T.J. SOKOL Praha - Libeň

Historie a současnost Sokola

 poslední aktualizace 4.4.2003

Sokol (založen r.1862) je jedním z nejstarších tělocvičných spolkům patřící v současnosti k moderním organizacím takzvaného SPORTU PRO VŠECHNY, což je i název mezinárodního sdružení podobných sportovních organizací. Zakladatelé br.Tyrš a Fügner dali také základ názvosloví používaného dodnes. Více se můžete dočíst v naší Historii.

Přitažlivost Sokola pro široké vrstvy občanů spočívá v tom, že zde máte přístup k tělocviku bez rozdílu věku, postavení či tělesné zdatnosti. Sokolský program nabízí nejen cvičení na nářadí, ale také takřka všechny známé i méně známé sporty, různé pohybové aktivity, pobyt v přírodě a kulturně společenskou činnost.

 

Nejinak je tomu u nás v Sokole Libeň (založen v r.1884), navštivte stránku Oddíly

 

O naší činnosti se dočtete také na stránce Zprávy nebo nahlédněte do Fotogalerie.

 

Pořádáme různé turnaje, kulturní a veřejné akce - podrobnosti na stránce Pořádané akce.

 

Chcete se přihlásit do Sokola Praha-Libeň? Není nic snažšího, Přihláška zde.

 

Nevíte, jak a kudy se k nám dostanete? Pomůže Vám Mapa cesty.

 

Co je Sokol Historie České obce sokolské Historie libeňského Sokola Současnost libeňského Sokola

 

Historie libeňského Sokola od založení 1884 až do roku 1989:

Autorem následujících textů je br. František Kodl, bývalý cvičitel žáků a vzdělavatel jednoty. Tento text vycházel v časopise Zprávy v období 1994 až 1997 k 110. výročí založení jednoty.


1.část - situace v Libni na konci 19.století, založení Sokola v Libni, první všesokolský slet
2.část - první léta cvičení Sokola v Libni, II.-V. všesokolský slet, stavba sokolovny
3.část - stavba sokolovny
4.část
- otevření sokolovny, VI.-VII. všesokolský slet
5.část - období po 1.světové válce, budování letního cvičiště, VIII.všesokolský slet
6.část - období před 2.světovou válkou, IX. a X. všesokolský slet, 50.výročí založení jednoty
7.část - 2.světová válka a období krátce po ní
8.část - rok 1948 a XI.všesokolský slet
9.část - období 1948-1968
10.část - rok 1968, pokusy o obnovu Sokola
11.část - období po roce 1968
12.část - období 1972-1984

13.část
- období 1984-1989 - vzestup kvality oddílů a cvič.sborů, vznik dnešních turistických oddílů

Sokolovna - historie budovy ve zkratce
Alšův sál - o původu obrazu ve zkratce

Současnost libeňského Sokola od roku 1989

Aktuální články o současné činnosti jednotlivých oddílů najdete také ve zprávách oddílů

TJ SOKOL Libeň po roce 1989

Po Sametové revoluci v roce 1989 byla 28.března 1990 obnovena i jednota TJ SOKOL Libeň. Členskou schůzí dne 19.září 1990 byla obnovena její činnost a byl ustanoven 22 členný výbor jednoty v čele se starostou Ladislavem Mrklasem. Od 1.září 1991 nám byla zpět navrácena restitucí tělocvična.

Za první rok činnosti značně vzrostl počet členů, i díky tomu, že k nám přistoupily další oddíly (Studánka, oddíl kulturistiky, oddíl moderní gymnastiky a džezgymnastiky vedený Evou Foglovou). K 31.říjnu bylo zapsáno již více jak 800 členů (před rokem 1948 4200!). Ihned jsme začali agitovat na školách, takže celoroční průměrná účast na cvičení mladších žáků (1.-4.třída) byla 15 cvičenců, starších žáků (5.-8.třída) a dorostenců (15-18let) 20 a mužů 11 (včetně cvičitelů).

Ženy již začátkem roku 1990 začaly nacvičovat ,,Pařížská prostná '' pod vedením náčelnice Věry Decastellové. V červnu 1990 se jich 6 zúčastnilo cvičení v Paříži, Vídni a na ,,Pražském sokolském setkání ''. Celkový počet žen byl zhruba 300, žákyň 60 a cvičitelek 16. Za další roky činnosti jsme opět zaznamenali vysoký nárůst počtu členů ve všech složkách. Tak například za období 91/92 přibylo nejvíce žáků (celkový počet zapsaných na mladších 37, starších 54, dorostenců 14).

9.3.1991 byla obnovena župa Barákova, do které jsme do 31.12.2002 patřili, s celkovým počtem 21 jednot, dnes má přes 40 jednot.

Od léta 1992 pořádáme tradičně Dětský den na louce u studánky v libeňském parku, kterého se mohou zúčastnit a zasoutěžit si všechny děti (i nečlenové), všichni si odnesou sladké odměny, vstup je zdarma. Občas vystoupí i skupina historického šermu založená na začátku roku 1992.

V dubnu 1993 byla u nás v sokolovně pořádána první tělocvičná akademie po obnovení činnosti (veřejná ukázka tělocvičných dovedností) , na které se představily veškeré složky cvičící v naší jednotě. Tělocvičná akademie se pak stala tradiční listopadovou akcí, stejně jako prosincový Mikuláš pro nejmenší děti.

Žáci a 12. všesokolský slet 1994

5.října 1993 začal nácvik žákovské skladby pro 12.všesokolský slet 1994, nejprve nenápadně při rozcvičkách. Nácviku se zúčastnilo 38 žáků. Během podzimu byly ustanoveny šestice a jejich cvičitelé. V sletovém roku jsme měli 5 cvičitelů a 5 pomahatelů. Nácvik byl zpestřen ,,tuhou '' soutěží šestek, která spočívala v pravidelné docházce, předvádění skladby a plnění různých úkolů. Každý měsíc byly vyhlašovány výsledky. Celkové vyhodnocení proběhlo 6.července 1994 večer hned po vystoupení na Strahově při závěrečném slavnostním táborovém ohni.

4.června 1994 se konal pětižupní slet na stadionu Admira. Libenští žáci počtem 37 cvičenců představovali více než pětinu cvičenců na ploše stadionu ! V rámci sletu postavil turistický oddíl Jilm, za přispění některých dalších členů, v libeňském parku ukázkový letní stanový tábor.

Po generálce na Strahově následoval slavnostní průvod Prahou, kde byli libenští žáci první, hned za vedoucími skladby. Vlastní vystoupení pak proběhlo 5.a 6.července. Náš cvičenec Martin Staněk byl na návštěvě u prezidenta Václava Havla, naši dva cvičitelé přebírali od Věrné gardy prapory. Vyhráli jsem nejvíce triček s nápisem TAK ČAU, což byly ceny v prestižní celoroční soutěži vypsané vedoucími skladby.

Sletu 1994 na Strahově se zúčastnilo za Libeň:

Průvod Prahou:

 • 75 v krojích nebo cvičením úboru

 • 3 naše prapory (členský, žákovský, dorostenecký)

Cvičení na Strahově:

 • ženské složky: 43

 • mužské složky: 51

 • rodiče a děti: 12

Pořadatelská činnost:

 • na Strahově: 12

 • na ošetřovnách: 3

 • v šatnách: 3

 • příjezdy a odjezdy mimopražských cvičenců: 12

Dne 31.8.1994 díky přestěhování u nás bohužel ukončil dlouholetou činnost náčelník Zdeněk Lauschmann, který se staral o chod žactva a dorostu, turistického oddílu Jilm, vedl nácviky na slet žáků a mužů a staral se o propagaci Sokola. Jeho funkci převzal cvičitel ing.Jiří Novák.

V roce 1994 byla, kromě sletu, pro nás další velká událost, a to 110 let od založení jednoty. V rámci oslav byla pořádána slavnostní členská schůze, výstava, turnaj v odbíjené a slavnostní tělocvičná akademie.

Na podzim 1994 bylo zapsáno 44 mladší žáci a 49 starších žáků a dorostenců. O chod žáků a dorostenců se staralo 8 cvičitelů a pomahatelů (Jiří Novák, Tomáš Novák, Vladislav Voráč, Pavel Voráč, Aleš Kafka, Petr Špírek, Tomáš Novotný, Filip Kadlec a od jara 1995 dalších 7 (!) pomahatelů ). Díky ohlasu sletu stoupl již v roce 1995 počet žáků a dorostenců, kteří přišli na cvičení alespoň jednou v měsíci, na 100 (průměrně chodilo 30 mladších a 30 starších na hodinu) a koncem roku na 130.

Od roku 1995 se každoročně na jaře konají Šibřinky, které se skládají z odpolední dětské maškarní se soutěžemi o ceny a večerní taneční zábavy pro dospělé s bohatou tombolou.

V dubnu 1995 jsme si na dvoře sokolovny vybudovali vlastní doskočiště pro skok daleký. Zpevnili jsme a vybetonovali rozběhovou dráhu (přes 25m dlouhou), vykopali jámu pro doskočiště a zavezli ji pískem. Stavby se zúčastnilo 40 žáků a vedoucích celkem se odpracovalo 320 brigádnických hodin.

V květnu 1995 se v Plzni konaly oslavy 50.výročí osvobození americkou armádou a 700.výročí založení města. Oslav se zúčastnily obě armády, americká i naše. Současně proběhly Sokolské slavnosti. Účastníci ze Sokola si mohli zavzpomínat na slavné dny předešlého roku. Opět byl slavnostní průvod Plzní a po té veřejné vystoupení ve Štruncových sadech. V upravených skladbách ze 12.sletu se opět cvičenci z Libně neztratili.

K 1.1.1996 již bylo v naší jednotě zapsáno 1188 členů.

V roce 1996 cvičitelský sbor žáků čítal 6 cvičitelů a 8 pomahatelů. V září 1996 začal u nás působit trenér sportovní gymnastiky ing.Martin Prát, který poté založil vlastní registrovaný oddíl určený pro žactvo a dorost při TJ Sokol Libeň, který se ve vrcholových soutěžích rozhodně neztratil. V roce 2002 se po odchodu většiny trenérů bohužel rozpadl.

Dne 20.a 21.června 1998 se v rámci oslav 100.výročí založení župy Barákovy uskutečnil v Brandýse na Labem župní slet. I přes některé organizační nedostatky ze strany vedoucích jednotlivých skladeb (zvláště neustálé změny termínů secviků žactva) se slet vydařil. Polovina z celkového počtu žáků vystupujících ve skladbě ,,Správní kluci'' byla z Libně. Našich 36 žáků (18 mladších, 18 starších) začínalo nacvičovat již začátkem února 1998. Velkou zásluhu na našem úspěchu měli především cvičitelé Jiří Novák, Martin Chlumský a Vladislav Voráč. Všichni tito cvičitelé se také zúčastnili s dalšími 15(-ti) muži a cvičiteli z naší jednoty skladby ,,Muž a žena'', která již slavila mnoho úspěchů na předešlých vystoupeních. Sletu se zúčastnila většina našich složek. V rámci sletu byly také pořádány různé kulturní akce, turnaje a výstavy. Nechyběl samozřejmě sokolský průvod městem.

Od října 1998 naši dva cvičitelé Martin Chlumský a Vladislav Voráč společně s Lenkou Pavlíčkovou (Sokol Staré Město), Alenou a Otou Machem obnovili cvičení mladších žáků a žákyň v TJ Sokol Prosek.

Od jara 1999 má náš Sokol vlastní internetové stránky, které informují návštěvníka o činnosti jednotlivých oddílů a o pořádaných akcích.

Podzim roku 1999 byl již ve znamení příprav na 13.všesokolský slet. Již na podzimní akademii se objevily první ukázky ze skladeb pro mladší a starší žactvo. Naši cvičitelé velmi úzce spolupracovali s ústředím v Tyršově domě. Martin Chlumský se stal členem ústředního cvičitelského skladby mladšího žactva, Vladislav Voráč se stal župním vedoucím nácviku skladby mladšího žactva. Oba se aktivně podíleli na organizaci župních sletů v Plzni (6.-7.5.2000), v Roudnici nad Labem (20.5.2000), v Praze na Spartě (24.5.2000), v Pečkách (27.5.2000) a samozřejmě na Strahově (1.-2.7.2000) kde se starali o správný nástup a odchod skladby mladších žáků.

Bylo naším velkým zklamáním, že jsme byli jedinou jednotou ze župy Barákovy, která nacvičovala skladbu mladších žáků (začátkem roku 2000 jsme si přibrali k nám ještě pár žáků z Proseku). Naše výprava mladších žáků na slet byla jednou z nejpočetnějších z celé republiky. Starší žáci počtem 15 byli nejpočetnější skupinou žáků z jedné jednoty v župním celku (ten byl 4x8 žáků a 4x16 žákyň), tento celek byl také vybrán z celé Prahy pro reprezentaci Sokola na předsletové akademii v Praze v hale Sparty. Celek staršího žactva župy Barákovy se skládal ze žáků Sokola: Libeň, Staré Město, Lysá n/L, Kobylisy a žákyň ze Sokola: Libeň, Stará Město, Dolní Chabry, Mělník, Kobylisy, Lysá n/L.

Hlavní sletové vystoupení 1. a 2.7.2000 se bohužel nekonalo na velkém Masarykově stadionu, ale na menším sousedním Rošického stadionu, který není stavěný na takovouto akci. Úzké vstupní brány na stadion a malá plocha byly pro organizátory velkým problémem, takže se cvičilo i na atletické dráze a v prostoru mezi dráhou a trávníkem (skladby Bolero – 2800 cvičenek a Starší žactvo – 1900 cvičenců a Mladší žákyně 1680 - cvičenek).

Přípravy na 13.všesokolský slet byly ve znamení neustálých změn v nácvicích, zmatcích a hlavně velmi pomalého toku informací. Cvičitel si prakticky musel všechny informace získávat sám a neustále dokola si je ověřovat (cvičitel by měl být informován z ústředí přes župy – tak tomu ovšem ve většině případů nebylo). I přes neustálé změny se podařilo díky ukázněnosti cvičenců a obětavosti jejich vedoucích slet zvládnout k plné spokojenosti diváků i cvičenců. Po oba sletové dny vystoupilo na 20000 cvičenců a jejich vystoupení sledovaly plné tribuny diváků (odhadem přes 20000 diváků každý den).

Každý slet má svou novinku, při 13. sletu to bylo večerní vystoupení za umělého osvětlení. Při tomto vystoupení se představily v ukázkách některé skladby z ,,denního‘‘ vystoupení, představili se gymnasté, byl k vidění balet spojený se skladbou Bolero, běžela se štafeta 4x400m, vystoupili významní umělci a sportovci (např.Olga Šípková). Celý večerní program byl ukončen velkolepým ohňostrojem. Škoda jen, že z večerního programu nakonec bylo vyškrtnuto cvičení starších žáků s žákyněmi - určitě by to byl pro tuto věkovou kategorii velký zážitek.

Za Libeň se sletu zúčastnilo:

Rodiče a děti 4+4
Předškolní 1+6
Mladší žákyně 3
Mladší žáci 26
Starší žáci 15
Starší žákyně 8
Muži 17
Věrná garda 2+18
Bolero 7
Praporce 3
Celkem 114

Na slet jsme si mohli zavzpomínat již následující rok 2001, kdy se konala akce SokolGym 2001 ve dnech 15.-17.6.

SokolGym byl slavnostně zahájen páteční večerní akademií v Tyršově domě v Praze, kde se představily jednotlivé jednoty se svými oddíly. Vystoupili gymnasté různých věkových kategorií (včetně vrcholových sportovců), k vidění byly skoky na trampolíně, šplh, krasojízda na kolech, karate, judo, sumo, zápas, latinskoamerické tance, rock&roll a mnoho dalšího zajímavého.... to vše pod taktovkou Vratislava Svatoně, náčelníka ČOS.

Sobotní program se skládal ze tří hlavních akcí:

 • přehlídka pódiových skladeb v Sokole Královské Vinohrady

 • přehlídka sálových skladeb v hale BC Sparta na Letné

 • přehlídka upravených sletových a nově vytvořených stadiónových skladeb

Největší divácký úspěch měly stadiónové skladby konané na hřišti u Tyršova domu ve večerních hodinách za umělého osvětlení. K vidění bylo několik upravených sletových skladeb (mladší žactvo, muži, Bolero, Praporce, Obrazy, Věrná garda) a nově vytvořené  skladby (Námořníci, Loupežníci a Borci), balet spojený se skladbou Bolero, gymnasté, cvičení na koních (i jeden živý). V přestávce vystoupili Španělové, kteří stavěli ,,lidské pyramidy'' skládající se až z 6 pater (cca 50 lidí).

Náš Sokol na sobotním vystoupení reprezentovala pouze Věrná garda a několik organizátorů.

V neděli se konal běh Terryho Foxe na Kampě, který by se měl stát každoroční tradicí v této části Prahy.


Na podzim roku 2000 se konal 0.ročník Běhu strmého do Zámeckého vrchu (39 účastníků). Při druhém ročníku 19.9.2002 se již zúčastnilo na trati dlouhé 199m a převýšení 29 metrů v 11 věkových kategoriiích 67 borců. Prozatí rekord drží J.Kaše časem 40,2 vteřin.

V roce 2001 jsme se konečně dočkali celkové rekonstrukce fasády naší sokolovny. Rekonstrukce proběhla v období červenec až listopad s náklady více jak 4 miliony korun. Téměř 3 miliony jsme získali z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zbytek jsme si byli nuceni vypůjčit. Rekontrukci provedla firma PSP-GDS za stavebního dozoru br. Jakoubka a zástupce stavebního odboru ČOS. Touto rekonstrukcí ovšem naše starosti nekončí, průběžně se opravuje elektrická instalace, střecha, sociální zařízení a další prostory.

V současné době má Sokol-Libeň zhruba 1000 členů, což nás řadí mezi největší sokolské jednoty v Praze. Každý týden se schází k pravidelné činnosti téměř třicet oddílů. Naši členové se aktivně podílejí i na přípravě různých kulturních akcí (tělocvičné akademie, Šibřinky), na akcích pro děti (Dětský den, Mikuláš).

Žáci se každoročně zúčastňují gymnastických, atletických a plaveckých závodů pražských žup. V rámci jednoty soutěží o nejvěrnější docházku - nejlepší jsou na konci cvičebního roku odměněni věcnými cenami jako jsou míče, tenisáky a ručně kreslenými diplomy. Dále soutěžíme v letních atletických disciplínách a soutěžích v tělocvičně (šplh, silák, sedmiboj, švihák...).

Ostatní sportovní oddíly se aktivně zúčastňují různých turnajů (odbíjená, badminton ...) .

K turistice

Od podzimu 1990 se pravidelně zúčastňujeme v soutěže ČOS ,,Sokolské dny v přírodě'', v které se hodnotí počet dní prožitých  v přírodě na vycházkách, výpravách a táborech jednotlivých oddílů. Kromě toho pořádáme 2x do roka celojednotový výlet (Jarní Výlet Libeňského Sokola a Podzimní Výlet Libeňského Sokola).

Za tuto dobu jsme podnikli celkem 26 celojednotových výletů: Hudlice, Kutná Hora, Benešov, Nymburk, Lštění, Kunětická hora, Vrané, Nižbor, Mšeno, Skalka, Klepec, Nižbor, Vinařická hora, Hudlice, Medník, Malá Lečice, Přerovská hůra, Nižbor, Blaník, Hruboskalsko, Nový Knín, Lešetice (kde jsme byli organizátoři), Královská stolice, Radotínské údolí, Mělník a Zvířetice.

Díky činnosti čtyř turistických oddílů (Jilm, Káňata (od roku 1991), Studánka, Pampelišky (od roku 1998, od roku 2002 Mirek)), Věrné gardy a členstva se jsme se ve výše uvedené celorepublikové soutěži umístily již 6x na druhém místě (1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997), jednou jsme byli třetí (2000) a v roce 1994, 1998, 1999 a 2001 jsme dokonce dobili vítězství - vždy mezi více než 100 zúčastněnými jednotami.

Jilm
založen 1.2.1982

Vždy ve středu se na pravidelných schůzkách ve své vlastní klubovně schází 15-18 kluků a 4-5 vedoucích. Každoročně má Jilm přibližně 15 výprav. Mezi tradiční patří jarní a podzimní výprava na kolech, JVLS, PVLS, zimní táboření, Aprílovka, Boj družin, Loďovka. Každoročně probíhají soutěže: mistr uzlování a mistr signalizace, a také celoroční hra (např. Zlatá horečka nebo V Královských službách, Na Velké řece), která vyvrcholí vždy na letním táboru. Každý rok se pořádá Vánoční nadílka a oblíbená hra Vyzvědači.

V roce 1997 si členové oddílu ušili 25 celt, v roce 1998 dokonce i čtvrté oddílové 7m vysoké teepee. Jilm ve spolupráci s ochránci přírody se pravidelně zúčastňuje brigád v chráněných oblastech (Prosecké skály - 3x za rok, Draháň - 1x za rok, Velká skála, Klánovice) a také prací v okolí sokolovny (3x-4x za rok). Každé léto pořádá třítýdenní tábor, který si členové sami postaví na zelené louce, vždy u lesa a poblíž rybníka. Zatím jsme byli v roce 82,83,86 v Jetřichovicích, v roce 84,85 v Libži, v roce 87,88,89,93,94,95 v Krasoňově, v roce 90,91,92 v Horní Krupé, v roce 96,97,98 v Nadějkově, v roce 99,2000,2001 v Bohdalíně a v roce 2002 v Tajanově u Velhartic.

Od svého založení si vede Jilm obsáhlé kroniky, do kterých píše zprávy každý člen. Od založení měl více než 850 schůzek, 400 výprav a 21 táborů.


Od podzimu 2003 cvičitelé žactva, dorostu, předškolních dětí, rodičů a dětí vydávají vlastní zprávy pro žactvo.
Obsahem jsou pozvánky na akce, povídání o tom co bylo a bude. Vřele doporučujeme rodičům i dětem si přečíst.

Za TJ Sokol Praha-Libeň Vladislav Voráč a ing. Jiří Novák ve spolupráci s cvičitelskými sbory


 

 

Rok 2001 až... (podrobně)

aktualizováno 12.2.2008

 

           Tento rok je pro naši jednotu opravdu významný a ještě dlouho se na něj bude vzpomínat. Začala probíhat rekonstrukce naší sokolovny, která si to již po mnoha letech zanedbávání jistě zaslouží. Hned z kraje nového roku byla provedena rekonstrukce elektroinstalace v hlavním sále včetně bočních lodí a výměna zářivek.

            Dne 28. března proběhlo výběrové řízení na opravu pláště sokolovny včetně všech ozdobných prvků a vitráže čelního okna v původní podobě, opravu oken a oplechování říms. Z původních asi 17 zájemců byli vybráni 3. Konečně se podařilo sehnat potřebných 1,2 mil. korun, abychom mohli uzavřít smlouvu s ČOS o čerpání dotace. Částka by nám měla připadnout na základě předběžné smlouvy z prodeje námi nevyužívaných Sokolích bud v Krkonoších. Vlastní rekonstrukce pláště budovy byla zahájena v červnu.

            Hlavní činností  Sokola je sportování a jaro bývá vždy ve znamení závodů a různých soutěží: 10. března přebor pražského pětižupí v plavání – účast 5 žáků, 24. března župní přebor ve sportovní gymnastice – účast 19 žáků pod vedením J. Nováka. 10 žáků postoupilo do finále. Dne 10. května župní přebor v atletice – účast 15 žáků s velmi dobrými výsledky  na prvních místech.

            Nejenom sportem žije naše jednota: v březnu jsme uspořádali Dětské šibřinky za účasti 150 dětí v překrásných maskách. Děti si nejen zasoutěžily a zatančily, ale shlédly i předtančení country tance. Večer pak patřila sokolovna dospělým, kromě taneční zábavy byl připraven bohatý program: mažoretky pod vedením ses. A. Feřtové, Česká beseda našich žen a mužů z Věrné gardy a vystoupení cvičitelů, dorostu a žáků – Latinsko-americké tance.

            V dubnu zahráli naši loutkáři „vHlavědrát“ ve Filipově síni představení pro děti a dospělé „Havran“.

            V r. 2001 připadlo na naši jednotu pořádání Jarního výletu pražského pětižupí, uskutečnilo se 7. dubna za velké nepřízně počasí. Za deště a max. teploty 5°C jsme byli opravdu vděčni za táborovou základnu TO Studánky v Lešticích, která nám skýtala skutečný azyl. Sešlo se 179 lidí, z toho 75 bylo z Libně. Zálesáckého závodu zdatnosti se zúčastnilo 16 trojčlenných družstev, Libeň obsadilo 2. a 3. místo (TO Jilm).

            31. května jsme se sešli na louce u studánky při pořádání Dětského dne. Provázelo nás opravdu bláznivé počasí. Náčelník dlouze zvažoval zda uskutečnit Dětský den venku, či ho raději přesunout do sokolovny. Na poslední chvíli před zahájením vysvitlo slunce, a tak se šlo ven. Krátce po začátku – za plného slunce se zatáhlo a spustila vichřice s lijákem. Vše, co nebylo přivázané, uletělo a popadalo. Ale to nás neodradilo od pokračování. Celá akce se nakonec vydařila, počasí se umoudřilo. 21 soutěží se zúčastnilo 148 dětí, 52 pořadatelů, 4 lodě sjížděly Rokytku a nechyběli ani dětmi oblíbení šermíři.

            Cvičení se chylí ke konci školního roku a naše turistické oddíly se připravují na své tábory. 30. června odjíždí náš největší oddíl „Studánka“ na svou základnu do Lešetic u Příbrami. V počtu 58 dětí, 8 dospělých prožili 21 pěkných dní plných dobrodružství a táborových her. 1. července odjíždějí na 14 dní na tábor u Kamenice nad Lipou nejmladší „Káňata“ a 13. července je na stejném místě vystřídá oddíl „Jilm“, který zde s 13 kluky a 4 vedoucími prožije 23 dní „normálního“ táborového života. Poslední střídání obstaralo našich 12 slečen „Pampelišek“ – přijíždí 5. srpna a žijí zde lehce v duchu indiánském.

            20. září náčelník J. Novák a jeho cvičitelé uspořádali 1. ročník „Běhu strmého“ do zámeckého vrchu. Trať měří 199 metrů a celkové převýšení je 29m. Běhu se zúčastnilo 59 závodníků, kteří zastupovali 7 kategorií. Rekord trati z loňského 0. ročníku 42,5 vteřiny překonali hned 4 závodníci: J. Kaše 40,2, J. Hudský 40,6, J. Novák 41,3 a P. Bureš 42,5. Každý soutěžící obdržel v cíli drobný dárek a jména  vítězů ve všech kategoriích budou na památku vyryta do putovního poháru.

            Dne 13. října vyrážíme do přírody na podzimní výlet pražského třížupí do okolí Královy stolice u Mokrovrat. Sešlo se 171 účastníků z 10 jednot, libeňáků bylo 67.

            Stále probíhá rekonstrukce sokolovny, ale cviční přes ztížené podmínky nepřerušujeme. Pokud to počasí dovolí cvičíme venku a využíváme posledních teplých dní.

V měsíci listopadu se předškolní děti zúčastnily závodů v Míčovém trojboji, starší žactvo bojovalo na župním turnaji v sálové kopané a v prosinci se 8 závodníků (žáků) zúčastnilo soutěže „Rychlý šplhoun“ v T.J. Kobylisy. V prosinci zavítal mezi cvičence Mikuláš s čerty a anděli a podaroval je malými dárečky.

            Koncem roku byly ukončeny práce na obnově a budova byla předána stavební firmou zpět sokolům. Byly opraveny dámské a pánské sprchy a WC u šaten, klubovna Jilmu, archiv a podkroví, elektrorozvody a voda. Především ale byla provedena rekonstrukce omítky a libeňská sokolovna se opět stala chloubou Libně. Po dokončení drobných nedostatků bylo naplánováno slavnostní znovuotevření na jaro 2002.

 

 

Rok 2002

 

Se začátkem r. 2002 stále pracujeme na opravách fasády budovy – především na sjednocení povrchu celého obvodového soklu a kaménkové omítky v průčelí budovy.

23. února se otevřela klubovna TO Jilm všem současným i bývalým členům. Oddíl oslavil 20. výročí. Z pozvaných 153 členů se dostavilo 53 Jilmáků tělem i duší.

Začátkem února jsme v sokolovně uspořádali tradiční dětské šibřinky, po kterých následovaly večerní šibřinky pro dospělé. Organizace se jako vždy ujali cvičitelé ve spolupráci s TO Studánka a všichni se bavili do ranních hodin.

Dne 10. března zažila naše sokolovna velkou slávu, jejímž hlavním oslavencem byla ona sama. Konalo se slavnostní znovuotevření budovy po opravě fasády. Zahájení obstaraly členky Foëstrova pěveckého sdružení koncertem na schodech a poté byla zahájena slavnostní akademie. Jako poděkování cvičitelů byly předány pamětní talíře s vyrytou sokolovnou těm, kteří se nejvíce zasloužili o úspěšné dokončení opravy –  starosta J. Žáček, P. Jakoubek,

M. Halíková a J. Sixta. Cvičení, kterého se zúčastnilo 140 cvičenců, shlédlo zhruba 250 diváků, kteří svým potleskem nejvíce ohodnotili divadelní experiment V. Jakoubka o chamtivém Kašpárkovi a zloduchu jménem Perelini, cvičení předškolních dětí s medvědy a živelné vystoupení mladších žáků a ukázkami dovedností.

            Dne 13. dubna se konal 24. jarní výlet pražského pětižupí do Radotínského údolí. Z Libně dorazilo „jen“ 44 výletníků. Celkem nás bylo z 10 jednot 148 účastníků. Čekal nás jak tradiční program – hry, pamatovačka, modrá stuha, ….. tak i kvalifikace na Zálesácký závod zdatnosti. Na start se odvážilo 16 trojic z 5 žup. S náskokem zvítězila trojice libeňského Jilmu a zároveň postoupila do celostátního finále. To proběhlo 29. dubna a naše trojice obsadila pěkné 9. místo z celé republiky.

            Mimo jiné je jaro i obdobím závodů a soutěží: v únoru 6 žáků závodilo v plavání s výsledky na čelních místech. V březnu účast mladších starších a žáků na župním přeboru ve florbale. V dubnu se 19 žáků zúčastnilo župního přeboru v gymnastice a celkem 13 žáků postoupilo do celopražského finále, kde se také umístili na předních místech. V květnu se konal tradiční závod v atletice – Praha Open, účast: 10 žáků, dorostenců a mužů a 7 žákyň. 13. května se vydali na závody v atletice i naši nejmenší – 5 párů z oddílu rodiče a děti a 9 dětí z předškoláků. Všichni podali skvělé výkony a zabrali jsme všechna místa na stupních vítězů.

            25. května jsme se sešli na Sokolském dni v Brandýse nad Labem. Po dni plném deště jsme si skutečně oddychli, když v soboru sice slunce nesvítilo, ale nepršelo a na cvičení bylo téměř ideálně. Naši jednotu zde reprezentovaly skladby pro Věrnou gardu, Česká beseda, mladší žáci, starší žáci – přeskoky, TO Jilm  na cvičišti postavil tee pee a uspořádal výstavu o své činnosti, muži se skladbou Chlapáci a předškolní děti s pódiovkou Medvědi. Je nutné i připomenout vystoupení Foëstrova pěveckého sdružení na Brandýských slavnostech.

            Dne 30.5. byly dokončeny všechny práce související s rekonstrukcí omítky. Sokolovna září novotou, ale že celé naše snažení nebylo jednoduché dokládá i přehled nákladů a výdaji na omítku.

            Celkové náklady ……………. 4 798 297,- Kč

            Státní dotace ………………..- 2 800 000,- Kč

            Vlastní prostředky ………….   1 998 297,- Kč

Abychom mohli tuto nemalou částku zaplatit museli jsme prodat Sokolí boudy v Dolní Malé Úpě. Ty pro nás byly již několik let (vzhledem k problémům s nájemcem) ztrátovým majetkem.

            Tradiční Dětský den proběhl 30. května na louce u studánky za účasti 193 dětí. Na přípravě soutěží se podílelo 45 pořadatelů a závěr patřil jako obvykle skvělým šermířům.

            Požádali jsme o grant odboru památkové péče MHMP na opravu střechy. Doufáme, že naší žádosti vyhoví a my budeme moci dokončit celkovou rekonstrukci budovy.

            Do kanceláře jednoty jsme pořídili starší počítač s tiskárnou.

            A co o prázdninách? Tábory. První odjíždí TO Jilm (28.6. – 21.7.) do Tajanova u Velhartic. Následují je na stejné místo nejprve Pampelišky (15. – 21.7.) a nakonec nejmladší Kaňata (21.7. – 3.8.). TO Studánka do své táborové základny v Lešticích u Příbrami (29.6. – 19.7.) a gymnasté (5. -19.8.) do České Třebové. Celkem se táborů zúčastnilo cca 126 malých i velkých Sokolů.

            Červenec utekl jako voda a už tu byla polovina srpna, na kterou nezapomene většina z nás. Do Čech se valila voda tisíciletá. Řeky zaplavují Český Krumlov, Plzeň a voda se hrne do Prahy. Nikdo nedokázal odhadnou v jaké síle se povodeň do Prahy vlije. Zbraslav, Chuchle, Lahovičky, Malá Strana, Kampa, část Starého Města, celý Karlín, Trója (včetně velké části ZOO), Holešovice, ….. i dolní Libeň byly zcela pod vodou. Proběhla evakuace obyvatel, uzavření zóny, vypnutí elektřiny, telefonů …. Voda v Libni dosahovala až za ulici U Libeňského Pivovaru, zaplavila ul. Zenklovu až k synagoze na Palmovce. Metro Palmovka bylo pod vodou celé a totálně zničené. Jeho opravy budou trvat celý podzim a další rok 2003.

            Vedle zničených sklepů, vyteklých mrazáků, bytů bez elektřiny, byli někteří z nás postiženi mnohem hůře. Přízemní byty v Libni byly zaplaveny do 2m a více, v Karlíně spadlo několik činžovních domů. Zde přišlo o byt „pouze“ dočasně několik stovek lidí. Voda vše zcela zdemolovala.

            Naše sokolovna se stala díky Bohu a jistě i důmyslností architektů druhým hraničním místem v Libni. Voda se zastavila několik metrů ode dveří (u lip před budovou). Dodatečně jsme zjistili, že přece jen jsme nebyli škod ušetřeni. Kanalizace se vyvalila do kotelny (do výšky 20cm), kde díky pohotovosti starosty br. Žáčka zasáhla jen hořáky a ovládání klapek kotlů.

            V září začíná školní rok netradičně: většina škol posouvá prázdniny až do půli září, v Libni se vyklízí sklepy, zničené byty a obchody, dezinfikuje a pálí. Krom žáků (ti zahájili cvičení 3. září) všechny složky zahajují činnost až od půlky září. Obvyklé cvičení venku je ztíženo, louka u studánky je nepřístupná – pálí se zde odpad z Libně (kóje ze sklepů, padlé stromy atd.). Po nastalé tragedii se zvedla velká vlna solidarity. Již během povodní někteří dorostenci a muži z našich řad vypomáhali s vyklízením bytů, úklidem a zapojili se do práce v krizovém centru v Bohnicích. Na výzvu náčelníka br. Nováka jsme uspořádali sbírku pro vyplavené členy. Na říjnové schůzi jsme odsouhlasili benefiční mikulášskou zábavu, jejíž výdělek také rozdělíme mezi postižené. Dále je nabídnuta pomoc ZŠ v Zenklově ul. formou bezplatného pronájmu tělocvičny pro hodiny TV dětí. Tato škola byla velmi poškozena: voda zaplavila novou jídelnu, sklady učebnic, tělocvičnu a několik tříd.

            Přes všechno nepohodlí se 19. září koná 2. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu. I přes nepříznivé podmínky (park je stále znečištěn, školy mají prázdniny, mnozí mají jiné starosti než běhat po parku) přichází zatím rekordní počet účastníků – 67. Nejvíce zastoupená kategorie jsou ml. žáci – 17.

            Po nedorozumění na letním soustředění gymnastiky mezi cvičiteli a některými rodiči dětí se br. Hrňák rozhodl ukončit cvičitelství v oddíle. Tímto bohužel úspěšný oddíl sportovní gymnastiky skončil svou činnost.

            Díky příslibu grantu jsme mohli na konci září zahájit rekonstrukci střechy sokolovny.

            V soutěži v pobytu v přírodě jsme díky pěti táborům získali pěkné 2. místo (94 dní v přírodě). 12. října se uskutečnil Podzimní výlet libeňského sokola do okolí Mělníka. Sešlo se 179 účastníků ze 7 jednot a 3 žup. Naše výprava s 65 účastníky byla nejpočetnější.   

            V polovině listopadu se zástupci z oddílu rodiče a děti a předškolní děti vydali do Karlína na závody v Míčovém trojboji. Naše děti patřily k těm nejmladším a až na jednu výjimku to pro ně byla první zkušenost s takovými závody. Získaly pěkné umístění v župním přeboru.

            5. prosince zavítal do sokolovny Mikuláš, 2 andělé a několik hrůzostrašných čertů. Následovaly slzičky, sliby, honičky s čerty ve ztemnělé sokolovně a nakonec velký koš plný sladkých dárečků pro každého sokolíka.

            7. prosince se v naší sokolovně událo hned několik akcí. V odpoledních hodinách proběhla sokolská akademie. Přes 200 diváků shlédlo 10 vystoupení našich oddílů, které předvedlo 180 účinkujících. Především zaujalo předvedení divadelní koláže „Cvičební rok“ pod vedením náčelníka a jeho cvičitelů a country tance starších žáků a žákyň. Hned poté program pokračoval loutkovým divadelním představením souboru „vHlavědrát“ ve Filipově síni – „Posvícení v Hudlicích“. Večer následovala benefiční Mikulášská zábava. Bohužel byla malá účast hostů , tudíž náš záměr získat touto cestou finance pro postižené povodní se nevydařil tak, jak bychom si přáli.

            Koncem prosince jsme začali rekonstruovat pánská WC na sále. Pokračujeme v dalších obnovách, po renovaci WC v dámské šatně, výměně osvětlení na chodbě v I. poschodí, rekonstrukci el. rozvodu pod balustrádou a v pánské šatně nám ještě stále zbývá spousta práce.

 

 

Rok 2003

 

            Od března roku 2003 se župy v ČOS reorganizují dle státního uspořádání. Naše jednota už nebude součástí župy Barákovy ale župy Jana Podlipného. Dne 11. prosince 2002 byl zvolen župní cvičitelský sbor. Obsazení župního sboru je převážně z členů, kteří přešli z župy Barákovy – tedy i z naší jednoty. Novým nájemcem v budově sokolovny je kancelář župy Barákovy, naši členové však musí na schůze dojíždět do vršovické sokolovny, kde sídlí župa J. Podlipného.

            Přes sníh a silné mrazy činnost v naší jednotě neustává ani v lednu. Dokončujeme rekonstrukci střechy, očištění a nátěry. Tašková střecha je zcela přeskládána a ostatní úžlabí, sběrné kotlíky a obě věžičky v průčelí budovy jsou důkladně opraveny a opatřeny titanzinkovým plechem. Také byly opraveny komíny včetně pískovcových hlav. To vše především diky financím získaných grantem  MHMP a odbornému dohledu br. ing. Jakoubka. I uvnitř budovy je také velmi živo. Na podzim nás opustila firma AREM a bylo nutno sehnat nového nájemce. Podařilo se, ale museli jsme prostory rekonstruovat – to vše do konce ledna. Během února byly na průčelí sokolovny nainstalovány nové, velice podařené vývěsní skříňky.

            Stále máme v živé paměti tragické loňské povodně, a tak vybíráme na postižené domácnosti. Největší zisk měla přinést Mikulášská zábava, ta se však příliš nevydařila – co se týče návštěvnosti. V dubnu jsme sbírku modrých kasiček ukončili. Vybralo se celkem 30 tis.Kč. Obnos byl rozdělen mezi 4 vyplavené sokolské rodiny a jednotu v Nižboru a Karlíně.

            Podařilo se založit oddíl všestrannosti pro ženy mladšího a středního věku. Vedení se ujala ses. Iva Duchačová za pomoci br. M. Chlumského. Cvičení je zatím jednou týdně a je zaměřeno na moderní formy cvičení – aerobik, posilování, protahování, relaxace. Začali jsme v malém počtu – 4, ale postupně se přidaly další ženy a průměrná návštěvnost je 20.

            Dne 23. února se konal za účasti 5 družstev v Sokole Vršovice župní turnaj v odbíjené smíšených družstev. Naši jednotu reprezentovalo družstvo složené převážně ze cvičitelů žactva a umístilo se na pěkném 2. místě za 1. Sokolem Vršovice A.

            8. března je konečně dokončena rekonstrukce pánských WC. A to právě včas, neboť v tento den se konají libeňské šibřinky. Odpoledne se sešlo ve vyzdobené sokolovně asi 110  omaskovaných dětí, tančilo se, cvičilo, hrály se různé hry a soutěže. Ty nejpovedenější masky získaly drobné ceny. Celým odpolednem prováděla ses. I. Mrklasová a br. V. Jakoubek za velké pomoci z řad cvičitelek a cvičitelů s žáky. Večerní zábava pro dospělé byla na téma

„S chutí do tance“. Nechybělo několik pěkných předtančení a samozřejmě bohatá tombola.

            9. března se konal župní turnaj ve florbalu v Sokole Královské Vinohrady. Měli jsme přihlášeny 3 družstva ve 3 věkových kategoriích. Vzhledem k tomu, že dané kategorie nebyly naplněny, museli jsme družstva spojit a hrát mimo kategorie i soutěž. Dle dosažených výsledků bychom získali 3. místo.

            Konečně se nám podařilo zvýšit počty našich žákyň. Po letech marného snažení jsme letos dosáhli přihlášených 42 mladších a 24 starších žákyň. Velkou zásluhu mají cvičitelky ses. A. Feřtová, I. Duchačová a L. Malečková.

            V dubnu se v hale T.J. Pankrác konaly závody v gymnastice předškolních dětí. Naši jednotu zastupovala 2 družstva pod vedením ses. Duchačové. V župním přeboru v kategorii I. obsadilo družstvo našich dívek (Veselá, Cerhová, Haklová) 3. místo. V závodě jednotlivců se na 3. místo postavila L. Veselá. V kategorii II. se snažili Dvořák, Adámková a Ducháčková, ale na stupně vítězů nedosáhli. I tak se naše děti velmi dobře předvedly a reprezentovaly libeňský sokol. 

            Ve dnech 25. – 27.4. proběhl Pražský přebor všestrannosti (plavání, šplh, sportovní gymnastika, lehká atletika). Naši jednotu reprezentovalo 17 závodníků z žactva s výsledky:

ml. žáci – 2. místo M. Přibyl, 3. místo T. Marek, st. žáci III. – 2. místo O. Loudil, st. žáci IV. – 1. místo J. Kudroň. Závodů se zúčastnily i naše žákyně  a družstvo žen. Ovšem jen v plavání a atletice. Nezískaly sice žádná čelní místa, ale i tak je potěšitelný jejich počet a chuť závodit.

            3. – 4.5. uspořádal Sokol Staré Město již 26. jarní výlet. Cílem byla zřícenina Zvířetnice nad proudem řeky Jizery u Bakova nad Jizerou. Hlavním programem byl Zálesácký závod zdatnosti. Z 19 trojic zvítězil libeňský Jilm a postoupil do celostátního finále. To se uskutečnilo 23. – 25.5. Libeňáci  porazili 21 trojic z celé České republiky a vyhráli. Srdečně gratulujeme.

            Letos jsme poprvé uspořádali pod vedením ses. Pejsarové oslavu Dne Matek. Děti maminkám zacvičily, zazpívaly a předaly drobné dárečky, které samy vyrobily.

            Dne 19. května následovaly závody předškolních dětí a Rodičů a dětí v atletice na hřišti T.J. Sokol Vinohrady. Bohužel organizace tohoto závodu byla zcela nevydařená, děti byly velmi unavené, neboť neustále čekaly, kdy konečně přijdou v dlouhé frontě závodníků na řadu. Panovala zde velká nervozita i mezi rodiči. Přesto libeňští vydrželi a z našich dětí se nejlépe umístily: L. Veselá – 5. místo (z 41 závodníků), V. Blahunek  - 12.-13. místo (z 32) a O. Dvořák – 18.-19. místo (ze 40).

            Dne 29. května se v části louky u studánky a v přilehlém okolí za nádherného slunečného počasí konal Dětský den libeňského Sokola. Soutěží bylo letos 27 a celkem 51 pořadatelů vydalo 16kg sladkostí v hodnotě 2 000Kč pro 241 dětí. Hlavním pořadatelem byl náčelník br. Novák a TO Jilm. Celý program tradičně velmi pěkně zakončili naši šermíři.

            31. května se libeňská Věrná garda zúčastnila „Sokolského setkání v Českých Budějovicích“, kde zacvičila v několika skladbách.

            Dne 2.června odjíždí 4 mladší žáci se svými cvičiteli do Plzně na Celostátní finále všestrannosti mladšího žactva ČOS. Ze 13 družstev se naši umístili jako devátí. Za 14 dní poté se na stejné akci, ale pro starší žáky, umístil J. Kudroň na pěkném 12. místě.

            A již končí školní rok ….. 27. – 29. června probíhá výstavba tábora členy TO Jilm. Je třeba posekat louku, postavit týpka, stany, stožár, bránu, kuchyň s jídelnou … a v neděli nastupují na 14 dní Káňata. Bylo jich 19 + 2 vedoucí a na chvíli i 2 tátové od Káňat. Vystřídali je Jilmáci s táborovou hrou „na veliké řece“. Dobrodružství si společně prožilo 13 chlapců a 5 vedoucích.

           

 

V červenci odjel do Lešetic na svůj letní tábor TO Studánka pod vedením br. Josefa Žáčka. Kdo mohl tušit, že to pro něj bude tábor poslední. V srpnu nás všechny zastihla bolestná zpráva o jeho  náhlém úmrtí. Nejmladší starosta v Libni zemřel po krátké, ale kruté nemoci ve 45 letech. Zůstala za ním hromada dobře odvedené práce. Do libeňského sokola přišel po roce 1989 i se „svým“ TO Studánka. Po krátké době se stal místostarostou a po odchodu br. Ladislava Mrklase na odpočinek přebírá starostování se vším všudy. Během této doby se mu podaří zrekonstruovat fasádu sokolovny, opravit střechu, výměna elektrického vedení uvnitř sokolovny atd. Nezapomeneme ani na perfektně zvládnutou organizaci každoročních Šibřinek a celoroční vedení oddílu Studánka, pro nějž získal objekt v Lešticích, kam pravidelně jezdili na různé akce a tábory. V libeňské sokolovně byl Pepík denně a Sokolem skutečně žil. Až poslední půlrok ho stále více sužovaly zdravotní problémy, které si nechtěl připouštět a ani své okolí jimi nezatěžoval. Málokdo tušil, že pomalu odchází. Jeho duch byl silný, ale bohužel tělo pomalu sláblo. Zemřel náhle a nečekaně 10.8.2003. Jeho nejbližší si přáli pouze rodinný pohřeb, kde naši jednotu zastoupila ses. Halíková, která se s Pepíkem naposledy rozloučila.

 

 

            V září se obnovuje chod sokolovny, rozbíhá se cvičení a je potřeba vyřešit nastalou situaci – ztrátu starosty. Po odsouhlasení výborem jeho funkci začne vykonávat dočasně místostarosta br. Ladislav Mrklas ml.

            Další společný výlet od roku 1990 již 27. se konal 11. října tentokrát do Říčan, kde se sešlo celkem 125 sokolíků z 10 jednot (45 z Libně). K prožití tu byl tradiční program – Modrá stuha, hry, trasy s úkoly, obědový ohýnek ……….   

            Nesmíme opomenout 18. září, kdy se konal 3. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu za účasti  zatím rekordního počtu běžců – 109. I díky skvělému počasí bylo obsazeno všech 11 kategorií a zde jsou jména vítězů: předškolní – T. Kanselsbergerová, ml. žákyně –

E. Řezníčková, ml. žáci – T. Marek, st. žákyně – A. Jechová, st. žáci – M. Marek, dorostenky – I. Kotlánová, dorostenci – J. Kudroň, ženy – P. Boučková, muži – J. Kaše (celkový vítěz s časem 41,1s), seniorky – B. Brandnová, senioři – M. Králík.

            Ve dnech 15. – 20. října libeňské pěvkyně z Föestrova komorního sdružení soutěžily v Litvě  v Klaipedě. A jejich výsledky hovoří sami za sebe. V soutěži získaly 1. místo. Dále  cenu za nejlepší provedení povinné skladby (úprava litevské lidové písně), cenu za nejlepší provedení skladby národního autora (V. Neumann – Nářek opuštěné Ariadny). Přivezly si též cenu Grand Prix = absolutní vítěz festivalu. Všichni upřímně gratulujeme a již se těšíme na nové CD, které vznikalo během prázdnin.

            Od konce října jsme zprovoznili v kanceláři naší jednoty přístup na internet především díky br. místonáčelníkovi Vl. Voráčovi.

Naše internetové stránky: www.sokol-liben.cz

 

            Během podzimu je naše sokolovna plně využívána, a to jak v týdnu, tak i o sobotách a nedělích. O víkendech se tu konají pravidelné akce ČOS (potřebné prostory v Tyršově domě nejsou ještě po povodních zcela opravené). Koncem září hostíme v Libni setkání zájemců o Slet v Torontu, v říjnu zde bude župní sraz vedoucích žen a starších žen. Zatím poslední akcí bylo setkání župních vedoucích Rodičů a dětí a Předškolních dětí. S organizací vydatně pomáhá ses. náčelnice Věra Dekastellová s několika sestrami z Věrné gardy. A kolik „sokolů“ se v Libni vystřídalo při župních srazech? Do nynějšího dne se u nás učilo celkem 666 dospělých a 40 dětí z celé republiky.

            1. listopadu se 13 libeňských chlapců zúčastnilo Akademie náčelnictva ČOS v „Sokole Pražském“. Tato Akademie byla věnována k uctění památky zesnulého náčelníka ČOS 

Doc. Vratislava Svatoně. Naši chlapci vystupovali ve skladbě „Správní kluci“. Při Akademii bylo uděleno několik pamětních medailí za přínos Sokolu. Mezi jinými ji obdržel i br. Jiří Žižka, člen našeho Sokola Libeň, za práci při obnově Sokola po roce 1989.

            Máme nového cvičitele – br. Josefa Malečka. Byl mu vystaven průkaz cvičitele I. třídy (absolvent FTVS UK). Ujal se mladších žákyň a zaměřil se především na gymnastiku. Počet dívek se zvýšil na 26 a průměrně jich chodí 15.

            Dne 28. listopadu jsme pořádali slavnostní Akademii v Libni. Zúčastnilo se jí 208 cvičenců. 250 diváků shlédlo dohromady 15 čísel. Největší aplaus sklidila vystoupení libeňských cvičitelů a cvičenců na nářadí, aerobik team ze Sokola Chuchle, taneční vystoupení Mažoretek, den v indiánském táboře v podání Kaňat, Věrná garda při cvičení s jedním kuželem a hosté ze Sokola Prosek – sportovní akrobacie. Novinkou letošní akademie bylo speciální barevné nasvícení jednotlivých vystoupení. Šlo o předpremiéru před příští jubilejní Akademií. Potěšeni jsme byli i dobrovolnou sbírkou. Bylo celkem vybráno 5 742 Kč. Slovem provázel a všem poděkoval br. Chlumský.

            Dne 29.11. naši hoši, dorostenci a  muži soutěžili v „Rychlém šplhounovi“ v Sokole Kobylisy. Snažili se co mohli a výsledky hovoří za vše:

ml. žáci -  2. místo: Michalec J. (ze 13)

                 1. místo: Loudil O.

st. žáci   -  1. místo: Kudroň  (1)

dorost     - 4. místo: Kudroň (4)

muži (tyč) - 1. místo: Novák J. (8)

                    2. místo: Novák T.

                    4. místo: Voráč Vl.

Muži (lano) – 8. místo: Novák T. (16).

Největšího úspěchu dosáhly libeňské štafety, které získaly ve všech kategoriích 1. místo.

            Dne 29. listopadu se 8 předškolňat vypravilo na závody v Míčovém trojboji do Sokola Karlín. V kategorii PD II. dívky získalo družstvo ve složení Střihavková, Kansensbergerová, Zábranská  1. místo a v jednotlivcích se A. Zábranská umístila jako druhá.

            4. prosince do libeňské sokolovny zavítal Mikuláš, 4 andělé a 3 čerti. Nejprve postrašili rodiče a děti a oddíl předškoláků.  Poté za slabého světla svíček čertovskou metličku okusili mladší žáci a žákyně. Všichni si společně zazpívali koledy. Na Mikuláše se rozdalo  150 balíčků plných dobrot. Oddíl Studánka prožil Mikulášskou nadílku 5. prosince v Lešticích. Po zesnulém br. Žáčkovi vedení oddílu převzal br. J. Jabor.

            18.prosince jsme se sešli k poslednímu letošnímu cvičení, které nám zpestřili loutkáři. Mile překvapili novou Vánoční hrou – „V Betlémě není místo“, hranou velkými dřevěnými marionetami za doprovodu kytary a houslí.

            Dne 30.12. se sešlo 40 libeňských sester a návštěvnic z jiných jednot k předsilvestrovskému „mecheche“ v Libni. Akce byla povedená, nechybělo cukroví, zpěv, povídání a smích. Podařilo se také vybrat 400,- Kč na repliku historického libeňského praporu. Originál je příliš křehký na pravidelné používání. Sbírku založila a vede ses. vzdělavatelka V. Šťastná. Nový sokolský prapor (repliku) by chtěla nechat vyrobit napřesrok k 120. výročí založení libeňského Sokola. Na kontě má již okolo 20 tis. korun. Celá replika vyjde přibližně na 30 tis. korun.

            Rok 2003 končí. Pro naši jednotu nebyl lehký. Přišli jsme o výborného starostu a v příštím roce nás čeká hledání a volba nového. Doufejme, že zvolíme správně. 

 

Rok 2004

 

Dle statistiky z matriky uvádíme pro zajímavost stav členstva.

 

Dospělí            muži ……… 144

                        ženy ……… 307

dorost              hoši  ………   49 

                        dívky ……...   32

žactvo              hoši  ……… 184

                        dívky ……..  166

 Celkem        ……………..  882 členů

 

            Hned začátkem roku 2. a 3. ledna proběhl v naší sokolovně nácvik na Slet v Torontu v počtu 80 cvičenců.

 

 

Dne 16. ledna nás opustil náš věrný člen a čestný starosta Sokola Libeň bratr Ladislav Mrklas. Pocházel ze sokolské rodiny. Sokolství ovlivnilo celý jeho život. Odmalička chodil cvičit, záhy se stal sám cvičitelem, zaměřil se na dorostence. V Sokole poznal svou pozdější ženu Bertičku, s níž prožil celý život. Jeho život procházel podobnými peripetiemi jako celý Sokol. Po roce 1948  byl jeho rodičům vyvlastněn majetek a on sám byl za své angažování v Sokole vězněn. Po roce 1989 stál mezi prvními při obnově sokolské činnosti v Libni. Nejprve jako člen přípravného výboru, později jako starosta (1995 – 2000). V následujícím roce byl jmenován čestným starostou a získal pamětní medaili „za věrnost“.  

Poslední léta trávil u své dcery blízko Kerska – jeho druhého domova, ale nechyběl na žádné významné libeňské sokolské akci. Sokolem žil do posledních dnů.

Odešel v tichosti ve věku nedožitých 89 let. Rozloučili jsme se s ním 22.ledna ve Velké obřadní síni v krematoriu v Praze Strašnicích za poslechu slavnostních sokolských písní. 

 

           

 

            Dne 14.2. připravil Martin Chlumský v libeňské sokolovně „Valentýnské aerobikové cvičení“. Sešlo se zde 21 lidí různého věku. Rozehřáli se na gymbalech pod vedením Lenky Kocmichové. V následujícím bloku Věry Vránové nás čekal aerobik ve dvojicích, se švihadly a také power streč – závěrečné protažení. Všichni účastníci odcházeli spokojeně unavení domů s absolventským osvědčením v kapse.

            21. února v sobotu sokolovnu zaplnilo přes 100 dětí v rozličných maskách. Konaly se Dětské Šibřinky. Bohatý program -  nechyběly tradiční soutěže masek, nácvik tureckého tance, hrátky nebo rozcvička - řídil „lyžař“ Martin Chlumský a „horolezec“ Vítek Jakoubek. Po závěrečném tanci se na děti snesly nafukovací balónky a všichni se mohli spokojeně odebrat domů s náručí odměn a zážitků. Večer sokolovna patřila cca 400 dospělým chtivým tance, zábavy a veselí. Ráz šibřinek „Doba ledová je doba ledová“ přichystal veselé nápady k maskování. Motivací byl i jeden nápoj zdarma pro všechny masky, ale i pěkné ceny. Dospělí se bavili u předtančení, při tombole i v soutěžích. Někdo raději tancoval a jiný se zase bavil u našeho pestrého občerstvení. Sál byl vyprodaný a plný k prasknutí a teprve nad ránem si sokolovna mohla vydechnout – zase jedny Šibřinky jsou za námi.  

            Dne 23.února nám byl přidělen grant Magistrátu hl. m. Prahy na opravu a lakování podlah sálů v sokolovně. Musíme ještě získat potřebnou část financí, která je podmínkou obdržení grantu. Samotné práce na podlahách proběhnou během prázdnin.

            25. února byla svolána Valná hromada naší jednoty. Za přítomnosti 51 členů jsme si vyslechli zprávy jednotlivých činovníků. Důležitou informací byl celkový souhrn rekonstrukcí, které proběhly od minulé VH:

1. rekonstrukce elektroinstalace   a) vstupní hala

                                                      b) šatny ženy, muži

                                                      c) kotelna

                                                      d) chodby schodiště

                                                      e) klubovny

                                                      f) Srncův sál

2. stavební úpravy        a) soc. zařízení muži 1. patro

                                   b) dokončení prostor pronajatých fi Direkta a župa Barákova

                                   c) rekonstrukce místnosti vedle matriky

                                   d) výměna odpadní kanalizace pod bývalými lázněmi

3. oprava závad plynových kotlů způsobených záplavami.

Na závěr jsme shrnuli hlavní úkoly pro nastávající tříleté volební období:

 1. Sledovat granty a pokusit se získat dostatek financí na rekonstrukce v sokolovně
 2. Připravovat se na následující Slet
 3. Pokračovat v dosavadní kvalitní práci s dětmi, mládeží i dospělými

Valnou hromadou byl zvolen nový výbor ve složení:

J. Sixta – starosta, L. Mrklas – místostarosta, M. Halíková – jednatelka, I. Duchačová – hospodářka, J. Novák – náčelník, V. Dekastellová – náčelnice, V. Šťastná – vzdělavatelka a další členové: Vl. Svatoš, J. Marek, Vl. Voráč, E. Hraničková, M. Kodlová, M. Chlumský, M. Kselíková, I. Mrklasová, S. Pejsarová a A. Feřtová.

 

            Po úmrtí br. J. Hrzáňa z Třebíče, který organizoval všech 11 ročníků soutěže „Sokolské dny v přírodě“ nastalo trochu chaosu a delší dobu se čekalo na shrnutí výsledků za loňský rok 2003. Výsledky: 1. místo Třebíč (169 dní), 2. místo Libeň (155 dní) a 3. místo Dejvice (114 dní). Celkem se zúčastnilo 88 jednot.

            K 120. výročí naší jednoty, které letos na podzim oslavíme, chceme vydat pamětní Almanach. Zatím jsme zvolili redakční radu pod vedením br. Chlumského. Ten bude na Almanachu pracovat a shromažďovat příspěvky. Nutná bude zřejmě i jistá finanční podpora – žádáme na ČOS.

            Dne 4.dubna se v pražském kongresovém centru uskutečnilo Mistrovství ČR ve sportovním aerobiku a fitness družstev. Na závodech reprezentovali naši jednotu 2 muži (br. J. Vorel a M. Chlumský), kteří společně s dalšími členy Sokola Liboc a studenty FTVS soutěžili v kategorii fitness teamu. Historicky první čistě mužský team se probojoval až do finále a obsadil krásné 5. místo.

            Dne 17.dubna se v Sokole Pražském konaly závody ve sportovní gymnastice předškolních dětí. Soutěžilo se v klasickém trojboji – přeskok přes švédskou bednu, sestava na lavičce a akrobatická sestava na koberci. Naši jednotu reprezentovalo 5 dětí (L. Veselá, A. Cerhová, P. Malinová, D. Růžička a A. Adámková) ve dvou  kategoriích. Byli jsme mile překvapení zlatým vítězstvím L. Veselé v přeboru žup. Všechny děti si krásně zacvičily a nabraly nové zkušenosti.

            Ve dnech 8. a 9. května se sešlo společně 131 bratří a sester z 10 jednot u ruiny mlýna Cimburk ( u Kutné Hory ) na již 17. sraz v přírodě pod vedením naší jednoty jmenovitě oddílem Jilm. Společně jsme si zazpívali, zasoutěžili ve 13 soutěžích, plnili Modrou struhu pro otužilce a v neděli nejzdatnější z nás čekal Závod zdatnosti. Celkem 5 nejúspěšnějších trojic postoupí do celostátního finále ČOS. Opět se to podařilo družstvům z Jilmu v obou kategoriích. Budeme jim držet palce.

            Ve čtvrtek 3. června jsme již podvanácté upořádali na louce u studánky Dětský den. Počasí nám tentokrát opravdu nepřálo, byla zima pro červen netypická a nechyběl ani déšť. Přesto nakonec dorazilo 54 pořadatelů z řad žactva a cvičitelů a připravilo program pro 131 dětí. Mohly si zasoutěžit na 27 stanovištích a sjet v lodi Rokytku plnou vody po dlouhých deštích.

            24. června jsme zakončili cvičební rok slavnostně u táboráku na dvoře sokolovny. Velký zájem nejen z řad dětí, rodičů ale i Věrné gardy nás mile překvapil, a tak jsme přinášeli další a další lavičky a židle ze sokolovny. Společně jsme si zazpívali, vyhodnotili a odměnili nejzdatnější sokolíky a už se naladili na začínající prázdniny a hlavně letní tábory.

            Ty byl letos opět tři. Do Tajanova u Velhartic odjel oddíl Jilm – tentokrát v menším počtu ( 11 + 4 vedoucí ), ale jinak se příliš nelišil od loňských let. Hoši se bavili při táborové hře „Jan Kornel“ z dob 30.-leté války. Lovili bobříky, byli na 3 výpravách, závodili atd. Druhý tábor plný sluníčka si na stejném místě užívalo 24 dětí a 7 vedoucích z oddílu Káňat. Společně s dětmi ze Zlíchova odkud nám přivezli i 2 maminky, které se vystřídaly v kuchyni a výborně se staraly o dětské žaludky. Na programu byly hry, koupání, buřtěné hry, hledání zlatých valounů a další činnosti k usmíření boha QUETZALCOATHA, který prý zatratil duše indiánů. Tábor se dětem velmi líbil, ale bohužel po něm se s dětmi rozloučila vedoucí Káňat Sabina Pejsarová, která má stále více starostí s vlastními dětmi a na jaře čeká dalšího potomka.

            Nadále pokračují rekonstrukce v naší sokolovně. Opravujeme vchodové dveře – celé budou repasované, nalakované a nebude chybět ani obnovené kování. Během prázdnin probíhá rekonstrukce parket ve velkém (Strnadově) sále, v Alšově sále a bude vyměněn povrch podlahy (Graboflex) v Srncově sále. Část financí na tyto opravy jsou kryty grantem od Magistrátu hl. m. Prahy a zbytek pokryjeme z vlastních zdrojů. Celkové náklady činily

500 659,- korun. Během prázdnin ještě naši cvičitelé pod vedením br. Nováka a za pomoci br. Jabora a Mrklase vybudovali novou loděnici. 

            V září jsme se sešli v rekonstruované sokolovně a zahájili nový cvičební rok. Čtvrtý ročník Běhu strmého byl poznamenán opravdu nepříznivým počasím. Ve čtvrtek 23.9. pršelo celý den, byla velká zima ( 10°C ) a foukal silný vítr. Navíc se začaly v parku budovat povodňové zábrany, takže zde nechyběly ohrady, těžké stroje a všudypřítomné bahno. Přesto všechno náčelník rozbalil svůj stan, a to doslova, a sešlo se zde 59 odvážlivců v 9 kategoriích (chyběli jen st. žákyně a senioři). Výsledky: předškolní děti – L. Veselá, ml. žákyně – M. Vacková, ml. žáci – J. Budil, st. žáci – D. Zelinka, dorostenky – A. Jechová, dorostenci – J. Kudroň, ženy – K. Neumannová, muži – J. Hudský (celkový vítěz s časem 43,2 vt.), seniorky – J. Smržová.

            Z důvodu stále se zvyšujících nákladů na provoz tělocvičny jsme nuceni zvýšit příspěvky. Rozhodl o tom výbor na říjnové schůzi. Změny dopadly takto: mládež do 18 let, R+D, důchodci ze 400,- na 500,- Kč, ostatní z 800,- na 1 000,- Kč (za rok). Vše vstoupí v platnost k 1.1.2005.

            Dne 16. října  pořádal Sokol Kobylisy nedaleko Srbska u lomu Alkazar již

29. podzimní výlet „nejen“ libeňského Sokola. Zahráli jsme si nápadité hry (chyť vejce, průchod obručí, odpal míčku, ….), někteří z nás splnili Modrou stuhu, vyřádili jsme se v jazykohrátkách, při pamatovačce i u vaření. Jediné co se nevydařilo bylo počasí. To se snad již tradičně na výlet pokazí a prší a je zima. Přesto nás bylo 30 odolných Sokolů, z Kobylis a Dobříše po 35. Celkem dorazilo 137 účastníků z 8 jednot. V hodnocení soutěží Libeň obsadila přední místa – 1. St. Město, 2. Jilm, 3. Káňata.

            Celý podzim pilně nacvičujeme a vymýšlíme, neboť se nezadržitelně blíží Výroční akademie libeňského Sokola. Dne 27. listopadu v sobotu jsme byli všichni plni očekávání, jestli se vše vydaří tak, jak by mělo a Tělocvičná akademie ke 120. výročí založení Sokola Libeň bude důstojnou oslavou. Již od rána probíhaly zkoušky jednotlivých čísel a zdobení sokolovny. Odpoledně se nově opravené dveře otevřely všem příchozím. Po zahájení a přivítání vzácných hostů (náčelník a náčelnice ČOS – ses. Žitná, br. Vrána, starosta Prahy 8 – pan Nosek atd.) nastala slavnostní chvíle předání repliky historického praporu z roku 1893 členstvu. Matkou praporu se stala ses. Kodlová a kmotrou ses. Šťastná (jež se zasloužila o sbírku). A pak se již začalo cvičit. Celkem 18 čísel (14 z Libně a 4 hosté) shlédlo kolem 350 diváků. Všechny složky předvedly, co se naučily za velkého aplausu diváků. Atmosféru umocňovala hra barevných světel (br. P. Voráč a A. Kafka). Vystoupení byla pestrá a s chutí předvedená. Úspěch sklidilo cvičení žákyně – koček, předškoláků – vojáků, žen – lyžařek, žáků – s historickou skladbou Slet 1920, Jilmu – tábor, Káňat, cvičitelů a cvičitelek atd. Těžko lze vše vyjmenovat. Perfektní byli i hosté – rock-and-roll a aerobik ze Sokola Chuchle. Svým kultivovaným projeven Akademii provázel br. M. Chlumský, který na závěr vyprovokoval hromadné cvičení na hudbu pro účinkující i diváky. Tím celou Akademii zakončil. Nutno uvést, že samotná Akademie byla doprovázena ještě dalšími aktivitami:

 1. Historická výstava ve Filipově síni (upořádala ses. Dekastellová)
 2. Vydání výročního Almanachu jednoty (pod vedením editora br. Chlumského)
 3. promítání historických i soudobých fotografií přímo v sále při Akademii (naskenovali a provedli br. Voráčové)

Tato Akademie byla skutečně důstojnou oslavou 120. výročí založení Sokola v Libni. Plná sokolovna nadšených diváků a cvičících sokolíků svědčí o tom, že Sokol v Libni žije a bude žít dál.

            Mikuláš přišel do libeňské sokolovny již ve čtvrtek 2. prosince, a to za doprovodu

2 andělů a 4 čertů. Nejprve vyděsili – a to doslova – rodiče a děti a předškolňata a pak do zhasnutého sálu zavítali k mladšímu žactvu. Každé dítě si mohlo s Mikulášem a čerty promluvit a obdrželo sladký balíček a adventní kalendář.

            16. prosince jsme si naposledy společně zacvičili, popřáli si požehnané svátky a vánoční atmosféru nám zpestřili loutkáři. Zahráli nám vánoční hru – bez hudby – o to působivější, s názvem „V Betlémě není místo“.

 

Rok 2005

 

            A již je tu důležitý předletový rok 2005. Důležitý zvláště proto, že se rozhodne kolik bratří a sester z naší jednoty bude na Sletu cvičit, a především které skladby. Jak se nácvik podaří a kolik cvičenců se zapojí záleží jen na nás. K 1.1.2005 máme k dispozici tuto členskou základnu:

 

Dospělí            muži                 182

                        ženy                 250      celkem             432

dorost              hoši                    51     

                        dívky                   8      celkem             59

žactvo              hoši                  176

                        dívky               102      celkem             278

 

Celkem    ………………………………………      769 členů

Z toho odbor sportu      …………………………        16

Odbor všestrannosti    ………………………....        753, z toho 25 cvičitelů

 

            Na lednové schůzi byl odsouhlasen návrh starosty br. Sixty: zvolit do kontrolní komise nového člena br. Bohoviče za odstupující ses. J. Pokornou.

Od poloviny ledna zahajujeme nové cvičení pro Rodiče a děti v dopoledních hodinách. Každé úterý od 9.30 – 10.30 hod. Povede je nově vyškolená cvičitelka z řad rodičů – ses. Lenka Kratochvílová.

Začátkem února byla konečně uzavřena a schválena smlouva o prodeji pozemku, na němž stojí část kostela sv. Vojtěcha. Teď již čekáme na vnos do katastru a finanční částku, díky níž můžeme zvelebit sokolovnu.

 

13. února nás navždy opustil br. Jindřich Vajkrt, čestný člen jednoty. Narodil se 15.7.1908. Členem Sokola v Libni je od roku 1936, nejprve jako cvičenec, poté člen výboru a na sletech vedoucí pořadatelské čety. Ve výboru působil aktivně v hospodářské a dozorčí komisi až do svého odstěhování (z rodinných důvodů) do Brna. Jako člen Věrné gardy od jejího vzniku v roce 1974 rád podával ve verších zprávy o výletech, besedách, výročích i oblíbených členech. Naše jednota vydala i malou sbírku jeho veršovaných textů. Jeho vztah k Sokolu a aktivnímu děni v něm nejlépe vystihuje jeho báseň z roku 1989, kdy byl nucen ze zdravotních důvodů opustit (na krátký čas) Věrnou gardu.

 

Žal

Je mi moji milí, převelice smutno,

že už delší čas je i nutno

šetřit se a čekat, co bude dál.

 

Tak rád bych tu mezi vámi stál,

což nelze – proto hlas svůj zvyšuju,

stále zdraví, klid a lásku

vzájemnou všem vinšuju!

 

Též od manželky mé pozdravy srdečné.

   

Rozloučení s br. J. Vajkrtem se na žádost rodiny bude konat pouze v rodinném kruhu.

 

            Již několik let se potýkáme s malou účastí členů na Valné hromadě naší jednoty. Letos jsme se pokusili vyřešit tento problém osobní pozvánkou pro zvoleného delegáta za každý oddíl T.J. Sokola Libeň. Z navržených 59 jich 14.2. dorazilo 46. Vyslechli jsme zprávy jednotlivých komisí a složek o činnosti jednoty. Proběhla volba komisí a doplňková volba do kontrolní komise. Br. Bohovi byl VH odsouhlasen.

            26. února se konaly Šibřinky. Od 14 hodin vítali 2 klauni (ses. Feřtová a Mrklasová) a jeden kohout (br. Chlumský) všechny děti, které si přišly zasoutěžit, zatančit si a pobavit se. Celkem se jich zde sešlo, vzhledem k chřipkové epidemii, jen kolem stovky. Děti si mohly zasoutěžit v 7 hříčkách, v soutěži masek a letos poprvé měly možnost si zazpívat Karaoke. To mělo tak velký úspěch a zájemců bylo tolik, že je ani náš diskžokej P. Voráč všechny nemohl uspokojit. Ale přesto si každé dítě ze šibřinek odneslo nejen milou vzpomínku, dobrou náladu, ale i malý dáreček či sladkost.

            Večerní šibřinky nesly ráz: „Ten dělá to a ten zas tohle“. Vše bylo perfektně připraveno, tanec, občerstvení, několik předtančení, tombola, soutěže – to všechno až do ranních hodin. Celkem se prodalo 290 vstupenek a 600 hodin odpracovalo 60 organizátorů. Dobrá příprava se opět vyplatila – šibřinky se zdařily a slavily úspěch.

            7. března se několik libeňských sester zúčastnilo uctění památky prezidenta T.G.Masaryka v rámci zájezdu do Lán pořádaného Sokolem Staré Město.

            Dne 13.3. vstoupil v platnost nový Provozní řád T.J. Sokola Libeň, který bude předán vedoucím oddílů k podpisu. Tento řád vznikal pečlivě v pracovní skupině bří Voráčů, Chlumského, Nováka a ses. Duchačové. Věříme, že ho jednotlivé složky a sportovní oddíly budou také pečlivě dodržovat.

            Dne 19.3. přes 400 účastníků shlédlo v libeňské sokolovně „Přehlídku pódiových skladeb“ pořádanou ČOS. Vyzdobený Strnadův sál byl plný úžasné podívané.

            Máme velkou radost, že naše jednota opět navázala na tradiční cvičení pro ženy. Nově zavedené cvičení v pondělí (vede br. Chlumský) a ve středu (ses. Duchačová) navštěvuje v průměru 18 žen, přihlášeno je přes 30. V pondělí se zaměřují na aerobic a ve středu hlavně na posilování a protahování. Ženy se nestydí občas i předvést, co nacvičily – viz Akademie na podzim.

            Dne 16.4. se pět předškolních dětí zúčastnilo závodů v gymnastice. V soutěži družstev obsadily 2. místo.

            Závody Pražského přeboru všestrannosti se konaly ve dnech 22. – 24.4. Pod vedením ses. Duchačové se zúčastnilo 21 žákyň a 2 dorostenky. Nejlépe si vedla žákyně L. Veselá, která obsadila celkové 3. místo. Umístění žákyň v dalších disciplínách:

Plavání             3. místo            A. Ticháčková

                        1. místo            A. Holubová

                        2. místo            A Daňková

Gymnastika      2. místo            Z. Matiášová

Atletika            2. místo            J. Šrámková

                        3. místo            P. Melicharová

Dorostenky obsadily 2. místo v plavání – M. Kaplanová a 3. místo v atletice – B. Matiášová.

Z 24 cvičenců – žáků a dorostenců, kteří se zúčastnili závodů, se 7 probojovalo do celostátního přeboru ČOS všestrannosti – A. Trnka, D. Šrámek, J. Michalec, T. Krňávek,

O. Loudil, J. Kudroň a J. Vorel.

            Ve dnech 7. a  8.5. se konal Jarní výlet libeňského Sokola do Újezdu nad Zbečnem.

 Na louce u Berounky se konaly soutěže, Pamatovačka, plnila se Modrá stuha, nechyběl Zálesácký závod zdatnosti. Obě družstva Jilmu postoupila do finále, kde uspěla  v dorostu 5. místem z 20 a ve starším žactvu 4. místem z 20.

            V květnu se předškolní děti a rodiče a děti zúčastnili pod vedením ses. Duchačové a ses. Kavinové závodu v atletice. Rodiče a děti (7 párů) získali 2. místo v jednotlivcích. Předškoláků závodilo 13 a obsadili dvě 1. místa – J. Klíma a L. Veselá v Přeboru Prahy.

            Stále  probíhají práce na přípravě rekonstrukce teras pod vedením br. ing. Jakoubka, jenž upravoval plány připomínkované památkovým odborem Magistrátu hl. m. Prahy. Z pěti firem, které podaly nabídku, byla ve výběrovém řízení komisí (ve složení bři. Sixta, Mrklas, ing, Jakoubek, Novák, Krotil, arch. Škapík a ses. Duchačová) vybrána firma PSP-GDS s r.o.

Od MHMP odboru památkové péče jsme získali 50 tis. korun – grant na provedenou rekonstrukci vchodových dveří.

Dále byla schválena žádost o grant na úhradu el. energie, vody, plynu od MHMP odbor uměl.  škol, mládeže a tělovýchovy ve výši 150 tis. korun.

            Vzhledem k tomu, že v parku u Rokytky stále probíhá stavba povodňových zábran a louka je znepřístupněná, řešili jsme, kde uspořádat Dětský den. Nakonec se 13. Dětský den konal 2.6. netradičně na louce u Grabovy vily proti městskému úřadu. Počasí nám přálo, krásný slunečný den přilákal kolem 185 dětí. Pro děti bylo připraveno 27 disciplín. Organizace se pod vedením br. Nováka chopilo 49 pořadatelů. Na závěr nechybělo  vyhodnocení, odměny a libeňští šermíři.

             28.6. jsme cvičební rok zakončili táborákem na dvoře sokolovny. Nechyběly písničky, povídání, vyhodnocení soutěží probíhajících celý rok ve cvičení žáků (např. zimní posilování, letní disciplíny, o nejvěrnější docházku,….). Letos nově jsme shlédli promítání připravovaných sletových skladeb. Ty měly hlavně nalákat naše sokolíky a jejich rodiče k účasti na sletu a jeho přípravách. Celá akce měla úspěch a vydařila se.

            Letní tábory našich turistických oddílů Jilm, Káňata a Studánka se konaly jako jiné roky s velkým úspěchem a nadšením dětí i dospělých. 24. jilmácký tábor byl v Pokřikově u Hlinska. Jilm se vnořil do táborové hry Ulukitkan – z divokých sibiřských pohoří Džugžur a Džugder. Opět se lovili bobříci, zpívalo se u táboráku, v týpku i v jídelně při vaření. Tábora Jilmu se účastnilo 12 kluků a 6 vedoucích, kteří společně byli na 3 výpravách. Současně s Jilmem část tábora sdílel oddíl Káňat. Letos ho tvořilo 14 dětí, 6 vedoucích a 2 teepee. Děti byly na 4 výpravách a nejen na nich plnily úkoly Zlomyslného Raráška a tajemného Cortipa Brunera týkající se zmizelé Atlantidy. Hojně se sportovalo a soutěžilo. Třetím táborem, který se konal v červenci byl tábor Studánky. Pod vedením br. Jabora se kolem 20 dětí otužovalo fyzicky i psychicky při táborových hrách, bojovkách a soutěžích v Lešticích.

            V červnu  jsme od br. Kaplana, našeho člena, obdrželi pro Sokol hmotný dar. Jednalo se o černý, téměř nový kancelářský nábytek. Během prázdnin nastal čas na přestavbu. Vyměnili jsme starý nábytek za nový v kanceláři, ve sborovně, v matrice i ve vrátnici. Počítáme ještě s výměnou skříní v archivu.

            Dne 22.8. jsme obdrželi od KÚ hl. m. Prahy oznámení o účastenství ve správním řízení ohledně zápisu vlastnického práva na pozemek – bývalé letní cvičiště. Vedoucí právního odboru ČOS br. JuDr. Mandát připravil koncept naší odpovědi. Není v kompetenci KÚ řešit opravy chyby ve sporech o vlastnictví nemovitosti. Tato věc musí být řešena soudem v řízení o určení vlastnictví. Otázka letního cvičiště, který dosud užívá Meteor je stále otevřená.

            6.9. na dvůr sokolovny a garáž spadla část stromu, který zde roste. Nikdo nepřišel k úrazu, ale budeme muset udělat zdravotní průřez větví, které hrozí ulomením, aby se podobná situace neopakovala.

            Začalo září, nový školní rok. Pro nás ve znamení pilného nacvičování na slet. Již od prvních hodin začínáme žactvo seznamovat se skladbami. Části z nich bychom rádi předvedli na libeňské akademii v listopadu.

            Dne 22. záři jsme uvítali v parku u Rokytky letos rekordní počet závodníků v Běhu strmém. Soutěžili v 10 kategoriích za krásného slunečného podzimního počasí. Potěšitelný byl i výdělek z celé akce – 1 200,- korun.

            Dne 23.9. byla zahájena Sletová štafeta v Tyršově domě. Základem je předat štafetu do všech koutů republiky, ale pouze pěšky, či na dopravních prostředcích na lidský pohon (např. kola, lodě kolečkové brusle,…) Výjimku tvoří historická tramvaj, která poveze štafetu po části Prahy. Libeňská jednota zajišťuje 3 trasy:

 1. pěšky od Tyršova domu k Čertovce
 2. od Čertovky na lodích po Vltavě až do Libně
 3. po přespání druhý den na kolech přes Vinoř a Podolánku  do Dřevčic, kde bude štafeta předána u sokolského památníku.

Vše pilně a pečlivě zorganizoval br. Novák. Z Libně se zúčastnilo 21 osob a 11 lodí.

            Počátkem října začínáme projednávat sletové úbory – slet se blíží, náklady na něj jsou nemalé a vše musí být zajištěno včas. Výbor jednoty rozhodl, že jednota uhradí župě zálohu na sletové úbory v hodnotě cca 30 tis. korun. Postupně peníze začneme vybírat od cvičenců. Byly podány návrhy na příspěvek na sletové oblečení. Též sletový účastnický poplatek není zanedbatelný – dospělí 500 Kč a žactvo 300 Kč. Tento příspěvek bude vybírán v plné výši od cvičenců. Jednota uhradí nákup sletového náčiní (gymbaly, stepy, karimatky,….) díky zaslanému grantu na rozvoj sportu. Doufáme, že vyšší finanční poplatky naše cvičence neodradí a do sletových příprav se s chutí zapojí.

            8. října jsme se vydali na Podzimní výlet libeňského Sokola do Drahaňské rokle. Celou akci zdařile uspořádali sokolové z Tróje a z naší jednoty se zúčastnilo 51 bratří a sester.

            V listopadu byla ukončena celková rekonstrukce střešních teras. Dotaci ve výši 940tis. korun jsme již zcela vyčerpali. Zbývá uhradit 275 tis. korun z vlastních prostředků jednoty.

            Letos oslavilo naše Föestrovo pěvecké sdružení krásné kulaté 30. výročí od svého založení. Již několik let úspěšně reprezentuje naši jednotu na různých pěveckých soutěžích a vystoupeních.  K letošnímu výročí si pěvkyně daly nevšední dar – koncert na pražském Žofíně.

            26.11. se pět předškolních dětí a 3 páry z oddílu Rodiče a děti zúčastnily, jako každoročně, závodů v Míčovém trojboji. 2. místo získala A. Fürstenzellerová z oddílu Předškolních dětí. Na závěr přišel i Mikuláš s čertem a rozdal všem účastníkům malé dárečky.

            2. prosince jsme uspořádali Akademii. Po loňském úspěchu jsme vynaložili nemalé úsilí, aby vše bylo perfektně připravené. Bratři Voráčové, A. Kafka a další pomocníci zařídili technickou stránku celé akce. Opět jsme nechali jednotlivá čísla nasvítit, v průběhu Akademie probíhalo promítání historických fotografií z naší jednoty i krátkých historických filmů. Slovem provázel br. Chlumský. Celá akce byla výborně ozvučená, a tak všechna čísla mohla náležitě vyznít. A co se líbilo nejvíce? Velký úspěch zaznamenaly Rodiče a děti se sletovou skladbou „Korálky“ (cvičení s gymbaly), mladší žáci a skladba tyče, žákyně a „Šílený žabák“ (aerobik) a všechny dojala Věrná garda se sletovou skladbou „Ta naše písnička česká“. Akademie se zdařila. Potleskem to stvrdilo okolo 300 diváků a rozzářených 200 vystupujících.

            8.12. byla Mikulášská nadílka. Jako vždy přišel Mikuláš nejprve do cvičení oddílu R+D a předškolňat, poté k mladšímu žactvu. Mikuláš, 5 čertů a 3 andělé rozdali 130 sladkých balíčků a vyslechli si spoustu pěkných písniček, básniček i koled.

            Poslední letošní cvičení 22.12. nám oživili loutkáři. Sehráli Vánoční hru o andělích a Ježíškovi. Doplnili ji zpěvem a hrou na kytaru. Společně jsme se naladili na vánoční čas a popřáli se pokojné svátky a na viděnou v roce 2006.

 

Rok 2006

 

            Rok 2006 je rokem sletovým. To samo hovoří za vše. Již v předešlém roce se naplno rozběhly přípravy na Slet, abychom nic zmeškali a reprezentovali naši jednotu nejlépe, jak dovedeme. Potěšující jsou počty dětí i dospělých, které se chtějí Všesokolského sletu zúčastnit. Přehled nacvičujících ještě není přesný. Ale zatím to vypadá takto:

Rodiče a dětí                                       Skladba Korálky                     cca 20

Předškolní děti                         Kdo si hraje nezlobí                9

Mladší žákyně                                     Počítadla                                12

St. žactvo, dorost, ml. ženy,muži          Výlet s aerobikem                   17

Starší ženy                                           Ta naše písnička česká 19

Žáci                                                    Karimatky                               17

Dorost, muži                                        Chlapáci II                              18

 

Ze zprávy o členské základně T.J. Sokola Libeň vyplývají tato čísla:

 

Dospělí            muži                 141

                        ženy                 238                  celkem             379

Dorost             hoši                    18

                        dívky                   7                  celkem               25

Žactvo             hoši                  181

                        dívky               135                  celkem             316

 

Celkem                                  720 členů        z toho 29 cvičitelů

 

Registrované sportovní oddíly:  badminton          6

                                                           košíková          14       

 

            Pokračujeme v nácviku všech sletových skladeb, který jsme zahájili již v záři loňského roku a zároveň ani nevypouštíme naše pravidelné aktivity jako zimní soutěže, příprava na závody atd….

            Obdrželi jsme výsledky z celosokolské soutěže – „Dny v přírodě“ – za rok 2005. V loňském roce, jako již 5x předtím  jsme zvítězili!

            19. února v naší sokolovně proběhlo „zkušební“ nedělní cvičení aerobiku – pod vedením br. Chlumského a ses. A. Duchačové. Ohlasy byly velmi příznivé, proto tuto akci hodláme zopakovat „načisto“.

            Na 22. únor jsme svolali v Alšové sále Valnou hromadu T.J. Sokola Libeň. Jednání zahájil místostarosta L. Mrklas přivítáním všech přítomných a minutou ticha k uctění památky všech členů jednoty, kteří opustili naše řady od poslední VH. Vyslechli jsme zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, o hospodaření v jednotě, zprávu kontrolní komise. Následovalo schválení statutárních zástupců jednoty: br. J. Sixta – starosta, br. L. Mrklas – místostarosta a ses. Halíková – jednatelka. Na závěr starosta všem poděkoval za účast a pozornost a vyzval k pokračování v aktivitách spojených s naší T.J.

            4. března jsme pořádali Šibřinky. Odpoledne pod vedením ses. I. Mrklasové a br. Chlumského dětské. Ve velkém sále se sešlo kolem 100 dětí, které měly možnost si zatančit, zasoutěžit a vyhrát drobné ceny. Zkušený DJ br. P. Voráč skvěle nejen mixoval hudbu, ale i pořádal oblíbené karaoke , o které byl obrovský zájem. Shlédli jsme společně předtančení dětí – Mažoretky. Na závěr nechyběly hříčky, hry a soutěže v obratnosti. Na večerní šibřinky pro dospělé přišlo kolem 300 hostí. Letošní ráz „fauna a flora“ umožnil pěkné a vtipné masky. Hosté tančili, bavili se, shlédli různá předtančení a trochu napětí prožili s tombolou (pořádala ses. Kselíková). Celou organizaci zaštítil br. J. Jabor, cvičitelé a dobrovolníci z naší jednoty.

            Naše jednota získala dotace Magistrátu hl. m. Prahy na úhradu energií 150 tis. korun a na obnovu podlah 50 tis. korun.

            8. dubna jsme se společně měli vydat na JLVS do Poděbrad. Bohužel, vybraná louka byla zaplavena při jarních povodních, a tak jsme se místo v Poděbradech sešli v krásném borovém lesíku u Velkého Oseka. Hlavním bodem programu byl tradičně Zálesácký závod zdatnosti – ten mezi 9 družstvy staršího žactva vyhrály oddíly Studánka + Káňata, druhý byl Jilm a čtvrté místo opět Káňata. V kategorii dorostu byl z 9 družstev první Jilm, 3. Káňata a. Jilm. Opět postupujeme do celostátního finále. Celkem se výletu zúčastnilo 120 osob z 10 jednot, z toho 49 libeňáků.

            O víkendu 21. – 23. dubna proběhly Závody sokolské všestrannosti. V pátek 21. závodilo celkem 39 našich dívek a hochů v plavání. V kategorii žákyně II. si nejlépe vedla na 2. místě P. Melicharová a V. Niederlová (3. místo). U chlapců v mladších žácích byl na 1. místě J. Trnka, 3. – D. Šrámek, ve st. žácích O. Loudil – 2. místo, v dorostu F. Juhasz a

J. Novák  - 1. místo. V mužích se J. Vorel umístil jako 2. V sobotu 22. dubna pokračovaly závody sportovní gymnastikou a šplhem. I zde jsme měli své zastoupení celkem 34 žáků. Zde jsou výsledky:

ml. žáci I.         2. místo (šplh)              O. Dvořák

                        1. místo (gymnastika)   O. Dvořák

                        3.          (šplh) J. Klíma

                        2.         (gymnastika)   J. Klíma

                        3.         (gymnastika) O. Neumann

ml. žáci II.        1. místo (šplh)              J. Michalec

                        2.                             J. Trnka

                        3.                             D. Šrámek a J. Staněk

                        1. místo (gymnastika) J. Michalec

                        2.                             J. Trnka

                        3.                             D Šrámek

st. žáci III.        2. místo (šplh)              M. Šrámek a M. Přibyl

st. žáci IV.       1. místo (šplh)              O. Loudil

                        3.         (gymnastika) O Loudil

V neděli soutěže pokračovaly atletikou na stadionu ZŠ Campanus na Chodově. I tady jsme měli své úspěšné závodníky:

žákyně I.          2. místo                       L. Veselá

žákyně II.         1. místo                       K. Loudilová

                        3. místo                       P. Melicharová

žáci I.               1.                               J. Klíma

                        2.                               O. Dvořák

                        3.                               O Neumann

žáci II.             1.                               J. Michalec

                        2.                               J. Trnka

                        3.                               D. Šrámek

žáci III.            3. místo                       T. Krňávek

žáci IV.            3.                               M. Šťovíček

dorost              2.                                 J. Kudroň       

                        3.                               F. Juhasz         

muži                 2.                               M. Chlumský

                        3.                               M. Seifert

Do celostátního finále by měli postoupit  K. Franěk, J. Trnka, J. Michalec, O. Loudil,

 M. Šťovíček, T. Krňávek a M. Přibyl. Gratulujeme! Velké poděkování patří našim cvičitelů, za jejich práci při přípravě na závody a speciálně šesti z nich, kteří se podíleli na organizaci samotných závodů.

            Dne 6. května se br. starosta J. Sixta a ses. Dekastellová a členky Věrné gardy zúčastnili pietního aktu kladení věnců na Kobyliské střelnici.

            Dne 13. května se na atletických závodech za Julisce sešlo 9 závodníků z řad R+D  a předškoláků.  

            Ve dnech 27. a 28. května v sokolovně proběhl casting TV Prima na reality show  „Trosečník“. Vše mělo hladký průběh a naší jednotě to přineslo nemalou finanční částku.

            26. – 28. května tři žáci z naší jednoty odjeli do Plzně na finále přeboru ČOS mladšího žactva sokolské všestrannosti. Chlapci se snažili a dobře reprezentovali naši jednotu.

V Kategorii ml. žáci II. J. Michalec      9. místo

                                               J. Trnka           10. místo

                    ml. žáci I. K. Franěk        16. místo

            Dne 1. června jsme se již po 14. setkali na tradičním místě na louce u studánky. Konal se Dětský den. Krásné počasí a 27 disciplín přilákalo 155 dětí. 50 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelů a žáků se snažilo seč mohlo, aby se všichni náležitě bavili. Opět vystoupili oblíbení šermíři a nechyběl ani sjezd Rokytky na kánoích.

 

XVI. všesokolský slet 2006

 

            Naše jednota se účastní sletových dní a jezdí po celé vlasti na secviky a ukázky cvičení. Letos byly 20.5. – v Mělníce, 8.6. v Českých Budějovicích, 18.6. ve Voticích a Sletový den na Vinohradech 22.6.

            Dne 1.7. jsme společně vyrazili do Sazka arény na slavnostní zahájení sletu. Sportovní program SOKOL GALA byl organizován opravdu profesionálně a zde jsme čerpali inspirace především na naše akademie.

            V neděli 2.7. jsme se společně s dalšími cca 20 tis. sokoly seřadili v dlouhém šiku na Václavském náměstí a vyrazili na tradiční průvod Prahou. Nebylo nás málo, čelo průvodu již dávno dorazilo do cíle na Staroměstské náměstí a zadní řady průvodu byly ještě na Václaváku. I media hojně informovala o nadšených sokolících z celého světa, kteří zaplavili Prahu. Hned z průvodu některé skupiny pospíchaly na Strahov, kde začínaly secviky. Ty trvaly až do 5. července od rána do nočních hodin. Cíl byl jediný – perfektně zvládnout tu masu lidí k dokonalému obrazu hlavních sletových cvičitelů a autorů skladeb. Vše bylo náročné nejen pro cvičence, ale i pro cvičitele, kteří se sami museli zároveň zúčastnit svých secviků a doprovázet žactvo. Naštěstí se z řad rodičů našlo pár dobrovolníků ochotných pomoci, tam, kde je třeba. Nakonec secviky po 3 dnech skončily a dočkali jsme se vystoupení.

            5. července ve 21. hodin světla ozářila strahovskou plochu a libeňáci zazářili spolu s dalšími sokolíky ve večerních skladbách: Počítadla (10 dětí), Karimatky (15 dětí), Chlapáci (18 mužů), Výlet s aerobikem (7 br. a ses.) a Věrná garda (20 br. a ses.).

            6. července v odpoledních hodinách několik živých sokolů vzlétlo nad stadion, zakroužili a vrátili se ke svým sokolníkům. Následovaly pozdravy od prezidenta V. Klause a dalších státníků. A již nastoupili jednotlivé složky a střídaly se a v ojedinělých barevných kombinacích zaplňovaly plochu. Program byl velmi zdařilý a diváci často aplaudovali ve stoje. Mezi divácky nejúspěšnější skladby patřily: Ta naše písnička česká (VG), Korálky (R+D), Výlet s Aerobikem (dorost), Kdo si hraje nezlobí (předškolní děti) atd. Z libeňské jednoty celkem cvičilo 109 účastníků. Nikoho neodradilo ani úmorné dusno a vedro pro červencové dny tak typické.

            A co říci závěrem? Jak shrnout roky dřiny a napětí, zda se vše podaří a bude dost cvičitelů, cvičenců a v neposlední řadě i financí? Použiji výstižná slova naší vzdělavatelky ses. V. Šťastné: „ Byl to úspěch, ukázka morální síly Sokola i zdatnosti cvičících počínaje těmi nejmenšími a jejich rodiči, přes krásné a šťastné mládí až po seniory. Kolik to bylo opravdu dětských hravých skladeb, půvabná vystoupení dorostu a mladých žen a mužů. Cvičení mužů plně síly a obratnosti i emotivní cvičení Věrné gardy. Já jsem slet vnímala očima i srdcem.“ A nebyla sama. S ní také plné tribuny stadionu a diváci u televizních obrazovek, kteří se na Strahov nedostali. Slet se opravdu vydařil.  

            6. července večer jsme se rychle vrátili ze Strahova k sokolovně, kde jsme u táboráku zakončili cvičební sletový rok. Sešlo se nás kolem stovky. Na programu bylo vyhlašování soutěží a hlavně povídání zvláště o sletu, zpívání,…. Každý účastník sletu dostal upomínkový předmět. Cvičitelé ručník s logem sletu ( od náčelníka – prý aby měli do čeho utírat  pot vzniklý prací pro Sokol ) a cvičenci pamětní medaili. Ta jim bude XIV. všesokolský slet v roce 2006 navždy připomínat.

 

            „Léto budiž pochváleno“ a připraveno pro naše táborníky. 7.7. – 29.7. se konal již 25. jilmácký tábor v Pokřikově u Skutče. Letos v menším počtu pouze 8 kluků a 5 vedoucích. Hrála se táborová hra – „Za modrou orchidejí“, členská ruleta, zábavná klání, koupání (počasí stále kolem 30°C), nechyběly výpravy. 29. července Jilm vystřídala Káňata až do 12. srpna. Na rozdíl od kluků jim počasí nepřálo, ochladilo se a stále pršelo. Přesto prožili tábor jak má být a některým se ani nechtělo domů.

            Během léta proběhla v sokolovně rekonstrukce dámského WC ve 2. patře. Zároveň jsme nechali přelakovat parkety ve velkém sále. Náklady byly cca 600 tis. korun. Částečně jsme je kryli z prodeje pozemku pod kostelem a částečně z dotací MHMP.

            V září jsme se s chutí vrhli do cvičitelství a cvičení. Díky sletu nám výrazně přibylo zájemců o cvičení – hlavně dětí a mládeže (v průměru o 85).

            Dne 14. září se naše Věrná garda zúčastnila kladení věnců v Lánech u hrobu T.G.Masaryka. Odtud se dále jelo na Vinohrady do ulice J. Masaryka, kde se ve vile Osvěta před 100 lety J. Masaryk narodil. Na vile byla odhalena pamětní deska s tímto textem: „V tomto domě se 14.9.1886 narodil J. Masaryk, československý diplomat a státník, jeden z velkých demokratů 20. století.“ Následovalo odhalení busty nad branou u vchodu. Vzpomínkové setkání k uctění památky J. Masaryka pokračovalo u vchodu do zahrady za účasti mnoha hostí, politiků, odbojářů, Sokolů a diplomatů z V. Británie, USA, Dánska, Slovenska adt.

            Ve čtvrtek 21. září se uskutečnil již 6. ročník Běhu strmého do zámeckého vrchu.

199 metrů dlouhého závodu s převýšením 29 metrů se zúčastnilo 154 běžců (zatím rekordní účast). Závodníci obsadili všech 12 vypsaných kategorií a zde jsou vítězové:

Mladší předškolní (celkem 18)             J. Hejzlar

Starší předškolní (celkem 14)              F. Bartůšek

Mladší žákyně (celkem 11)                              L. Veselá

Mladší žáci (celkem 23)                                  A. Trnka

Starší žákyně (7)                                             K. Loudilová

Starší žáci (9)                                                  M. Šrámek

Dorostenky (3)                                               A. Jechová

Dorostenci (12)                                               F. Juhász

Ženy (13)                                                        M. Sedláčková

Muži (21)                                                        R. Čepek (absolutní vítěz s časem 37,5s – nový   rekord trati)

Seniorky (11)                                                  J. Seifertová

Senioři (12)                                                     J. Hejzlar

Odměnou vítězům je vyrytí jmen na putovní pohár, plastika sokolíka, diplomy, sladkosti a pamětní lístečky.

            14. října se konal 33. ročník PVLS. V cíli u Zvolské  homole se sešlo 136 sokolíků ze 7 jednot (libeňáků bylo 36). Potkalo nás krásné nepodzimní počasí, výhledy do okolí, ohýnek k přípravě oběda, hříčky a soutěže.

            26. listopadu se konal Míčový trojboj R+D a předškolňat v Karlíně. Naše děti se zúčastnily v počtu 12 a 1. místo získalo družstvo dívek.

            2.12. jsme sokolovnu otevřeli dokořán pro veřejnost. Konala se slavnostní Akademie T.J. Sokola Libeň. V přeplněné sokolovně se předvedlo 185 cvičenců. Cvičení plné vzpomínek na slet, barevných světel, promítání starých fotografií na stěnu, mistrného moderování br. Chlumského shlédlo kolem 300 diváků. Letošní akademii navíc zpestřila zahraniční návštěva 16 studentů z Londýna, které pozval br. J. Přech (v Praze byli na výměnném školním pobytu).   Kromě tradičních vystoupeních jednotlivých složek jsme též shlédli výborné předtančení „Berounských měšťanů“ pod vedením p. Kryštofkové. Tři dívky v rytmu cikánských tanců skutečně roztančily celý sál. Na závěr byly předány pamětní medaile za cvičitelskou práci a pomoc při XIV. všesokolském sletu. Odměnu obdrželi: br. Chlumský, P. Voráč, Vl. Voráč, J. Novák, T. Novák, J. Sixta, ses. Duchačová, Hraničková, Kratochvílová, Feřtová aj.

            Dne 3. prosince br. Chlumský uspořádal Aerobik show. Kolem 40 osob se vrhlo do

5-ti hodin cvičení aerobiku všeho druhu. Jako cvičitelé se předvedli – ses. A. Duchačová,

M. Fulínová ( několikanásobná vicemistryně ve sportovním aerobiku), br. Vl. Voráč,

M. Chlumský a M. Filipin.

            7. prosince zavítal do sokolovny Mikuláš, 2 andělé a 3 čerti. Rozdali dárečky vyděšeným dětem ve cvičení R+D a předškoláků. Ve zhasnutém sále sokolovny řádili nejprve čerti s metličkami a náležitě prohnali mladší žactvo. Společně pak při svíčkách zazpívali několik koled a sokolských písní. Každé dítě obdrželo malý balíček plný dobrůtek. Celkem Mikuláš rozdal 120 balíčků.

            21. prosince jsme zakončili cvičení všestrannosti. Loutkáři „vHlavědrát“ se s námi podělili o vánoční atmosféru díky představení „O Jakubovi“. Tentokrát s novým hudebním doprovodem – br. V. Jakoubek (příčná flétna) a děvčata z Káňat (kytary). Po představení jsme si všichni společně zazpívali několik známých koled a popřáli si vzájemně spokojené Vánoce.

            29. prosince se sešlo kolem 30 cvičitelů a jejich přátel k předsilvestrovskému veselí v sokolovně. Společně si povídali, zpívali, prohlíželi jilmácké kroniky a o půlnoci si uspořádali ohňostroj na dvoře. Sokolovnu opouštěli spokojení až v ranních hodinách.

            30. prosince je vystřídala Věrná garda. Uspořádala si předsilvestrovské odpoledne s pohoštěním, vyprávěním, prohlížením fotografií a vzpomínáním, nejen, na končící sletový rok 2006.

Rok 2007

 

Rok 2007 je rokem posletovým, dojde tedy k částečnému zklidnění v našich řadách. O to více se budeme věnovat každodenní cvičitelské práci s dětmi a mládeží. Do roku 2007 vstupujeme s touto členskou základnou:
Dospělí        muži        148                    ženy   254
Dorost          hoši           17                    dívky     5
Žactvo          hoši         157                    dívky 119
Celkem                               700
 
Z toho v jednotlivých složkách:
Všestrannost         Dospělí                    muži     110                              ženy     166
                             Senioři                      muži      15                               ženy      87
                             Dorost                       hoši       17                               dívky      5
                             Žactvo                       hoši       86                               dívky    46
                                                               předškolní   71                         rodiče a děti   73
celkem                               676
 
sportovní oddíly:     badminton             muži     5                                  ženy 1
                                 košíková               muži 18
celkem                               24
Obecně jsme zaznamenali mírný pokles členstva, oproti loňskému roku. Zároveň se zvyšuje počet členů především v oddílech Předškoláků a Rodičů a dětí. Získali jsme také nové cvičitele, máme jich celkem 33.
……………
Ze župy J. Podlipného jsem získali dotaci 18.000 Kč na koupi podia. Podium jsme zakoupili, neboť je pro nás nepostradatelné při předcvičování. Zvláště ho oceníme při akcích s aerobikem( toto cvičení jsme letos o velký zájem rozšířili o další hodinu).
……………..
Od paní MuDr. Jakoubkové jednota obdržela sponzorský dar v hodnotě 5.000 Kč na nákup 2 kusů nových žíněnek. Děkujeme a rádi zakoupíme.
……………..
V loňském roce jsem již definitivně ukončili činnost TJ Sokola Libeň v Lešticích,. Během ledna jsme vyřídili poslední nezbytnosti ohledně stěhování majetku a předání objektu.
……………..
3. února oslavil TO Jilm 25. výročí od svého založení. Za účasti 60 bývalých i současných členů si společně zavzpomínali při pravém táborovém programu. Nechyběl budíček, rozcvička , snídaně, lov bobříků, mytí ešusů i táborák…Společně vydrželi vzpomínat celých 14 hodin.
…………….
11.února zemřel nečekaně ve věku nedožitých 21let cvičitel, bratr JAN VOREL.Spolehlivý, chytrý, ochotný kamarád, jenž oplýval sílou fyzickou i duševní, byl nakonec přemožen záchvatem epilepsie.
     V sokole cvičil již od svých šesti let (1992). Cvičitelem se stal o 10 let později. Byl aktivním sportovcem a oddaným sokolem. Vypomáhal i v jednotách ve Vršovicích a v Chuchli. V roce 2004 se probojoval na mistrovství ČR v týmovém aerobiku. Byl členem TO Jilm, jezdil pravidelně na výpravy a vypomáhal na všech sokolských libeňských akcích.
     Smrt mladého nadějného cvičitele všechny hluboce zasáhla. Jelikož rodina si přála soukromý pohřeb, br. J. Novák se rozhodl, spolu s přáteli, uspořádat sokolské rozloučení s br. Vorlem ve Filipově síni. Sešlo se zde mnoho přátel, kteří si nad videem a fotografiemi společně zavzpomínali na kamaráda Honzu, jenž pro každého v srdci, zůstane prostě HNÍZDO.
..............................
Během února proběhla revize komínů a revize elektrorozvodů budovy. Na střechách bylo opraveno 8 vikýřů poničených orkánem Kyril, při kterém jsem 18.1. zažili v 18:30h několikahodinový výpadek elektřiny v dolní části Libně.
………………
19. února slavil TJ Sokol Vinohrady 90. narozeniny své sokolovny. Slavnostní Akademie se zúčastnilo 12 sester z Věrné gardy ve sletové skladbě „Ta naše písnička“ .
…………..
28. února byla svolána Valná hromada naší jednoty. Zúčastnilo se 46 delegátů (z 61 pozvaných). Po zahájení br. L. Mrklasem jsme uctili památku zemřelých členů naší jednoty minutou ticha.
     Následovala volba jednotlivých komisí.
     Z kontroly usnesení z předcházejících Valných hromad vyplynulo, že budeme nadále pokračovat v rekonstrukci a údržbě vnitřních prostor sokolovny a jejím okolí ( v závislosti na fin. zdrojích). Toto bylo odsouhlaseno, stejně jako návrh na předkládání písemných zpráv jednotlivých oddílů vždy na Valné hromadě.
     Byly předneseny jednotlivé zprávy za uplynulé volební období. Starosta br. Sixta kladně zhodnotil především cvičitelskou činnost naší jednoty a její aktivní účast na XIV.Sletu. Velké úsilí věnoval výbor také finančnímu a technickému zajištění provozu sokolovny.
      Od roku 2004 výbor investoval do oprav celkem 1. 011. 000 Kč, zbytek byl pokryt díky grantům. Pro rok 2007 byly podány nové žádosti o grant na opravu havarijního stavu vodovodní přípojky.
     Po vyslechnutí jednotlivých zpráv následovaly volby starosty a výboru sokola. Zvolen starostou byl opět br. J. Sixta. Složení výboru je následující: Mrklas L, Voráč P., Halíková M., Novák J., Dekastellová V., Voráč V., Duchačová I., Hraničková E., Šťastná V., Svatoš Vl., Chlumský M., Kselíková M., Mrklasová I., Jakoubek V., Feřtová A.. Náhradníky byli zvoleni: Kavinová A., Blahunková D., Černičková D.. Do kontrolní komise patří tito členové: Friš M., Bohovič F., Řeřábková.
Zároveň byli zvoleni delegáti a vyslanci na župní Valnou hromadu: Sixta J., Friš M., Voráč Vl., Mrklas L., Halíková M., Žižka J. Náhradníci jsou tito: Voráč P., Novák J., Chlumský M.
……………..
V únoru jsem též upravili vyznačení únikových cest a evakuační plán budovy. Zároveň proběhlo školení cvičitelů.
……………
Výbor doplnil za odstoupivšího člena výboru br. Marka náhradníka s. Kavinovou. Výbor má tímto krokem opět lichý počet hlasů.
……………
Věrná garda je reálnou a aktivní součástí libeňského sokola. Hned od nového roku se pod vedením s. Šťastné pustila do svých aktivit. Sestry nechyběly na Valné hromadě, zúčastňují se pravidelně vycházek, výletů i výstav a divadelních představení. Sestra E. Hraničková nemá o cvičenky nouzi, neboť sestry z VG se pravidelně scházejí ke cvičení v průměru kolem 30 žen. Sestry vypomáhají všude, kde je třeba (Šibřinky, Dětský den, Mikulášská…).
……………
Letošní Šibřinky se uskutečnily 10.března. Organizace dětských se nelišila od let minulých . Přišlo zhruba 120 dětí v maskách. Děti tančily, soutěžily, zazpívaly si „karaoke“. Předtančením Šibřinky zpestřilo vystoupení malých mažoretek.
Večerní Šibřinky pro veřejnost se letos nekonaly. Uspořádali jsme si pouze interní společenský večer pro aktivní členy a přátele libeňského Sokola.
…………..
4. dubna se konaly závody ve sportovní gymnastice v TJ Sokol Karlín. V kategorii nejml. žactva obsadilo 3.místo družstvo ve složení: Černý F.,Vrbická E.,Vrbická A.. V kategorii předšk. Dětí získalo 2.místo družstvo ve složení: Cerhová P.,Pesková A., Koubský R., Holerová M., Kolmanová K. Všem malým závodníkům patří velká gratulace, taktéž i jejich doprovázejícím rodičům.
……………………
12. dubna nás opustila s. Věra Haufová roz. Vaňková. Zemřela ve věku 85let. V Sokole Libni působila již od svých žákovských let. Nechyběla na Akademiích i jiných sokolských akcích. V Sokole si našla i svého budoucího manžela. Oba byli cvičitelé. Po válce se stala náčelnicí TJ Sokol Libeň. Bylo to bohužel v době, kdy jediná vyhovovala podmínkám KSČ a kdy vlastně ani opravdový Sokol neexistoval. Přesto se náčelnictví věnovala dobře a po sokolsku. I po roce 1989 řadu let vedla oddíl jogy. Teprve v posledních letech ho předala mladším. Byla platnou členkou naší jednoty.
……………..
V pátek 13.dubna v 11.30hodin jsme srdečně pogratulovali našemu náčelníkovi Jiřímu Novákovi a jeho novomanželce Karolině Toušové k jejich životnímu kroku. Byli oddáni v Kapli sv. Kláry v Botanické zahradě v Praze- Troji. Od 17 hodin téhož dne se konala posvatební oslava s libeňáky v sokolovně.
…………..
20.-22.dubna se konaly Závody všestrannosti. Zúčastnili se muži, žákyně, žáci i dorost. Výsledky byly tyto:
dorost a muži          1. Juhász F. (plavání, atletika), 2. Novák J. (atletika) ,1. Chlumský M. 
                              (plavání), 2.Filipin M.(plavání),1.Kudroň J. (atletika), 2. Seifert (atletika),
                              3.Přech J. (atletika)
ml. žáci I.             2. Klíma J. (gymnastika, šplh) a 1. (atletika), 1. Králík D. (šplh) a 3.
                              (gymnastika)                 
ml. žáci II.             2. Šrámek D. (gymnastika) a 1. (šplh, atletika), 1. Trnka A. (gymnastika) a
                              2. (šplh, atletika)- oba hoši postupují do celostátního finále
st.žáci III.              1. Trnka J. (atletika, gymnastika) a 2. (šplh), 1. Krňávek T.(plavání, šplh) a
                              2. (atletika) a 3.(gymnastika)- oba hoši postupují do celostátního finále
                              2. Šrámek M. (gymnastika) a 3.(šplh)
st. žáci IV.             1. Loudil O. (plavání, šplh, gymnastika, atletika), 2. Kubišta J. (plavání) a
                              3. (šplh, atletika)- oba hoši postupují do celostátního finále 3. Přibyl M.
                              (plavání, gymnastika), 2. Šťovíček M. (šplh, gymnastika,atletika)
děvčata                  2. Veselá L. (plavání) 10. (gymnastika) a 1.( atletika)- postupuje do
                              celostátního finále, 4. Kulíková T. (plavání), 11. (gymnastika, šplh)a 13.
                              (atletika), 5. Cerhová A. (plavání) a 13. (gymnastika, šplh) a 6. (atletika)
                              12. Kratochvílová K. (plavání), 14. Střihavková J. (plavání) a 11. (atletika)
                               3. Loudilová K. (plavání) a 4. (atletika), 1. Veselá E. (plavání) a 6.
                               (atletika),5. Niederlová V. (plavání), 1. Duchačová A. (atletika)
                              Jako družstvo získala děvčata pěkné 5. místo.
………………….
22.dubna se naši někteří členové oddílu aerobik s úspěchem zúčastnili soutěže ČOS Aerobik Master Class. Holasová J., Filipin M., Voráč V. a Chlumský M. postoupili až do finále. Se svou závodní skladbou se Holasová J., Filipin M., Přech J., Vápeníková B., Sklenářová J. a Chlumský M. dále zúčastnili Mistrovství České republiky ve sportovním aerobiku a fitness družstev v kategorii step. Přesto, že to byla jejich první účast na podobném závodě, obsadili v nejpočetnější kategorii slušné 16. místo. Gratulujeme.
……………………..
28. -29. dubna se konal Jarní výlet libeňského Sokola do Poděbrad. V sobotu nás čekaly hry a soutěže mezi jednotami v rámci srazu pražského pětižupí. V neděli následovalo župní kolo Zálesáckého závodu zdatnosti. Vítězem se stala letos Libeň, konkrétně oddíl Jilm. A postupuje do celostátního finále.
     Počasí i program se letos vydařil. Celkem se nás v Poděbradech sešlo 109 z 5 jednot. Z Libně dorazilo 59 sokolů, sokolek a zejména malých sokolíků z řad oddílů rodičů a dětí a předškoláků.
…………………..
31. května se konal na louce u studánky již 16. Dětský den. Nejen pěkné počasí přilákalo 225 dětí. Během 27 disciplín se o ně staralo 37 pořadatelů z řad Jilmu, cvičitelů a žactva. Na závěr vystoupili šermíři a měli nadšené ovace. Kdo měl chuť mohl si, jako každoročně vyzkoušet jízdu na kanoích po Rokytce.
………………….
8. června se čtyři starší žáci a jeden muž zúčastnili Přeboru ČOS v sokolské všestrannosti. Výsledky byly tyto: 16. Trnka J., 12. Loudil O., 21. Krňávek T., 16. Šťovíček M., 14. Kudroň J.
…………………
11. června oslavila neuvěřitelné 95. narozeniny naše věrná sokolka a činovnice sestra Manka
Kodlová. Letošního jubilea se dožila ve velice dobrém fyzickém i duševním stavu. Manka je naším stálým usměvavým sluníčkem. Za její oddanost se stala nejen držitelkou několika diplomů, ale i čestnou členkou TJ Sokol Libeň.
……………………..
27. června se ženy z VG zúčastnily pietního shromáždění u pomníku na Újezdě k uctění památky obětí komunistického režimu a Dr. Milady Horákové.
……………………
28. června jsme zakončili cvičební rok u táboráku na dvoře sokolovny. Zpívali jsme, povídali, vyhlašovali soutěže a gratulovali naší jubilantce Mance Kodlové. Celkem se nás sešlo 94.
…………………….
30. června odjel na svůj tábor TO Káňata. Na 14 dní v přírodě se vypravili do Pokřikova, jenž se nachází poblíž Žďárských vrchů. U lesa i u rybníka lovili bobříky. Hráli různé hry, zpívali u táboráku a chodili na noční bojovky. Podnikali celkem čtyři výpravy do neznáma. To vše pod skvělým vedením Áji Duchačové.
……………………..
7.-14. července proběhla 13. Světová gymnaestráda v Dornbirnu. Z Čech a Moravy sem přijelo 795 osob ze Sokola, ČASPV a FTVS. Za naši jednotu se do Rakouska vydali br. Chlumský M., Přech J., Voráč V., Kudroň J. se skladbou Výlet s aerobikem. Další bratři J. Novák a P. Voráč si zacvičili ve skladbě Chlapáci II. Po celý týden se v 8 halách vystřídala stovka vystoupení ze všech 56 zemí světa.
………………………
 

13.7.-15.8. se rozjeli do Pokřikova na tábor Jilmáci. 26. jilmácký tábor proběhl v honu za zlatou horečkou až někde na Aljašce v počátcích 20. st. Kluci podnikali výpravy, lovili bobříky a táborničili. Tábora se zůčastnilo 10 kluků a 5 vedoucích.

……………………………………………………………….
20. – 29. července se naši tři cvičitelé zúčastnili, jako vedoucí, 6. mezinárodního tábora v rakouském Bürserbergu. Tábor pořádala župa Švýcarská. Na táboře se starali a vymýšleli sportovně táborový program pro pěti až desetileté děti a jejich rodiče. Dorozumívali se česky, neboť většinou šlo o krajany ať už ze Švýcarska, Rakouska, Francie, Německa či Velké Británie. Společně uspořádali táborovou olympiádu, plavali, chodili na horské túry a ti nejzdatnější pokořili i jednu třítisícovku.
………………………………………………………………
9. srpna v 10hodin si své ANO řekli sokolští cvičitelé br. Tomáš Novák a sestra Lenka Malečková. Byli oddáni v kapli Libeňského zámečku. Novomanželům gratulujeme a už se těšíme na malé sokolíky.
………………………………………………… …………
            V září jsme opět zahájili pravidelné cvičení. Ve všech oddílech jsme zaznamenali nárůst počtu dětí. S chutí se pouštíme do práce v novém školním roce.
……………………………………………………………
            11. září pořádala Praha 8 Veletrh volnočasových aktivit pro děti. Samozřejmě TJ Sokol Libeň zde nemohl chybět. Lákadlem pro nové členy byla ukázka cvičení, kroniky TO, video, letáčky, týpko… Bohužel deštivé počasí nepřálo příliš velké návštěvnosti neboť akce se konala venku u KD Krakov v Bohnicích.
……………………………………………………………….
            15. září se nejlepší ml.žák, za odměnu a předvedené výsledky na závodech, zúčastnil soutěží v Tyršově domě a jel na vyjížďku na parníku Tyrš.
………………………………………………………..
            Na 20. září jsme se těšili všichni, nejen ze Sokola Libeň. 7.ročník Běhu strmého nenechá žádného běžce v klidu. Na trať 199 metrů dlouhou s převýšením 29 metrů se vydali běžci ve 12 kategoriích (od 2 do 60 let). Letošní ročník měl rekordní návštěvnost – celkem 156 běžců ze všech kategorií. Na každého účastníka, který kopec překonal, čekala sladká odměna a pamětní lísteček. Ti nejlepší najdou své jméno vyryté na putovním poháru a obdrží diplom. Letos celkový rekord v rychlosti sice překonán nebyl, ale bylo zlepšeno 7 rekordů v jednotlivých kategoriích. A komu se podařilo dosavadní rekord překonat?
            ml.předškoláci    A. Míková    1:37,2
            ml.žákyně   L. Veselá    1:05,5
            st. žákyně   M. Vacková   1:00,6
            dorostenky   Z. Matiášová  0:59,2
            dorostenci   F. Juhász 0:38,8
            ženy  M. Sedláčková 0:51,1
            seniorky    E.Truhlářová 1:03,5
A kdo rekord nepřekonal a přesto se stal vítězem?
            st. předškoláci    A. Krejčíř    1:30,6
           ml. žáci    A. Bartůšek   0:59,1
            st. žáci A.Trnka 0:56,7
            senioři J. Bešta 0:59,2
            muži  J. Hudský    0:38,7
………………………………………………………………..
            22. září jsme uspořádali nejen na louce u studánky akci s názvem „Sobotní sokolení“. Šlo o první ročník akce pro širokou veřejnost, která by měla přiblížit činnost ČOS po celé Praze. V Libni jsme oficiální název rozšířili na „Den otevřených dveří v Sokole Praha – Libeň“. Ve stejný den jsme zorganizovali několik zajímavých aktivit pro prezentaci naší jednoty:
1) volejbalový turnaj v sokolovně
2) volná hodina aerobiku a step – aerobiku v sokolovně
3) fit testy pro celou rodinu – v parku
4) malý koncert dechové kapely Jitřenka – v parku
5) loutkové představení divadla vHLAVĚDRÁt – v parku
            Celého programu se zúčastnilo cca 75 dospělých a dětí. O organizaci se postaralo 25 +12(dechovka) pořadatelů.
            Podle slov místostarosty naší jednoty br. Pavla Voráče nebylo Sobotní sokolení pro libeňský Sokol, který každoročně pořádá několik akcí (Šibřinky, Dětský den, Táborák, Běh strmý…) až tak významným přínosem v porovnání s vynaloženým úsilím všech organizátorů a dobrovolníků. Zcela vhodný nám nepřišel ani zvolený termín – poslední letní sobota (s opravdu horkým letním počasím) lákající spíše k pobytu mimo Prahu. Přesto jsme udělali, co bylo v našich silách a ti, co přišli, strávili příjemný den aktivního odpočinku.
…………………………………………………………………………………………………
            Od října 2007 jsme v klubovně TO začali pořádat Dětské zpívánky. Určeny jsou pro všechny rodiče a děti, kteří rádi zpívají. Hudební i rytmické nástroje si děti a rodiče mohou nosit s sebou vlastní nebo si je zde mohou zapůjčit. Setkání nejen s lidovou hudbou pořádá sestra D. Blahunková a br. V. Jakoubek.
……………………………………………………………………………………………..
            Družstvo Jilmu ve složení Franta, Jack a Sumec obsadilo pěkné 2. místo v Zálesáckém závodu zdatnosti v kategorii dorostu. Šlo o přebor ČOS. Gratulujeme šikovným táborníkům.
…………………………………………………………………………………………….
            13. října se 105 účastníků sešlo u Proboštských jezer u Staré Boleslavi na 35. PVLS (24. sraz v přírodě pražských žup). Počasí přálo nejen organizátorům (Sokol Kobylisy a Staré Město), ale i všem příchozím. Z Libně se nás vydalo do přírody 57 bratří a sester. Společně jsme si zahráli hry, vykoupali se v pískovně (jen ti nejotužilejší), vyzkoušeli své dovednosti, uvařili ovesnou kaši, zazpívali si a užili si příjemný barevný podzimní den.
…………………………………………………………………………………………….
            24. listopadu jsme vyslali naše nejmenší z oddílu Rodičů a dětí a Předškoláků na tradiční Míčový trojboj do Sokola Karlín. Za oddíl RD soutěžilo 6 párů (3 kluci a 3 dívky). Nejlépe se umístily Kalinová B. – 1.místo a Pietschová B. – 3. místo.
            Za oddíl Předškoláků soutěžilo 8 dětí (4 hoši a 4 dívky). Nejlépe se umístilo družstvo hochů – 3. místo. Gratulujeme dětem i rodičům.
………………………………………………………………………………………………
1.prosince jsme uspořádali v pořadí již 17. Akademii Sokola Libeň. Sešlo se na 325
diváků, kterým se předvedlo 210 cvičenců. Program byl velmi rozmanitý a bylo skutečně z čeho vybírat.
            Po slavnostním zahájení Akademie br. starostou J. Sixtou a položením květin k pamětní desce v libeňské sokolovně, nastoupili cvičenci. Vedle klasických, tradičních cvičeni Věrné gardy, předškoláků, Rodičů a dětí (letos velmi hojně zastoupených), překážkových drah žáků, gymnastických cvičení žákyň, bojových skladeb žáků s tyčemi i vtipného aerobiku žen a mužů „Buď fit!“, jsme mohli shlédnout i velmi netradiční cvičení. O to se letos postarali především dorostenky a cvičitelé v světelné show s fosforeskujícími doplňky a náčiním v potemnělém sále.
            Dalším zpestřením bylo vystoupení dechové hudby Jitřenka i zpívánky rodičů, cvičitelů i žactva za doprovodu klarinetu, houslí, flétny, akordeonu a kytary.
            V průběhu Akademie byli někteří činovníci a cvičitelé oceněni, z rukou starosty župy J. Podlipného, župními medailemi za obětavou práci pro Sokol. Čestné uznání získala s. I. Duchačová a br. V. Jakoubek. Sestra Hraničková E. a br. Voráč P. získali bronzovou medaili a br. Novák J. a br. Fryš M. stříbrnou medaili.
            Zvláštní poděkování získali bratři V. a P. Voráčové a br. M. Chlumský za výpomoc. Poděkování přišlo od br. Jordána starosty župy Švýcarské.
            Jako hosté Akademie se letos předvedly dívky ze skupiny Berounští měšťané se skladbou v retro stylu „Chicago“.
            Celým odpolednem zdatně a vtipně provázeli br. V. Jakoubek a s. M. Kaplanová v černobílých variacích.
            Akademie vskutku důstojně, ale zároveň vtipně, neotřele a naprosto profesionálně reprezentovala TJ Sokol Libeň.
………………………………………………………………………………………………
            2.prosince byla v TJ Sokol Libeň Aerobik show 2007. V pětihodinovém tělocvičném programu vhodném pro začátečníky i pokročilé si mohli všichni, kdo přišli, vydatně zacvičit.
Na výběr byl aerobik, step aerobik, kick box aerobik, dance aerobik a nebo si nechat třeba změřit odborně podkožní tuk. V perném programu se vystřídali cvičitelé a cvičitelky I. Duchačová, E. Žižková, A. Duchačová, Vl. Voráč, M. Filipin, M. Fulínová, E. Honzimová.
            V pořadí 4. Aerobik show, pořádaného naší jednotou, se zúčastnilo 39 cvičenek, 6 lektorů a 2 organizátoři.
………………………………………………………………………………………………..
            6. prosince zavítal do sokolovny Mikuláš za podpory tří strašných čertů a čtyř andělů. Mikulášská nadílka byla letos bohatá neboť přišlo na 175 dětí a Mikuláši málem nestačili balíčky a dárečky. Děti předvedly co se naučily a kromě sladkého balíčku si odnesly i nevšední zážitek.
            Velký dík patří všem organizátorům a ženám z Věrné gardy za vzornou přípravu dárečků pro Mikuláše.
………………………………………………………………………………………
            20. prosince jsme se společně sešli v 17 hodin ve velkém sále při posledním cvičení před Vánocemi. Naši loutkáři vHLAVĚDRÁt nám zahráli vánoční loutkovou hru s názvem V Betlémě není místo. Po loňském pokusu se letos na hudebním doprovodu podíleli všichni dobrovolní muzikanti z řad rodičů, cvičitelů i cvičenců. A tak jsme mohli shlédnout krásně vyřezávané loutky v působivé vánoční hře a slyšet přitom zpěv anděla za doprovodu příčné flétny, klarinetu, akordeonu a kytar. Představení bylo velmi povedené a hojně navštívené,
………………………………………………………………………………………………..
            28. prosince se setkali cvičitelé naposledy v tomto roce v klubovně TO ke společnému předsilvestrovskému veselí.
            Ženy z Věrné gardy tuto tradici drží také, pro změnu ve sborovně, u nazdobeného vánočního stromku, kávy, čaje a cukroví.
            Tímto setkáním byl zakončen kalendářní rok 2007.
 

Rok 2008

 

Do roku 2008 vstupujeme plni elánu s touto členskou základnou:

Dospělí – muži: 158

             -  ženy: 239           celkem zletilí 397

Dorost – hoši: 19

            - dívky: 4

Žactvo – hoši: 159

            - dívky: 156

--------------------------------------------------------------

Celkem: 735

 

 Za jednotlivé oddíly všestrannosti:

 

Muži                110

Ženy                163

Senioři              26

Seniorky            72

 

Celkově se členská základna oproti začátku roku 2007 zvýšila o 35 členů.

……………………  

Prioritou naší tělovýchovné jednoty jsou oddíly všestrannosti. A ty mohou kvalitně fungovat jen díky obětavosti a hojnosti našich zapálených cvičitelů. Proto se výbor na své lednové schůzi rozhodl, na návrh br. starosty Sixty, libeňské cvičitele odměnit novoročním dárkem. Všichni aktivní cvičitelé obdrželi za svou nezištnou práci flísovou vestu s logem Sokola. Nyní je práce pro Sokol může hřát nejen na duši, ale i na těle.

………………………

9.2. proběhla v libeňské sokolovně od 10-13 hodin show v Aerobiku. Zúčastnilo se a pořádně zapotilo celkem 24 aktivních cvičenek a cvičenců.

………………………

Začátkem roku jsme obdrželi informace vyhodnocující loňskou tradiční celoroční soutěž Sokolský den v přírodě. Mezi 79 zúčastněnými jednotami jsme opět uhájili, za vítěznou Třebíčí, krásnou stříbrnou medaili.

………………………

16.2. od 14 hodina zaplnilo sokolovnu 150 masek všeho druhu. Během dvou  skutečně nabitých hodin děti měly možnost vyhrát soutěž o nejlepší masku, soutěž v tanci, shlédnout výborné předtančení malých mažoretek, získat hodnotné ceny za svůj pěvecký či recitační výkon do mikrofonu a nebo si jen tak užívat ten neustálý ryk, tanec a maškarní veselí. Odpoledním programem provázela ses. I. Mrklasová a br. M. Chlumský. Velký dík za perfektní organizaci patří všem zúčastněným cvičitelům, sestrám z VG i pomahatelům, kteří vypomohou vždy, když je potřeba.

………………………  

Večer patřil zájemcům z řad aktivních členů libeňské jednoty. Místní dechová kapela Jitřenka všem hrála k tanci i potěšení. Kdo chtěl, mohl zdarma dostat lístek do tzv. putovní tomboly a vyhrát neskutečné a ojedinělé předměty, které dárci do tomboly věnovali.

………………………

20.2. byla svolána Valná hromada TJ Sokol Libeň. Po přivítání delegátů a uctění minutou ticha všech bratří a sester, kteří nás v loňském roce navždy opustili, Valná hromada schválila navrženou mandátní komisi. Ta je sestavena z těchto členů – ses. Černičková, ses. Mrklasová, ses. Hraničková.

            Br. Místostarosta Mrklas řídil volbu komisí a bylo schváleno hlasování aklamací a „en bloc“. K volbě bylo přítomno 48 delegátů z 52 zvolených. Návrhová komise byla sestavena z těchto členů: J. Novák, P. Voráč, A. Duchačová. Ověřovatelem zápisu byl pověřen br. F. Bohovič a Vl. Voráč. Dále br. Mrklas provedl kontrolu usnesení z předcházející VH jež se týkala těchto dvou bodů:

1) rekonstrukce a údržby vnitřních prostor budovy sokolovny a jejího bezprostředního okolí – bylo splněno

 2) Od 1.1.08 přechod na PC zpracování podvojného účetnictví – splněno

 Dalším bodem Valné hromady byla zpráva o činnosti TJ Sokol Libeň v podání br. Starosty J. Sixty. Zmínil se jak o všech provedených opravách a rekonstrukcích v minulém roce ( např. revize el. zařízení, oprava havarijního stavu vodovodní přípojky a vnitřních rozvodů) tak i o zpracovaných žádostech na granty pro rok 2008. Na závěr starosta pochválil a vyzdvihl obětavou, svědomitou a profesionální práci všech činovníků a cvičitelů TJ Sokol Libeň

Zpráva hospodářky ses. M. Halíkové nám zrekapitulovala finanční hospodaření naší

jednoty. Celkově naše příjmy v loňském roce činily 2.636.679,3 Kč a výdaje 2.628.679,3 Kč, rozdíl tak činil 8.168,14 Kč. Sestra hospodářka nás seznámila s rozpočtem pro rok 2008, který je vyrovnaný v příjmech i výdajích a činí částku 2.252.900 Kč.

            Za kontrolní komisi přednesl zprávu br. Friš a konstatoval, že nebylo shledáno žádné porušování hospodářských směrnic ČOS, je řádně vedena evidence majetku jednoty, nebyly zjištěny závažné nedostatky ve vedení účetnictví, výsledky hospodaření za rok 2007 odpovídají předpokládanému rozpočtu na rok 2008 a informoval o dvou kontrolách vnějších orgánů ( PSSZ a VZP), které neshledaly žádné závady.

            Následovaly zprávy o činnosti všestrannosti a jednotlivých oddílů ( J. Novák, V. Dekastellová, I. Duchačová). Br.Svatoš přednesl zprávu odboru sportu. Podrobněji se zmínil o oddílu badmintonu a košíkové. Tyto oddíly mají svou dlouholetou tradici, stále roste počet jejich členů i rozsah aktivit.

            Ses.Duchačová informovala delegáty o stavu členské základy a následovala rozprava  k předneseným zprávám (zde byl představen oficiálně zástupce dechové hudby „Jitřenka , která je od září roku 2007 pod křídly TJ Sokol Libeň).

            Návrh usnesení Valné Hromady přednesl br.Novák a bylo jednomyslně schváleno. Na závěr starosta poděkoval všem přítomným delegátům za účast a pozornost a vyzval je k další spolupráci a aktivitě.

            Po Valné hromadě se konalo neformální pietní setkání ke vzpomínce zesnulého mladého cvičitele br. J. Vorla, od jehož úmrtí uplynul právě jeden rok.

…………………

15.3. se konala Přehlídka pódiových skladeb v Tyršově domě. Na přehlídce vystoupilo našich 12 mužů v nových tričkách s logem libeňské jednoty (tato trička, v různých barvách, budou nabídnuta i ostatním zájemcům z řad členstva) a slavili velký úspěch. Do libeňské jednoty přinesli zvláštní ocenění Za záchranu ohroženého druhu (zřejmě mužského pohlaví). Gratulujeme a jsme rádi, že tento ohrožený druh je součástí naší jednoty.

…………………

16.3. br.P.Voráč uspořádal v sokolovně amatérský turnaj družstev v odbíjené. Výsledná listina dopadla takto: 1. Sokol Vršovice 6b, 2. Sokol Karlín mix 4b, 3. Hloubětín  3b, 4. Sokol Libeň  0b.Zasportovat a zasoutěžit si přišla čtyři družstva a na startovném vybrala 960 Kč.

………………………

Žáci vybojovali postup do finále v Plzni v závodech všestrannosti.

V závodech všestrannosti jsme z 11 účastnic získali jedno 3. místo. Též jsme se podíleli na organizaci závodů.

……………………..

V březnu oslavila pěkné polokulaté výročí členka Věrné gardy ze sokolské rodiny ses. Kubištová. Náčelnice Dekastellová jí jménem jednoty předala gratulace k 85. narozeninám.

……………………

4.4. jsme obdrželi z Bernu ve Švýcarsku dopis o dědickém řízení po manželích Scheidegger (manželka Blanka roz.Procházková). Naše jednota má po rozdělení dědictví dostat 5% z celkové částky. Celkovou částku ovšem zatím neznáme. Jsme potěšení touto štědrou zprávou.

…………………..

6. dubna nás po delší nemoci navždy opustil bratr doc. Ing. Vladimír Krotil CSc. dlouholetý člen výboru a kontrolní komise. V posledním roce byl také zvolen čestným členem TJ Sokol Libeň. Pokud mu to nemoc dovolila, byl neustále v našich řadách, aktivní a pozorný. Dožil se úctyhodného věku 83 let. S br. Krotilem jsme se rozloučili v Malé síni krematoria ve Strašnicích 11.4., kde jsme mu na poslední cestě posloužili v sokolských krojích jako čestná stráž.

……………………

Čtyři naše seniorky, členky VG se zúčastnily Setkání seniorů v Tyršově domě. Organizace byla výborná, naše sokolky si prožily tajný výlet, prohlídku Prahy z historické tramvaje, plavbu lodí po Vltavě s večeří a hudbou, večerní promítání Sletu z roku 1948, mohly si vyzkoušet i lukostřelbu či využít bazén k plavání. Škoda jen, že se o této akci naše jednota dozvěděla na poslední chvíli a neměla možnost vyslat sester a bratří z řad seniorů více.

……………………

V dubnu jsme získali od MHMP grant na opravu lakování sálu (70.000 Kč) a na provoz 50.000 Kč. Přestože MHMP nám všechny navrhované částky výrazně snížil, jsme vděčni za jakoukoliv finanční výpomoc.

…………………….

5.4. se 6 dětí z oddílu předškolních dětí zúčastnilo závodů ve sportovní gymnastice v Tyršově domě. Družstvo ve složení P. Cerhová, N. Marešová, M. Veselý, J. Zvelebil, A. Fünstenzeller a K. Krpenská obsadili v celkové soutěži krásné druhé místo. V závodě jednotlivců získal druhé místo M. Veselý a K Krpenská  získala 3. místo. Všem závodníkům patří velká gratulace, rodičům dík za trpělivost při čekání u vyhlašování výsledků a cvičitelům za neutuchající elán.

………………………

12.4.-13.4.se konal 36. jarní výlet libeňského Sokola do Cholupic. Trasa pro veřejnost byla nenáročná pouze kolem 3 km v krásném údolí Komořanského potoka stále na území hlavního města Prahy. A jak již je to tradicí plnila se Modrá stuha, ZZZ, různé hříčky a soutěže i jazykohrátky a pamatovačka. Kdo měl chuť ochutnal pokrmy i z tzv.polní kuchyně. Jednou z pochoutek byla krupicová kaše. V závodě zdatnosti pak obsadila dvě družstva z Libně (kategorie st.žactvo a dorost) čelní místa a postoupila do finále ZZZ v Úpici. Společného výletu  se zúčastnilo z 8 jednot celkem 138 osob a z Libně nás bylo 46.

      ………………………

13. dubna upořádali cvičitelé libeňského sokola a další hosté oblíbenou Aerobik Show (AE Show). Zúčastnilo se jí 24 žen, které si mohly společně vyzkoušet nové prvky z aerobiku i jiných tanečních a sportovních odvětví.

………………………

18.-20.4. se konalo Župní kolo přeboru všestrannosti. Pilně jsme se na něj připravovali a již od ledna jsme nacvičovali. V únoru jsme na „libeňských nominačních závodech v gymnastice a šplhu“ vybrali ty nejlepší z nás. Ti pak zde naši jednotu reprezentovali.

Mezi nejúspěšnější reprezentanty patřili v kategorii ml.žáci I. – Jan Klíma 1.místo v plavání a gymnastice a 4. místo ve šplhu, Karel Franěk 2. místo v gymnastice, 3. místo v atletice; Petr Jeřábek 3. místo v plavání, David Králík 3. místo ve šplhu. Mezi ml. Žáky II. nás pěkně reprezentoval Patrik Hofmann se svým 1. místem ve šplhu a 2. místem v plavání. Starší žáci však nezůstali také pozadu. David Šrámek osadil hned dvě 1. místa a to ve šplhu a gymnastice, přidal k nim ještě 2. v atletice a 3. v plavání. Tomáš Marek získal zlatou v atletice, stříbro ve šplhu a dvě bronzové v plavání a gymnastice. Martin Šrámek byl 1. v plavání a druhý v gymnastice. Mezi dorostenci a muži se našlo 8 reprezentantů, z nichž polovina přivezla nejcenější medaile. Byli mezi nimi František Juhász a jeho 1. místo v atletice. Martin Seifert a jeho 2. místo v atletice. Jakub Kudroň a 3. místo v atletice. Jan Přech a 3. místo v plavání. Stejné soutěže se zúčastnily i dívky z naší jednoty a obsadila tato skvělá místa: Z. Matiášová 3. místo v plavání a 3. místo v atletice (dorostenky). Linda Veselá 1. místo v atletice (žákyně II.); 2. místo Kateřina Loudilová ( žákyně III) a 3. místo V. Niederlová (žákyně IV). V kategorii žen obsadila M. Kaplanová 3. místo v atletice.

Na celostátní finále ml. žactva do Plzně postupují J. Klíma a P. Hofmann. Na celostátní finále st. žactva v Praze postupují D. Šrámek a T. Marek.  Díky všem za vynikající výsledky a cvičitelům za jejich nemalé úsilí při nácviku.

…………………

6. května jsme se zúčastnili pietního aktu kladení věnců na Kobyliské střelnici. A že nám není naše historie lhostejná svou účastí dokázali i mladí bratři – dorostenci – v sokolských krojích. 8. května se další vzpomínkové akce zúčastnily naše sestry z Věrné gardy na Klárově.

………………..

24. května závodili naši nejmladší z oddílu předškolních dětí a rodičů a dětí na stadionu Juliska v atletice. Čekal je skok do dálky, hod tenisovým míčkem, běh na dlouhou trať měřící 100 nebo 150 m, dle kategorie a sprint na 20 m. V kategorii předškoláci se zúčastnilo 8 dětí – K. Krpenská získala 3. místo z dalších 45 dětí. Naše další děti se umístily v horní polovině výsledkové listiny. V kategorii nejmladší žactvo, které se zúčastnily dvě dívky, získala A. Blahunková pěkné 2. místo.  Z oddílu rodičů a dětí získal T. Pietsch 1. místo a zároveň 2. místo mezi páry. Všem dětem i jejich rodičům a cvičitelům gratulujeme.

…………………

24. a 25. 5. proběhlo v Úpici finále Závodů zálesácké zdatnosti (ZZZ). Do tohoto finále jsme vyslali dvě družstva – v kategorii žactvo a dorost. Kategorii dorost jsme získali 3. místo a starší žactvo se umístilo jako 12. z dalších 22 družstev.

…………………

V květnu jsme obdrželi výsledky vyhodnocení sokolské soutěže Pobytu v přírodě. Naše jednota se umístila opět na své oblíbené stříbrné pozici. Druhé místo obhájila mezi dalšími 79 jednotami, což je opravdu skvělý výkon, za který vděčíme především turistickým oddílům, Věrné gardě a nově i oddílům Rodičů a dětí, které se aktivně účastní mnoha sokolských akcí v přírodě.

……………………

29. května se konal Dětský den u studánky. Bylo zde připraveno 27 soutěží pro malé i velké o nejen sladké ceny a poté sjíždění Rokytky na kánoích a nakonec vystoupení skupiny historického šermu. 46 organizátorů z řad Sokola Libeň se vzorně postaralo o 243 příchozích dětí. Akce se velmi vydařila, nejvíce se líbil sjezd Rokytky na lodičkách a tolik oblíbení šermíři z libeňské skupiny historického šermu Streitax, kteří nás vždy mile překvapí novým a osobitým pojetím minulosti.

……………………

26. června jsme se sešli u táborového ohně, který již tradičně zakončuje cvičební i školní rok v naší jednotě. Doprovází ho nejen zpěv, vyprávění, rozdávání cen a diplomků a to jak Zimní soutěže tak i soutěže O nejvěrnější docházku (J. Dostál). Nechyběla gratulace naší věrné člence  M. Kodlové k neuvěřitelným 96 narozeninám. Zároveň jsme do našich řad přivítali dvě nová (měsíční) sokolská miminka. Sokolka Anežka se narodila našemu náčelníkovi J. Novákovi a jeho ženě a sokolík Vašík se narodil taktéž manželům Novákovým, ale tentokrát cvičiteli Tomáši Novákovi a jeho ženě Lence. Posezení u ohně nám zpestřilo vystoupení naší kapely Jitřenka. Cvičební rok nás společně u táboráku zakončilo asi 120 osob z naší jednoty.

……………………

Koncem června se narodil cvičitelce a člence Výboru jednoty Daně Blahunkové syn Václav. Br. Starosta rodičům i novorozeněti popřál hodně zdraví a předal jim za naší jednotu malý dárek.

……………………

27.6.-20.7. turistický oddíl Jilm vyrazil do Bohdalína u Kamenice nad Lipou zažívat nevirtuální dobrodružství ve stanech s podsadou s názvem Tábor. Čekala je louka a s ní velké množství rozmanitých her, tee-pee a možná i praví indiáni, les a noční dobrodružství a rybník na ochlazení a ke hrátkám ve vodě.

……………………

19.7. – 2.8. vystřídal turistický oddíl Jilm na stejném stanovišti turistický oddíl Káňat. Spaní ve stanech s podsadou, vaření svépomocí v polní kuchyni, večerní chození na ukrytou latrínu, celotáborová hra, koupání, táborová olympiáda buřtěné hry, fotbal, ufíjená, mytí ešusů, sbírání dřeva na táborák…to vše patří k správnému táboru pro všechny sokolíky a nic z toho ani letos nechybělo.

……………………

Od 1.9. platí nový odsouhlasený návrh výboru o příspěvcích aktivních cvičitelů TJ  Sokol Libeň. Aktivní cvičitel/ka uvedená na seznamu cvičitelů TJ. Sokol Libeň bude platit za své děti do 15 let pouze příspěvky ČOS, stejně jako sám cvičitel.

...............................

Během letních prázdnin jsme využili menší vytíženosti prostor sokolovny a proběhlo zde v některých sálech malování. Konkrétně byla vymalována levá loď Strnadova sálu, balustráda a Srncův sál. Zároveň jsme nechali znovu přelakovat parkety ve velkém sále i v obou postraních lodích a to na radu odborné firmy rovnou dvěma vrstvami odolného laku. Zároveň byly též opraveny a nalakovány lavičky.

……………………

O letních prázdninách se čtyři členové naší jednoty opět zúčastnili mezinárodního tábora v Rakouském Bürserbergu. Dvě naše cvičitelky zase využily příležitosti ke vzdělávání a zúčastnily se akce pořádané FTVS s názvem Tělo Praha.

……………………

Poslední týden prázdnin se v sokolovně uskutečnila brigáda. Mylo se nářadí i vymalované prostory a stěhovalo se vše na své původní místo. Na brigádu dorazilo 23 bratří a sester z řad cvičitelů a cvičenců.

……………………

2. září se 13 členek Věrné gardy zúčastnilo pietní vzpomínky u příležitosti 60. výročí úmrtí prezidenta E. Beneše u jeho pomníku na Loretánském náměstí. 3. září se sestry z Věrné gardy společně sešly na další vzpomínkové akci v Sezimově Ústí.

…………………….

Koncem roku 2008 bude firma Direkta končit pronájem tzv. kuchyňky a tak bratr starosta navrhnul tuto místnost přebudovat a využívat nadále jako klubovnu TO Jilm a Káňat. Místnosti stávající klubovny ve 2. patře sokolovny půjde lépe nabídnout k pronájmu. Výbor i vedoucí TO toto odsouhlasili a po skončení pronájmu Direkty začneme s rekonstrukcí.

……………………

11. září pořádala MČ Prahy 8 akci „Kdo si hraje, nezlobí“ na Krakově. Šlo o nabídku volnočasových aktivit pro děti. Naše jednota se zde propagovala pomocí stánku s letáky a nabídkou různých akcí a cvičení pro děti.

……………………

18.9. jsme uspořádali další ročník Běhu strmého v rámci celosokolské akce: Sokolení. Letos se k běhu do strmého svahu zaregistrovalo rekordních 180 závodníků a skutečně jich závodilo 178.  Na trati jsme mohli zahlédnout jak miminka v kočárku, tak i aktivní sedmdesátníky. Mezi vítěze v jednotlivých kategoriích patřili tito soutěžící: ml. předškolňata V. Dvořák, st.předškolňata K.Krpenská, ml. Žákyně T. Karásková, ml. Žáci F. Bartůšek, st. žákyně J. Střihavková, st. žáci L. Červinka, dorostenky M. Vacková, dorostenci J. Kubišta, ženy Z. Matiášová, muži F. Juhász, seniorky E. Truhlářová, senioři J. Doležal. Souběžně s během byly prováděné fit testy, které si vyzkoušelo přes 100 zájemců z řad dětí i jejich rodičů. Zpestřením celé akce bylo loutkové divadlo souboru Vhlavědrát s názvem O začarované princezně. Večer měli přívrženci zpěvu možnost navštívit koncert Foersterova pěveckého sdružení v kostele Sv. Vojtěcha v Libni.

…………………….

Během září byla provedena revize kotelny v sokolovně a bylo zjištěno, že stávající kotle již dosluhují a nepůjde je již opravit. Je tedy nutné začít připravovat podklady pro rekonstrukci kotelny. Musíme zjistit možnosti vytápění a zpracovat finanční rozpočet.

……………………

18. října proběhla v Senátu konference s názvem „Podíl Sokola na obnovení české státnosti“. Za naši jednotu jsme vyslaly tři dorostence v krojích a ženy z Věrné gardy. Ve stejný den v podvečer se konal Gala večer hale Sparty, na který se přišlo podívat několik členů z naší jednoty jako diváci a někteří se přímo podíleli na jeho organizaci.

……………………

19.10. se konal 37. Podzimní výlet Libeňského Sokola (PVLS). Tentokrát ho pro všechny turisty připravil bývalý libeňák br. Z. Lauschmann. Počasí nám přálo, svítilo sluníčko a podzim hrál všemi barvami. Příjemné procházky z Rynholce do Lán se zúčastnilo 55 libeňáků.

……………………

27. 10. se 14 sester, především z Věrné gardy, účastnilo slavnostního shromáždění na Hradčanech. 28. října ráno pak dalších 12 sester a bratří uctilo v krojích památku u Pomníku legionářů a v poledne se zúčastnilo slavnostního shromáždění v Panteonu Národního muzea. Zde naši dorostenci v krojích vztyčili náš nově zrestaurovaný prapor.

…………………..

7.11. se konal další ročník plavecké soutěže O pohár starostů pražských žup. Na trati 50x 25 metrů obsadila naše župa Jana Podlipného i díky našim účastníkům pěkné 2. místo.

…………………..

10. 11. se konal výbor župy J. Podlipného. Za naší jednotu zde byli vybráni delegáti br. M. Friš, V.Voráč, J. Sixta. Dále byli pozvání br. J. Chlumský a s. V. Dekastellová, kteří zde obdrželi župní ocenění.

…………………

V listopadu jsme obdrželi sponzorský dar od MUDr. H. Jakoubkové. Využili jsme jej k nákupu nových žíněnek a dalšího náčiní. Děkujeme!

…………………

22.11. naše jednota pořádala Míčový trojboj pro nejmladší sokolíky. 1. místo zde obsadila Čížková, 3. místo Blahunková E. a celkové 3. místo v párech získali Čížkovi. Všem závodníkům gratulujeme.

…………………

29.11.se konala Akademie naší jednoty. V opravdu bohatém a pestrém programu se asi 450 divákům předvedlo zhruba 225 cvičenců. Nechyběly oblíbené přeskoky a skoky žáků a dorostenců, vystoupení cvičitelů se švihadly anebo pódiová skladba 6 dorostenců a cvičitelů Pekelní hoši. Své sokolské začátky předvedly oddíly rodičů a dětí a předškolňat. Zahanbit se nenechala ani děvčata či ženy z oddílu aerobic. Vyvrcholením pak byly Živé obrazy. Všechna vystoupení sklidila zasloužený velký aplaus. Na výboru ČOS chválili Libeň za velkou účast mladých cvičitelů a členů na různých akcích. O zpestření Akademie se postarala s. Dekastellová, která připravila s dalšími sestrami z Věrné gardy výstavu, týkající se naší jednoty. Výstava byla instalována ve Filipově síni od 26.-30. listopadu a byl o ní značný zájem.

…………………

30.11. uspořádali naši cvičitelé a cvičitelky ve spolupráci s ČOS další Aerobic show v libeňské sokolovně. Její součástí, kromě klasické náplně byl i doškolovací seminář.

…………………

Další aktivity oddílu Rodiče a děti jsou, díky několika velmi aktivním cvičitelkám, skutečně široké. Kromě klasického cvičení, které v současné době probíhá dvakrát v týdnu v odpoledních hodinách a jednou týdně v dopoledních hodinách se maminky s dětmi mohou pravidelně jednou měsíčně zúčastnit Zpívánek pro děti, které organizují s. Dana Blahunková s manželem.  Zde také hojně vypomáhají s hraním na kytary či jiné hudební nástroje pomahatelky a cvičitelky z řad žákyň a dorostenek. Další zajímavou aktivitou je občasné plavání, pod vedením profesionální plavčice z řad rodičů či výtvarné ateliéry organizované dobrovolnou výtvarnicí z řad maminek. Všechny tyto aktivity jsou příležitostí k upevnění jak fyzické stránky dětí i rodičů, tak především psychické a sociální. Neboť základy přátelství, pozitivního vztahu k druhým i k Sokolu, vzájemné pomoci a pospolitosti se tvoří již v tom nejútlejším věku.

……………………

4.12. přišel do naší jednoty Mikuláš se svými souputníky - dosti divokými čerty a krásnými a milými anděly. Těšilo se na ně přes 200 zlobivých i hodných dětí. Dobrá zpráva pro všechny, nikoho si nakonec neodnesly, i když rány metličkou či dětský pláč občas slyšet bylo.

……………………

11.12. Vánoční vystoupení loutkářů souboru Vhlavědrát letos shlédlo asi 75 dětí. Vánoční příběh naplněný poetikou vánočního poselství oslovil malé i velké diváky.

……………………

13. a 14. 12. proběhlo setkání seniorů v Tyršově domě. I zástupce z naší jednoty zde čekal bohatý program. Společenský večer, soutěž krásy, prohlídka Tyršova domu nebo promítání. Akce se velmi líbila, škoda jen že se jí může účastnit jen omezený počet osob z naší jednoty.

……………………

27.12. Silvestr cvičitelů patří k dlouholetým a vyhledávaným akcím libeňských cvičitelů a jejich přátel. Společně se posedí, povypráví, prohlédnou se fotografie či videa a ochutnají se různé dobrůtky a pochutinky. Zkrátka Silvestr jak má být na kterém se sešlo 17 cvičitelů a pomahatelů, 8 cvičitelek a 9 hostů.

……………………

30.12. byla Vánoční beseda Věrné gardy pro všechny zájemce, kteří nechtějí být o svátcích sami a mají chuť si společně pohovořit, zavzpomínat třeba i zazpívat a ochutnat co kdo letos dobrého napekl a připravil.

……………………

 Závěrečná informace v roce 2008 se týká financí, které naši činnost neustále doprovází, ať chceme či nechceme. Vzhledem ke stále tíživější finanční situaci budou příspěvky od nového roku zvýšeny pro děti, studenty a důchodce ze 300 Kč na 350 Kč na pololetí. Celkové příspěvky od nového roku budou činit 790 Kč za rok pro děti a 1400 Kč pro dospělé. Zároveň Výbor odsouhlasil snížené příspěvky pro členy, kteří se přihlásí do naší jednoty až na sklonku roku tzn. v červnu či v prosinci. Naše jednota si váží dobrovolné práce všech cvičitelů a tak děti, jejichž rodiče v libeňské jednotě aktivně vedou některé hodiny cvičení, mohou docházet do Sokola zdarma.

………………………..

 

Sepsala kronikářka Ivana Mrklasová, 2010

*******

Zaujalo Vás něco z naší činnosti ? Potom neváhejte a přiďte k nám. Sokol není jen pro vybrané - Sokol je pro všechny a to bez rozdílu věku či zdatnosti.

 

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás