T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy žactva (časopis)

Zprávy žactva č.3/2010-2011

Zprávy žactva Leden 2011 - o dění v jednotě od listopadu 2010 do ledna 2011

        Zprávy žactva

 leden 2011                                                          číslo 3 / 2010-2011

 

26.2.2011   sobota 14:00 - 16:00   DĚTSKÉ  ŠIBŘINKY

26.2.2011   sobota 19:00 - 02:00  ČLENSKÉ ŠIBŘINKY

15.-17.4.2011  Pá-Ne  Závody všestrannosti – pro vybrané cvičence

7.-8.5.2011  So (+Ne - ZZZ)  42. Jarní Výlet Libeňského Sokola

2.6.2011  čtvrtek    DĚTSKÝ  DEN – louka U studánky

 

Zpráva náčelníka o dění ve cvičení žáků

Do cvičení již několik let dochází průměrně 45-50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé). Tento cvičební rok nastalo jisté oživení a kromě posledních 3 hodin v prosinci neklesla účast pod 50, nejvíce bylo 73. Díky Vám, rodiče.

Máme zapsáno 43 mladších žáků, 33 starších, 11 dorostenců a 21 cvičitelů – celkem 108. V jednotlivých měsících bylo zapsáno a průměrná účast byla :

                        září                 říjen            listopad          prosinec                Ø

mladší žáci        35 / 18,0        36 / 23,4        39 / 23,7        37 / 19,0       36,75 / 21,0

starší žáci         29 / 15,8        29 / 17,1       31 / 16,0        23 / 12,2        28,0 / 15,25

dorostenci           9 / 5,0         10 / 6,6         10 / 5,6          10 / 4,3          9,75 /  5,35

cvičitelé            22 / 15,4        20 / 12,7                   20 / 14,1        21 / 12,0      20,75 / 13,55

 

CELKEM       95 / 54,1        95 / 59,9      100 / 59,3  91 / 47,5      95,25 / 55,2

 

A i v novém roce je zatím účast 55 - 57 cvičenců. Cvičitelů máme dostatek, takže zvládneme i větší nápor. Proto prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí – děkujeme. A kdy se cvičí ?

Mladší žáci (ročník 2001-2004) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1997-2000) a dorostenci (1993–1996) v Út a Čt 18-19. Pro cvičitele a dorostence navíc možnost úterní cvičitelské hodiny a čtvrteční košíkové (oboje 19-20).

 

Nejprve stručný návrat do konce roku 2010

 

V pátek 5.listopadu se konaly tradiční štafetové plavecké závody O pohár starostů pražských žup. V žactvu za naši župu plavalo několik žákyň a obsadili jsme 2. místo, v dospělých nás zastupoval J.Přech a cvičitelky a župní štafeta skončila těsně poslední - třetí.

 

V sobotu a neděli 6. a 7. listopadu byla velká brigáda v sokolovně. Vystěhovali jsme staré skříňky ze šaten, šatny vymalovali a nastěhovali nové skříňky. Také se vymalovala nová nářaďovna u Srncova sálu a vybavila skříněmi a

policemi na drobné náčiní. Kromě toho se zakrylo doskočiště, posekal taras, zametl dvůr a smontovao 15 nových stolů na šibřinky. 37 lidí odpracovalo 262 hodin.

Pracovalo 19 cvičitelů, 7 cvičitelek, 7 jilmáků, 3 žákyně ale jen 1 nejilmácký žák. Neochota žáků nás mrzí. Bývala zvykem větší účast. Věříme, že na jarní brigádě v neděli 13.3. (9-13) přijde žáků více. Cvičitelé jim myslím jdou dobrým příkladem. 

 

V sobotu 27.listopadu se konala soutěž Rychlý šplhoun v Sokole Kobylisy. Vyslali jsme 2 žáky a cvičitele a vedli si skvěle. R.Kloubský vyhrál mezi ml. žáky, R.Pecánek byl čtvrtý. J.Kaplan byl mezi muži 2. na laně a 5. na tyči.

 

V sobotu 27. listopaduproběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie.  Tentokrát jsme oslavovali 100. výročí otevření libeňské sokolovny. V bohatém programu se asi 425 divákům !!! předvedlo 225 cvičenců. Zaujalo velké množství Rodičů a dětí (19 párů) a Předškolňat (36 dětí), což nám dává naději do budoucna. Cvičilo 22 ml.žákyň, 20 st.žákyň a 30 členek Věrné gardy.

Vystoupilo 24 mladších žáků (závodivé přeběhy s celtami, nářaďová opičí dráha a nakonec florbal), 18 starších žáků s ukázkami závodních gymnastických sestav (přeskok, kruhy, bradla, hrazda, šplh a prostná), vrcholem akademie pak snad bylo společné vystoupení 23 cvičitelů a 10 cvičitelek (nejprve společní pódiovka, pak 5 skupinových vystoupení – košíková, silová akrobacie, trampolínka i s dvojným saltem, cvičitelky s praporci, triková švihadla a nakonec krátký společný rej).

Díky všem cvičencům (a jejich rodičům) za to, že vše nacvičili a pěkně předvedli, a také všem divákům za uznalý potlesk.

 

● Ve čtvrtek 2.prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš se 4 anděly a 4 čerty (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 165 rozdaných balíčků.

● Ve čtvrtek 16.prosince na hodině mladšího žactva pak sehráli loutkáři pro naše nejmenší tradiční vánoční představení. I tady bylo nabito – bylo asi 70 diváků.

 

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

 

● Trvá celoroční  soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku. 

 

● Od ledna se též rozeběhla nová Zimní soutěž. Všichni dělají drobné cvičení dřevěnou tyčí, která má prověřit mrštnost, rychlost a ohebnost a druhou disciplínou je šplh na čas (ml.žáci tyč, st. žáci tyč a lano s přírazem, dorostenci tyč a lano s i bez přírazu a cvičitelé tyč, lano s přírazem a lano bez přírazu ze sedu)

 

● Do konce února mají být zaplaceny příspěvky na I. pololetí roku 2011. Všem, kteří již zaplatili či zaplatí děkujeme a ostatní musí pochopit, že bez zaplacení není možno od 1. března cvičit. Pozor – změna výše příspěvků : žáci 100,- Kč roční známka ČOS + 450,- Kč / pololetí oddílové příspěvky. ( Celkem 1000,- Kč za rok, tedy 100,- Kč za měsíc – to opravdu není nijak závratná suma). Pro již přihlášené i možnost placení příspěvků převodem na účet – informace na www.sokol-liben.cz

 

Začátkem února budou vyhlášeny výsledky soutěže Letní disciplíny. Nejlepší se mohou těšit na diplomek, sladkost a drobnou věcnou cenu.

 

  Pozor - o jarních (8. a 10. 2.) i velikonočních (21.4.) prázdninách žáci cvičí !

 

● Všichni žáci začínají nenápadně nacvičovat závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu 22. a 24. 2. 2011 - v běžných cvičebních hodinách. Nepřítomní budou mít šanci ještě na počátku března. Pak oslovíme nejlepší (rodičům dáme vědět dopiskem) pro další, již intenzivnější nácvik.

 

● Celopražské Závody všestrannosti se budou konat v termínu 15.-17.4.2011

 - pátek plavání, sobota atletika, neděle gymnastika a šplh.

Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednakna vývěskách v a na sokolovně a takéna www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

 

Rychle dokončujte masku na tradiční Dětské Šibřinky - ty letošní jsou na programu v sobotu 26.2. od 14 do 16 hodin – tance, písničky, soutěž masek, hříčky. Zveme všechny zejména mladší žáky a jejich kamarády.

Šibřinky pro dospělé aneb Společenské setkání členů a přátel libeňského sokolase koná ve stejný den od 19 hodin. Živá kapela, drobná tombola, několik vystoupení. Srdečně zveme i rodiče – vstup pouze na členskou legitimaci nebo na pozvánku  - tu dostanete v matrice nebo u cvičitelů. Těšíme se na Vás.

 

V neděli 13.března od 9 do 13 hodin bude pravidelná jarní brigáda – úklid dvora, oprava a zprovoznění doskočiště, úpravy v loděnici, přestavba nářaďovny ve velkém sále. Kromě cvičitelů a jilmáků prosíme o pomoc i starší žáky – děkujeme.

 

●  7.- 8.5.2011nás čeká již 42. Jarní Výlet Libeňského Sokola – udělejte si čas a vyražte s námi do některého z  krásných míst naší země. Sraz připravuje naše jednota a bude dvoudenní. V sobotu mezijednotové hry a soutěže, ohýnek k obědu, kytara u večerního táboráku, v neděli pro členy turistických oddílů a další zájemce z řad žáků i žákyň proběhne župní kolo Zálesáckého Závodu Zdatnosti. Bližší informace budou v dopisku, který žactvo dostane v polovině dubna, vy ostatní si ho budete moci najít na našich internetových stránkách.

 

  Dětský den bude ve čtvrtek 2.června – opět v parku na louce U studánky.

Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánojích, šermíři. I krásné počasí snad bude.   

 

Zakončovací táborák bude ve čtvrtek 23.června, poslední cvičení ještě 28.6.

 

● Připomínáme, že jednotný cvičební úbor žáků je bílé tričko se sokolským znakem, modré trenky a čisté cvičky nebo tenisky. Za pozdní příchod či absenci úboru vybíráme pokutu 1 Kč (do fondu odměn za docházku).

Snažíme se kluky něco naučit, motivovat je. Musíme na ně tedy být někdy přísní, ale zároveň spravedliví. Netolerujeme hrubou, natož sprostou mluvu, nekamarádské chování, nerespektování jasných zákazů (v létě zkracování cesty strání, lezení po pletivu v šatnách, vstup na jiné nářadí, než na kterém cvičí družstvo, atd.), jsme velmi alergičtí na podvádění při hrách.

 

Nabízíme všem žákům možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly. Káňata zvou mladší žáky, jilmáci dopisky žáky starší (zatím

bohužel bez odezvy) – 6.11.byli Vyzvědači (20 hráčů), 28.11. nedělní výpravička do Hloubětína  a okolí (6) , 11.12. výprava na Říp se zahájením celoroční hry (9), 12.12. se promítal videotábor 2010 (18), 22.12. byla vánoční nadílka (26).

Oba oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená navíc středeční (Jilm) či čtvrteční (Káňata) schůzky v klubovně. Letní tábor v Tajanově u Velhartic mají Káňata 2.-17.7. 2011, jilmáci 17.7.- 6.8. 2011. Informace u vedoucích oddílů.

 

● Do celoroční soutěže sokolské dny v přírodě jsme zaslali počty dní za rok 2010 a čekáme, jestli jako tradičně obsadíme mezi cca 85 zúčastněnými jednotami druhé místo za Třebíčí nebo jestli bude nějaká změna.

S L E T  Ani se to nezdá, ale od sletu v roce 2006 již uplynulo skoro 5 let a blíží se slet další. Bude v roce 2012 (začátek července) a hezky to vyšlo, že bude v roce, kdy Sokol oslaví 150. výročí od svého vzniku. Libeňští cvičenci se sletů pravidelně účastní od roku 1891 !!! (třeba 2 roky po skončení I. světové války

v roce 1920 cvičilo 320 našich mladších žáků). I na třech sletech po revoluci (1994, 2000, 2006) nebyla naše účast nikdy malá – celková účast cvičenců z naší jednoty vždy byla nad 100 a v žácích jsme často měli největší účast na jednotu z celé skladby. Doufáme tedy, že tomu jinak nebude ani v příštím jubilejním roce. Prosíme, zvažte účast vašich synů (případně i svojí) na této výjimečné akci. Pravidlem bývá, že většina našich kluků nacvičuje. Tak ať ten váš není odstrčený od party. Teď na jaře vybereme vhodné skladby dle věku cvičenců, cvičitelé se budou zúčastňovat nácvičných srazů a na podzim, až zase začneme v říjnu chodit do tělocvičny, začneme pomalu s nácvikem, který se zintenzivní teprve počátkem roku 2012. Nácvik bude probíhat zpravidla jen místo rozcviček, takže o cvičení na nářadí ani hru nebudou kluci ošizeni. A pokud máte zájem i vy, obraťte se na nás, poradíme s výběrem skladby (dospělí mají též více možností) a můžete ji u nás (či doporučíme kde, pokud ji u nás nacvičovat nebudeme) nacvičit.   

 

Informace pro cvičitele, kamarády a zájemce

 

Ve středu  2.3. 2011 od 18 hodin se koná Valná hromada Sokola Libeň. Dostavit se může každý člen libeňského sokola.

