T.J. SOKOL Praha - Libeň

12. část historie Sokola v Praze-Libni
období 1972 až 1984

V novém devítičlenném výboru odboru Sokol v TJ Meteor Praha, zvoleném 20.1.1972, bylo 7 dobrých, zkušených a hlavně velmi pracovitých sokolů. Manželé Haufovi a Kodlovi, Miluška Rusá a Ludvík Holý, později i Jindra Vajkrt - to byli hlavní činitelé, kteří dokázali vyvést odbor Sokol z kritických situací. Na jedné schůzi se výbor usnesl, že všichni budou své zprávy předkládat písemně. Pečlivě se kontrolovalo plnění celoročního plánu a když se začalo soutěžit o titul "Vzorný odbor", dbalo se na plnění všech dobrovolných závazků. Na tiskopisech se znamenala docházka do cvičení u všech složek a koncem cvičebního roku se odměňovali nejlepší. Dobře spolupracovaly cvičitelské sbory. Jejich společná schůze se konala každý měsíc a předcházela schůzi výborovou. Věra Haufová dbala na dodržování pořádku a byla iniciátorkou mnoha dobrých a úspěšných činností. O schůzích cvičitelského sboru žen máme v archivu hodně zápisů.

Soutěžení žactva a dospělých patřilo do kritérií pro získání titulu "Vzorný". Soutěžilo se ve SG o přebor jednoty í vyšších celků (oblasti i města) a také o odznak zdatnosti (OZ) i dětský odznak zdatnosti (DOZ). Dospělí muži i ženy soutěžili zejména ve hrách (odbíjená, košíková). Za něco byly diplomy, za něco odznaky. O odznacích "Zlatá Praha" bude dále při zprávě o turistice mládeže i dospělých.

V našem archivu máme hodně zajímavého materiálu o tělocvičné činnosti, o výletech a autobusových zájezdech. Vybíráme některé zajímavosti. Tak např. v oddílu nejmladšího žactva, který vedla Františka Pášová, se konala 24.2.1975 zimní soutěž, kde získal 3. místo a 18,5 bodů náš nynější náčelník - Jiří Novák. Tehdy mu bylo 5 let. Jinde čteme, že v docházce za září až prosinec 1977 byl 10 nejlepší sedmiletý žák Jiří Novák (28 hod.= 87,5 %). Na obvodní soutěži SG 28.3.1978 v Karlíně se umístil Jiří Novák na pátém místě počtem 27 bodů, tj. 90%.

V kategorii starších žáků se umístil Roman Kolář na 2. místě 36,7 bodů, tj. 91 ,75 %. V docházce se vyznamenal Roman Kolář v roce 1976/77, kdy byl nejpilnějším a po 6 měsíců měl 100% docházku, celkem 62 cvičebních hodin.

Školení cvičitelů a cvičitelek byla věnována také velká pozornost. V roce 1976 absolvovali školení IV. třídy dorostenci: Zdeněk Lauschmann (17 r.) a Martin Halík (15 r.). V následujícím roce pak: Josef Řezníček (29 r.), Aleš Krotil (19 r.) a Josef Srnský (15 r.). Průkaz cvičitele III. třídy získali v roce 1978 Řezníček, Lauschmann a Halík. Na školení IV. třídy bylo přihlášena v roce 1976 celkem 15 dobrých cvičenek, z toho 10 velmi mladých. Mezi nimi byla i Jindra Hovorková, která pracuje velmi dobře dodnes. I ti ostatní dosud "sokolují", někteří už jinde než v Libni, např. Zdeněk Lauschmann na Zlíchově, Martin Halík v Sokole Vinoř.

Tělocvičné akademie se konaly každoročně. Zvlášť pečlivě se připravovaly ty k 90. a 95. výročí (1974 a 1979) založení Sokola v Praze - Libni. Mimořádně významné byly oslavy 100.výročí v roce 1984. Na těchto oslavách velmi záleželo hlavnímu výboru TJ Meteor Praha, protože v jeho znaku pod zelenou hvězdou bylo použito letopočtu 1884, tedy vzniku Sokola, zatímco SK Meteor byl založen roku 1896, tedy o 12 roků později. Oslavy probíhaly od jara. V dubnu se konala první zkušební Tělocvičná akademie věnovaná oslavám. Deset čísel programu bylo dílem našich autorů, tedy původních. Hostem byly ženy TJ Tesla Žižkov, zřejmě sokolky a předvedly v dobovém cvičebním úboru prostná žen na 6. sletě 1912. To bylo v naší sokolovně.

V divadle S.K.Neumanna v Libni (dnešní divadlo Pod Palmovkou, kde v hostinci U Deutschů byla založena 26.října 1884 Tělocvičná jednota Sokol Libeň) v jeho krásném sále se konala Slavnostní akademie - 15.října v 17,30 hodin.

Bohatý program uváděl herec divadla pan Jiří Havel.

  • Cvičení dříve a dnes - ml.žáci, autor Fr. Kodl
  • Když se míč schová v síťce - ml.žákyně, J.Hovorková
  • Cvičení na třech hrazdách - st.žáci TJ Slavoj Praha 7 autor dr. Kašák. (Slavoj také slavil 100.výročí)
  • Mládí - radost - pohyb - st.žákyně, J.Hovorková
  • Mládí v Moderní gymnastice - dívky, Eva Foglová (komponováno k 25. výročí MG)
  • Pódiová skladba s lentou - dívky MG, Eva Foglová

Po přestávce byly udělovány slavnostní plakety zasloužilým tělovýchovným pracovníkům. Plakety převzaly i někteří starší sokolové, např. bývalý starosta Sokola dr. Štross, náčelník Jaroslav Jirák,loutkář Jar. Beránek, archivář Adolf Pefule, matrikář Ludvík Holý a jiní. Mnoho vyznamenaných bylo z TJ Meteor a také mnozí činovníci našeho odboru, tehdy již odboru ZRTV (Základní a rekreační těl. ýchovy).

Tělocvičná část slavnostní akademie pokračovala:

Slavnostní schůze se konala 24.října 1984 ve velkém sále libeňské sokolovny za účasti mnoha čelných představitelů obce, tělovýchovných i jiných organizací. Také zde byli vyznamenáni další pracovníci v tělovýchově, rozdávány pamětní listy a vlaječky. O přestávce si návštěvníci slavnostní schůze prohlédli výstavu ke 100.výročí, uspořádanou ve Filipově síni libeňské sokolovny ve 2.patře. Ze zachovalého archivu tam snesli bratři Pefule, J. Valenta, F. Kodl, sestry Dekastellová, Kodlová, Šulcová, Holá aj. mnoho cenných památek. Výstava trvala celý týden a vidělo ji hodně návštěvníku i žactvo školy Na zámečku.

K dokreslení období stého výročí musíme ještě napsat o činnosti Moderní gymnastiky a oddílů Jóga a Kardio, o turistických oddílech ml. žactva a Jilmu a o bohaté činnosti Věrné gardy: Členové těchto oddílů mají veliký podíl na tom, že libeňská jednota patřila a stále patří mezi ty nejlepší v Praze.

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás