POPRÁZDNINOVÝ DOPIS RODIČŮM    
Vážení rodiče,                                                          program JILMU na září – prosinec 2007               
 
stejně jako jiné roky Vám v dostatečném předstihu předkládáme program oddílu a doufáme, že si rodinný program upravíte tak, aby se syn mohl VŠECH našich akcí se zaujetím a díky Vaší podpoře i pravidelně účastnit. Do přípravy veškerého programu vkládáme opravdu hodně času a každá neúčast pak, nás vedoucí, ale i ostatní členy oddílu, mrzí.  Děkujeme.
Krátce k táboru - jaký byl 26. jilmácký tábor ? Určitě se nijak výrazně nelišil od těch předchozích. Zlatokopecké „trojky“ o dvou členech měly pravidelné služby, probíhala táborová hra Zlatá horečka, ve které jsme se v úsecích i honbách za zlatem přenesli na Aljašku na počátku 20. století. Hrála se oddílová i členská ruleta, probíhaly mače, zábavná klání Hahahy, různé další hry, kluci lovili celkem pilně 8 bobříků , zpívali jsme v jídelně i u táboráku, byli jsme na třech výpravách : 1) Hlinsko a skanzen Veselý kopec , 2) údolí Jalového potoka a Loučné a Litomyšl , 3) “48“ - Nové Město nad Metují hřeben Orlických hor, Jablonné nad Orlicí. Počasí stejné jako loni – sucho, vedro, opět vyschla i říčka Žejbro !!! Snad jen počet účastníků (10 kluků a 5 vedoucích) se vymykal běžným jilmáckým zvyklostem (15+5). O to víc záleželo na každém jak přiloží ruku k dílu. Navíc bylo 6 nováčků. Ale nakonec všichni prospěli – až na Dalbu, či spíše jeho rodiče, kteří si ho nepochopitelně a pro nás všechny bezdůvodně odvezli ?!
Při závěrečném táboráku se tři dlouholetí členové stali PK – vedoucími. Snad se jim tato práce bude líbit. Takže Franto, Jacku a Sumče – držíme palce.
Prvořadým úkolem teď tedy bude doplnit zůstávající sedmičku kluků na 15, naučit je základům zálesáckých a tábornických dovedností a na táboře pak sehrát táborovou hru. Letos tedy nebude celoroční hra. Snad jen kdyby se do konce roku podařilo ustavit tři družiny o alespoň 4 lidech, mohla by se začít hrát celoroční hra od ledna 2008. O to více času tak zbyde na učení se novému a na hry.
Finančně letos tábor vyšel takřka na korunu, ale protože se loňské opatření s oddílovými příspěvky osvědčilo, ponecháme ho v platnosti : měsíční oddílové příspěvky jsou 120,- Kč, přičemž ti, kteří nakonec pojedou na tábor ho budou mít o 10x 100,- , tedy 1 000,- korun levnější – předplatné na tábor (zbylých 20,- jsou oddílové příspěvky).
 
A co chystáme pro podzim  roku 2007 ?
 
I. Cvičení v Sokole – Út, Čt 18 – 19 h. Není povinné, ale prospěje. Dorostenci a zájemci navíc Út 19-20 florbal , Čt 19-20 košíková.
 
II. Schůzky – středa 1630 – 1900 ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně. Bohatý program – hry, výcvik tábornických dovedností, občas drobná brigáda nebo schůzka venku (v září určitě 1x na šípky), zručnostní a vědomostní úkoly, písničky, promítání videa z výprav, ....
Vše sečteno v pravidelném měsíčním bodování.
 
III.Výpravy – srazy cca 700, návraty 18 – 19  (dáno odjezdy a příjezdy vlaků) vždy na Palmovce u synagogy. Přesné informace o srazech a návratech, jízdném, výbavě a další podrobnosti se kluci dovědí vždy ve středu na schůzce – poprvé 10 dní a podruhé 3 dny před akcí. 
 
22.-23.9. ( So,Ne ) Kolovka + sobotní sokolení. Nejprve se v parku na louce U studánky připojíme k celopražské sokolské propagační akci – stavba týpka, hry pro děti, okolo poledne pak vyrazíme směr Roztoky a vlakem do Roudnice, Z ní pak na sever do Lužických hor. V neděli pak zpět k Labi - asi Štětí a vlakem do Prahy. Dvě oddílová kola s nosiči a helmami k zapůjčení. Jet tedy mohou opravdu všichni. Kolo ve 100% stavu, náhradní duše+nářadí, věci v brašnách či na nosiči – ne v batohu na zádech.
 
13.-14.10. ( So,Ne ) Podzimní Výlet Libeňského Sokola – opět pořádá Zdeněk Lauschmann a spol. Místo zatím neznámé.
Akce jako taková je sice jednodenní, ale Jilm přespí pod střechou a v neděli bude pokračovat vlastním programem .
Na sobotu zveme i rodiče, prarodiče, sourozence, kamarády apod.   
 
3.-4.11. ( So,Ne ) Poslední dvoudenka – přespání pod střechou (škola v Kamenici nad Lipou) – Bohdalín – naše staronové tábořiště.   
 
17.11. ( So ) Vyzvědači – 27. ročník oblíbené dobrodružné hry ve staroměstských uličkách. Sraz 1230 na Palmovce, hra 1430-1830, návrat okolo 1915 na Palmovku. Rádcové a případní zájemci po spočítání výsledků odchod z klubovny cca v 2115 . Zveme i bývalé členy.
18.11. ( Ne ) Brigáda u sokolovny–dopoledne brigáda 9-12, po obědě hry v tělocvičně 14-15, nakonec video z výprav v klubovně 15-18.
 
 
1.12. ( So ) Tělocvičná akademie v Sokole – jilmáci budou mít možná vlastní číslo, jinak budou vystupovat v  žactvu či jako pořadatelé.
2.12. ( Ne ) Zimní jednodenka – Sv. Jan pod skalou a Solvayovy doly
 
15.12. ( So ) Zimní jednodenka na ostrovy – Medník, ostrov Velkého jilmu na Sázavě a ostrov sv. Kiliána na Vltavě.
16.12. ( Ne ) Videotábor 2006 – promítání videa z letošního tábora. 14 -18. Zveme i rodiče.
 
19.12. ( St ) Vánoční nadílka v klubovně - 16-20 , srdečně zveme i bývalé členy
 
IV. DALŠÍ AKCE A OZNÁMENÍ
• 20.9. (Čt) 6. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. Libeňský park. Zveme nejen na běh - nutno i 10 pořadatelů (15 – 19:30).
• 22.9. (So) sobotní sokolení – celopražská sokolská propagační akce – týpko, loutkáři, testy zdatnosti, hry, turnaj ve volejbale
              a další. Program pro všechny zájemce
• 1.12 (So) – Tělocvičná akademie – kluci budou cvičit ve vystoupení žáků, možná bude i jilmácké číslo. Užijeme i pořadatele.
• 6.12. ( Čt ) Mikuláš – rádi uvítáme jilmáky jako pořadatele či čerty – 16-18
Poslední schůzka v roce 2007 bude 19.12., první schůzka v roce 2008  již 2. ledna,  tradiční Zimní táboření pak 19.-20. ledna 2008.
 
 
V. TÁBOR 2008   Proběhne po šesti letech opět na tábořišti v Bohdalíně u Kamenice nad Lipou. Jilm tentokrát jako první. Na pracovce (20.-22.6.) posekáme louku a vykopeme jámy a o týden později (v pátek 27.6. po vysvědčení) přesuneme vybavení z Pokřikova, tábor postavíme za sobotu a neděli a už tam tři týdny zůstaneme – do neděle 20. července. Káňata budou mít tábor po nás. Jilmáci pak o víkendu 1.-3. srpna tábor zbourají. Za ony tři týdny by se měla cena pohybovat v úrovni 2900 Kč. Závazný termín sdělíme v Novoročním dopisku 2.1.2008. 
 
Letos už asi opravdu budu muset z pracovních i osobních důvodů (stejně jako Mišina) omezit svoji činnost v oddíle. Dorůstají noví vedoucí (Vítek, ale i Řek a Ledňáček, nově přibyli Franta, Jack a Sumec), sám se cítím trošku opotřebovaný a bez nových nápadů a tak je potřeba dát mládí zelenou. Do loňska jsem za 12 let co jsem v čele oddílu vynechal jen 2 výpravy a pár schůzek. To už je dál v kombinaci s pracovním vytížením, osobním životem a Sokolem neudržitelné. Proto předem hlásím omezení účasti na schůzkách a vynechávku některých výprav. S táborem zatím počítám. Uvidíme jak se situace vyvine. Každopádně oddíl JILM bude dál fungovat a dobře !!!
5.9.2007                                                                Za JILM přejí vydařený podzim                                         Jiří Novák ( Jirkan ), vedoucí  
                                                                                                                                                         602 284 198    tel. zam. 2 6610 9756 (7:30 – 16:00)
 
Vít Jakoubek (Vítek)  284 688 227 , 732 733 687 , Jan Přech (Řek) 283 841 072 , 607 288 081 ,   Pavel Lávička (Ledňáček) 284 822 487 , 731 527 267
A nově i Franta, Jack, Sumec     a příležitostně ještě i Tomáš Novák ( Mišina ) 721 865 873 
 
 
 
 
O D P O V  Ě D N Í       Ú S  T Ř I Ž E K
 
1)   Připomínky, návrhy a námitky k dopisu, datům, programu, zaměření oddílu, apod. :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Vyhovuje Vám termín letního tábora Jilmu 27.6. – 20.7.2008 ?    ( Ano, Ne, jiný návrh )
 
 
 
Datum :                                                                                                                                               Podpis :