T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Informace pro rodiče žáků a dorostenců - cvičení venku

informace pro rodiče žáků a dorostenců oddílů všestrannosti o cvičení venku v parku a okolí v rámci běžných hodin všestrannosti žactva

 

Informace pro rodiče dětí oddílů všestrannosti žáků a dorostenců
Vážení rodiče,
 stejně jako v minulých letech chodí oddíly žáků a dorostenců v letních měsících v rámci hodin cvičení všestrannosti cvičit ven do parku a do okolí sokolovny (Thomayerovy sady).
 Zabýváme se převážně atletickými disciplínami, soutěžemi a rozvojem fyzické kondice žáků. V letošním roce začneme chodit ven od  úterý 13. května.
 Oblečení je stejné jako v běžné hodině (bílé tričko s odznakem a modré trenky), nutná je však vhodná obuv na ven (do parku).
 Všichni žáci vždy společně na začátku a konci hodiny (v 17, 18 nebo 19h) přichází resp. odchází do/z šatny s cvičiteli.
 Cvičení a pohyb ve venkovním prostředí má svá specifika, proto žádáme rodiče, aby svého syna poučili o zásadách chování a bezpečnosti ve venkovním prostředí – předem děkujeme. V první a druhé hodině venku budou žáci poučeni.
 
12.5.2008                                                           S přáním pěkného počasí        cvičitelé Sokola Libeň

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás