Podzimní posletová zpráva náčelníka
Tak jako v předchozích Zprávách libeňského sokola z přelomu dubna a května se i nyní nejprve krátce vrátím ke Zprávám žactva, které vycházejí častěji. Konkrétně k č.1 ze září 2006. Do nich jsou však doplněny nové informace jako Zprávy žactva č.2 / 2006-2007. Kdo si chce přečíst celé Zprávy žactva č.1, prostudovat kompletní výsledky Běhu strmého či si prohlédnout fotografie z různých akcí nechť se podívá na naše internetové stránky www.sokol-liben.cz.
A protože toho bylo opravdu hodně, konec otálení a rychle k dění v mužských složkách sokola Libeň.
Zprávy žactva  září a listopad 2006   číslo 1 a 2 / 2006-2007
Nejprve stručný návrat do hektického a na akce bohatého jara
 
Docházka žáků vloni potvrdila stoupající tendenci a doufáme, že tomu tak bude i letos. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem. Zatím to vypadá dobře. Zapsáno je už okolo 90 cvičenců a průměry činily v září 51,2 a v říjnu 54,6 shodně při 81 zapsaných. Od roku 2000 se průměry vyvíjely následovně :
(cvičební rok - zapsáno, průměr : 2000/2001 – 85 , 43,0   ;   2001/2002 - 92 , 41,1 ; 2002/2003 - 97 , 38,4    ;    2003/2004 - 98 , 47,3   ;   2004/2005 – 98 / 44,8 ; 2005/2006 – 110 / 50,6 )
A kdy se cvičí ?
Mladší žáci (ročník 1997-2000) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1993-1996) a dorostenci (1989 – 1992) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.
 
? z 28 cvičenců, kteří se zúčastnili pražského přeboru všestrannosti se 6 probojovalo na celostátní přebor ČOS všestrannosti. Byli to : ml.žáci - K.Franěk, J.Michalec a J.Trnka, st.žák O.Loudil, dorostenec J.Kudroň amuž J.Vorel.
? na přebor ČOS v Zálesáckém závodu zdatnosti postoupilo družstvo Jilmu v kategorii dorostu a společné družstvo Studánky a Káňat v kategorii staršího žactva. V dorostu byli jilmáci třetí mezi 16.
? ve čtvrtek 1.června jsme již po čtrnácté uspořádali Dětský den – po roce opět na klasickém místěna louce U studánky – krásné počasí přilákalo 155 dětí !!! U 27 disciplín se o ně staralo téměř 50 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelských sborů a žactva. Opět vystoupili šermíři a jako obvykle byli výteční. Byly také kánoe na Rokytce.
? v sobotu 20.května vystupovali libeňští cvičenci na Župním sletě župy Barákovy v Mělníce. Do města na soutoku Labe a Vltavy se vydali Chlapáci, Věrná garda, Výlet s aerobikem, Předškolňata, Korálky i Mladší žákyně s počítadly.
? ve čtvrtek 22.června jsme se pak činili na Dětském župním sletu na Vinohradech. Z naší jednoty vystupovali Rodiče a děti (Korálky), mladší žáci (Karimatky), dorost (Výlet s aerobikem), předškolňata (Kdo si hraje nezlobí) a mladší žákyně (Počítadla) 
? a pak už přišel 14. VŠESOKOLSKÝ SLET. Hned prvního července jsme se odpoledne (děti) a večer (dospělí) podívali v Sazka aréně na sportovní program k zahájení sletu (a načerpali nějaké nápady na naší akademii), druhého července jsme se pak seřadili na Václavském náměstí a v dvacetitisícovém šiku vyrazili na tradiční průvod centrem Prahy. Následovaly nekonečné nácviky a secviky vlastních skladeb (to ještě šlo) a zahájení a závěrů sletových programů (to zrovna organizátoři nezvládli – bylo to takové nepřipravené). Ale tři dny secviků jsme zvládli a nakonec mohli vystoupit. Ve večerním programu jsme nastoupili v těchto skladbách : Počítadla – 10 děvčat, Karimatky - 15 kluků , Chlapáci – 18 dorostenců a mužů a Věrná garda - 20. Druhý den pak v odpoledním programu z Libně vystoupili : Korálky – 9 párů , Kdo si hraje nezlobí - 9, Rozkvetlá louka – 1, Trampolínky - 2, Výlet s aerobikem - 18, Chlapáci - 18 a Věrná garda - 20. Oba programy byly velmi zdařilé a diváci u některých skladeb opravdu nešetřili potleskem (VG, Výlet s AE, Chlapáci).
 
Celkem bylo z naší jednoty 109 aktivních cvičenců !!!
 
? ve čtvrtek 6.července jsme pak cvičební a sletový rok zakončili u táboráku na dvoře sokolovny. Písničky, vyhlašování soutěží, povídání - zejména o sletě. A taky rozdání upomínek na slet. Cvičitelé dostali od náčelníka ručníky s logem sletu ( to aby měli do čeho utírat pot vzniklý prací pro Sokol) a všichni účastníci sletu pak pamětní medaili. Ať jim i po letech připomíná krásné chvíle prožité během sletu.
 
A jak že kluci dopadli v našich soutěžích ?
 
Přeskoč, Přelez - mezi 29 mladšími žáky byli nejlepší J.Klíma, D.Šrámek, V.Blahunek, M.Karas, mezi 30 staršími žáky M.Šrámek, J.Šafr, J.Trnka a M.Šťovíček a mezi 19 dorostenci a cvičiteli J.Vorel, P.Voráč a J.Novák.
 
O nejvěrnější docházku - Z 80 hodin přišli : 80x J.Přibyl !!!, 77x J.Novák, 76x J.Vorel, T.Novák, 75x J.Kudroň a V.Voráč, 72x T.Salavec, M.Šťovíček a M.Seifert – to jsou cvičenci s alespoň 90% účastí. Dalších 27 cvičenců má docházku mezi 70 a 90% a dalších 18 mezi 50 a 70% . Celkem bylo zapsáno 110 lidí. Všichni ocenění obdrželi diplom a sladkou odměnu a navíc si mohli vybrat některou z drobných věcných cen .
Co nás potkalo od září a na co se do konce roku ještě můžeme těšit ?
? Začali jsme s cvičením venku – atletika – zahrada sokolovny, park u Rokytky, louka Dětského dne. Dokončili jsme na  jaře  započatou soutěž  Letní disciplíny, pokračuje samozřejmě  i  celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 
? V sobotu 15.září byl na parníku Tyrš jeden náš mladší žák J.Trnka – z každé župy jedou 4 vybrané děti za odměnu za předvedené výsledky na závodech..
? Ve čtvrtek 21.září se uskutečnil již 6. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. A zde jsou výsledky 199 metrů dlouhého běhu (pravda s převýšením 29 metrů) : Celkem se přihlásilo 154 běžců !!! (zatím nejvíc v historii) , kteří obsadili všech 12 vypsaných kategorií – uvádím vždy první tři , vítěze s časem a počet běžců v kategorii.
Mladší předškolňata (18) – J.Hejzlar 106,2 , B.Kafková, K.Krpenská , Starší předškolňata (14) – F.Bartůšek 67,1 , A.Bartůšek, D.Unzeitig , Mladší žákyně (11) – L.Veselá 69,4 , J.Šrámková, A.Cerhová , Mladší žáci (23) – A.Trnka 57,0 , J.Staněk, D.Šrámek , Starší žákyně (7) – K.Loudilová 72,6 , K.Sauerová, M.Staňková , Starší žáci (9) – M.Šrámek 58,4 , J.Trnka, M.Přibyl , Dorostenky (3) – A.Jechová 61,5 , A.Duchačová, L.Hálková , Dorostenci (12) – F.Juhász 42,4 , J.Novák, O.Loudil , Ženy (13) – M.Sedláčková 55,1 , S.Zvelebilová, L.Šibralová , Muži (21) – R.Čepek 37,5 (absolutní vítěz, nový rekord) , J.Kudroň, J.Hudský , Seniorky (11) – J.Seifertová 79,2 , J.Smržová, I.Duchačová , Senioři (12) – J.Hejzlar 43,2 , J.Doležal, R.Mašek. Odměny ? - Putovní pohár, plastika sokolíka, diplomy, pamětní lístečky.
 
? Začátkem října jsme se přesunuli do sokolovny a nyní už pilně nacvičujeme na Tělocvičnou akademii, která bude v sobotu 2. prosince od 16 do 18 hodin. Mladší žáci mohou vystupovat na akademii všichni (a věříme, že to tak jako předešlé roky vyjde a bude jich alespoň 20), mezi staršími si pak vybereme šikovné a zdatné kluky. Obě skupiny budou cvičit na lavičkách, ale úplně něco jiného. Vybraní sletoví kluci předvedou krátké ukázky svých sletových skladeb. Prosíme o pravidelnou docházku.
? 33. Podzimní Výlet Libeňského Sokola (22. sraz v přírodě pražských žup), byl v sobotu 14.října. Na Zvolské homoli se sešlo 136 sokolíků ze 7 jednot. Celých 36 bylo z Libně. Krásné počasí, výhledy do krajiny, oheň k obědu, hříčky, zkrátka pohodička.
? V neděli 15.října se několik zájemců vydalo s Jakubem Jaborem na podzimní pohodovou Jizeru (Benátky – soutok s Labem)
? V pátek 1. prosince se bude od 17 do 19 hodin promítat video z letošního sletu – zveme všechny sletové cvičence i ostatní zájemce.
? Ve čtvrtek 7. prosince pak přijde do sokolovny Mikuláš (objednávka balíčků v matrice) a 21.12. sehrají loutkáři od 17 hodin pro naše nejmenší tradiční vánoční představení.
? Poslední cvičení v roce 2006 je ve čtvrtek 21.12., první cvičení v roce 2007 již v úterý 2. ledna – s vyhlášením Letních disciplín 2006.
? Dětské Šibřinky chystáme na 3.března.
? příspěvky na II. pololetí měly být zaplaceny do konce října – litujeme, ale cvičence bez zaplacených příspěvků do tělocvičny nepustíme. Ostatním děkujeme za včasné zaplacení.
? V celosokolské soutěži Dny v přírodě jsme i v roce 2005 (jako už 5x předtím v patnáctileté historii soutěže) vyhráli !!!
? Cvičitelský sbor žáků má toto složení : Jiří Novák (36), Tomáš Novák (34), Vladislav Voráč (29), Pavel Voráč (27), , Vít Jakoubek (27), Martin Chlumský (26), Jan Vorel (20), Martin Seifert (20), Jakub Kudroň (18), Jan Přech (18) a Jan Novák (17). Všichni cvičitelé mají platnou kvalifikaci nutnou pro cvičitele Sokola a svoji práci vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu. Dalších 5 dorostenců si právě dělá pomahatelský kurs, čtyři pomahatelé se chystají na cvičitelskou trojku.
 
TURISTICKÉ ODDÍLY
 - rozšiřují šíři našeho programu a jsou vhodným a prospěšným doplňkem cvičení.
Káňata do svých řad přivítají kluky i holky z 1. – 4. třídy, jilmáci uvítají kluky mezi 10 a 14 lety – těšíme se .
Oba oddíly mají pravidelné každotýdenní schůzky (Jilm středa 16:30 – 19:00 , Káňata čtvrtek 15:30-16:45) v klubovně ve 2. patře sokolovny , výpravy do přírody (jilm 15x za rok, Káňata 10x) a letní tábor (3 / 2 týdny).
Oba oddíly bez problémů fungují již dlouhé roky (Jilm 25 , Káňata 16) a věří, že i s Vašimi dětmi to tak bude i nadále.
Nebojte se a alespoň to zkuste !!!
 
JILM                             Přijímáme nové členy !!!
 
Od konce dubna, kdy vyšli poslední zprávy jsme stihli tyto výpravy :
28.4.-1.5. třídenní putování na kánoích po opravdu Divoké Orlici.
13.-14.5. jsme jeli pod Blaník, kde se konal již 24. ročník Boje družin
26.-28.5. jsme vystoupali na Sněžku i k prameni Labe, ale také večer poseděli u krbu.
9.-11.6. jsme na kolech projeli po trase Beroun, Radnice, Hromnické jezírko, Plasy, Krakovec, Skryjské jezírko, Nižbor, Beroun
23.-25.6. jsme na pracovní výpravě posekali a pohrabali táborovou louku u Pokřikova.
Do Pokřikova (u Skutče) jsme se po sletu vrátili 7. července, tábor dostavěli a prožili tři týdny v týpkách uprostřed krásné přírody žďárských vrchů. V pořadí 25. jilmácký tábor přinesl táborovou hru Za modrou orchidejí, ve které jsme s Benediktem Roezlem prožívali jeho hledání vzácných květin, pěstování ramie i výrobu spřádacího stroje, hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Hahahry, i běžné hry, kluci lovili celkem pilně 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně i u táboráku, byli jsme na čtyřech výpravách, koupali se v rybníce. Počasí letos opravdu přálo - možná až moc – věčně přes 30°C taky dokáže umořit, navíc vyschla i říčka Žejbro !!! Snad jen počet účastníků   (8 kluků a 5 vedoucích) se vymykal běžným jilmáckým zvyklostem (15+5). O to víc záleželo na každém jak přiloží ruku k dílu. A všichni prospěli !!  
Po táboře opět přišly schůzky a s nimi od říjnu i celoroční hra Zlatá horečka (Klondike 1899). Budou hrát 5 trojic. O to více bude záležet na pravidelné docházce, schopnostech, umu a zaujetí každého i toho nejmenšího člena. Hra se teprve rozbíhá, takže nováčci se stále mohou bez problémů zapojit. Právě teď máme 5 dvojic a každá tak hledá toho „svého“ nováčka. 
Už jsme byli na kolovce – Úvaly, Kostelec nad Č.L., Sázava, Český Šternberk, Uhlířské Janovice, Velim, Pečky, Klánovice a také na PVLS, který jsme si protáhli do neděle – po přespání ve škole v Davli jsme se vydali přes ves Sloup do hlubokého údolí Bojovského potoka a stihli i první úsek celoroční hry.
A co dále chystáme pro podzim  roku 2006 ?
 
Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, tábornické dovednosti.Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování. Vydělávání dolarů, koupě zlatokopecké výbavy, ruleta a všechny ty drobnosti kolem dokreslující zlatou horečku na Aljašce.
Výpravy – srazy cca 700-730, návraty 18 – 19 
 
4.11. ( So ) Podzimní jednodenka – Mnichovice, Ondřejov 
5.11. (Ne) Brigáda u sokolovny – dopoledne brigáda 9-13, po video z výprav v klubovně 15-18.
 
25.11. (So) Vyzvědači – 26. ročník oblíbené dobrodružné hry v temných staroměstských uličkách. Zveme i bývalé členy.
26.11. ( Ne ) Odpolední vycházka do Prahy – 13:30 – 18.
 
16.12. ( So ) Zimní jednodenka - Brdy (Kytín – Řevnice)
17.12. ( Ne ) Videotábor 2006 – video z letošního tábora. 14 -18. Zveme i rodiče.
20.12. ( St ) Vánoční nadílka v klubovně - 16-20 , srdečně zveme i bývalé členy
Sobota 3.února 2007 - sešlost k 25. výročí vzniku Jilmu !!!!!!! Dopoledne přípravy, odpoledne a večer vlastní sláva. Zveme všechny současné i bývalé členy – už nás je 172. Doufáme že dorazí alespoň polovina.
 
1.11.2006                               Příjemný podzim za sebe i za cvičitele přeje         Jiří Novák (Jirkan), náčelník        (602 284 198)