T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Rok 2009 v Sokole Libeň

plná verze oficiálního článku o významných událostech v roce 2009, který vyšel v časopise Sokol

 

V libeňské sokolovně je stále živo!
 
V uplynulém roce 2009 jsme si v T. J. Sokol Libeň připomněli hned několik významných událostí.  Tou asi vůbec nejdůležitější událostí byla oslava 100 let od položení základního kamene ke stavbě sokolovny (10. října 1909). Slavnostní shromáždění k tomuto jubileu, se konalo 8. října 2009 za hojné účasti členů, vzácných hostů i široké veřejnosti.
V první části programu, které zahájily úvodní fanfáry „V nový život“ v podání Hudby Hradní stráže a Policie ČR, došlo po slavnostních proslovech br. Šplíchala, Novotného a starosty jednoty br. Sixty, k uložení vzkazu pro příští generace do základního kamene. Základní kameny v sobě totiž často ukrývají schránky s doklady dané doby. Ta původní z roku 1909 byla opatrně vyzvednuta, všechny materiály a archiválie zdokumentovány, a poté byly uloženy ve schránce zpět. K té původní z roku 1909 však byla připojena nová schránka z roku 2009. Až bude příští generace v roce 2109 opět vyzvedávat schránky ze základního kamene, jistě bude stejně tak napjata co v nich nalezne, stejně tak jako ta naše. Uložení schránek se ujali kmotr a kmotra – ses. Dekastellová a br. Novák. Po tomto v pravdě historickém aktu (vždyť je to jen jednou za sto let!), došlo na zpěv lidových písní v podání Foerstrova komorního pěveckého sdružení a slavnost přešla do druhé části – tělocvičné. V té vystoupili rodiče a děti, věrná garda a dorostenci se švihadly. Poslední dvě vystoupení byla ve znamení sletových skladeb – nejprve žákyně a dorostenci se skladbou z XII. sletu 2000. Tělocvičnou část zakončilo vystoupení žáků, dorostenců a cvičitelů v historické sletové skladbě z roku 1920. Jako pověstnou třešničkou na dortu byl na závěr koncert Hudby Hradní stráže a Police ČR, pod vedením plk. Václava Blahunka. Nestává se často, abychom v Libni přivítali tak vzácné hosty a tak koncert byl opravdu kulturním zážitkem pro všechny.
Další již tradiční událostí byla podzimní Akademie (28. listopadu 2009). Tentokráte se věnovala půlkulatému výročí 125 let od založení Sokola Libeň. V programu, ve kterém vystoupilo téměř 200 cvičenců, zaujali nejen rodiče a děti, mladší žáci na duchách, cvičitelé s parkurem a ropeskippingem, ale i mnoho dalších cvičenců v různých skladbách a vystoupeních. Zároveň jsme spolu s více jak 350 diváky oslavili významné životní jubileum naší náčelnice ses. Věry Dekastellové, která oslavila 90 let! Závěrečný potlesk patřil také velkému počtu našich cvičitelů a cvičitelek, kteří se na přípravě akademie podíleli.
V Sokole Libeň to opravdu žije! Svědčí o tom nejenom tyto akce, ale i celá řada jiných. Jmenujme například veleúspěšný Běh strmý do zámeckého vrchu (24. 9. 2009), kterého se každým rokem zúčastňuje více a více běžců, v různých věkových kategoriích. Také Mikulášská besídka (3. 12. 2009), vánoční loutkové divadlo či Den dětí udělali jistě radost všem dětem. Především pro ženy jsme uspořádali tradiční Aerobik Show. Dalo by se jmenovat mnoho dalších akcí, ale základem naší činnosti je stále pravidelné cvičení a vždy mezi sebou rádi uvítáme nové členy.  V novém roce 2010 se tak můžete opět těšit na mnoho skvělých zážitků se Sokolem Libeň. O celé nabídce našich aktivit se můžete více dozvědět na našich webových stránkách www.sokol-liben.cz.
Martin Chlumský DiS.
chlumsky@sokol.cz

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás