T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Program TO Jilm pro následující pololetí

Poprázdninový dopis rodičům

Program JILMu na září 2011 – leden 2012

Vážení rodiče, úvodem tradičního dopisu o programu bych vám chtěl sdělit, že od letošního cvičebního roku předávám vedení oddílu Řekovi a ostatním PK. Činím tak zejm. z pracovních důvodů (změnil jsem nyní zaměstnání a bude  to pro mě znamenat v následujících měsících mnoho studia navíc). Na programu oddílu se nicméně částečně podílet budu, jen již ne tak intenzivně. Přeji  tedy tímto ostatním PK mnoho zdaru  v jejich práci!

Vít Jakoubek (Vítek)

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás pozdravili a přivítali v novém cvičebním a školním roce a předkládáme Vám program oddílu na následujících 5 měsíců.

Jak si možná všimnete, program poněkud prořídl oproti minulým letům. Na této podobě programu jsme se s ostatními vedoucími shodli ze dvou důvodů. Prvním z nich je XV. Všesokolský slet, který se uskuteční příští rok v červnu a nácviky na něj se rozběhnou již na podzim a bude je nutno skloubit i s činností oddílu (my vedoucí jsme také cvičiteli v sokole a většina Vašich kluků v sokole cvičí).

Účast na výpravách

Druhým důvodem přeorganizování programu je dlouhodobá neuspokojivá účast na řadě výprav. Výpravy a tábor jsou to hlavní, co dělá oddíl oddílem. Schůzky jsou jen odpolední kroužek, ale právě na výpravách mají kluci šanci si něco užít, něco zažít a něco se pořádně naučit. Velice nás potom mrzí situace kdy na výpravu jede třeba 5 vedoucích a k tomu 2 nebo 3 kluci. Pro nás je to pak mrhání časem a silami. Program pro 3 kluky se dělá hůř, než pro 8 nebo 12 a hlavně k čemu poskytuje svůj volný čas 5 vedoucích, když o to 8 kluků z 11 nemá zájem? Nebo snad 8 z 11 rodičů?

Proto Vás prosíme – máte-li výhrady nebo připomínky k programu oddílu, řekněte nám je. Děláme to přece pro Vaše kluky. Neúčast na výpravě by měla být výjimkou, ne řešením (nebo neřešením) problému. My se naopak snažíme úpravou programu reagovat na požadavky nebo přání, která nám i prostřednictvím účasti nebo neúčasti sdělujete. Chápeme, že dnešní doba je jiná, než doba, kdy oddíl vznikal a možností co s volným časem je dnes víc, než kdy dříve a vážíme si toho, že si vaši kluci, nebo Vy zvolili právě náš oddíl.

Nový dívčí oddíl „Veverky“

V minulých letech jsme v oddíle měli i 3 holky. To letoškem končí, protože holky odrostly a začínají pomáhat s vedením mladšího oddílu Káňata. S potěšením Vám však píši, že vzniká dívčí oddíl „Veverky“ pro holky ve věku jilmáků (5-9 třída). Oddíl povede Veronika „Vrečka“ Niederlová a schůzky bude mít v úterý od 17:00 v jilmácké klubovně.

Náš oddíl bude s Veverkami spolupracovat a v začátcích jim pomáhat. Některé výpravy budou mít naše oddíly společné – což doufám ještě zvýší jejich atraktivitu a předběžně počítáme se společným táborem, kde budeme mít část programu společnou a část každý svou. Za sebe se na tuto spolupráci doopravdy těším.

Ohlédnutí za táborem

Strávili jsme 21 dní v ležení rytířských houfů pána rytíře Buška z Velhartic. Kluci (a holky) se nejdřív osobně představili panu rytíři a pak plnili všemožné úkoly, které jim Bušek zadával. Zbrojili a barvili látky, strojili hostinu pro hosty, vybírali berně, věšeli lapky, ale byli i otráveni při pitce v krčmě a potom museli k bylinkáři pro recept na protijed.

Kromě toho kluci lovili bobříky, hráli jsme fotbal, ufíjenou a softbal, lesní i luční hry... Také jsme byli na 3 výpravách. První nás zavedla do Sušice a na rozhlednu Svatobor. Druhá výprava „čtyřiadvacítka“ nás vedla na Šumavu noční cestou na hrad Kašperk, navštívili jsme elektrárnu Vydra a došli na Prášilské jezero, kde bohužel ošklivě řádila vichřice. Poslední výprava vedla okolo tábora přes kostel sv. Bartoloměje na hrad Velhartice. Jeho prohlídku jsme absolvovali ve středověkých kostýmech a byli jsme mile překvapeni, kolik otázek od průvodce z historie všeho možného dokázali kluci zodpovědět.

Na táboře bylo celkem 14 dětí, což byl po několika hubených letech zase už dobrý počet. Kluci se sice stále mají co učit, ale u mnohých jsme viděli výrazné zlepšení oproti loňsku ve všelikých dovednostech i v úklidu a podle toho, co kluci říkali na závěrečném táboráku se tábor líbil.

Co nás čeká dál?

Pro velký úspěch jsme se rozhodli pokračovat v dlouhodobé hře „V královských službách“. Od září by v činnosti mělo pokračovat 10 nebo 12 kluků. To znamená, že máme stále místo pro další nováčky – víte-li o nějakých, doporučte nás prosím.

Stejně tak můžeme doporučit nový dívčí oddíl Veverky.

Příspěvky: zůstávají jako minulý rok 140,- Kč/měsíc (+ roční známka Sokola 100 Kč), přičemž 40 Kč jsou příspěvky oddílu a 100 Kč předplatné na tábor.

Budou také fungovat webové stránky jilmu http://jilm.aspone.cz

 

I. Cvičení v sokole             – není povinné, ale prospěje Úterý, Čtvrtek 18-19; nácvik na Slet 2012

 

II. Schůzky            - středa 16:30 – 19:00 program v klubovně (a na dvoře sokolovny). Hry, písničky, promítání videa z výprav, učení se tábornickým a jiným dovednostem. Jednou za měsíc bude „jiná schůzka“, kde nebude klasický program, ale budeme třeba vyrábět draky...

 

III. Výpravy

Srazy budou mezi 7 a 8 hodinou ráno, návraty kolem 18 hodiny večer (záleží na odjezdu vlaku/autobusu) na palmovce u Synagogy. Podrobné informace dostanou kluci vždy 10 dní před výpravou.

24.-25.9. (So-Ne) Sletová štafeta

V sobotu budeme v Praze a blízkém okolí jezdit na in-line bruslích nebo na kole a navštívíme bazén v Podolí. Přespíme v sokolovně a v neděli vyjedeme nalehko do Dřevčic, kde převezmeme kolíky se Sletovou Štafetou a povezeme je do libně a pak na lodích (nebo na kolech) až do Tyršova domu. V kolících bude putovat sletové poselství.

8.-9.10. (So-Ne) Podzimní výlet libeňského sokola (PVLS)

V sobotu proběhne tradiční sokolský sraz v přírodě (zatím nevíme, kde se bude konat) s hrami a zápolením mezi sokolskými jednotami. Přespíme podle počasí v přírodě nebo pod střechou a v neděli budeme pokračovat společně s Veverkami vlastním programem.

5.11. (So) Podzimní jednodenka

Pojedeme do Srbska a okolních vápencových lomů a jeskyní.

6.11. (Ne) Brigáda + Videotábor

Podzimní úklidová brigáda kolem sokolovny a v klubovně (9-12:30). Odpoledne se podíváme na video z letošního tábora (15-18) – zváni i rodiče.

17.11. (Čt) Vyzvědači

Pro výzvědnou hru na Starém Městě jsme se letos rozhodli využít státní svátek. Hrát s námi budou i Veverky. (13-19 hodin)

3.12. (So) Akademie 2011

2 hodiny plné vystoupení cvičenců všech věkových kategorií Sokola Praha-Libeň. Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče i kamarády.

4.12. (Ne) Vycházka předvánoční Prahou (14-18)

21.12. (St) Vánoční nadílka v klubovně (16-20) – zveme i bývalé členy

 

20.-22.1.2012 (Pá-Ne) Zimní táboření Pojedeme do Krkonoš a pojedeme s Veverkami. K dispozici budeme mít vytopenou chalupu, malý lyžařský vlek a „celý hora“.

 

Na tábor 2012 pojedeme zase do Velhartic hned po Sletu na začátku prázdnin. Závazný termín sdělíme v novoročním dopise.

Vydařený podzim přejí:        „Řek“ Jan Přech (607 288 081; honza.prech@gmail.com)

 

„Franta“ František Juhász (720 110 250)            „Ledňáček“ Pavel Lávička (739 416 496)

a naši další pomocníci (Vítek, Sumec, Jack...)

Informace se týká oddílů: JILM
Vložil Vít Jakoubek dne 03.10.2011

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás