Jarní zpráva náčelníka (psána 6.3.2001)

Stejně jako každé jaro čeká žáky pestrý program. Různí pořadatelé se „probouzejí“ ze zimního spánku, a tak bychom mohli každý víkend navštívit několik akcí. To je však i s ohledem na to, že řada žáků je i členy našich turistických oddílů, neuskutečnitelné. A tak vybíráme jen akce důležité a zajímavé. Trošku smutné je, že těch žáků už není tolik jako ve výjimečném cvičebním roce 1997/1998, kdy se průměrná docházka (mladší+starší žáci+dorostenci) pohybovala okolo 65 duší a na rekordní hodině se nás sešlo 86. Teď se již druhý rok průměry pohybují okolo 45 a jen občas přijde přes 50 cvičenců. Proto vyzýváme všechny ( rodiče, žáky, prarodiče ), kteří si myslí, že naše cvičení má ucházející úroveň – přiveďte do naší sokolovny nové tváře !!! Cvičitelů totiž máme dost, v lednu se naše řady rozšířili o dva dorostence, kteří splnili cvičitelské zkoušky župního kurzu. Jsou to Tomáš Seifert a David Třešňák – přeju jim , aby je cvičitelství bavilo a měli radost z každého pokroku, kterého dosáhnou jejich žáčci. Mimochodem, mezi školiteli byli i dva naši zkušení cvičitelé - V.Voráč a M.Chlumský.

My starší třeba máme radost z pravidelné docházky. Od září do konce února bylo 43 hodin a jsou tací, kteří ani jednou nevynechali !!!

Jsou to Vladislav Voráč, Martin Chlumský a Martin Seifert. Jednou vynechali Vít Jakoubek a Jakub Kudroň, dvakrát Jiří Novák a Tomáš Novák. 40 x přišli František Juhász a Roman Šafránek. Těchto 9 věrných má docházku lepší než 90%. Dalších 17 cvičenců má docházku lepší než 75% !!

Teď telegraficky k tomu, co se událo od napsání posledních Zpráv koncem listopadu :

30.11. jsme si ve velkém sále promítali video z 13.sletu

7.12. přišel do tělocvičny Mikuláš s 5 čerty a 2 anděly a nadvakrát rozdal mezi děti, které se mu pochlubily řadou básniček, písniček a jiných

dovedností, skoro 170 balíčků.

21.12. nám naši loutkáři ze souboru Vhlavědrát zahráli tradiční vánoční představení.

Hned na první hodině po Novém roce jsme rozdali diplomky a sladké i věcné ceny mezi nejlepší žáky z jarněpodzimní lehkoatletické soutěže „Letní disciplíny“. Nejlepší mezi mladšími žáky byli : M.Přibyl, D.Sládeček, D.Khol, V.Sládeček, O.Loudil a J.Drda. Mezi staršími žáky R.Šafránek, T.Pajma, J.Michálek, J.Brož, J.Vorel a V.Tomčík. Mezi dorostenci a cvičiteli pak J.Novák, T.Novák a T.Seifert.

Již od prosince bojujeme v dovednostních soutěžích s míči ( od pinkponkáče po medicinbal ). Mladší žáci mají pětidoj, starší a dorostenci desetiboj. V průběžných výsledcích si zatím nejlépe vedou P.Miškovský, J.Duchač, J.Mastík a D.Khol mezi mladšími žáky,V.Tomčík, M.Pajma, M.Messany, T.Pajma a L.Venclík mezi staršími žáky a J.Novák, J.Vorel, V.Voráč, V.Jakoubek, P.Voráč, T.Novák a D.Třešňák mezi dorostenci a cvičiteli.

3. března jsme se sešli opět po roce na Šibřinkách. Nejprve se odpoledne při různých hříčkách a soutěži o nejlepší masky sešlo okolo 150 dětí, večer se pak skoro 400 dospělých dobře bavilo a tancovalo ve velkém sále sokolovny. Na zdárném průběhu obou akcí se podíleli i žáci a cvičitelé. Nejprve jich 10 pomáhalo se stěhováním stolů a židlí do sálu, odpoledne pak 7 dělalo pořadatele při dětských šibřinkách a v neděli se nás při úklidu sálu, mytí nářadí a žíněnek, luxování gymnastických koberců, apod. sešlo 17.

A Nyní k tomu, jaký další program kromě cvičení jsme vybrali pro naše žáky.

10.3. se konají župní přebory v plavání - přihlásilo se 10 žáků

24.3. bude naši jednotu reprezentovat na župních závodech ve sportovní gymnastice 20 vybraných žáků ( byli vybráni na libeňských nominačních závodech 13. a 15.2. ). Ti teď pilně nacvičují a pokud se dobře umístí postoupí do finále pražského pětižupí, které bude 28.4.

Pro všechny zájemce je pak otevřena župní soutěž v atletice, která bude ve čtvrtek 10.května

Mezitím bude 7.-8.4. sraz v přírodě pražského pětižupí v Lešeticích u Příbrami, který letos pořádá naše jednota a na který zveme nejen členy turistických oddílů, ale i ostatní žáky, jejich rodiče, kamarády a další zájemce. Podrobnosti v odstavci Pobyt v přírodě.

31.května pak Sokol Libeň pořádá tradiční Dětský den na louce u Studánky.

Kromě žactva pilně cvičí i další mužské oddíly. Čtvrteční ( 19-20 ) košíkovou si pravidelně chodí zahrát 10 dorostenců a cvičitelů. Stejný počet mužů se v úterý a čtvrtek ( 20-22 ) schází na fotbálek. A starší muži chodící v úterý ( 19-20 ) do posilovny rozšířili svoje řady o dorostence a ze skrovného počtu 3 mužů je teď 10 „kulturistů“.

Informace pro sklerotiky, flegmatiky a jim podobné ( naštěstí je vás jen několik ) – příspěvky na I. pololetí roku 2001 měly být zaplaceny do konce ledna !!!

Aktuální informace, dopisky, výsledky a fotografie je možné zhlédnout v zasklené skříňce vedle vrátnice a na tablech umístěných poblíž.

Nakonec povídání o cvičení se na Vás ještě jednou obracím s prosbou – přiveďte k nám další žáky, ať máme naši velkou sokolovnu plnou !

Kromě toho přijímá nové členy i turistický oddíl Jilm. Už jsme si sami vytipovali šikovné kluky, ale ti jsou zatím nerozhodní. Rodiče, pomozte jim s rozhodnutím, pusťte je třeba na jednu schůzku. A myslete nato, že dětství je krátké, takže, když se řekne „ Až příští rok“, může to taky znamenat nikdy. Jména adaptů naleznete v odstavci o Jilmu.

 

POBYT V PŘÍRODĚ

Koncem ledna jsme obdrželi výsledky posledního Dne v přírodě roku 2000 – byl to Podzimní den (21.9. – 21.12. 2000 ).V něm jsme s výsledkem 41 dní, které v přírodě na svých výpravách prožili naše turistické oddíly ( Jilm, Káňata, Pampelišky, Studánka a Věrná garda ),

obsadili 2.místo za vítězným Sokolem Lišov ( 57 dní ). Třetí byl Nový Jičín s 23 dny.

Zároveň dorazily i kompletní výsledky celého roku 2000 – tedy součet za Zimní, Jarní, Letní a Podzimní den v přírodě. I zde byl nejlepší Sokol Lišov se ziskem 260 dní ( však také měli 9 táborů - kam se na ně „hrabeme“ s 5 tábory, i když je pravda, že Jilm měl s 25 dny vůbec nejdelší tábor mezi všemi jednotami ). Druhé místo obsadila naše jednota se ziskem 239 dnů ( je to sice propad, loni i předloni jsme zvítězili, ale zas tak špatný výsledek to mezi téměř 100 jednotami není ). Třetí místo zaujala Třebíč se 186 dny.

Stejně jako každé jaro pořádá naše jednota Jarní Výlet Libeňského Sokola (JVLS ). Už páté jaro se připojujeme se svým výletem ke srazu v přírodě pražského pětižupí. Letos tuto akci pořádá Sokol Libeň ( hlavní organizátorkou je Sabina Hašová – Pejsarová tel.57214518 ), takže by bylo ostudou, kdybychom se jako obvykle nedostavili s nejpočetnější skupinou výletníků. Jede se do Lešetic u Příbrami – táborová základna oddílu Studánka a to o víkendu 7,-8. dubna 2001. Lze jet i jen na sobotu, ale každý táborník vám potvrdí, že nejhezčí zážitky jsou od táborového ohně či večerního putování za měsíčkem – zrovna bude úplněk. Bližší informace (sraz, návrat, jízdné, co s sebou, apod. ) budou vyvěšeny v polovině března na vývěskách v přízemí sokolovny a také je dostane každý žák i žákyně. Je připravena řada tradičních součástí těchto srazů – pamětní lísteček, Pamatovačka, Modrá stuha, Jazykohrátky, Zálesácký Závod Zdatnosti – týká se jen turistických oddílů, táborák, spousta her a soutěží ať už jako klání mezi jednotami či jako společné hry pro všechny.Tento výlet není pouze pro členy turistických oddílů, ti se znají a jezdí ven poměrně často,ale zejména pro ty z vás (cvičence, rodiče, kamarády ), kteří se do přírody moc nedostanete - zde vám dáváme možnost a motivaci. A taky se můžeme navzájem lépe poznat, na což přes rok moc času nezbývá. Takže už si chystejte dobré boty ( i když se toho moc nenachodí – podle výběru trasy od 3 do 18 km za oba dny ), spacák ( spát se dá v lese pod celtou, na louce ve stanu, na prknech ve srubu či na molitanu ve zděné budově ), ešus ( protože jídlo uklohněné na ohýnku má neopakovatelnou chuť – přesto bude pro zájemce připravena sobotní večeře a pro všechny pak po oba dny čaj ), ať je nás na tom prvním společném výletě v roce 2001 aspoň těch 100.

 

Pro milovníky vodní turistiky pak připomínáme, že i letos na jaře a v létě existuje možnost zapůjčení některé z našich 10 kánoí a to za velmi slušnou cenu 60 Kč za loď a den. Lze si půjčit i barely na věci ( 25 kč na den ) či vesty pro děti ( 10Kč na den ). Bližší informace či už přímo zamluvení lodí u náčelníka.

 

Jilm

turistický oddíl starších žáků, který se začátkem února v plné síle ( 4 stálí vedoucí, 15 kluků ve třech družinách, pestrý program ) dožil 19.výročí založení. Za celou tu dobu jsme nezrušili jedinou schůzku ani výpravu – na oddíl je spolehnutí !!!

Stále pokračujeme ve své bohaté činnosti. Pravidelné středeční schůzky jsou střídány výpravami a to vše je prostoupeno řadou drobných i větších her, úkolů a zkoušek souvisejících s celoroční hrou V královských službách. Však nám taky občas čas ( 1630-1900 ) vyměřený na schůzky nestačí.Od září jich už bylo 23, jednodenní výlety byly 4, dvoudenní 3 a navíc trojdenní kolovka. Kromě toho byly dvě vycházky po Praze, promítli jsme si čtyřhodinové video z tábora, při brigádě zametli dlažbu za sokolovnou a vyčistili taras ke gymnáziu, zahráli si tradiční Vyzvědače – 20. ročník a po devatenácté se sešli na Vánoční nadílce.

Ve Zprávách jsme zatím nezmínili o těchto akcích : 16.12.2000 - Zbraslavská Markéta a Golem – 14 účastníků při úseku vyrábělo pro Markétu svatební prsten a závoj, aby ji vzápětí pochovali – hrob, Markéta, sádrový odlitek desky hrobu s reliéfem Markéty, socha s.Václava na metr vysokém kamenném soklu – Zbraslav, Havlín, Závist,károvské údolí, Jarov

17.12.2000 – Vánoční nadílka - celkem se sešlo 38 současných i bývalých členů – mezi nimi i 6 zakládajících členů oddílu a dalších 6, kteří ještě pamatují naší první klubovnu na Korábě. Bylo to příjemné vzpomínání. Současní členové tak opět mohli na vlastní oči ty, o kterých my starší tak často vyprávíme.

27.-.28.1.2001 proběhlo již 12. Zimní táboření – letos u Staré Boleslavi - 13 polárníků přespalo při -2°C v tee-pee. Ještě předtím si však stihlo zahrát náš oblíbený hokej bez bruslí na zamrzlé tůni, či se večer téměř po pás brodit 10 metrů 2°C ledovou vodou mezi ledy na ostrov, kde byla hluboko v zemi zakopaná nová kronika. Druhý den pak ještě v rámci úseku sehrána Václavova smrt u vrat kostela – výroba zvonu z ledu, stavba kostela z písku, výroba dřevěného meče a vlastní souboj.

10.2.2001 – Věže v zemi nikoho – 15 jilmáků se vypravilo na Zlíchov a odtud na vrch Děvín, kde jsme sehráli další úsek – tentokráte inspirovaný spíše místem než vládou Karla IV. Na Děvíně stával hrad, který byl útočištěm odbojných žen v dívčí válce. Dle krátkého textu Fr.Palackého jsme pak stavěli kamennou věž – 1 metr v průměru a 1 metr vysokou ( všechny tři vypadaly skvěle ), dále dřevěný most v rokli pod Děvínem a nakonec jsme se odebrali na sousední návrší – „ Vyšehrad “ a přes most se tryskem vrátili na Děvín, abychom hrad do základů pobořili. Poškozené věže jsme pak po úseku opravili a možná tam stojí dodnes. Po úseku jsme se vydali k viaduktu pražského Semeringu a na nedaleké skalní hřišťátko.Po hrách pak k jezírku, prošli jsme tunelem a zastavili se na místě , kterému Foglarovi Hoši od Bobří řeky říkali Lavór. Celé to divukrásné údolí od skalního hřišťátka až po Lavór jako by vypadlo z oka místům, které známe z knih Dobrodružství v zemi nikoho nebo Modrá rokle. A odtud tedy název vydařené výpravy.

11.2.2001 jsme se vypravili do ďáblické hvězdárny pozorovat slunce a pak si hráli za krásného počasí v nedalekém ďáblickém háji s hopíkem, v areálu zdraví či u závoru na okraji lesa. Nakonec jsme se zastavili na Korábě u místa, kde stávala naše klubovna – už tam po ní zůstaly jen obrysy v trávě. Slunce hop do klubovny – 13 účastníků.

18.2.2001 – pouze dva vedoucí zkontrolovali a poopravili stezku v Draháni – staráme se o ni už pár let

21.2.2001 – další brigáda na prosečkách – pálení hromad, které jsme udělali na podzim při vyřezávání výmladků – 4 brigádníci – byly jarní prázdniny – a na pálení stačí i dva.

3.3.2001 – Eliščina bosá oběť – Karel IV. se roznemohl a jeho poslední žena Eliška Pomořanská vykonala pro jeho uzdravení oběť – bosa šla z Karlštejna až na Hradčany, kde v kostele věnovala 23 hřiven zlata. Kluci to měli lehčí – bosky šli jen 1,5 km a z Jinonic jsme na Hrad dojeli autobusem. Přesto každý ze 14 účastníků ušel alespoň 25 km.

4.3.2001 Veleskalní odpadky – na neděli jsme si s Ochránci přírody smluvili brigádu v cráněném území Velká skála. Hned po příchodu jsme se pustili do práce – nejprve s ochránci a po jejich odchodu sami. Vysbírávali jsme odpadky z celého asi 3 hektary velkého území. Tam papír, tuhle lahev, onde igelitka, … , ale když se vše sneslo na hromady, bylo to na valník. Kromě toho jsme vyřezávali a vytrhávali ostružiní, které sem nepatří. Ve 14 lidech jsme zadarmo odpracovali 43 hodin. Odpoledne jsme se pak ještě sešli v sokolovně, kde jsme dokončili úklid nářadí po Šibřinkách a pak si zahráli fotbálek a košíkovou.

Chystáme :

21.3. Mistr uzlování – oddílový přebor

24.-25.3. – aprílovka – Peruc a okolí

7.-.8.4. – JVLS – Lešetice a Příbram

18.4. – Mistr signalizace – oddílový přebor

21.-22.4. – Boj družin - tábornický desetiboj v údolí říčky Vrchlice u Kutné Hory. Pokud by naše družstvo v Zálesáckém Závodě Zdatnosti v Lešeticích zvítězilo, pak bychom nejeli do Kutné Hory, ale do Českých Budějovic.

18.-20.5. – Lužnice – vodácká výprava ze Soběslavi do Bechyně

8.-10.6. – kolovka Cheb, Soos, Tachov, Přimda, Plzeň – kromě přírodních a stavitelských zajímavostí se budeme poohlížet i po novém tábořišti. Ne, že by se nám v Bohdalíně nelíbilo, ale vždy po třech letech měníme tábořiště.

29.6.-1.7. – Jaxi-taxi – předtáborová pracovní výprava

TÁBOR – Bohdalín u Kamenice nad Lipou 13.7. – 5.8.2001 - 24 dní cca 2400Kč – posadové stany, tee-pee, vlastní krytá kuchyň a jídelna

I ty máš šanci stát se jilmákem : Roman Šafránek, Jakub Kudroň, Jan Brož, Jan Novák, Tomáš Pajma, Aleš Khol, Václav Nehasil,

Jáchym Kaplan, Štěpán Kudrna, Václav Hošek, Jakub Hlásek, Tomáš Jára.

Slunečné jaro všem přeje Jiří Novák, náčelník tel. 66109756 (700-1530) 66313192 ( večer )