T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Dávej, ber! informace o dalších nácvicích a pražském sletu

Vážení rodiče a cvičenci skladby Dávej, ber!

 

 přinášíme vám daší informace o nácvicích, úborech a tentokrát už i o Pražském sletu. Po dohodě nás a cvičitelů z jiných jednot budou nácviky probíhat nadále ve středy od 17:00 do 19:00 ve velkém sále. Prosíme děvčata, která chodí na gymnázium a mají dlouhé vyučování, aby se dostavila co nejdříve. Nácvik není možné posunout, vzhledem k tomu, že sál je od sedmi  hodin obsazený a pro nácvik je potřeba alespoň 1,5 hodiny.

 

Nácviky se uskuteční v tyto středy: 11. a 18. dubna a 2. května 2012. Přijdou s námi cvičit střídavě Vršovice, Staré Město a opět Zlíchov.

 

Úbory zatím ještě nemáme, nicméně výrobce slíbil jejich dodání na ústředí ČOS do 31. března a přibližně v polovině dubna bychom je měli mít.

  

11.-13. května 2012  se budou konat Pražské sokolské slavnosti. Kromě doprovodného programu (výstavy, besedy) bude součástí také Pražský slet v TJ Sokol Královské Vinohrady. V sobotu
12. května nás čeká přibližně tříhodinová zkouška, v neděli 13.5. odpoledne generálka a vystoupení.

Zveme všechny rodiče i známé na vystoupení a bude se na co dívat – během programu vystoupí několik set cvičenců v ukázkách sletových skladeb. Více podrobností o akci Vám dáme vědět do půlky dubna. Nicméně už teď předesíláme, že bude potřeba, aby si s sebou děti vzaly sokolskou legitimaci s nalepenou známkou ČOS a plavky – odměnou za účast na zkoušce v sobotu bude po zkoušce zdarma vstup do bazénu.

 

16.června(sobota) se koná slet Sokola Votice( u Benešova) a naše skladba byla pozvána, aby vystoupila. Prosím, vyplňte a pošlete zpět odpovědní ústřižek – zda se děti zúčastní.

 

 Závěrem vzkaz pro cvičence: choďte prosím, na nácviky pravidelně. V neúplném počtu se hůře orientujeme na ploše a špatně se učí další kousky skladby. Navíc, vzhledem k tomu, že máme plný počet kluků (kterých je v Praze nedostatek) se nám může stát, že dívky budou nahrazeny kompletním celkem dívek z jiné jednoty (které nemají kluky), a naše cvičenky budou doplňovat neúplné dívčí celky - což by bylo náročnější, jak pro nás cvičitele, tak pro cvičící. To vše hrozí v případě neúčasti při pravidelném nácviku.

 

Do nácviku skladby vkládáme všichni hodně energie a pravidelnou docházkou nám práci velmi usnadníte. Blížíme se do finále, následující tři měsíce budou opravdu perné, ale odměnou nám bude hezký zážitek z vystoupení, potlesk diváků a zážitek na celý život.

 

S pozdravem NAZDAR!

Anna Holanová, Jakub Kudroň, Martin Chlumský, vedoucí nácviku

 

...............................................................................................................................................................

 

 

Chci, aby se moje dítě................................................................................... zúčastnilo oblastního sletu Sokola Votice, pořádaného 16. června ve Voticích.

 

              Ano                                      Ne (případně proč)

 

 


 

dotazy a připomínky prosíme směřujte na e-mail davej.ber@sokol-liben.cz

Informace se týká oddílů: Starší žáci, Starší žákyně a dorostenky, Dorostenci
Vložil Anna Holanová dne 29.01.2012

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás