Vážení rodiče,                                                                          
2.prosince od 16 hodin se ve Strnadově síni naší sokolovny koná tělocvičná akademie.V programu opět vystoupí téměř všechny složky naší jednoty. Mladší žáci se na ní představí v několika vystoupeních: cvičení na lavičkách, společně s žákyněmi v drobných závodech a pouze někteří (vybraní cvičenci sletové skladby Karimatky) v pásmu sletových skladeb. Cvičení na lavičkách je určeno všem mladším žákům a budeme rádi, když se ho také všichni v co největším počtu zúčastní. Každý přeci rád předvede, co se ve cvičení naučil a jaké pokroky udělal! Nácvik již probíhá a bude probíhat v úterních hodinách místo rozcviček; cvičí se v běžných úborech( modré trenky a bílé tričko s odznakem) .Nácvik závodů bude probíhat ve společných hodinách ve čtvrtek.

Sraz žáků v sobotu před vystoupením bude cca v 15:30 v šatnách (bude upřesněno) a společně odejdeme do sálu.

Věříme, že synům umožníte nácvik a hlavně účast na akademii a že se sami přijdete podívat nejen na ně, ale i na ostatní cvičence, kteří již také pilně nacvičují. Pokud by se syn opravdu nemohl zúčastnit, dejte nám to, prosím, vědět. Zveme též na Promítání před akademií 1.12. od 17 h ve Filipově síni, kde budete moci shlédnout sletový průvod a sletová vystoupení natočená našimi cvičiteli. Těšíme se na Vás!

Vít Jakoubek, cvičitel                                                                          Jiří Novák, náčelník
(732 733 687)

 

 

Vážení rodiče,

jako jeden z bodů programu letošní akademie konané 2.prosince od 16 h ve Strnadově síni libeňské sokolovny bude i ohlédnutí za proběhlým sletem. Bude mít formu pásma složeného ze skladeb nacvičovaných v našem Sokole. Předvádět se však budou  přibližně tři minuty z každé skladby - to nejhezčí a nejzajímavější.

Váš syn byl vybrán k nácviku výběru ze skladby Karimatky. Nácvik bude probíhat na konci hodiny mladších a začátku hodiny starších žáků ( cca 20 min). Prosíme vás, abyste umožnili synovi účast na nácviku a potažmo i na akademii- vždyť je to jedna z posledních příležitostí skladbu si zacvičit! Na akademii se bude cvičit  ve sletových úborech. Pokud se nácviku opravdu nebude moci zúčastnit, dejte nám to, prosím, obratem vědět. Na viděnou na akademii se těší

Vít Jakoubek, cvičitel                                                                                 Jiří Novák, náčelník
( 732 733 687)