18), Jan Přech (18) a Jan Novák (17). Všichni cvičitelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu.
Přes prázdniny byly nalakovány parkety a zrekonstruováno dámské WC z chodby i sálu. Přezouvání do sálu je samozřejmostí a šetrně se chováme ke starému i novému – díky.
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení. Teprve tehdy, když je malý či trochu větší človíček odkázán „sám na sebe“, když musí něco sám vymyslet a vytvořit, se naplno projeví jeho osobnost. A taky se říká, že vlastnoruční zkušenost nelze nahradit.
Proto – dejte svým dětem šanci projevit se, najít si opravdové kamarády.
Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci kluky z 5. - 8.tříd. –  těšíme se .
Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně ve 2. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).
JILM                             Přijímáme nové členy !!!
 
Od konce dubna, kdy vyšli poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
28.4.-1.5. třídenní putování na kánoích od pastvinské přehrady do luk za Kostelcem nad Orlicí po opravdu Divoké Orlici. Charakter řeky a trvalé deště učinily z této loďovky akci, která bude často vzpomínaná, neboť 33 km souvislých peřejí už asi nikdy nezažijeme.    13.-14.5. jsme jeli na Zlatodůl Roudný pod Blaník, kde se konal již 24. ročník Boje družin - oddílového přeboru v tábornických dovednostech. Zvítězil Franta.
26.-28.5. jsme pak vyjeli do nejvyšších českých hor. Vystoupali jsme na Sněžku i k prameni Labe, ale také večer poseděli u krbu.
9.-11.6. jsme na kolech projeli po trase Beroun, Kublov, Hřebeny, Radnice, Hromnické jezírko, Kaznějov, Plasy, Krakovec, Zvíkovec, Skryjské jezírko, Nižbor, Beroun
23.-25.6. jsme na pracovní výpravě posekali a pohrabali táborovou louku.
Do Pokřikova (u Skutče) jsme se po sletě vrátili 7. července, tábor dostavěli a prožili tři týdny v týpkách uprostřed krásné přírody žďárských vrchů.
Jaký tedy byl 25. jilmácký tábor ? Určitě se nijak výrazně nelišil od těch předchozích. Družiny měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Za modrou orchidejí, ve které jsme se v 12 úsecích přenesli do všech koutů světa a s Benediktem Roezlem prožívali jeho hledání vzácných květin, pěstování ramie i výrobu spřádacího stroje, hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Hahahry, různé další hry, kluci lovili celkem pilně 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně i u táboráku, byli jsme na čtyřech výpravách :         1) Toulovcovy maštale, údolí Krounky , 2) “48“ - Kralický Sněžník, jeskyně na Pomezí, Žulová, Jeseník, Praděd, hlavní hřeben Jeseníků, Velké Losiny – 100 km , 3) Letovice, Borotín, Jevíčko , 4) Polička, Svojanov. Počasí letos opravdu přálo - možná až moc – věčně přes 30°C taky dokáže umořit, navíc vyschla i říčka Žejbro !!! Snad jen počet účastníků   (8 kluků a 5 vedoucích) se vymykal běžným jilmáckým zvyklostem (15+5). O to víc záleželo na každém jak přiloží ruku k dílu. A všichni prospěli.
Po táboře ukončil členství jen jeden starší rádce, takže po příchodu několika nováčků ze Sokola (i z venku) budeme moci v říjnu začít hrát celoroční hru Zlatá horečka (Klondike 1899). Budou hrát dvojice až trojice. O to více bude záležet na pravidelné docházce, schopnostech, umu a zaujetí každého i toho nejmenšího člena.
A co chystáme pro podzim  roku 2006 ?
 
Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, občas drobná brigáda, zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, promítání videa z výprav, .... Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování. Středa 20. září - pojedeme sbírat šípky ( penízky jsou třeba )
Výpravy – srazy cca 630 – 700, návraty 18 – 19 (dáno odjezdy a příjezdy vlaků) vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před výpravou.
 
16.-17.9. ( So,Ne ) Kolovka – Úvaly, Kostelec n Č.lesy, Stříbrná Skalice, Český Šternberk, Uhlířské Janovice, Velim, Pečky, Klánovice, Libeň. Kromě šlapání i návštěva pamětihodností a přírodních zajímavostí. Letos výrazně kratší trasa – pojedou všichni ? Nebo je každoroční žehrání na délku výletu jen výmluvou ?
 
14.-15.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – opět pořádá Zdeněk Lauschmann a spol. Místo zatím neznámé. Akce jako taková je sice jednodenní, ale Jilm
přespí pod střechou (nejspíš v Jirnech) a v neděli bude pokračovat vlastním programem .
Na sobotu zveme i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády apod.   
 
4.11. ( So ) Podzimní jednodenka – Mnichovice, Ondřejov 
5.11. (Ne) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9-12, po obědě hry v tělocvičně  14-15, nakonec video z výprav v klubovně 15-18.
 
25.11. (So) Vyzvědači – 26. ročník oblíbené dobrodružné hry v temných staroměstských uličkách. Sraz 1230 na Palmovce, hra 1430-1830, návrat okolo 1915 na Palmovku. Rádcové a případní zájemci po spočítání výsledků odchod z klubovny cca v 2115 . Zveme i bývalé členy.
26.11. ( Ne ) Odpolední vycházka do Prahy – 13:30 – 18.
 
16.12. ( So ) Zimní jednodenka - Brdy (Kytín – Řevnice)
17.12. ( Ne ) Videotábor 2006 – video z letošního tábora. 14 -18. Zveme i rodiče.
20.12. ( St ) Vánoční nadílka v klubovně - 16-20 , srdečně zveme i bývalé členy
Sobota 3.února 2007 - sešlost k 25. výročí vzniku Jilmu !!!!!!! Dopoledne přípravy, odpoledne a večer vlastní sláva. Zveme všechny současné i bývalé členy – už nás je 172. Doufáme že dorazí alespoň polovina.
 
Příjemný podzim za sebe i za cvičitele přeje         Jiří Novák (Jirkan), náčelník
                                                                                              (602 284 198)                       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Podzimní Jizera 2006
Pro všechny zájemce o plavbu po podzimní Jizeře z Benátek po soutok s Labem pořádá oddíl Studánka (Jakub Jabor) tuto akci v neděli 15.10.2006. Bližší informace u Jakuba Jabora na tel. 607 107 275 nebo 736 521 313.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cvičení Předškolňat a žákyň
 
Cvičení se rozběhlo již v pondělí 4.září a pokračuje dle loňských zvyklostí. Cvičí se v pondělí a čtvrtek. Rodiče a děti a předškolňata 16 – 17, Mladší žákyně 17-18 a starší žákyně a dorostenky 18-19 (pondělí 18-20). Oproti loňsku prozatím bohužel došlo ke zrušení cvičení dopoledních (úterý ) rodičů a dětí. Bližší informace u cvičitelek.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Káňata na táboře i po něm
Tak jako každoročně, i letos jsme strávili čtrnáct dní společně. Tábor byl tentokrát z několika důvodů trochu odlišný než ty předchozí – třeba proto, že nás nakonec jelo docela málo (15 i s vedoucími). Jáňa, Kája, Áňa, Honza, Jolča, Tom a dvojčata Monča s Míšou utvořili dvě spolu soupeřící družiny. Stihli jsme toho opravdu hodně – v celotáborové hře jsme odvrátili hrozbu knihožroutských červů, hráli spoustu her, zdokonalili jsme se v uzlování, morseovce a třeba i v čtení v mapě, nechyběl lov bobříků. Podnikli jsme také dvě výpravy: celodenní na Karlštejn, Svratku a rybník Svratkách a noční na zříceninu hradu Košumberk. Je škoda, že kvůli nepřízni počasí ( šest dní v kuse pršelo) jsme nemohli pořádně využít rybník či podniknout více výprav. Myslím, že i přesto jsme si tábor užili.
 
 
Kdo se bojí, nesmí do lesa. Ale kdo se nebojí, vyrazí s Káňaty!!
 