V sobotu 19.března se koná přehlídka pódiových skladeb – info pro zájemce.

pátek 28. ledna se koná Silvestr cvičitelů – příprava 17:30 – 18, pak začínáme. Kromě jiného i krátké zdravotní školení (Vítek – traumatologický plán), výběr skladeb pro 15. všesokolský slet, rozpis služeb na Šibřinky. Cvičitelé a zvaní.

Tradiční loďovka se koná v termínu 28.-29.5. – Otava. Odjezd asi už v pátek.

V sobotu 18.června  Rožnění cvičitelů - na dvoře sokolovny. Cvičitelé a zvaní.

 

Velkou účast žáků na sletě očekává, na nové žáky v Sokole i nové jilmáky se těší a hodná a chytrá dítka doma přeje  

 

20. 1. 2011                                    Jiří Novák (Jirkan), náčelník     602 284 198

 

J I L M   Vážení rodiče,

s novým rokem náš oddíl začal hrát již mnohokrát provedenou, oblíbenou dlouhodobou hru „V královských službách“.Všichni jsme se tedy přenesli do doby krále Karla IV. a stali se družiníky pána Buška z Velhartic. Naše rytířské houfy nyní budou prožívat strasti vojenského života, ale také dostávat žold v groších, získávat léna a při výcviku na výpravách a schůzkách se lecčemu naučí. Vrcholem jejich snažení bude opět tábor, tentokrát na staronovém tábořišti v Tajanově u Velhartic.

Krátká rekapitulace toho, co jsme zažili od posledního vydání Zpráv :

6.11. Vyzvědači – tradiční detektivní hra v uličkách starého města se přes deštivé počasí vydařila.

7.11. Brigáda u sokolovny a v sokolovně - účastnili se nejen Jilmáci, ale i cvičitelky a cvičitelé žactva a RD+PD. Ojedinělou náplní bylo bourání starých šatnových skřínek a výměna za nové. Krom toho pak též spousta „obyčejné práce“ - uklidit dvůr, doskočiště, dílnu… . Za odměnu pak zájemci mohli vstoupit do podzemních chodeb pod sokolovnou. Odpoledne si mohli zájemci zahrát hry v tělocvičně a pak zhlédnout videa z výprav.

28.11. Kanálem na mostv Hloubětínějsme mimo jiné prolezli kanálovou rourou a na bývalém železničním mostě v Libni hledali cashe.

11.12. Krok sněhem, krok časem - zimní výprava ve sněhu na Říp. Na ní jsme také zahájili dlouhodobou hru „V královských službách“.

12.12. Videotábor 2010– promítání videa z loňského  tábora.

22.12.Vánoční nadílka v klubovněposezení s koledami, cukrovím a dárky.

15.-16.1.2011Zimní táboření se psem - ač bylona leden nezvykle teplo, přesto jsme spali v tee-pee, postaveném tentokrát na zahradě chaty v Pohoří u Jílového u Prahy. Příště se nám snad konečně podaří přenocovat v iglú… .

A co nás čeká do prázdnin?

19.2. (So) Zimní jednodenka– Kamenný přívoz a okolí, Vlčí rokle.

20.2. (Ne) Vycházka (13:30-18) výstava Čechové, na řípu! V Národním muzeu

12.3. (So) Předjarní výprava– Zvířetice, Michalovice              

13.3. (Ne) (9-12)Brigáda, (14-15) hry v sále, (15-18)promítání videa z výprav

16.3. (St) Mistr uzlování– 29. ročník oddílového přeboru (1630 1930)

8.-10.4. (Pá,So,Ne) Aprílovka + Boj družin– Výprava s tradičními aprílovými překvapeními spojená s oddílovým přeborem v tábornickém desetiboji. Pojedeme do Chlumu u Blatné a budeme vzhledem k poloze místa vyrážet již v pátek. Nocleh pod střechou.

13.4. (St) Mistr signalizace– 27. ročník oddílového přeboru (1630 1930)

7.-8.5. (So-Ne) - 42. Jarní Výlet Libeňského Sokola –  Místo zatím není známo. Program srazu včetně ZZZ pořádá naše jednota. Nocleh snad již v přírodě.

28.-29.5. (So-Ne) Loďovka– letos  se pojede Otava.  Je možné, že vyjedeme již v pátek večer. Máme lodě, vesty i zkušené zadáky. Nocleh v přírodě, podrobnosti o trase dodáme před výpravou. Zveme cvičitele, žáky i kamarády.

11.-12.6. (So-Ne) Kolovkapojedeme  vlakem do Benešova a dále na kole přes Týnec a Jílové u Prahy do Prahy. Trasu lze dle sil účastníků upravit..

24.-26.6. (Pá-Ne) Jaxi-taxi (Jak si usteleme, tak si lehneme ) - pracovní výprava, kdy nejprve převezeme vybavení z Bohdalína na nové tábořiště u Velhartic, pak nás čeká sekání a hrabání louky a stavba některých táborových staveb.

17.7. – 6.8.2011 Tábor – tentokrát na novém tábořišti  v  Tajanově u Velhartic.

 

Budeme vděčni za každého nového člena. Pokud tedy nějakého vhodného kluka znáte, prosíme, přiveďte ho k nám, jistě nebude litovat.

Další informace o Jilmu na  webových stránkách: http//jilm.aspone.cz

 

Za JILM   a jeho ostatní vedoucí            Vít Jakoubek (Vítek)    732 733 687  

 

 

TURISTICKÝ ODDÍL KÁŇATA Vážení rodiče, milá Káňátka,
přestože po klidu vánočních svátků nás začíná pohlcovat vír nového roku 2011, doufám, že čtení novoročních informací oddílu bude patřit k příjemným chvílím.

Co nás čeká v novém roce?

Schůzky budou i nadále ve čtvrtek, od 15:30 do 16:45 hodin. Na schůzkách budeme jako v předešlých letech hrát spoustu her, zpívat písničky s kytarou a naučíme se i něco nových tábornických dovedností. S sebou na schůzky je třeba mít šátek, uzlovačku, káněcí sešit a zpěvník. Po schůzce mohou děti odcházet do

cvičení mladšího žactva, bez problémů se stíhají převléci.

Výpravy jednou za měsíc. Termíny oznamujeme dostatečně dopředu, takže doufáme, že nás na výpravách bude vždy alespoň plné kupé vlaku JBližší informace týkající se odjezdu a návratu dostanou Káňata na schůzkách, zájemcům z řad rodičů je posíláme i e-mailem.

Termíny výprav na leden – červen 2011:

12.2.2011 Nejspíše zámek Loučeň s Bílou paní a Labyrintáriem.

19.-20.3. Dvoudenní výprava s noclehem pod střechou. V jednání Mšeno, Buben, obě místa jsou slibem parádního programu J

9.4.2011 Výprava do jedné z jílovských štol a Vlčí rokle. Okolí Jílového u Prahy.

7.5.2011 Jarní Výlet Libeňského Sokola. Program pořádá naše jednota, místo zatím není známé. Bude se tu konat závod ZZZ, na který určitě z Káňat vyšleme několik družstev závodníků. Je čas, aby Káňata všem ukázala, že nejsou žádná ořezávátka. 4.-5.6.2011 Dvoudenní předtáborová výprava do zatím neznámých končin. Nocleh pod celtou, nošení vlastních věcí ve velkém těžkém batohu, seznámení se všech účastníků tábora. Na takové výpravy se vždy nejlépe vzpomíná!

Tábor 2011 se bude konat na novém místě, v Tajanově u Velhartic a Káňata pojedou na první dva týdny prázdnin. Rezervujte prosím tento termín, tábor je vyvrcholením celoroční činnosti oddílu a byla by velká škoda, kdyby se ho děti nemohly zúčastnit.

V novém roce prosíme také o včasné zaplacení příspěvků do Sokola – děti, které chodí do cvičení, platí v tomto pololetí 450 Kč, necvičící 200 Kč, je nutné zakoupit i známku ČOS pro rok 2011 (100 Kč).

Rádi uvítáme nové tváře, takže pokud máte kamarády z první až páté třídy, neváhejte a vezměte je s sebou na schůzku nebo výpravu! Podívejte se také na nový web www.kanata.wz.cz.

 

Za všechny vedoucí se těší a klidný začátek nového roku přeje

Veronika Niederlová -  Vrečka  (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz)

 

Předškolní děti

   Nový rok 2011 jsme zahájili cvičením už 3. ledna, kam dorazilo 21 předškolňat.

Co se dělo v předchozích měsících?

   20. listopadu jsme se zúčastnili s 8 dětmi závodů v Míčovém trojboji v Karlíně. Na stupně vítězů se probojovala A.Svobodová – 2 místo ze 46 děvčat a družstvo dívek ve své kategorii zvítězilo. Všem závodníkům gratuluji a poděkování patří i rodičům, kteří své děti mocně povzbuzovali.

   V sobotu 27.11. se v libeňské sokolovně konala slavnostní akademie. Vystoupení předškoláků se zúčastnilo rekordních 36 dětí, takže se málem při závěrečném nástupu nevešly do sálu. Děti zacvičily skvěle a sklidily zasloužený potlesk diváků.

   Ve čtvrtek 3. prosince navštívil sokolovnu Mikuláš se svou družinou. Ve spojené hodině oddílů R+D a Předškolních dětí se všichni zahřáli společnou hrou, protáhli se, zazpívali si koledy a hodné děti dostaly od andělů mikulášský balíček.

   Vánoční atmosféru vytvořili loutkáři souboru „vHlavědrát“ 16. prosince. Na velkém sále dětem sehráli loutkové představení – všem se moc líbilo.

   Docházka: v podzimních měsících byla průměrná účast ve cvičení 27 dětí, v prosinci se počet snížil díky nemocnosti a problémům s dopravou. Nejlepší docházku měli:  Cejpek O., Erlec E., Jelínek V., Lukavský  J., Mazánková K., Paur O., Paurová A., Slaba J., Svobodová A., Ul F., Vomáčková A., a Sobotka J.

 

Mladší žákyně

   Podzimní měsíce byly věnovány nácviku na akademii, Anička Feřtová připravila pódiovou skladbu na stepech. Vystoupení se děvčatům vydařilo. Výběr nejšikovnějších gymnastek společně se staršími žákyněmi předvedl ukázku cvičení na gymnastickém páse a přeskoky přes švédskou bednu – připravili J. Maleček, A. Duchačová a J. Voráčová.

   Nyní je do oddílu přihlášeno 53 děvčat a průměrná docházka do cvičení je 25. Jako nejvěrnější s nejlepší docházkou byly vyhodnoceny:Adámková E., Cerhová P. Dámová M., Dobrylovská K., Dohnalová B., Hořínková R., Karasová K., Kazimourová T., Lelay N., Malcová A., Rybová M., Vágnerová N., Zlochová M. a Králová A.

 

Starší žákyně a dorostenky

   Nácviku na podzimní akademii se tentokrát zúčastnil nebývale velký počet dívek a vystoupení se zúčastnilo 16. Cvičitelky připravily pódiovou skladbu s netradičním náčiním – velké igelitové pytle a děvčata za skvělé vystoupení sklidila zasloužený potlesk diváků.

   Oddíl čítá 32 dívek a průměrná účast ve cvičení je 18. Za docházku byly vyhodnoceny: Adámková A., Dohatová B., Cerhová A., Chodilovy A. a V., Muratová N., Přádová M., Ryvalová M., Střihavková J., Sýkorová E., Šandová L., Šťovíčková N., Táboráková V. a Zavadilová S.

   Zahájili jsme přípravu na závody všestrannosti, které proběhnou v dubnu. Šikovnější děvčata začínají nacvičovat gymnastické sestavy a též plánujeme atletickou průpravu.

 

Důležité datum do kalendáře                 -      26.2.2011 – Dětské a členské šibřinky.Sobotní odpoledne bude sokolovna patřit dětem. Jsou připraveny tradiční soutěže masek a mnoho další zábavy. Zváni jsou i rodiče.

Večer bude patřit dospělým, zveme všechny tancechtivé rodiče.  Vstup do budovy je na členský průkaz ČOS nebo na pozvánku, kterou získáte v matrice sokolovny, případně u cvičitelů Vašich dětí. (Bližší informace na nástěnkách, nebo na našich stránkách www.sokol-liben.cz) 

S nový rokem je nutné zaplatit členské příspěvky

Registrovaní členové Sokola Libeň (to je ti, kteří už mají „legitku“) mohou členské příspěvky platit převodem na b.ú.: 0204418329/0800. Jako VS uveďte datum narození ve formě DDMMRRRR (např. 1.1.1987 – 01011987) a do zprávy příjemce uveďte jméno člena. Po uskutečnění úhrady převodem je nutné zajistit si vylepení  nové známky ČOS do legitimace  (nutno zajit do matriky, případně se obrátit na kancelář jednoty)

 

Výše příspěvků I. pololetí roku 2011:

Rodiče a děti: dítě : 550,- , rodič : 750,-    Předškolní děti:  700,-    Žactvo:  550,-

 

Veškeré informace najdete na webových stránkách sokola www.sokol-liben.cz 

 

S přáním hodně zdraví a elánu do nového roku za ostatní cvičitele          

                                              

                Iva Duchačová  (725 870 763, 608 006 628, duchacova@sokol-liben.cz)  

 

Cvičení rodičů s dětmi

Ohlédnutí za minulým rokem

V sobotu 20.11. 2010se v karlínské sokolovně konal Míčový trojboj. Závodů se zúčastnila dvě družstva z libeňské jednoty - chlapci ve složení: P.Vilgus, P.Boubín, A.Vyklický, P.Vaniček a smíšené družstvo ve složení: K.Vilgus, E.Masopustová, V.Šmakalová, E.Erlec.  K.Vilgus a P.Boubín si odnesli bronzovou medaili. Gratulujeme! Všem účastníkům díky a přejeme hodně nadšení do dalších závodů.
Dne 27. 11. 2010 se náš oddíl předvedl na Tělocvičné akademii Sokola Libeň ve skladbě Hry z Moravského Slovácka. Přestože několik dětí tradičně v poslední chvíli onemocnělo, akademie se zúčastnilo 19 párů + 1 dítko. Máme v oddíle opravdu báječné děti a skvělé rodiče.

Mikuláš k nám do sokolovny loni zavítal již 2. 12. Ve spojené hodině R+D a předškolních dětí se na sále sešlo přes 100 lidí, přesto hodina byla organizačně velmi dobře zvládnutá díky vedení cvičitelky Ivy Duchačové. Mikuláš byl vlídný, andílci milí a čerti si na naše děti příliš netroufali, protože věděli, že do cvičení chodí jen ty hodné!

Cvičební rok jsme zakončili 16. 12. loutkářským představením o narození Ježíška, o které se tradičně postarala loutkoherecká skupina Vhlavědrát.

V pátek 17. 12. jsme se naposledy sešli na Zpívánkách a malovánkách pro děti věnovaných jen a jen koledám.

Co nás čeká v zimě

Cvičíme již od 3. 1. 2011 a hned od prvních hodin letošního roku je jasné, že o cvičení je tak obrovský zájem, že již nemůžeme přijímat nové členy. Cvičí se :

Pondělí 16 - 17 s Danou Cejpkovou

Úterý 9:50 - 10:50 s Danou Blahunkovou

Čtvrtek 16 – 17 s Danou Blahunkovou.
Nově nabízíme možnost placení jednotlivých hodin pro cvičence, kteří chodí pouze na jednu hodinu týdně. Více informací naleznete na nástěnkách nebo webových stránkách Sokola Libeň.

Malovánky pro děti + rodiče s Janou Novotnou každépondělí 10 - 11 hodin. 

Malovánky pro předškolní děti s Irenou Taterovou každou středu 16 – 17 hodin.
Zveme vás na Zpívánky pro děti, které se konají v pátek 21.1. a 18.2. od 17h.
A konečně v sobotu 26.2. 2011 se oblékněte do masek a ve 14 hodin přijďte na tradiční Dětské šibřinky, což je karneval plný soutěží, písniček a dobré nálady.

 

Co připravujeme na léto

 

Již potřetí se bude konat pobyt pro rodiče s dětmi v termínu od 31.7. do 7.8., který tentokráte bude v duchu včelích medvídků. Pobyt se koná v hotelu Kořínek v Kořenově.

Děti nám již odrůstají, a proto budeme pořádat v termínu od 9.7. do 16.7. pobyt pro předškolní děti bez rodičů. Počet dětí nebude více než 20. Děti budou bydlet v Chatě pod Lipami, která se nachází v Rokytnici nad Jizerou. Bližší informace poskytne Dana Cejpková.

 

Cvičitelky R+D          Dana Blahunková, danabh@volny.cz ,  739 911 949
                                   Dana Cejpková, cejpkova.dana@seznam.cz
,  606 551 223

Vložil Jiří Novák dne 24.01.2011

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás