T.J. SOKOL Praha - Libeň

Rodiče s dětmi

Věková kategorie:rodiče s dětmi (2 - 4 let)
Cvičí se: pondělí 16 - 17 hod
úterý 9:50 - 10:50 hod
čtvrtek 16 - 17 hod
Místo:velký (Strnadův) sál / Srncův sál
Vedoucí:Lenka Nováková, 602974524, novakovale@centrum.cz (pondělí), od 1.9.2019 Jana Dubská dubina13@seznam.cz)
Jana Motlová, 731322758, jane.mo@seznam.cz (úterý)
Johana Šmídová, 604 912 734 , johana.smidova@gmail.com (čtvrtek)

Popis činnosti:

- získávání základních pohybových dovedností
- rozvíjení drobné motoriky
- seznamování s náčiním a nářadím
- seznamování se základní míčovou technikou
- odstraňování psychických zábran
- osamostatňování
- upevňování citových vazeb
- soutěže a závody
- střídavě využití velkého (Strnadova) sálu a Srncova sálu

- hodina na zkoušku za 80,- Kč
Příspěvky:

Celkem 4 varianty příspěvků:

1)rodič + dítě3 hod týdně - oddílový příspěvek 2100,- Kč za pololetí,
2)rodič + dítě2 hod týdně - oddílový příspěvek 1750,- Kč za pololetí,
3)rodič + dítě1 hod týdně - oddílový příspěvek 1400,- Kč za pololetí,
4)rodič + dítě (10 vstupů - permanentka)-roční příspěvek ČOS 700,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 750,- Kč
Počet členů:50 párů

Předškolní děti

Věková kategorie:předškolní děti (4 - 6 let)
Cvičí se: pondělí 16 - 17 hod
čtvrtek 16 - 17 hod
Místo:velký (Strnadův) sál / Srncův sál
Vedoucí:Dana Cejpková, 606551223, cejpkova.dana@seznam.cz

Popis činnosti:

- nástup, rozcvička cca 10 min
- cvičení v družstvech
- základy akrobacie, cvičení na nářadích (lavičky, žebřiny, přeskoky, kruhy...)
- uvolnění prostřednictvím her
- na závěr protažení
- nástup, zakončení hodiny
- účast na závodech 3x do roka (míčový trojboj, atletika, gymnastika)
- účast na tělocvičné akademii (nácvik společné sklady)
- střídavě využití velkého (Strnadova) sálu a Srncova sálu
- možnost účasti na letních pobytech pro předškolní děti
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1500,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 1200,- Kč za pololetí,
Počet členů:přijímáme nové členy na školní rok 2015/16

Mladší žáci

Věková kategorie:mladší žáci (6 - 10 let)
Cvičí se: úterý 17 - 18 hod
čtvrtek 17 - 18 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Vít Jakoubek, 732733687, vit.jakoubek@sokol-liben.cz
Jiří Novák, 602284198, novak@pragoimex.cz

Popis činnosti:

- říjen až duben - tělocvična - rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné)
- květen, červen, září - park, dvůr sokolovny - atletika, hry
- celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže
- účast na župních přeborech - gymnastika, atletika, plavání
- akce pro veřejnost: Akademie, Šibřinky, Mikulášská, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu, účast na Sletech
- výlety s turistickými oddíly
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 850,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 45 (průměrně chodících 25, úterý 20, čtvrtek 30), přijímáme další

Starší žáci

Věková kategorie:starší žáci (10 - 14 let)
Cvičí se: úterý 18 - 19 hod
čtvrtek 18 - 19 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jiří Novák, 602284198, novak@pragoimex.cz
Vít Jakoubek, 732733687, vit.jakoubek@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

- říjen až duben - tělocvična - rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné)
- květen, červen, září - park, dvůr sokolovny - atletika, hry
- celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže
- účast na župních přeborech - gymnastika, atletika, plavání
- akce pro veřejnost: Akademie, Šibřinky, Mikulášská, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu, účast na Sletech
- výlety s turistickými oddíly
- Se Sokolem do divadla
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 850,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 30 (průměrně chodících 19), přijímáme další

Mladší žákyně

Věková kategorie:mladší žákyně (6 - 10 let)
Cvičí se: pondělí 17 - 18 hod
čtvrtek 17 - 18 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Alena Krásová, 608731421, duchacovaa@seznam.cz
Anna Feřtová, 603743611, annafertova@seznam.cz (pondělní hodiny)
Josef Maleček, 739682450

Popis činnosti:

- rozcvičky s náčiním i bez
- hry + závody
- gymnastická, atletická a míčová průprava
- cvičení na nářadí
- nácvik pódiových skladeb k různým akcím
- účast na závodech v atletice, gymnastice a plavání
- účast na akcích jednoty (Šibřinky, Dětský den, Běh strmý ...)
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 850,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 44, průměrně chodí 22

Starší žákyně a dorostenky

Věková kategorie:starší žákyně (10 - 14 let), dorostenky (15 - 17 let)
Cvičí se: pondělí 18 - 19 hod
čtvrtek 18 - 19 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Alena Krásová, 608731421, duchacovaa@seznam.cz
Lenka Nováková, 602974524, novakovale@centrum.cz
Josef Maleček, 739682450

Popis činnosti:

- cvičení na nářadí, základy gymnastiky
- posilování, protahování
- hry (přehazovaná, volejbal, florbal, vybíjená, basketbal, fotbal ...)
- nácvik pódiových skladeb k různým akcím
- účast na závodech v atletice a plavání
- účast na akcích jednoty (Šibřinky, Dětský den, Běh strmý ...)
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 850,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 31, průměrně chodí 20

Dorostenci

Věková kategorie:dorostenci (15 - 17 let)
Cvičí se: úterý 18 - 19 hod
čtvrtek 18 - 19 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jiří Novák, 602284198, novak@pragoimex.cz
Tomáš Novák, 721865873, misina.tomas@centrum.cz

Popis činnosti:

- říjen až duben - tělocvična - rozcvičky a cvičení na nářadí - všeobecná gymnastika, hry (závodní, míčové a jiné)
- květen, červen, září - park, dvůr sokolovny - atletika, hry
- celoroční soutěže: docházka, atletika, dovednostní dlouhodobé soutěže
- účast na župních přeborech - gymnastika, atletika, plavání
- akce pro veřejnost: Akademie, Šibřinky, Mikulášská, Dětský den, Běh Strmý do Zámeckého vrchu, účast na Sletech
- výlety s turistickými oddíly
- pondělí a čtvrtek kondiční cvičení 19 - 20
- čtvrtek basketbal 19 - 20
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,
2)1 hod týdně - oddílový příspěvek 850,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 13 (průměrně chodících 8), přijímáme další

Muži

Věková kategorie:muži (18 - 65 let)
Cvičí se: úterý 18:45 - 20:15 hod
Místo:Velký sál
Vedoucí:Josef Kubišta, +420739074461, sokol.kubista@gmail.com

Popis činnosti:

sokolská všestrannost mužů

https://www.instagram.com/muzi.sokola.liben/?hl=cs

nářaďový tělocvik (bradla, hrazda, kruhy, prostná, přeskok, trampolína, šplh, všeobecné posilování, zápas)

atletika (běh, sprint, skok daleký a vysoký, vrh koulí, hod diskem a oštěpem, přetahování lanem)

míčové hry (florbal, kopaná, košíková, nohejbal, rugby, volejbal, vybíjená)

účast na sportovních akcích a amatérských závodech
Příspěvky:
dospělí1 hod týdně - oddílový příspěvek 1400,- Kč za pololetí,
Počet členů:Přijímáme nové členy
WWW stránky:https://www.facebook.com/groups/282058701953424/
email oddílu:sokol.kubista@gmail.com

Muži - mladší - sálová kopaná

Věková kategorie:muži (18 - 65 let)
Cvičí se: úterý 20 - 22 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jan Kolář, 605470555

Popis činnosti:

- sálová kopaná
Příspěvky:
2 hod týdně - oddílový příspěvek 1800,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 12 (průměrně chodících 8, přijímáme další členy, informace u vedoucího)

Cvičení aerobik, pilates, joga, BOSU, kondiční cvičení

Věková kategorie:ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pondělí 19-20, 20-21 hod
středa 20-21 hod
Místo:Srncův sál
Vedoucí:Martin Chlumský, 604726298, chlumsky@sokol.cz (pondělí)
Vladislav Voráč, 604958108, vorac@sokol.cz (středa 20-21 hod)
Romana Lorencová Bláhová (1.středa 20 - 21 hod, sudá pondělí 20 - 21 hod )

Popis činnosti:

- pravidelné střídání lekcí aerobiku, posilování, zdravotního cvičení, relaxace, pilates, jogy a BOSU.

- mnoho lekcí vhodných i pro členy věku 40 a více let

- cvičení BOSU s licencovanými cvičiteli !

Upozorňujeme, že ne všechny druhy hodin jsou vhodné pro všechny věkové kategorie cvičenců. Doporučujeme konzultaci s Vašim ošetřujícím lékařem.

Aktuální rozvrh hodin vždy na internetových stránkách Sokola Libeň
Příspěvky:

Celkem 4 varianty příspěvků:

1)dospělí3 hod týdně - oddílový příspěvek 1750,- Kč za pololetí,
2)senioři od 65 let3 hod týdně - oddílový příspěvek 1300,- Kč za pololetí,
3)dospělí (10 vstupů - permanentka)-roční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 750,- Kč
4)senioři od 65 let (10 vstupů - permanentka)-roční příspěvek ČOS 200,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 750,- Kč
Počet členů:stále přijímáme nové členy

Seniorky

Věková kategorie:ženy (18 - 65 let), seniorky (65 - 100 let)
Cvičí se: pondělí 15 - 16 hod
čtvrtek 15 - 16 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Evženie Hraničková , 601237137
Jana Motlová, jane.mo@seznam.cz
Jarmila Makásková
Marcela Vosecká

Popis činnosti:

Zařazujeme prvky kondiční gymnastiky, kalanetiky, pilates, zdravotní a pohybové rehabilitace a také prvky dance jogy. Cílem cvičení je zlepšení fyzické kondice, správné držení těla, upevnění svalů a tvarování postavy. Cvičíme také s hudbou a s náčiním a snažíme se o tělesnou a psychickou relaxaci pohybem. V přátelské atmosféře každý cvičí to, co zvládne.
Cvičební hodiny vedou školené kvalifikované cvičitelky.
Nové členky jsou vítány! Přijďte se podívat na zkušební hodinu.

Pro členky oddílu zajišťujeme vstupenky na veřejné generálky České filharmonie v Rudolfinu nebo v Divadle Pod Palmovkou.
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)seniorky od 65 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 800,- Kč za pololetí,
2)ženy od 40 do 65 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,
Počet členů:zapsáno 35, přijímáme další
email oddílu:jane.mo@seznam.cz

Odbíjená - středa

Věková kategorie:muži (18 - 40 let), ženy (18 - 40 let)
Cvičí se: středa 19 - 21 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Zdeněk Chadima, 776865478

Popis činnosti:

Příspěvky:
2 hod týdněroční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího

Odbíjená - neděle

Věková kategorie:dorostenky (15 - 17 let), dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: neděle 19 - 21 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Jiří Duchač, 775616490, jiri.duchac@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

přijímáme další členy
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)dospělý (členské příspěvky)2 hod týdně - oddílový příspěvek 1500,- Kč za pololetí,
2)dospělý (platba při hodině)2 hod týdněroční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ 70,- Kč za trenink (platí se při hodině)

Florbal - muži

Věková kategorie:muži (18 - 65 let)
Cvičí se: čtvrtek 20 - 21:30 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Marko Vlachynský, 602616088, vlachynskymarko02@gmail.com

Popis činnosti:

Příspěvky:
2 hod týdněroční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího

Kulturistika

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pondělí 8 - 21 hod
úterý 8 - 21 hod
středa 8 - 21 hod
čtvrtek 8 - 21 hod
pátek 8 - 21 hod
Místo:posilovna, 1.NP, místnost před Srnadovým sálem
Vedoucí:Jan Dostál, 721146039, DostalHonza@seznam.cz

Popis činnosti:

- fyzické posilování rozvoje svalových partií a síly
Příspěvky:

Celkem 4 varianty příspěvků:

1)dospělí do 65 let- - oddílový příspěvek 2000,- Kč za pololetí,
2)senioři nad 65 let- - oddílový příspěvek 1700,- Kč za pololetí,
3)dospělí do 65 let - permanetka 10 vstupů-roční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 750,- Kč
4)dospělí nad 65 let - permanetka 10 vstupů-roční příspěvek ČOS 200,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 750,- Kč

Historický šerm

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: čtvrtek 19 - 21 hod
Místo:Alšův sál
Vedoucí:Jan Pavlík, 603842856

Popis činnosti:

Příspěvky:
dospělí2 hod týdněroční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího
WWW stránky:http://www.streitax.cz

Káňata

Věková kategorie:mladší žáci (6 - 10 let), mladší žákyně (6 - 10 let)
Cvičí se: čtvrtek 15:30 - 16:45 hod
Místo:klubovna, 1. patro, zadní schodiště
Vedoucí:Zuzana Dočekalová, 728133275, docekzuz@gmail.com

Popis činnosti:

- schůzky v klubovně
- náplň: hry, tábornické dovednosti, kamarádství
- výpravy - jednou za měsíc, 2x ročně vícedenní výprava
- letní tábor - cca 14 dní


Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti necvičící1 hod týdně - oddílový příspěvek 500,- Kč za pololetí,
+ 200,- na rok (platí se oddílu)
2)děti cvičící1 hod týdně + 200,- na rok (platí se oddílu)

JILM

Věková kategorie:starší žáci (10 - 14 let)
Cvičí se: středa 17:00 - 19:00 hod
Místo:klubovna, 1. patro, zadní schodiště
Vedoucí:Pavel Lávička, 739416496, pavel.lavicka@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

Turistický oddíl pro kluky 10 – 15 let nabízí bohatý program zaměřený na turistiku a pobyt v přírodě. Program vychází z mnoha zdrojů inspirace (E.T.Seton, J.Foglar, Skaut, Sokol, ...) a klade důraz na výchovu ke kamarádství, spolehlivosti a soběstačnosti. Členové získávají skutečné zážitky, zažijí opravdová dobrodružství a když je třeba, přiloží ruku k dílu (třeba při stavbě tábora).

Schůzky máme ve středu 17:00 -19:00 v klubovně

Výpravy jednou do měsíce a v létě tábor na tři týdny.

Více na naší stránce: jilm.sokol-liben.cz
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti necvičící- - oddílový příspěvek 500,- Kč za pololetí,
+ 140,- Kč měsíčně (40,- na režii oddílu, 100,- záloha na tábor, platí se oddílu)
2)děti cvičící- + 140,- Kč měsíčně (40,- na režii oddílu, 100,- záloha na tábor, platí se oddílu)
Počet členů:12
WWW stránky:jilm.sokol-liben.cz
email oddílu:jilm@sokol-liben.cz

Veverky

Věková kategorie:starší žákyně (10 - 14 let)
Cvičí se: úterý 16:30 - 18:30 hod
Místo:klubovna, 1. patro, zadní schodiště
Vedoucí:Jana Dubská, 605959851, dubina13@seznam.cz
Adéla Hrdličková, 607871206, adela.hrdlickova@seznam.cz

Popis činnosti:

- hry, turistika, příroda, tábornické dovednosti schůzky v klubovně
- jednodenní výpravy i vícedenní akce letní tábor
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti necvičící- - oddílový příspěvek 500,- Kč za pololetí,
+ 400,- na rok (platí se oddílu)
2)děti cvičící- + 400,- na rok (platí se oddílu)
Počet členů:-
WWW stránky:http://toveverky.webnode.cz/

Košíková

Věková kategorie:muži od 18 let
Cvičí se: středa 21 - 22:30 hod
pátek 19:15 - 21 hod
Místo:velký (Strnadův) sál
Vedoucí:Lubomír Krečmer, 603167170

Popis činnosti:

Družstvo hraje III. třídu Pražského basketbalového svazu.
Příspěvky:
dospělí3 hod týdněroční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ oddílové příspěvky dle smlouvy - informujete se u vedoucího
Počet členů:15

Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let

Věková kategorie:senioři (muži + ženy)
Cvičí se: středa 11.30 - 13.30 hod
Místo:velký (Strnadův sál)
Vedoucí:Petr Fillette, 602119879, petrfil@centrum.cz

Popis činnosti:

Jsme skupina oddílu Odbíjená – senioři, která se pravidelně schází ve středu od 11,30 do 13,30 hod v sokolovně Libeň, tj. 2 hodiny týdně a vzhledem k průměrnému věku téměř 79 let se jedná spíše o zdravotní pohybovou aktivitu než o klasický volejbal.
Příspěvky:
senioři od 65 let2 hod týdně - oddílový příspěvek 1100,- Kč za pololetí,

Skipping Boys

Věková kategorie:dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let)
Cvičí se: úterý 19 - 21 hod
pátek 18 - 20 hod
Místo:
Vedoucí:Jan Dostál, 721146039, DostalHonza@seznam.cz

Popis činnosti:

Jsme nejstarší a nejdéle vystupující tým v České Republice. Se skákáním jsme začali na podzim v roce 2008, v době, kdy Ropeskipping byl ještě v plenkách a nikdo ho neznal, nebyli zde žádní trenéři, soutěže ani workshopy. Vyrostli jsme v Sokole Libeň, kde také náš tým vznikl a nadále se rozvíjí.

Za 10 let našeho působení, máme za sebou již pěknou řádku vystoupení, workshopů a soutěží. Dnes patříme ke špičce v ČR a k TOP 10 týmům Světa :)

Mezi naše klienty, s kterými jsme spolupracovali, se řadí jména jako Škoda auto, Fernet Stock, Česká televize, Seat, McDonalds, Nutrend, VZP, TV Prima, Decathlon, Česká obec sokolská, FC Viktorka Plzeň, Rainbow Run, Ynspirology a mnoho dalších.

Spolupracujeme se slovenským týmem Crazy Jump a mnoha dalšími českými i zahraničními týmy.

Budujeme Ropeskipping, Ropeskipping buduje nás!

---> info@skippingboys.cz
Příspěvky:Chcete-li naše vystoupení, kontaktujte nás na info@skippingboys.cz
Počet členů:5-8
WWW stránky:http://www.skippingboys.cz
email oddílu:Info@skippingboys.cz

Dynamic Cheerleaders

Věková kategorie:mladší žákyně (6 - 10 let), starší žákyně (10 - 14 let), dorostenky (15 - 17 let)
Cvičí se: úterý 17 - 21 hod
čtvrtek 17 - 19 hod
pátek 17 - 19 hod
Místo:Srncův sál
Vedoucí:Monika Ryvolová, 602790015 (jednatelka oddílu)

Popis činnosti:

Dynamic Cheerleaders
soutěžní tým

Věkové kategorie:
Peewees (6-11 let)
Junior (12-15 let)
Senior (16 a více let)

Tréninky
Peewees, 6-11 let
út: 17:00-19:00
čt: 17:00-18:00

Junior, 12-15 let
út: 17:00-19:00
čt: 17:00-18:00
pá: 17:00-18:00

Senior, 16 a více let
út: 19:00-21:00
čt: 18:00-19:00
pá: 18:00-19:00

O nás
Jsme soutěžní skupina zaměřená v oblasti sportovního cheerleadingu (tanec, pokřiky, akrobacie, lidské zvedačky a pyramidy), která vznikla začátkem roku 2012.

Členství u České Asociace Cheerleaders (www.cach.cz) nám umožňuje se každý rok účastnit několika pražských či mimopražských soutěží a kempů určené pro cheerleaders. Mezi naše hlavní priority patří Mistrovství ČR, kde se týmy kvalifikují na Mistrovství Evropy, poté světa.

Během sezóny se účastníme vystoupení, kde také pořádáme pravidelně workshopy a tím předáváme své zkušenosti i radost z cheerleadingu dále.

Kontakt
Jednatel, trenér týmu Senior:
Monika Ryvolová, Tel. +420 602 790 015

Trenér týmu Junior:
Michaela Filípková, Tel. +420 739 096 094

Trenér Peewees:
Petra Vlachová, Tel. + 420 731 934 891


Úspěchy
1. místo v kategorii Dance Award 2016, Praha
1. a 2. místo v ketegorii Kick Dance 2015, Praha a Plzeň
3. místo v Group stuntu 2016, Německo
a další

Motto
Black, red and green - Dynamic cheer!
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti a mládež do 18 let- - oddílový příspěvek 1300,- Kč za pololetí,
2)dospělí od 18 let- - oddílový příspěvek 2200,- Kč za pololetí,
WWW stránky:www.dynamiccheerleaders.cz
email oddílu:dynamiccheer@seznam.cz

Cyrwheel

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pátek 12 - 16 hod
Místo:Srncův sál
Vedoucí:Vojtěch Stolbenko, , michaelbartizal@gmail.com

Popis činnosti:

Cyrwheel je moderní forma akrobacie spočívající v točení se uvnitř velkého kovového kruhu.
Jméno "Cyr" a i tato disciplína vznikla ve Francii, a je čím dál populárnější po celém světě.

kontaktní osoba
Vojtěch Stolbenko
603388915
vojta.stolbenko@gmail.com

Příspěvky:ČOS + režie

Šplh na laně

Věková kategorie:dorostenky (15 - 17 let), dorostenci (15 - 17 let), muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let)
Cvičí se: pátek 17:00-19:00 hod
Místo:
Vedoucí:Josef Kubišta, +420739074461, sokol.kubista@gmail.com

Popis činnosti:

Příspěvky:Podle věkové kategorie viz všestrannost
Počet členů:20

Ping-Pong - pro členy

Věková kategorie:muži (18 - 40 let), ženy (18 - 40 let), senioři (41 - 100 let), seniorky (41 - 100 let)
Cvičí se:
Místo:balustráda, 2.patro nad velkým sálem
Vedoucí:

Popis činnosti:

Volný ping-pong pro členy Sokola Libeň nad 18 let.
Rezervace hodin probíhá ve vrátnici sokolovny, některé hodiny nelze z důvodu řušení činnosti v velkém sále rezervovat.
Permanentku je nutné zakoupit předem v matrice Sokola (spolu s předložením členského průkazu).
Při příchodu na hodinu pak pan vrátný procvakne patřičné číslo na permanentce.
Příspěvky:
dospělí (10 vstupů - permanentka)-roční příspěvek ČOS 500,- Kč
+ permanentka 10 vstupů 750,- Kč

Vzdělavatelský odbor

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let), senioři (65 - 100 let), seniorky (65 - 100 let)
Cvičí se:
Místo:
Vedoucí:Anna Holanová, anna.holanova@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

- správa archivu a krojového depozitáře
- reprezentace Sokola
- kulturně-vzdělávací činnost
- vedení spolkové knihovny

Činnost pro členy a veřejnost:
- poradenství v oblasti sokolských krojů a historie Sokola
- výpůjčky předmětů z archivu a depozitáře spolku pro badatelské, výstavní a vzdělávací účely
- prohlídky budovy sokolovny v Praze – Libni
- zajištění krojovaných Sokolů na slavnosti a pietní akty, výpomoc s organizací slavností a pietních aktů

Chcete se zapojit?

Uvítáme:
- darované předměty se sokolskou a národopisnou tematikou
- příběhy členů Sokola a pamětníků
- náměty na soutěže pro děti, nápady, kam zajít na výstavu, či tipy na zajímavý film či divadelní hru spojenou se Sokolem Členové jsou též vítáni v případě, že se chtějí přímo zapojit do přípravy běžné činnosti nebo se stát krojovanými reprezentanty Sokola.

Veškeré dotazy, nápady, náměty a návrhy, jakožto i objednávky prohlídek budovy sokolovny a žádosti o vyslání jednotky krojovaných směřujte prosím na e-mail vedoucí vzdělavatelského odboru a koordinátorky libeňských krojovaných anna.holanova@sokol-liben.cz
Příspěvky:členem oddílu může být jakýkoli člen Sokola Libeň, žádné další příspěvky nejsou požadovány

Přispívající / necvičící člen

Věková kategorie:muži (18 - 65 let), ženy (18 - 65 let), senioři (65 - 100 let), seniorky (65 - 100 let)
Cvičí se:
Místo:
Vedoucí:

Popis činnosti:

Necvičící / přispívající člen je plnohodnotným členem Sokola Libeň. Může se účastnit všech pořádaných akcí kromě běžného pravidelného cvičení.
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)necvičící - dospělý- - oddílový příspěvek 950,- Kč za pololetí,
2)necvičící - děti a senioři- - oddílový příspěvek 600,- Kč za pololetí,
(c) 1999-2015 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás