T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Štafetový kolík č. 3

Závěrečná zpráva o Sletové štafetě

ŠTAFETOVÝ  KOLÍK  č.3

 

Poslední zpravodaj o  SLETOVÉ  ŠTAFETĚ  23.-25.9. 2011

Sletový cvičební rok 2011-2012 zdařile odstartován!

 

            První velká předsletová akce navázala na průkopnickou Sletovou štafetu 2005 a byla stejně úspěšná!

Tisíce kurýrů za krásného počasí opět oživily krajinu, města a obce. Na náměstích, v sokolovnách, na hřištích probíhaly nejrůznější doprovodné programy, které veřejnosti představily bohatou nabídku činností v Sokole.

Župy i mnohé jednoty si tentokrát samy zajišťovaly kolíky se stuhami a skládaly sletová poselství. Vznikly tak obdivuhodné až dojemné výrobky – všechny svědčí o tom, že máme rádi svůj Sokol a těšíme se na Slet!  Trasy zářijové Štafety protkaly celou republiku a tato svědectví radosti tak proputovala všemi kraji až do Prahy.

 

Hrst čísel a údajů o Sletové štafetě 2011

            Letošní Štafeta byla vlastně již šestým podnikem svého druhu. S mohutnými Rozestavnými běhy historického Sokola soupeřit nemůže, ale aspoň překonala řadu parametrů ze Štafety minulé. Potěšitelný je zejména nárůst župních přípojek (ze 27 na 94) – celková délka tras tak dosáhla 4216 km (oproti 3380 km).

Zcela nová, vzácná a vítaná byla účast ze zahraničí – 2x Německo, 2x Slovensko, Rakousko a Švýcarsko. Přestože ubyla 1 župa (Moravskoslezská), tak jednot mírně přibylo (ze 367 na 395) a vzrostla také celková účast   (z cca 10 tisíc na téměř 12 tisíc, diváky nepočítaje).

            Mezi kurýry mírně převládli cyklisté (1537) nad běžci (1443) a dospělí (1853) nad mládeží (1426). Spolu   s  557 členy doprovodů se po trasách Štafety pohybovalo celkem 3836 osob.

V doprovodných programech (nárůst ze 131 na 166) se vedle obvyklé sportovní, kulturní či turistické náplně objevily některé novinky –  kromě letos módní zumby a několikera mažoretek také 2 ohňostroje, výsadba lípy nebo start místní štafety výstřelem z historického děla.

Župní kolíky se stuhami a četná sletová poselství jsou vystaveny v Tyršově domě v Praze až do Sletu 2012.

 

Po souši, vodou i vzduchem

Úplný výčet všech druhů kurýrů a přesunových prostředků by byl příliš dlouhý, tak uveďme alespoň nové nápady mezi „jinými“ kurýry (tj.kromě běžců a cyklistů); novinky se objevily ve všech živlech – na souši přibyly kolečkové lyže, odrážedlo, trojkolo či tříkolka, také kočár s dvojspřežím a z poháněných vozidel např. čtyřkolky. Na vodě plul nově parník, motorový člun a šlapalo šlapadlo.

Jihočeská župa se letos zasloužila o průnik Štafety i do vzduchu, a to hned dvakrát. U Volyně letěl kurýr na paraglidu a z Hosína do Českých Budějovic vystartovalo dokonce letadlo; na stadión u sokolovny se pak s kolíkem a stuhami snesli čtyři parašutisté. Mezi vzdušné kurýry můžeme počítat také  nově použitou lanovku (na Ještěd).

 

Kdo získal ŠTAFETOVÉ  PRÉMIE  účastníků  a jiná ocenění

NEJMLADŠÍ : očekávaný malý Sedláček (Rokycany)  -2 měsíce , Sára Horáková (Olomouc)  +3 měsíce

NEJSTARŠÍ    : Anna Emlerová (Havlíčkův Brod) 96, Stanislav Kvasnička (Horní Jelení) 96,

4 GENERACE V POHYBU: ž.Jungmannova – Gemperlovi (Dobřichovice) Karel 92, Jana 66, Richardové 41 a 7 r.

     ž.Jičínská - Šlechtovi (Sobotka) František 82, Jana 60, Jana 30, Patrik 5 měsíců

     ž.Hanácká  - Libuše Svobodová 90, Zbyněk 60, Drozdkovy Vladimíra 35 + Ema 4 (Bystřice p.Hostýnem)

     ž.Tyršova - Helena Pospíšilová 65, Renata Petrboková 42, Mikulovy Andrea 23 a Viktorie 2 (N.Dvory u K.Hory)

ž.Krkonošská – Hákovi (Studenec) Jaroslava 89, Jaroslav 65, Michal 36, Barbora 1 r.

Zvláštní uznání: Jaroslav Soukup 84r. (Hr.Králové) – kurýr plavec (Labe); Pavel Fridrich (Břasy u Rokycan) – kurýr praporečník na čtyřkolce; Stanislav Urban 62r. (Prostějov) – kurýr běžec (24 km);
Tomáš Drbohlav - internetové stránky Štafety; Karel Körber - zpracovatel trasových hlášení během Štafety;
Liana Zahradníková (náčelnictvo) - dlouhodobé a všestranné zázemí pro akci
Nejaktivnější župní garanti : Lenka Kohoutová (Dobříš), Jiří Pacák (Náchod), Petr Mikysek (Mělník), Josef Mareš (Hr.Králové), Martin Zuzaňák (Třebíč), Hana Horáková (Ledeč n.S.)
Poděkování

            Od jara 2010, kdy začaly přípravy na Sletovou štafetu 2011, jí pomohly stovky lidí, včetně zástupců různých firem a úřadů. Hlavní zásluhu na zdaru této akce však mají štafetoví garanti v župách a jejich četní pomocníci v jednotách. Při současné finanční nouzi ČOS věnovali Štafetě mnozí z nich nejen čas, ale i nemalé prostředky materiální. Bez vás všech by Štafeta nebyla, vám všem srdečně a moc děkuji!                Zdeněk Lauschmann, hlavní garant akce

                                                                                                           

Sletová štafeta 2011 byla důstojnou a nadějnou předehrou XV. všesokolského sletu 2012.

Tak nyní pilně a vesele nacvičujme své skladby, ať finále v Praze je zase krásné!

SLETU  ZDAR !

Součásti dokumentu:

Vložil Vít Jakoubek dne 05.12.2011

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás