Zprávy žactva únor 2007      číslo 3 / 2006-2007
Na úvod těchto Zpráv mám jednu velice smutnou informaci. Ve věku necelých 21 let náhle zemřel náš kamarád a cvičitel Jan Vorel. Krátké povídání o té neuvěřitelné a bolestné věci najdete ve vývěskách sokolovny a na našich internetových stránkách. A protože se pohřeb konal na přání rodiny bez obřadu, organizujeme krátké rozloučení s „Hnízdem“ v pátek 2. března od 17 hodin ve Filipově síni libeňské sokolovny. Kdo jste ho měli rádi, přijďte – děti, rodiče, cvičitelé, kamarádi.
 
Nejprve stručný návrat závěru loňského roku
 
Docházka žáků vloni potvrdila stoupající tendenci a doufáme, že tomu tak bude i letos. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem. Zatím to vypadá dobře. Zapsáno je už 98 cvičenců a průměry činily v září 51,2 a v říjnu  54,6  shodně  při  81  zapsaných,  v  listopadu  57,1 /  82, v prosinci 47,3 / 72 a v lednu
 52,5 / 80. Od roku 2000 se průměry vyvíjely následovně :
(cvičební rok - zapsáno, průměr : 2000/2001 – 85 , 43,0   ;   2001/2002 - 92 , 41,1 ; 2002/2003 - 97 , 38,4    ;    2003/2004 - 98 , 47,3   ;   2004/2005 – 98 / 44,8 ; 2005/2006 – 110 / 50,6 )
A kdy se cvičí ?
Mladší žáci (ročník 1997-2000) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1993-1996) a dorostenci (1989 – 1992) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
 
CO BYLO :
? Tělocvičná akademie byla v sobotu v sobotu 2. prosince odpoledne. Dostavilo se 285 diváků a těm ve 12 bodech programu zacvičilo 185 cvičenců. Někteří z nich cvičili ve více vystoupeních, takže součet vystupujících byl 305. Mladší žáci (18) cvičili na lavičkách – závůdky, skoky. S lavičkami cvičilo i 16 starších žáků – ti však předvedli náročné posilovací cvičení a sklidili velký aplaus. Mladší žáci se spolu s mladšími žákyněmi předvedli i v závodech družstev. Asi 12 žáků a cvičitelů pěkně zacvičilo v gymnastickém bloku závodní sestavy. Vrcholem akademie byl sletový blok, ve kterém se při krátkých (2-4 minuty) ukázkách předvedlo hned 7 sletových skladeb nacvičených v naší jednotě pro již proběhlý 14. všesokolský slet. Mladší žáci (8) připomněli skladbu Karimatky, Starší žáci a dorostenci (8) se spolu s 8 děvčaty předvedlo ve skladbě Výlet s aerobikem a Dorostenci a Muži (20) zopakovali skladbu Chlapáci. Cvičili i žákyně s počítadly, předškolní námořníčci, Rodiče a děti ve skladbě Korálky a Věrná garda.
? V pátek 1. prosince se promítalo video z letošního sletu – účast bohužel mizivá (asi 10).
? Ve čtvrtek 7. prosince přišel do sokolovny Mikuláš s dvěma anděly a 4 čerty a rozdal mezi naše nejmenší mikulášské balíčky.
? Ve čtvrtek 21.12. sehráli  loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení – tentokrát s početným diváctvem.
? Hned 9. ledna 2007 jsme vyhlásili Letní disciplíny 2006. Nejlepšími atlety v naší jednotě jsou mezi mladšími žáky D.Šrámek, J.Klíma a J.Staněk , mezi staršími žáky J.Kubišta, M.Šťovíček a O.Loudil a mezi dorostenci a cvičiteli M.Seifert. J.Vorel a F.Juhász.
? Pokračuje samozřejmě  i  celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku.
? Od ledna započala nová soutěž Zimní trojboj (mladší – šplh na tyči, roznožka přes vysokou kozu, házení na terč , starší – šplh na laně, skákání do kříže a hody na koš)  
CO BUDE :
? Nacvičujeme na dubnové (20.-22.4.) závody všestrannosti, vybraní kluci dostanou informační dopisek spolu se Zprávami.
? Ve středu 28.února se koná Valná hromada Sokola Libeň. Právem každého člena je se Valné hromady účastnit.
? Dětské Šibřinky chystáme na 10.března – tradiční akce v maskách proběhne od 14 do 16:30 ve velkém sále libeňské sokolovny – vstup volný. Soutěž masek, dovednostní hříčky, tanečky, hudba, zpěv a další.
? Rodiče zveme tentýž den na večerní Společenský večer členů a přátel libeňského Sokola (náhrada letos nepořádaných Šibřinek). Pro vstup nutná pozvánka – možno vyzvednout v matrice. Cca 50,- Kč se zaplatí u vstupu jako příspěvek na hudbu. Dále s sebou vezměte penízky na občerstvení (pivo, víno, nealko, párky, sladkosti, ...). Bližší informace v matrice, u náčelníka nebo v kanceláři Sokola. Neváhejte, počet míst omezen na 150 -200.
? Neděle 18.3. 2007 – 9-12 hodin - brigáda v sokolovně. Doufáme, že jilmákům přijdou pomoci i nějací starší žáci a žákyně, dorost a cvičitelské sbory.
? Pro vybrané závodníky – 20.-22.4.2007 – pražský přebor ve všestrannosti
? 28.-29.4.2007 – Jarní Výlet Libeňského Sokola – Poděbrady. V sobotu hry a mezijednotové soutěže v rámci srazu v přírodě pražského třížupí, v neděli pak župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti.
? Ve čtvrtek 31. května pořádáme v parku na louce U studánky tradiční Dětský den.
? příspěvky na I. pololetí měly být zaplaceny do jarních prázdnin. Zatím tak učinila pouze polovina žáků. Zaplaťte prosím do konce února.!!! Litujeme , ale cvičence bez zaplacených příspěvků od března do tělocvičny nepustíme.
 
