Zahájení činnosti oddílů všestrannosti v září 2007

 

Oddíl

Vedoucí

Datum

Rodiče a děti

Kavinová, Kratochvílová

3.9.

Předškolní děti

Duchačová

3.9.

Mladší žáci

Novák, Jakoubek, Voráč

4.9.

Mladší žákyně

Feřtová, Maleček

3.9.

Starší žáci

Novák, Jakoubek, Voráč

4.9.

Starší žákyně

Nováková, Duchačová

3.9.

Dorostenci

 

4.9.

Dorostenky

 

3.9.

Košíková - dorost, cvičitelé

 

6.9.

Florbal - dorost, cvičitelé

 

4.9.

Muži - fotbálek

 

4.9.

Muži - stolní tenis

 

4.9.

Ženy - kondiční cvičení

Duchačová, Voráč

3.9.

Věrná garda

Hraničková

3.9.

Jilm

 

5.9.

Káňata

 

6.9.

Odbíjená

Kolpeková

2.9.

Ženy - kelenetika

Foglová

4.9.

 

 

Ostatní oddíly zahajují dle rozpisu nebo pokynu vedoucího.