 V novém školním roce se těšíme na další kamarády, kteří by si s námi chtěli hrát na schůzkách, jezdit na výpravy a v létě se vydat na opravdový tábor – Přijďte mezi nás !!!
 
 
Informace o podzimních akcích turistického oddílu Káňata
program na září – prosinec 2006
 
 
Oddíl je určen pro kluky a holky od 1. do 4.třídy.
 
 
Schůzky:
- konají se každý čtvrtek v klubovně libeňské sokolovny od 15:30 do 16:45.
Program: hry, zpívání s kytarou, tábornické dovednosti – uzlování, morseovka, šifry, orientace na mapě.
Na každou schůzku s sebou: tužku, notes, uzlovačku 2m, šátek a přezůvky.
 
 
Výpravy a výbava:
- jsme turistický oddíl a tak na výpravách kromě hraní her také nachodíme pár kilometrů. A nejlépe se chodí v dobrých botách. Nejvhodnější jsou pevné kožené pohorky, které lze impregnovat. Na jednodenní výpravy stačí malý batoh s pevnými zády ( objem 18-30 l).
 
Na tábor a vícedenní výpravy je pak třeba:
-          velký batoh s pevnými vypolstrovanými zády, který dobře sedí (objem 50-65 l)
-          lehký a teplý spacák, nejlépe mumie (alespoň do –4°C)
-          karimatka, ešus
 
Předběžný plán výprav do Vánoc:
-          16.-17.9. Zahajovačka pod celtu na Klepec
-          14.10. PVLS – Podzimní Výlet Libeňského Sokola. Hry, vaření, modrá stuha. Zveme i sourozence, rodiče a kamarády.
-          ? 25.11. ? Podzimní výprava
-          ? 16.12. ? Vánoční výprava. Zdobení stromečku, koledy, opékání vánočních buřtů. Zveme i bývalá káňata.
-          ? 21.12. ? Vánoční schůzka. Koledy, dárky, čtení a spousta cukroví.
 
Letní tábor:
- jako letos v Pokřikově u Hlinska, ubytování ve stanech s podsadou, koupání, celotáborová hra, výpravy. Předběžný termín: 1.-15.7.2007
- fotky z letošního tábora je možno získat na CD (vždy po schůzce)
 
Cena: 100 Kč oddílové příspěvky + 570 Kč členské příspěvky do Sokola na celý rok
 
Informace:            Alena Duchačová 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz
                               Barbora Matiášová 607 783 867
 
                                                           Těší se Ája, Dana, Barami, Martina a Verča
,,Dlouhý" Výlet (s aerobikem) na Strahov
aneb jak to vše vlastně vznikalo
Není žádným tajemstvím, že právě v Sokole Libeň vznikla jedna ze sletových skladeb Výlet s aerobikem autorské dvojice Jana Beránková (Sokol Vysočany) a Martin Chlumský (Sokol Libeň). Díky vstřícnosti výboru jednoty se stala naše jednota zázemím autorům jak pro tvorbu skladby, tak i nácviky ukázkových celků a nácviky cvičitelů jednotlivých jednot z Prahy a okolí.
Vše to pro nás začalo v létě 2004, kdy se oba autoři začali pravidelně scházet a zkoušet jednotlivé části skladby a pohybové vazby. V tu dobu u nás sice probíhala rekonstrukce parket všech sálů, ale místo pro nácvik se vždy našlo. Během září se k nim připojili naši další cvičitelé Iva a Alena Duchačovy, Vláďa Voráč a Jan Vorel. Koncem září byla předvedena již kompletní celá první část a ukázky některých pohybových vazeb z dalších částí na pravidelném srazu župních vedoucích aerobiku. Při prosincové ,,předváděčce" sletových skladeb byla skladba poprvé předvedena sokolským župním náčelníkům a cvičitelům. Bohužel kvůli dlouhodobé nemoci autorky byly předvedeny pouze první tři části skladby. Z tohoto důvodu vznikal finální popis skladby ,,z postele" dle videa pořízeného z předvedení sletových skladeb a poslední část dle paměti a představivosti autorky. Přes všechny tyto potíže se podařilo popis skladby vyladit společně s ukázkovými celky a dodat jej v dubnu 2005 na 1. nácvičný sraz župních vedoucích. Kromě popisu skladby vniklo v září 2005 metodické video s našim ukázkovým celkem. Finální verze skladby byla poprvé veřejně předvedena až 23.9.2005 při zahájení celorepublikové Sletové štafety, která symbolicky odstartovala nácviky na slet ve všech koutech naší republiky.
Libeňští cvičenci se při sletu neztratili
V naší jednotě jsme zaznamenali velký zájem o tuto skladbu mezi cvičenci z řad žactva, dorostu i dospělých.
Jedním z cílů skladby bylo přivést k aerobiku i muže, proto byla od počátku skladba koncipována jako koedukovaná. Tento cíl se v naší jednotě podařilo stoprocentně naplnit. Díky velkému zájmu kluků o toto cvičení jsme dali všem šanci si nanečisto vyzkoušet    1. část skladby na tradiční podzimní akademii. Z těchto cvičenců byl udělán konečný výběr pro nácvik skladby na slet.
Nácviku se z naší jednoty zúčastnilo 9 mužů a 8 žen z řad jak žactva tak i dorostu a dospělých (tj. 2 cvičební celky + 1 cvičenec). Od ledna 2006 začaly pravidelné pondělní a úterní nácviky skladby. Zpočátku se věnovala velká pozornost zvládnutí techniky aerobikových kroků a základních krokových vazeb. Ke konci března byla již celá skladba nacvičena a během dubna probíhalo zdokonalování provedení jednotlivých pohybů.
Prvním našim vystoupením byl župní slet v Mělníku dne 20.5.2006, kde jsme cvičili společně s dalšími celky župy Jana Podlipného a župy Barákovy. O měsíc později jsme se zúčastnili sletu v Sokole Královské Vinohrady společně s dalšími 8 celky z pražských jednot. Naše celky byly vždy hodnoceny jako jedny z nejlépe nacvičených, proto si také zasloužily hned první řadu cvičenců před hlavní tribunou na Strahově.
 
Strahov
Hlavní sletová vystoupení na Strahově byla pro naše cvičence velmi náročná. Někteří totiž, jako jedni z mála v rámci jisté solidarity k ostatním, pomohli jiným celkům s doplněním chybějících cvičenců a též doplnili skladbu Pozdrav Tobě. Z toho ovšem vyplynula nutnost účasti na všech nácvicích. Někteří trávili na Strahově i takřka každodenně celý den od rána až do půlnoci (!).
Obě sletová vystoupení skladby Výlet s aerobikem se velmi vydařila a skladba byla hodnocena jako jedna z nejúspěšnějších. Na ploše se vystřídalo zhruba 1400 cvičenců.
 
Sletová cvičení jistě všem přinesla nezapomenutelné zážitky a nová přátelství. Cvičencům skladby Výlet s aerobikem jistě i nové pohybové dovednosti, lepší koordinaci pohybů a zvýšení fyzické kondice.
 
Děkuji všem za velmi dobrou spolupráci při nácvicích i vystoupeních a přeji všem mnoho dalších nezapomenutelných skvělých zážitků.
                                                                                              Vladislav Voráč
                                                    cvičitel všestrannosti a aerobiku, vedoucí nácviku skladby
 
 
Pojeďte s námi na světovou gymnaestrádu do rakouského Dornbirnu
 
Pokud se Vám slet líbil a chcete si ještě jednou zacvičit skladbu Výlet s aerobikem či Chlapáci máte jedinečnou příležitost reprezentovat Českou republiku na světové gymnaestrádě v Dornbirnu ve dnech 8.-14. července 2007. Náklady na cvičence jsou sice vysoké (max. 16000 Kč), ale očekávají se dotace v hodnotě okolo 30% ze strany ČOS a dále jsou v jednání sponzorské dary. Akce se týká spíše dorostu a dospělých. Podrobnější informace u cvičitelů. Předběžné přihlášky během září (formulář též u cvičitelů).
 

Výlet s aerobikem

 

Karimatky

 

Chlapáci

 .

Počítadla

 

Kdo si hraje - nezlobí