 
JILM – turistický oddíl starších žáků
- přijímá nové členy !!! - Blíže viz letáček
Zveme tak případné zájemce na březnovou výpravu do historického města Čáslavi a přilehlých lesů se skalkami. Hlavně nám však jde o letní tábor, kde stále máme volná místa. Vedoucími jsou cvičitelé ze Sokola, zaujmout může i rozumná cena. Neváhejte !!!
 
V oddíle jsou teď schůzky i výpravy zaměřeny na celoroční hru Zlatá horečka (Klondike 1899). Hrát má 5 trojic. Právě teď máme 5 dvojic a každá tak hledá toho „svého“ nováčka. Hra již běží, ale nováčci se stále mohou bez problémů zapojit.
Po kolovce a PVLS jsme dále byli na výpravách Průsmyk pod hvězdárnou (4.11. - Mnichovice, Ondřejov, Senohraby), 5.11. jsme pracovali na dvoře sokolovny a promítali video z výprav (Brigáda & promítání), 25.11. sehráli na Starém Městě již 26.Vyzvědače a 26. 11. si zašli do Národního muzea na výstavu Lovci mamutů a pak ještě do Klementina na věž observatoře (Od mamuta k poledníku). Ke Ztracenému jezírku došli kluci v rámci dalšího úseku dlouhodobé hry 16.12. na výpravě z Kytína do Řevnic a 17.12. jsme si promítli video z posledního tábora. Ve středu 20. prosince pak byla Vánoční nadílka. V roce 2007 jsme zatím tábořili v tee-pee na Zimním táboření u Staré Boleslavi, 10. února se prošli kolem Rokytky z Hrdlořez do Libně a v neděli 11.2. se podívali do ZOO.
Velkou slávu jsme zažili v sobotu 3. února, kdy se sešlo 60 většinou bývalých jilmáků, aby oslavili 25. výročí vzniku oddílu (a dalších 33 alespoň pozdravovalo, ale nemohlo se z různých důvodů osobně, ač by moc chtělo, dostavit). Všichni se dobře bavili jednak v „oficiální „ části s názvem táborový den (budíček, rozcvička, snídaně, kontrola ešusů, tři hry, úsek, bobříci, večeře, táborák) i při neformální části – promítání videa, prohlížení kronik, klábosení s kamarády při bohatém občerstvení, zpívání písniček s kytarou a banjem. Celá akce probíhala celých 14 hodin (od tří odpoledne do pěti ráno) a už teď se všichni těší na rok 2012, kdy bude 30. výročí. 
A co dále chystáme pro jaro roku 2007 ?
 
Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, tábornické dovednosti.Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování. Vydělávání dolarů, koupě zlatokopecké výbavy, ruleta a všechny ty drobnosti kolem dokreslující zlatou horečku na Aljašce.
Výpravy – srazy cca 700-730, návraty 18 – 19 
17.3. Čáslav, Golčův Jeníkov 
18.3. Brigáda, hry a video z výprav v sokolovně
21.3. Mistr uzlování – 25. ročník oddílového přeboru
31.3.-1.4. Aprílovka - Nižbor a okolí
18.4. Mistr signalizace – 23. ročník oddílového přeboru
27.-29.4. již 34. Jarní Výlet Libeňského Sokola – Poděbrady
11.-13.5. Loďovka
 
 
 
26.2.2007                                                                     Příjemné jaro za sebe i za cvičitele přeje        
Jiří Novák (Jirkan), náčelník             (602 284 198)
 
 
Co se děje v Káňatech?
(turistický oddíl pro kluky a holky od 1. do 5. třídy)
 
Od posledních zpráv jsme stihli pár výprav, hodně schůzek a k tomu velkou spoustu her. Na schůzkách jsme se naučili pracovat s mapou a teď jsme se vrhli na luštění Morseovy abecedy.
Kde jsme tedy byli:
25.11.06 - Mníšek pod Brdy, Skalka, zuřivý opičák a tunelování
 - 16.12.06 - Posázavská stezka, Medník, zdobení stromečku, vánoční buřty, lodičky na
        Sázavě
21.12.06 - klubovna - Vánoční schůzka - dárky, koledy, cukroví
20.1.07 - dopoledne v tělocvičně - džungle, opičí dráha, odpoledne Uhříněves,
                 Běchovice
10.2.07 - Křivoklát, naučná stezka Brdatka
 
A co nás čeká?
- 17.3.07 - Karlštejn, Bubovické vodopády, Sv. Jan pod Skalou
- 28 - 29.4.07 - Jarní Výlet Libeňského Sokola, Poděbrady
- 19.5.07 - Roztoky, Leontýnský zámeček, Nový Jáchymov
- 9.-10.6. - předtáborovka „povinná“ pro všechny, nocleh pod celtou
 
 Letní tábor:
-          termín: 30.6. - 14.7.07
-          místo: Pokřikov u Skutče (Hlinsko, Pardubice). Louka ze tří stran obklopená lesem, rybník na koupání, spíme v podsadových stanech, vaříme si v kryté kuchyni, sociální zařízení (latríny)
-          cena: 2200 Kč + zaplacené příspěvky do Sokola
-          program: celotábrová hra, lovení bobříků, výpravy, hry na louce i v lese, koupání, ufíjená, fotbal
-          ideální počet dětí: 15 - 18 (3 družiny)
-          Stále máme volná místa, vezměte s sebou bratrance, sestřenice a své kamarády!!!!!
 
Kontakt:          - Alena Duchačová 608 731 421, duchacovaa@seznam.cz
                       - nebo po schůzce ( ty probíhají každý čtvrtek od 15.30 do 16.45 v
                            klubovně libeňské sokolovny - druhé patro)
 
   
    
      Turistické oddíly
   Sokola Praha – Libeň
     hledají nové členy :
 
 JILM  1982 – 2007
 přijímá kluky od 10 do 15 let
 
Nabízíme kamarádské prostředí, spoustu
 her, program spíše v zálesáckém duchu.
Scházíme se každou středu ve vlastní
 klubovně na oddílové schůzce (16:30 -19)
 Každý třetí víkend vyrážíme na výpravy
 do přírody – většinou pěšky, ale jezdíme
 i na kolech a na vodu.
 V létě se těšíme na tábor – podsadové
 stany, indiánská tee-pee, krytá kuchyň,
 kde si sami vaříme, hry v lese i na louce,
 koupání v blízkém rybníce, celotáborová
 hra, lovení bobříků, výpravy do okolí.
 Třítýdenní (13.7.-5.8.2007), 2 900,- Kč,
 malý - bývá 15-18 kluků a 5 vedoucích
 (vše odchovanci oddílu). Letos potřetí
 Žďárské Vrchy (u Hlinska).
 Informace : Jiří Novák 602 284 198,
 www.jilm.wz.cz , www.sokol-liben.cz
 novak@pragoimex.cz

Káňata (zal. 1990)  přijímají kluky i holky  6-10 let
 Schůzky v klubovně
 - čtvrtek 15:30 -16:45
 Výpravy 1x za měsíc
 Tábor 14 dní, 20 dětí
 Žďárské vrchy, 30.6.-14.7.,
 Cena :  2 200,- Kč
 Informace: Alena Duchačová
                      608 731 421
 
  

 
 
 RODIČE A DĚTI
 
Nazdar Sokolíci, Sokolíčkové a jejich rodiče,
 
Jsme tu opět se zprávičkama, s informacemi o dění v našem Sokole Libeň.
 
Asi nejdůležitější jsou pro vás hodiny cvičení „Rodičů a dětí“
 
Pondělí            16.00 – 17 hodin                       cvičitelka Anička Kavinová
Úterý                 9.45 - 10.45 hodin                    cvičitelka Anička Kavinová
 
Hodiny jsou zaměřeny na hudebně pohybovou výchovu. Zpěv písní a využívání říkanek při cvičení. Malé opičí dráhy s využitím drobného náčiní. Děti se učí vnímat prostor a spolucvičence kolem sebe.
 
Čtvrtek              16.00 – 17 hodin                   cvičitelka Lenka Kratochvílová
 
Hodiny jsou zaměřeny na využití různých druhů náčiní (overbolly, kroužky, drátěnky, víčka od pet láhví, míče). Využití nářadí v opičích drahách. Děti se učí seznamovat se s nářadím, překonávat strach a zdokonalují se v koordinaci pohybu.
 
V lednových hodinách jsme využili novinový papír k lyžování a následnému koulování, když máme letos sněhu tak málo. Učíme se nové říkanky, které zahrnujeme do pohybu.
Děti se učí s mravenčím tunelem překonávat ostych z komunikace. S barevnými víčky od pet láhví se učíme jemné motorice a barvám.
 
I když z našich hodin rodičů a dětí přestoupilo do cvičení předškolňat pár Sokolíčků, naše řady se stále rozšiřují. Nahlášeno máme cca 35 páru. Hodin se účastní kolem 20-ti páru dle nemocnosti dětí.
 
Také bychom vám rádi připomněli tradiční sokolské Šibřinky, které přivítají především malé Sokolíky. Na nich se můžete zúčastnit spousty soutěží, her a legrace. Nezapomeňte na masku, dobrou náladu a hlavně na termín, který je v sobotu 10.3. 2007 od 14.00 – 16.30hodin.
A kde ? No přece v naší Sokolovně.
 
Pokud máte vlastní nápady k náplni hodin, budeme rádi, když se zapojíte a sdělíte nám je.
Jsme tu přece pro radost z pohybu.
 
Těší se
 
Lenka Kratochvílová - cvičitelka
 
Předškolní děti
K velké radosti se stále zvyšuje počet předškolních dětí, v současné době je přihlášeno 67 dětí a průměrná účast v hodině je 24 dětí. Samozřejmě to přináší větší nároky na organizaci cvičební hodiny. 0svědčilo se střídavé využití Velkého sálu a Srncova sálu, které oddělilo oddíly rodičů a dětí a předškoláků. S přibývajícími dětmi se také naštěstí zvýšil počet cvičitelů, ke stávajícím se připojili nově vyškolení mladí cvičitelé – Lucka Fialová a Michal Filipin.
Držíme klasickou náplň hodin: rozběhání, rychlá rozcvička, cvičení na nářadí v družstvech, případně pestrá opičí dráha a na závěr hry a hrátky s využitím říkadel a písniček. S vybranými dětmi jsme se začali připravovat na gymnastické závody (14.4.) a pilujeme sestavy. Všem závodníkům přeji pevné nervy a dobré umístění.
Dne 25.11.2006 se v Sokole Karlín uskutečnily závody v Míčovém trojboji. Z naší jednoty závodilo v kategorii předškolních dětí 6 závodníků. V závodě družstev obsadilo naše družstvo dívek ve složení Kazimourová T., Vrbická A., Vrbická E. a Pešková A. krásné první místo. V jednotlivcích zabodoval Kazimour J. – umístil se jako třetí. Všem závodníkům gratulujeme.
V soutěži o nejlepší docházku byly vyhodnoceny: Cerhová P., Holerová M., Hotový J., Kloubský R., Kollmannová K., Marešová N., Pecánek R., Sýkorová E., Terentiev M., Vrbická A. a Vrbická E.
 
Mladší žákyně
Do oddílu je přihlášeno 25 děvčat a průměrná účast v hodinách je 15. Za pilnou docházku byly vyhodnoceny: Veselá L (100% účast!!), Cerhová A., Šťovíčková N., Vardanová R., Malinová P., Bohatová B., Cerhová V., Cyrani A., Řeháčková A., Blažková J. a Inemanová P. Začali jsme s přípravou na závody všestrannosti, 5 nejšikovnějších žákyň piluje gymnastické sestavy.
 
Starší žákyně a dorostenky
Do oddílu je přihlášeno 14 děvčat a průměrná účast v hodinách je 8. Za nejpilnější docházku byly vyhodnoceny: Duchačová A., Niederlová V., Fialová L., Šrámková J., Veselá E. a Kaplanová M. Z důvodu nízkého počtu žákyň byla zrušena pondělní hrací hodina (19-20h.). Tuto hodinu nyní využívá oddíl ml. žen aerobik. Žákyně i dorostenky jsou vítány.
Dorostenky M. Kaplanová, B. Matiášová, L. Fialová a A. Duchačová se zúčastnily školícího semináře a po zdařilém složení zkoušek se staly cvičitelkami III. třídy všestrannosti. Cvičitelé A. Duchačová a M. Filipin se nyní účastní školení specializace aerobik. 
   
                                               Iva Duchačová, místonáčelnice
                                               Inf.: tel. č. 608 006 628, duchacova@sokol-liben.cz
 
                              
Navštivte i naše internetové stránky : http://www.sokol-liben.cz
a také http://www.jilm.wz.cz   a http://www.kanata.wz.cz