T.J. SOKOL Praha - Libeň

4. část historie Sokola v Praze - Libni

Kolik radostí přinesla členstvu, dorostu, žactvu i libeňským občanům naše sokolovna nelze ani vyčíslit. Velký sál, dlouhý 21,35 m a 14 m široký, často ani nestačil přílivu nových cvičenců. Na blížící se VI. slet se mohla jednota dobře připravit již pod vlastní střechou. Měla tehdy v r.1912 585 členů, z toho 29 zakládajících, 357 přispívajících a 199 činných. Dále měla 102 členky, 49 dorostenců, 36 dorostenek, 101 žáků a 102 žákyň. Tedy celkem 975 duší.

Jak byl využíván ve sletovém roce velký a malý sál poznáme z Výroční zprávy za rok 1912, kde náčelník JUC. Václav Vávra a náčelnice Milada Jirkovská (provdaná Vacínová) uvádějí: muži cvičili třikrát v týdnu i o prázdninách, nejmenší návštěva byla 45, největší 92. Dorostenci cvičili ve středu a v sobotu, i o prázdninách. Žáci v pondělí a ve středu mimo prázdniny. Ženám, dorostenkám i žákyním byty vyhrazeny úterky a čtvrtky.

Statistika cvičení v roce 1912:

 

zařazeno v 1 hod.
(průměr)

hodin za rok

cvičilo v 1 hod.
(průměr)

muži 135 119 73
ženy 31 87 25
dorostenci 54 85 31
dorostenky 18 87 14
žáci 86 73 57
žákyně 81 82 68

Uvádíme statistická data proto, abychom mohli později i dnes porovnávat zájem o cvičení a poctivost v docházce. Srovnáme-li poměr zařazených s návštěvou v jedné hodině, vychází nám u mužů a dorostenců návštěvnost jen 54%, zatímco u žen a dorostenek 80%. Žákyně byly nejpilnější, vykazují 84%.

VI. všesokolský slet - 1912 a současně I.slet Slovanského Sokolstva se konal opět na Letné. Na prvním z hlavních sletových dnů cvičilo 92 mužů a 38 žen ze Sokola Libeň. Ve sletovém průvodu pochodovalo 132 libeňských mužů v krojích (pořadových cvičení v květnu a v červnu se zúčastnilo asi 100 bratří; hlavně z řad přispívajících). Ve sletové scéně Marathón účinkovalo 13 mužů. Do sletových závodů vyslala jednota 12 dorostenců a 13 mužů (dvě družstva a jednoho jednotlivce), dále 3 muže do závodu prostého a 3 muže do závodu zvláštního. 1.družstvo získalo 80,9% dosažitelných bodů a přineslo lipový věnec se stříbrným odznakem a velký diplom. Vítěz získal 93% bodů. Dobře si vedlo i druhé družstvo (malý diplom) i ostatní závodníci. Např. br. Boh. Vágner byl ve skoku o tyči třetí výkonem 2,80 m. Členové jednoty pracovali i v několika sletových odborech a na sletových závodech jako rozhodčí. Pro účastníky sletu z naší pohraniční svěřenky v Kopistech u Mostu uspořádali v sokolovně přátelský večer, opatřili noclehy a dělali jim průvodce po Praze.

Radostný a velmi čilý byl život jednoty v nové tělocvičně, ale ne na dlouho. V roce 1914 vypukla 1.světová válka. Naše nová sokolovna se proměnila ve vojenský lazaret. Hodně mužů narukovalo, pro dorostence zajistil náčelník se starostou cvičení v "Libušině škole". Oblíbený vedoucí dorostenců br. Vaniš narukoval, velení převzal br. Jan Koubek. Osvědčil se stejně dobře a tak na župních závodech v roce 1918 se naši dorostenci umístili na prvním místě. Sokol ve válečných letech vlastně neexistoval. V květnu 1915 byl zatčen a uvězněn starosta ČOS br. Scheiner a v Listopadu 1915 byla rozpuštěna ČOS i Svaz Slovanského Sokolstva.

Ve vojenském lazaretu v sokolovně pomáhaly naše členky šitím prádla a ošetřováním raněných. Ke cvičení byla sokolovna uvolněna až začátkem února 1919.

VII. všesokolský slet - 1920 - na Letné

Bylo to velmi smělé rozhodnutí ČOS konati slet tak krátce po ukončení 1.světové války a nedlouho po vzniku Československé republiky - 28.října 1918. Avšak nadšení bylo veliké a překonávalo všechny překážky. Na Letenské pláni cvičilo čtyřikrát víc cvičenců než na VI.sletu v roce 1912.

I libeňská jednota zaznamenala obrovský přírůstek členstva a mládeže. Průměrná návštěva v jedné cvičební hodině byla ve sletové roce 1920 tato: 111 mužů a 115 žen, 160 dorostenců a 170 dorostenek, 388 žáků a 305 žákyň. Nejsou to čísla vymyšlená, odpovídají přibližně čtyřnásobku hodnot z roku 1912. Podrobnosti můžeme doložit v našich Zprávách z roku 1930,str.46 až 48, kde je i grafický diagram celého desetiletí.

(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás