Jarní zpráva náčelníka

aneb Zprávy žactva  únor a duben 2007 číslo 3 a 4 / 2006-2007

Na úvod těchto Zpráv mám jednu velice smutnou informaci. Ve věku necelých 21 let náhle zemřel náš kamarád a cvičitel Jan Vorel. Krátké povídání o té neuvěřitelné a bolestné věci najdete na našich internetových stránkách. A protože se pohřeb konal na přání rodiny bez obřadu, rozloučili jsme se s „Hnízdem“ v pátek 2. března ve Filipově síni libeňské sokolovny za účasti asi 80 přátel a kamarádů nejen z naší jednoty. Děkujeme všem i jménem paní Vorlové.

 

A teď už k veselejším věcem ( i když to prázdno po Hnízdovi je stále v nás).

 

Docházka žáků vloni potvrdila stoupající tendenci a doufáme, že tomu tak bude i letos. K tomu můžete pomoci i Vy, pokud naše cvičení doporučíte dalším zájemcům – děkujeme předem. Zatím to vypadá dobře. Zapsáno je už 104 cvičenců a průměry činily v září 51,2 a v říjnu  54,6  shodně  při  81  zapsaných,  v  listopadu  57,1 /  82, v prosinci 47,3 / 72 , v lednu  52,5 / 80 , v únoru 52,5/81 a v březnu 52,4 při 86 zapsaných. Od roku 2000 se průměry vyvíjely následovně :

(cvičební rok - zapsáno, průměr : 2000/2001 –  85 ,  43,0   ;   2001/2002  -  92 , 41,1 ;  2002/2003 -  97 ,  38,4    ;    2003/2004 -  98 ,  47,3   ;   2004/2005 – 98 / 44,8 ; 2005/2006 – 110 / 50,6 ). Letos tak oproti stavu před čtyřmi lety chodí cvičit v průměru skoro o 15 dětí více (+ 37%) !!!

A kdy se cvičí ?

Mladší žáci (ročník 1997-2000) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1993-1996) a dorostenci (1989 – 1992) v Út a Čt 18-19. Navíc zájemci v Út 19-20 florbal a Čt 19-20 košíková.

 

CO BYLO :

? Tělocvičná akademie byla v sobotu v sobotu 2. prosince odpoledne. Dostavilo se 285 diváků a těm ve 12 bodech programu zacvičilo 185 cvičenců. Někteří z nich cvičili ve více vystoupeních, takže součet vystupujících byl 305. Mladší žáci (18) cvičili na lavičkách – závůdky, skoky. S lavičkami cvičilo i 16 starších žáků – ti však předvedli náročné posilovací cvičení a sklidili velký aplaus. Mladší žáci se spolu s mladšími žákyněmi předvedli i v závodech družstev. Asi 12 žáků a cvičitelů pěkně zacvičilo v gymnastickém bloku závodní sestavy. Vrcholem akademie byl sletový blok, ve kterém se při krátkých (2-4 minuty) ukázkách předvedlo hned 7 sletových skladeb nacvičených v naší jednotě pro již proběhlý 14. všesokolský slet. Mladší žáci (8) připomněli skladbu Karimatky, Starší žáci a dorostenci (8) se spolu s 8 děvčaty předvedlo ve skladbě Výlet s aerobikem a Dorostenci a Muži (20) zopakovali skladbu Chlapáci. Cvičili i žákyně s počítadly, předškolní námořníčci, Rodiče a děti ve skladbě Korálky a Věrná garda.

? V pátek 1. prosince se promítalo video z letošního sletu – účast bohužel mizivá (asi 10).

? Ve čtvrtek 7. prosince přišel do sokolovny Mikuláš s dvěma anděly a 4 čerty a rozdal mezi naše nejmenší mikulášské balíčky.

? Ve čtvrtek 21.12. sehráli  loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení – tentokrát s početným diváctvem.

? Hned 9. ledna 2007 jsme vyhlásili Letní disciplíny 2006. Nejlepšími atlety v naší jednotě jsou mezi mladšími žáky D.Šrámek, J.Klíma a J.Staněk , mezi staršími žáky J.Kubišta, M.Šťovíček a O.Loudil a mezi dorostenci a cvičiteli M.Seifert. J.Vorel a F.Juhász.

? Pokračuje samozřejmě  i  celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku.

? Od ledna započala nová soutěž Zimní trojboj (mladší – šplh na tyči, roznožka přes vysokou kozu, házení na terč , starší – šplh na laně, skákání do kříže a hody na koš)

? Ve středu 28.února byla Valná hromada Sokola Libeň. Z cvičitelů byli do výboru zvoleni : Jiří Novák – náčelník, Vladislav Voráč a Vít Jakoubek – 1. a 2. místonáčelník, Pavel Voráč – 2. místostarosta , Martin Chlumský – tiskový mluvčí.

? Dětské Šibřinky se za účasti 120 masek = dětí velmi povedly v sobotu 10. března. Hudba, tanečky, zpěv, vystoupení mažoretek, soutěž masek, drobné soutěže, atd.

? Cvičitelé a další libeňští sokolové se pak večer pobavili při společenském večeru členů a přátel Sokola Libeň (asi 120 účastníků).

? V neděli 18.3. 2007 od 9 do 12 hodin byla brigáda v sokolovně. Připravilo se doskočiště na léto, opravila montážní jáma, vykopal jeden menší strom za garážemi, uklidilo se v garáži s loděmi a odnesli židle na půdu. Pracovalo 12 jilmáků a 4 kvočny.

? Nacvičovalo se na dubnové (20.-22.4.) závody všestrannosti. Bylo vybráno 21 kluků, na závody dorazilo jen 15. Dva se omluvili pro nemoc, avšak 4 nedorazili aniž dali vědět. To je s ohledem na to, že další kluci byli z nácviku vyřazeni, sprosté. Stačilo říct nejdu, nemohu a na závody mohli jít ti, kteří chtěli !!! A jak si vedli ti co závodili ? Konkurence nebyla moc početná, takže výsledky jsou dobré. Mladší žáci I. – J.Klíma 2. v gymnastice a šplhu a 1. v atletice , D.Králík 1. ve šplhu a 3. v gymnastice. Mladší žáci II. – D.Šrámek 2. v gymnastice a 1. ve šplhu a atletice , A.Trnka 1. v gymnastice a 2. ve šplhu a atletice. Oba postupují do celostátního finále. Starší žáci III. – J.Trnka 1. v gymnastice a atletice a 2. ve šplhu, T.Krňávek 1. v plavání a šplhu, 2. v atletice a 3. v gymnastice. Oba též postoupili na celostátní finále. M.Šrámek 2. v gymnastice a 3. ve šplhu.Starší žáci IV. – O.Loudil 1. v plavání , šplhu, gymnastice i atletice, J.Kubišta 2. v plavání a 3. ve šplhu a atletice – opět postup do celostátního finále. M.Přibyl 3. v plavání a gymnastice, M.Šťovíček 2. ve šplhu, gymnastice a atletice.

Navíc plavali a atletili dorostenci a muži – F.Juhász 1. v plavání a atletice, J.Novák 2. v atletice, M.Chlumský 1. v plavání, M.Filipin 2. v plavání, J.Kudroň 1. v atletice, M.Seifert 2. v atletice a j.Přech 3. v atletice.

? 28.-29.4.2007 – 34. Jarní Výlet Libeňského Sokola – Poděbrady. V sobotu byly hry a mezijednotové soutěže v rámci srazu v přírodě pražského třížupí (již 23. v pořadí), v neděli pak župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Celkem bylo 109 lidí z 5 jednot. Celých 59 pak z Libně. Velmi potěšila účast Věrné gardy (9) a zejména pak silná skupina rodičů s malými dětmi – naše naděje do budoucna. Počasí i program se vydařilo. V soutěžích mezi jednotami těsně zvítězilo Staré Město, v ZZZ pro změnu triumfovala Libeň. Do celostátního finále postupuje v žactvu trojice ze Starého Města, v dorostu pak jilmáci.

 

CO BUDE :

? Ve čtvrtek 31. května pořádáme v parku na louce U studánky tradiční Dětský den.

? příspěvky na I. pololetí už takřka všichni žáci zaplatili – děkujeme.

 

 

JILM – turistický oddíl starších žáků

- přijímá nové členy !!! - Blíže viz letáček

Zveme tak případné zájemce na schůzky, JVLS i další jilmácké výpravy. Hlavně nám však jde o letní tábor, kde stále máme volná místa. Vedoucími jsou cvičitelé ze Sokola, zaujmout může i rozumná cena. Neváhejte !!!

 

V oddíle jsou teď schůzky i výpravy zaměřeny na celoroční hru Zlatá horečka (Klondike 1899). Hrát má 5 trojic. Právě teď máme 5 dvojic a každá tak hledá toho „svého“ nováčka.  Hra již běží, ale nováčci se stále mohou bez problémů zapojit.

Po kolovce a PVLS jsme dále byli na výpravách Průsmyk pod hvězdárnou (4.11. - Mnichovice, Ondřejov, Senohraby), 5.11. jsme pracovali na dvoře sokolovny a promítali video z výprav (Brigáda & promítání), 25.11. sehráli na Starém Městě již 26.Vyzvědače a 26. 11. si zašli do Národního muzea na výstavu Lovci mamutů a pak ještě do Klementina na věž observatoře (Od mamuta k poledníku). Ke Ztracenému jezírku došli kluci v rámci dalšího úseku dlouhodobé hry 16.12. na výpravě z Kytína do Řevnic a 17.12. jsme si promítli video z posledního tábora. Ve středu 20. prosince pak byla Vánoční nadílka. V roce 2007 jsme zatím tábořili v tee-pee na Zimním táboření u Staré Boleslavi, 10. února se prošli kolem Rokytky z Hrdlořez do Libně, v neděli 11.2. se podívali do ZOO, 17.3. jsme se na výpravě Zloději s pomlázkou podívali do Čáslavi a na Tisou skálu a taky se učili plést pomlázku, v neděli 18.3. jsme si po brigádě zahráli fotbal a pak si promítali video ze zimních výprav. Ve středu 21.3. pak byl již 25. ročník mistra uzlování (vítěz Sumec mezi 9). Na Aprílovce jsme byli 31.3.-1.4. a putovali dle písniček z Berouna přes Stradonické hradiště do Nižboru a pak na zámek Dřevíč a zříceninu Jinčov. V neděli jsme pak doslova sbírali ze země i ze vzduchu dolary, které při různých kratochvílích doslova rozhazoval jeden podivín v Dawsonu. Ve středu 18.4. byl již 23. ročník Mistra signalizace – vítěz Franta vyluštil 299 písmen z 300. Naposledy jsme pak byli v Poděbradech na JVLS, které jsme organizovali.

Velkou slávu jsme zažili v sobotu 3. února, kdy se sešlo 60 většinou bývalých jilmáků, aby oslavili 25. výročí vzniku oddílu (a dalších 33 alespoň pozdravovalo, ale nemohlo se z různých důvodů osobně, ač by moc chtělo, dostavit). Všichni se dobře bavili jednak v „oficiální „ části s názvem táborový den (budíček, rozcvička, snídaně, kontrola ešusů, tři hry, úsek, bobříci, večeře,

táborák) i při neformální části – promítání videa, prohlížení kronik, klábosení s kamarády při bohatém občerstvení, zpívání písniček s kytarou a banjem. Celá akce probíhala celých 14 hodin (od tří odpoledne do pěti ráno) a už teď se všichni těší na rok 2012, kdy bude 30. výročí. 

A co dále chystáme pro jaro roku  2007 ?

 

Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, tábornické dovednosti.Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování. Vydělávání dolarů, koupě zlatokopecké výbavy, ruleta a všechny ty drobnosti kolem dokreslující zlatou horečku na Aljašce.

Výpravy – srazy cca 700-730, návraty 18 – 19 

12.-13.5. Loďovka

26.-27.5. Boj družin pod Blaníkem

8.-10.6. Kolovka Děčín, Lužické Hory

22.-.24.6.  a  29.6.- 1.7. Stavba tábora

13.7.- 5.8. 2007 TÁBOR

 

Koukněte se i na nové jilmácké stránky : http://www.jilm.wz.cz

 

Navštivte i internetové stránky sokola Libeň: http://www.sokol-liben.cz

 

 

 

2.5.2007                                                        Příjemné jaro za sebe i za cvičitele přeje teď již ženatý     

Jiří Novák (Jirkan), náčelník              (602 284 198)