T.J. SOKOL Praha - Libeň

Časopis Zprávy Sokola Praha - Libeň

Zprávy, ročník XXXIX, květen 2012, číslo 1

zprávy jednoty

 

Jarní předsletová zpráva náčelníka

( Zprávy žactva leden + duben 2012 číslo 3 +4 / 2011-2012 )

Do cvičení již několik let dochází průměrně 45-50 cvičenců (mladší+starší žáci, dorostenci, cvičitelé). A ani tento cvičební rok není výjimkou. Díky Vám, rodiče.

Máme zapsáno 49 mladších žáků, 19 starších, 11 dorostenců a 23 cvičitelů – celkem 102 cvičenců. Od Nového roku bylo zapsáno a průměrná účast byla :

leden únor březen duben Ø

mladší žáci 38 / 22,4 37 / 25,0 40 / 26,8 40 / 27,1 38,8 / 25,3

starší žáci 17 / 11,4 16 / 10,3 16 / 12,3 16 / 10,6 16,3 / 11,2

dorostenci 6 / 5,0 5 / 4,3 5 / 4,2 5 / 4,7 5,3 / 4,6

cvičitelé 20 / 10,6 20 / 13,3 21 / 11,6 22 / 13,1 20,8 / 12,2

CELKEM 81 / 49,4 78 / 53,0 82 / 54,9 83 / 55,6 81,0 / 53,2

Velmi nás těší stoupající počty a to i přes náročný nácvik na slet. Přesto : cvičitelů máme dostatek, takže zvládneme i větší nápor. Proto prosím dohlédněte na pravidelnou docházku Vašich synů a zkuste nabídnout naší činnost i ve svém okolí – děkujeme. A kdy se cvičí ? Mladší žáci (ročník 2002-2005) v Út a Čt 17-18, starší žáci (1998-2001) a dorostenci (1994–1997) v Út a Čt 18-19.

Nejprve stručný návrat do konce roku 2011

V sobotu 3. prosince proběhla v naší sokolovně tradiční Tělocvičná akademie. Tentokrát jsme ji věnovali blížícímu se sletu. V bohatém programu se asi 350 divákům předvedlo 170 cvičenců. V ukázkách sletových skladeb se představili :

Ať žijí duchové – 14 mladších žáků a 2 žákyně + 11 párů Rodiče a děti, Jonatán – 16 mladších žákyň, Dávej ber – 8+8 starších žáků a žákyň, Chlapáci – 13 cvičitelů. Dále vystoupilo 14 párů Rodičů a dětí na opičí dráze, 21 Předškolňat předvedlo cvičení na nářadí a krátkou pódiovku, 28 mladších žáků předvedlo cvičení s tyčemi (rozcvička, cvičení ve skupinách, hokej, šermování), 10 členek Věrné gardy předvedlo elegantní cvičení se švihadly, 10 starších žákyň zacvičilo s a na lavičkách, hosté z Vinohrad zaskákali na Eurotrampolínce, dvakrát zpívala děvčata z hostujícího souboru Cosmetic tissues a vrcholem akademie bylo vystoupení skupiny našich cvičitelů Skipping boys se švihadly. Díky všem cvičencům (a jejich rodičům) za to, že vše nacvičili a pěkně předvedli, a také všem divákům za uznalý potlesk.

● Ve čtvrtek 8.prosince pak přišel do naší sokolovny Mikuláš se 4 anděly a 5 čerty (v 16 hodin pro předškolňata a od 17 hodin pro mladší žáky a žákyně). O tom, že nepřišel zbytečně, svědčí více než 115 rozdaných balíčků.

● Ve čtvrtek 15. prosince na hodině mladšího žactva pak proběhlo zpívání vánočních koled s kytarami, houslemi a všelikými rytmickými nástroji.

● Na podzim roku 2011 jsme z grantu MČ Prahy 8 částečně obnovili tábornické i cvičební vybavení. Stejný grant vypisuje Praha 8 i letos a tak se opět snažíme o další vylepšení vybavení pro cvičení.

 Co jsme již stihli v novém roce 2012

● Trvá celoroční soutěž O nejvěrnější docházku s pravidelným každoměsíčním vyhlašováním a rozdáváním diplomků za 100% docházku.

● Od ledna se též rozeběhla nová Zimní soutěž, která obsahuje dvě cvičení. První je člunkový běh a druhá je vyhazování míče s tlesknutím a chycením.

● Děkujeme, že již všichni žáci mají zaplacené členské příspěvky.

● V pátek 27.ledna se sešlo 24 cvičitelů, 9 cvičitelek a 4 hosté na tradičním „Silvestru cvičitelů“ – kromě zábavy i rozdělení úkolů do dalšího roku.

● Začátkem února byly vyhlášeny výsledky soutěže Letní disciplíny 2011. Nejlepší dostali diplomek, sladkost a drobnou věcnou cenu. Mezi 50 mladšími žáky se nejvíce snažili : T.Ondráček, T.Purr, V.Unzeitig, J.Málek, R.Kloubský, S.Mrázek, J.Gerri, M.Obruča, R.Pecánek, D.Novotný, O.Bednárek a A.Fűrstenzeller., Mezi 25 staršími žáky a 7 dorostenci zabodovali : O.Dvořák, P.Jeřábek, T.Vítek, A.Cepník, J.Cepník, M.Jeřábek, F.Zima, D.Unzeitig. D.Králík a M.Tatíček. Mezi 22 cvičiteli jsou nejlepší : J.Duchač, J.Kudroň, M.Přibyl a J.Novák.

● Všichni žáci od ledna nacvičovali závodní sestavy sportovní gymnastiky pro závody všestrannosti, aby se mohli zúčastnit libeňských nominačních závodů ve sportovní gymnastice (hrazda, bradla, kruhy, přeskok, akrobacie) a šplhu koncem února. Nejlepší jsme pak vybrali pro další již intenzivnější nácvik.

● V sobotu 4.února 2012 oslavil turistický oddíl JILM 30 let od svého založení . Za účasti 21 lidí jsme si přes den zahráli spoustu tradičních her na výpravě do Prokopského údolí a večer se v sokolovně sešlo 55 lidí – hry, písničky, schůzkový program, vzpomínání, kytara, kroniky, občerstvení.

● V sobotu 3.3.2012 byly tradiční Dětské Šibřinky - tance, písničky, soutěž masek (šmoulích a ostatních), hříčky. Bylo 100 spokojených dětí v maskách.

Šibřinky pro dospělé aneb Společenské setkání členů a přátel libeňského sokola se konalo tentýž den večer a sešlo se cca 125 osob ( z toho 40 bylo cvičitelů, kteří kromě zábavy měli na starosti i celou organizaci večera). Živá kapela, malá tombola, několik vystoupení, soutěž masek na téma večera - Mafie.

V neděli 4.března od 10 do 19 hodin byla pravidelná jarní brigáda – úklid po Šibřinkách, úklid dvora, zprovoznění doskočiště – bude nový písek, nové skříně na náčiní v sále, stavba patra ve staré kotelně – prostor pro dílnu a sklad tábornických potřeb, vyklizení a úklid garáže. Sešlo se 19 cvičitelů, 4 cvičitelky, 4 jilmáci, 3 žáci a 3 hosté. Všem díky za spoustu odvedené práce.

14.4. 2012 nás čekal již 44. Jarní Výlet Libeňského Sokola – vyrazili jsme v počtu 63 libeňáků do údolí Rokytky nad Říčany. V žulovém lůmku jsme se sešli s dalšími 50 sokoly ze Starého Města, Zlíchova, Košíř a Říčan. Zahráli si hry, smočili se v Rokytce, uvařili bramborové placky, byla i tradiční Pamatovačka a Jazykohrátky, atd. Hlavním bodem setkání ale bylo župní kolo Zalesáckého Závodu Zdatnosti. Mezi 10 trojicemi vyhráli starší žáci z Jilmu, druzí byli dorostenci ze Zlíchova a třetí dorostenci z Jilmu. Na celostátní finále 19.-20.5. v Třebíči postupují obě jilmácké trojice –držíme jim palce.

 ● Celopražské Závody všestrannosti se konaly v termínu 20.-22.4.2012

(pátek plavání, sobota atletika, neděle gymnastika a šplh)

Celkem jsme vyslali 15 žáků s těmito výsledky : (P – plavání, G – gymnastika, Š – šplh, A – atletika, C – celkové umístění ve čtyřboji)

Mladší žáci I. – T.Purr (C 1. z 34, P 3. z 13, G z 11, Š 1. z 11, A 8. z 30), J.Gerri (C 3., P 4., Š, G, A 6.), M.Obruča (C 4., Š 2., G 5., A 4.), A.Novotný (C 6., P, Š 3., G 6., A 12.), V.Pikálek (C 8., G 4., Š, A 15.), P.Boháč (C 9., P, Š, G 3., A), T.Šeda (C 10., P, G, Š,A)

Mladší žáci II. – R.Kloubský (C 1. z 21, P 6. z 15, Š 2. z 9, G 1. z 9, A 11. z 20), J.Málek (C 3., P, Š 3., G 2., A 8.), D.Novotný (C 7., P, Š 4., G, A)

Starší žáci III. – D.Unzeitig (C2. z 14, P z 7, Š 3. z 5, G 3. z 5, A z 12), P.Jeřábek (C 3., P, Š 2., G 1., A), V.Blahunek (C 5, P 3., Š, G, A)

Starší žáci IV. – O.Dvořák (C 1. z 4, P 1 z 2., Š 2. z 2, G 1. z 2, A 1. z 3), F.Zima (C 4., Š 1., G 2.)

Na celostátní finále ČOS by měli postoupit – mladší 26.-27.5. Brno : Tomáš Purr, Jonas Gerri a Richard Kloubský, starší 1.-3.6. Praha : Dan Unzeitig, Petr Jeřábek, Ondřej Dvořák. I jim budeme držet pěsti.

Výsledky závodů, fota, dopisy a další informace najdete jednak na vývěskách v a na sokolovně a také na www.sokol-liben.cz a na www.sokol.cz.

A co nás čeká ve cvičení v nejbližších dnech a měsících ?

● Pilně nacvičujeme na slet – teď už nesmí nikdo odpadnout, celky jsou kompletní !!! Nacvičuje 18 mladších žáků (+2 žákyně a 7 párů R+D a 1 dítě) skladbu Ať žijí duchové. Spolu se Sokolem Libuš dají dohromady 2 kompletní celky (64 lidí). Skladbu Dávej ber nacvičuje 6 starších žáků a 2 cvičitelé (+ 5 starších žákyň) Spolu s 11 žákyněmi z jiných jednot jsou to 2 kompletní celky. Nebe nad hlavou cvičí 12 cvičitelů (+12 cvičitelek, dorostenek a žen) To jsou 2 kompletní celky.

Jeden muž (+10 členek VG) cvičí Jen pro ten dnešní den. Chlapáky už umí 13 cvičitelů a 5 mužů – 2 kompletní devítky. Jeden muž cvičí Kontrasty. Mladší žákyně (8 – jeden kompletní celek) cvičí skladbu Jonatán. Celkem na sletu obsadíme 110 značek. Reálně nacvičuje 104 lidí (6 cvičitelů má 2 skladby). Všem moc děkujeme (a rodičům samozřejmě také) a vydržme !!! Slet už je tu za 2 měsíce. A malý Pražský slet – či spíše akademie v Sokole Královské Vinohrady je na programu už v neděli 13.května.

Cvičení venku začneme letos 15. května po pražském sletu. Zahrada sokolovny, Thomayerovy sady. I venku je cvičebním úborem bílé tričko se znakem a modré trenky (prosíme žádné tepláky a bundy, kluci se dostatečně zahřejí pohybem a za deště či velké zimy se cvičí v sokolovně) a k tomu vhodná zavazovací obuv (sandály opravdu nejsou atletické či fotbalové obutí). Opět nás čekají atletické dovednosti (včetně soutěže Letní disciplíny) a hry.

● V rámci výchovy k samostatnosti bychom rádi poprosili rodiče mladších žáků, aby již nechodili do šaten a nechali kluky svléknout a obléknout samostatně. Teď už budou mít málo oblečení, tak to zvládnou. Díky.

Dětský den bude ve čtvrtek 31.května – opět v parku na louce U studánky.

Tradiční soutěže, sjíždění Rokytky na kánoích, šermíři. I krásné počasí snad bude.

● Poslední cvičení bude ve čtvrtek 28.června, pak už jen slet v Edenu.

SLET – 1.7. 10:00 Sletový průvod, 21:30 Se Sokolem na rozhledny – Petřín.

1.-4.7. – pódiová vystoupení (staroměstské náměstí, Tyršův dům, Eden)

2.-5.7. – zkoušky jednotlivých skladeb

3.7. – Sokol gala – Zimní stadion Sparty v Holešovicích 18:00

5.7. – Hlavní sletové vystoupení – večerní – 21:00 – 23:00

6.7. – Hlavní sletové vystoupení – odpolední – 14:00 – 16:00

Zakončovací táborák bude letos, jako tradičně ve sletovém roce, až po skončení sletu jako táborák posletový, a to v pátek 6. července večer a to včetně vyhlášení soutěží (docházka, Zimní soutěž) a předání upomínky na slet.

V sobotu 6.července – Posletová párty - na dvoře sokolovny. Po zakončovacím táboráku. Akce pro cvičitele, cvičitelky, výbor jednoty a jejich hosty.

Nabízíme všem žákům možnost účasti na výletech, které pořádají naše turistické oddíly. Káňata zvou mladší žáky i žákyně, jilmáci starší žáky a Veverky starší žákyně. Všechny oddíly též samozřejmě nabízejí i členství – což znamená navíc středeční (Jilm), čtvrteční (Káňata) či úterní (Veverky) schůzky v klubovně. Letní tábor v Tajanově u Velhartic mají jilmáci 8.- 29.7. 2012, Veverky 7.-22.7. a Káňata 29.7.-12.8. 2012. Informace u vedoucích oddílů.

● Celoroční soutěž sokolské dny v přírodě - výsledky roku 2011 : 1. Bedřichov 160 dní, 2. Libeň 156 dní, 3. Třebíč a Milevsko 114 dní. Pro rok 2012 jsme odeslali prvních 35 dní za zimu.

● V následujících měsících a letech nás v naší jednotě čeká činovnická i zaměstnanecká obměna a to zejména s ohledem na věk dotyčných (více než 60, 70, 80 i 90 let). Dobrovolných mladých cvičitelů máme dostatek, ale bez zázemí sokolovna fungovat nemůže. Přemýšlejte tedy prosím o tom, zda by jste nechtěl/a pomoci sokolu Libeň ať už jako zaměstnanec nebo dobrovolník. Z činovníků hodlají skončit starosta, místostarosta a náčelnice (snad je ještě na nějaký rok přemluvíme), za pár let bude potřeba obměna v matrice a ve vrátnici a do kanceláře bude potřeba hospodářka a kancelářská síla. A právě osoba do kanceláře (za Ivu Duchačovou) je teď potřeba nejvíce - flexibilní pracovní doba, ale ne moc velký plat za práci všeho druhu (úřady, župa, výkazy, fakturace, drobné opravy, propagace, práce na PC...). Určitě vhodné pro maminky po mateřské nebo čiperného důchodce. Zájemci získají informace u starosty Jiřího Sixty v kanceláři sokola (1.patro vpravo). Nástup od září 2012.

P.S. Trénujte na Běh strmý – 12.ročník se bude konat 20.září, cvičení žáků po prázdninách začíná v úterý 4.září.

Mnoho elánu a radosti do jara a léta sletového roku 2012 přeje

27. 4. 2012 Jiří Novák (Jirkan), náčelník 602 284 198

 

 

 

 „Co dělají Jilmáci?“ aneb zpráva T.O. JILM

4.února 2012 to bylo přesně 30 let (a 2 dny) od chvíle, kdy Zdeněk Lauschmann založil náš oddíl. Výročí jsme oslavili – jak jinak - výpravou do Prokopského údolí a slavnostní sešlostí v sokolovně.

Přes mrazivé počasí jsme si v Prokopském údolí zahráli řadu tradičních her (někdo z Vás snad zná třeba příběh o Alvarezovi), na vrchu Děvín se pokochali vyhlídkou na Prahu, zamávali projíždějícímu parnímu vlaku a udělali si oběd na ohníčku. V podvečer jsme se pak ještě v hojnějším počtu (skoro 50 lidí) sešli v sokolovně, abychom si společně zahráli hry, známé z oddílových schůzek, zhlédli diapozitivy z výprav a táborů staré i 15 let a vůbec měli čas si nad narozeninovým dortem popovídat o tom, co se komu přihodilo od té doby, co z oddílu odešel. Po tom, co současní členové odešli domů spát, ti starší dlouho do noci listovali kronikami z táborů, kdy jim bylo 10-15 let.

25.2. jsme byli v Hostivaři a lovili jsme Kešky pomocí GPS, což všechny velice bavilo a v neděli jsme byli v bazénu.

14.3. byl Mistr Uzlování, kterým se stal Blesk.

24.-25.3. jsme byli na Šifrované Aprílovce na Vysočině. Bylo krásné počasí a našli jsme poklad – kroniky z posledního období.

14.-15.4. se konal JVLS v lomu u Říčan, kde se také konal Zálesácký Závod Zdatnosti, který naše mladší trojka vyhrála a kromě toho obě trojky postupují na republikové finále.

Co nás čeká dál?

4.-6.5. (Pá-Ne) Loďovka Pojedeme na Ohři a jedeme se skauty z Kolína.

2.-3.6. (So-Ne) Boj Družin Tradiční oddílový tábornický desetiboj, letos v Brdech.

A pak už samozřejmě pracovní výprava, slet a tábor.

Termín tábora: neděle 8.7. – neděle 29.7. 2012 (21 dní)

Předběžná cena 3750 Kč.

Zaujala Vás naše činnost?

Neváhejte a přijďte se podívat na schůzku: každou středu od 16:30 v klubovně v sokolovně. Pokračování hry „V Královských službách“ z doby Karla IV. již běží. Více informací u vedoucích, nebo na http://jilm.sokol-liben.cz.

Jan Přech (Řek); jilm@sokol-liben.cz

 

 

 

Turistický oddíl Káňata

Co jsme podnikli od začátku roku?

14. 1. Celkem šest Káňat se zúčastnilo lednové výpravy s dopoledním programem v libeňské sokolovně, odpoledním v Prokopském údolí. V sokolovně jsme si zahráli objevitelskou hru, při které posádky námořních lodí hledaly drahokamy a nové ostrovy k osidlování, a samozřejmě nechyběla ani oblíbená opičí dráha.

4. 2.2012 Kvůli obrovským mrazům jsme se rozhodli raději přebýt půl dne znovu v Sokolovně, ovšem odpoledne jsme si s devíti statečnými Káňaty báječně užili. Vyrazili jsme do Srbska do lomu Alkazar a pořádně jsme probádali tamní jeskyně. Viděli jsme dokonce i jejich zimní obyvatele – netopýry.

17.-18.3. 2012 První dvoudenní výprava letošního roku se konala v Řevnicích. Deset Káňat se v sobotu statečně vydalo do Brd a ušlo 11 km. Přesto ale měli dostatek síly i na druhý den, kdy jsme se podívali na zříceninu hradu Karlík u Dobřichovic.

14.-15.4.2012 Sedm Káňat se zúčastnilo Jarního výletu libeňského Sokola u Říčan. Perný den naplnili hříčkami, ti nejodvážnější dokonce získali modrou stuhu za koupání v ledové vodě. Jedna Káněcí trojka se zúčastnila dokonce i závodu ZZZ.

Co nás čeká?

19.5.2012 Jednodenní výprava, pravděpodobně na zámek Loučeň.

9.-10.6.2012 Dvoudenní předtáborová výprava do zatím neznámých končin. Nocleh pod celtou, nošení vlastních věcí ve velkém batohu, seznámení se všech účastníků tábora. Na takové výpravy se vždy nejlépe vzpomíná!

Tábor 2011 se bude konat v Tajanově u Velhartic a Káňata pojedou v termínu 29. 7. – 12. 8. 2012. Na tábor nám zbývá několik volných míst, takže rádi přijmeme i zájemce z řad žactva.

Stále přijímáme nové členy, takže pokud se Vám náš program líbí, neváhejte a přijďte se podívat na schůzku třeba hned tento čtvrtek!

Za všechny vedoucí se těší a klidný začátek nového roku přeje Verča Niederlová - Vrečka (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz)

Turistický oddíl Veverky

Schůzky Veverek probíhají každé úterý od 16:30 do 18:30 v klubovně sokolovny v 1. patře. Náplň schůzek tvoří z velké části hry a tábornické dovednosti, ovšem čas najdeme i na písničky, přírodu a vyráběcí aktivity.

Výpravy pořádáme jednou, maximálně dvakrát do měsíce. Kromě „tradičních“ jednodenních výprav jezdíme i na vícedenní akce a v některých činnostech i výpravách spolupracujeme s oddílem JILM.

Co nás čeká do konce roku?

1. 5. Jednodenní výprava do blízkého okolí Prahy – Pitkovická stráň, Průhonice, výpravu spojíme s úklidem odpadků v povodí Botiče a návštěvou dendrologické zahrady v Průhonicích

5. 5. Jednodenní výprava do okolí Slap

19. 5. Veverky se zúčastní pražského kola přírodovědné soutěže Zelená stezka – Zlatý list. Držte nám palce!

2. – 3. 6. Výprava Veverek na lodích na Berounku

22. – 24. 6. Pracovní předtáborová výprava společně s JILMem – kosení a hrabání táborové louky, kopání jam, zkrátka příprava tábořiště. Termín záleží na konání sletových akcí – přikláníme se k víkendu pozdějšímu, ale konečné rozhodnutí bude podřízené sletu.

Tábor Veverek se bude konat v Tajanově u Velhartic v termínu cca 7. – 22. 7. 2012. Pojedeme sice ve stejném termínu s JILMem, ale program budou mít oba oddíly vlastní. Cena by neměla být vyšší než v předchozích letech – přibližně 2600 Kč na Veverku.

Velmi rády mezi sebou přivítáme nové členky! V oddíle najdou dobrou partu, nové dovednosti i znalosti a v neposlední řadě nevšední zážitky.

Bližší informace: Verča Niederlová - Vrečka (tel. 720 344 534; e-mail: verca@niederlova.cz)

 

 

Oddíl rodiče děti a předškolní děti

Všesokolský slet 2012: „Oslava 150 let Sokola“

Letošní rok je rokem sletu, kdy oddíl rodičů a dětí ve spolupráci s oddílem mladších žáků nacvičuje skladbu Ať žijí duchové. Celý nácvik bude korunován vystoupením dne 5.-6.7. v Synot tip aréně v Edenu, na který jste srdečně zváni.

Atletické závody pro nejmenší dne 19.5. 2012

Dne 19.5. se uskuteční 1.ročník atletických závodů pro nejmenší s názvem TO DÁME! Závody proběhnou na novém atletickém oválu, který vznikl v blízkosti Podvinného mlýna. závodit se bude v kategoriích rodiče a děti, předškolní děti a nejmladší žactvo.

Pokud máte chuť se závodů zúčastnit, obraťte se s dotazem na vedoucího hodiny.

Letní pobyt pro předškolní děti

Již druhým rokem se bude konat tábor pro předškolní děti a nejmenší školáky v Rokytnici nad Jizerou (7.7. – 14.7.). Tentokráte bude celotáborová hra v duchu příběhů postav ze Čtyřlístku. Jak celý pobyt dopadl a co všechno děti zažily, vás budeme informovat na podzim. Jen si můžeme přát krásné počasí, abychom mohli plánovaný program plně realizovat.

Sportovně – relaxační cvičení pro rodiče a děti

Na léto je připraven i program pro celou rodinu, kdy rodiče mohou odpočívat a děti trávit aktivní prázdniny. Sportovně-relaxační pobyt (28.7. – 4.8.) se již čtvrtým rokem bude konat v hotelu Kořínek v Kořenově. Tentokráte nás bude provázet programem Křemílek a Vochomůrka. Děti se těší na lumpárny, které budou moci zažít v prostředí Jizerských hor. Rodiče se těší, jak si odpočinou a vytvoří něco pro své ratolesti. Co maminky vytvořily, se opět pochlubí v září.

Nevíte, co po rodičovské dovolené?

Končí Vám rodičovský příspěvek a stále nevíte, zda budete moci nastoupit do práce či nikoliv? Pokud si chcete hledat novou možnost pracovní pozice, Sokol Libeň Vám nabízí možnost stát se cvičitelem/kou rodičů dětí a předškolních dětí. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte Danu Cejpkovou na e-mail: cejpkova.dana@seznam.cz.

Předškolní děti

Je stále velký zájem o místa v oddíle předškolních dětí. Sdělte prosím vedoucí hodiny, zda Vaše dítě bude v oddíle pokračovat i od září, abychom volná místa mohli nabídnout novým zájemcům

 

 

 

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL LIBEŇ DĚKUJE

 

PANÍ JANĚ ŠEDOVÉ ZA DAR STŘÍBRNÉ MEDAILE

 

VYDANÉ KE 150.VÝROČÍ ZALOŽENÍ SOKOLA.

 

 

Mladší, starší žákyně a dorostenky

Do hodin mladších žákyň nyní dochází v průměru 22 děvčat. 8 z nich pod vedením Lucky Fialové a Aničky Feřtové nacvičuje skladbu Jonatán na 15.Všeskolský slet, který nás čeká již na začátku července. Hlavní vystoupení budou probíhat na stadionu v pražském Edenu.

O víkendu 20.-22.4. vyvrcholila celoroční příprava na závody v sokolské všestrannosti. Na gymnastické závody se dívky připravovaly pod vedením Jany Voráčové a Pepy Malečka, dále se pak účastnili i závodů v atletice a plavání. Bohužel v době psaní tohoto textu ještě nejsou známé kompletní výsledky. Už svou účastí zvítězily: A.Přibilová (P9+G+A9), E.Kuzmická (P+A14), A.Smolanová (P5+A17) H.Hofmanová (P3+G+A12), Z.Hrušková (P2+G+A14), P.Cerhová (P4+G+A10), A.Blahůnková (A4), E.Blahůnková (A12), E.Erlec (A15), M.Rybová (A10), R.Hofmanová (A13), J.Střihavková (A), E.Adámková (G).

Číslo za písmenem označuje umístění, P-plavání, A-atletika, G-gymnastika. Z.Hrušková a P.Cerhová postupují do dalšího kola gymnastických závodů, a to na Praha Open.

Starší žákyně pak na slet chystají společně s žáky skladbu Dávej ber, na kterou nacvičují s Ankou Holanovou a Kubou Kudroněm. Dorostenky a ženy se pak v počtu 12 budou účastnit sletu se skladbou Nebe nad hlavou. Cvičení s dlouhými a krátkými švihadly trénují s Luckou Fialovou.

Co nás tedy ještě čeká:

13.5. Pražské sokolské slavnosti

31.5. Dětský den na louce u studánky

30.6. Sokolové proti hákovému kříži aneb vzpomínka na hrdiny sokolského odboje

1.-7.7. 15. Všesokolský slet

6.7. Zakončovací táborák

Za všechny cvičitele Alena Duchačová

 

 

 Libeňský Sokol a Věrná garda.

Čas letí jako voda a my se opět můžeme zamyslet, jaký ten předletový půlrok, který vyvrcholí XV. všesokolským sletem, byl, co jsme stačili udělat a hlavně co nás ještě čeká. Začněme tím, co už máme za sebou. Po úspěšné prosincové akademii jsme se v lednu přehoupli do rušného sokolského roku 150.výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu. A hned se rozběhly nácviky skladeb, ale i běžná práce. Máme za sebou Šibřinky, Lány, Valnou hromadu jednoty a co je radostné v tělocvičně je stále více cvičenek. Samozřejmě dodržujeme náš pravidelný měsíční program - kromě cvičení 2x do měsíce vycházku nebo besedu, navštěvujeme koncerty, divadlo, sledujeme co pořádá kulturní odbor Městské části - výstavy o historii Prahy, Libně, ale i celé naší země. Koncerty v Libeňském zámku naše sestry pravidelně navštěvují. Také sledujeme a účastníme se celkového dění v Sokole i v Praze. Snažíme se také spolupracovat a oddíly naší mládeže, obdivujeme jimi připravené každoroční tělocvičné akademie. Byla radost vidět je a uvítat na nádvoří Tyršova domu při jejich dojezdu ze „Štafet“ (bylo jich opravdu hodně a byly s nimi i jejich malé děti). Přijeli na kánoích od libeňské Rokytky a dál po Vltavě až k Čertovce. Někteří přijeli na kolech, ale všichni na počest vyhlášení oslav 150.výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu.

Cvičební rok 2011/2012 jsme zahájili: 21.9. beseda ve sborovně naší sokolovny 12.10. vycházka na Petřín v „Barvách podzimu“- společná akce župy J. Podlipného a župy Barákovy, výlet do Mělníka – uctění památky popravených sokolů. 23.10. Svatovítský chrám – zádušní mše za 294 Sokolů, popravených v jeden den v koncentračním táboře Mauthausen. Mši celebroval Arcibiskup pražský D. Duka a na památku popravených hořelo na schodech uvnitř kostela 294 svící. 11.1. vycházka do Clam-Gallasova paláce – Pražské rokoko 25.1. Uměleckoprůmyslové muzeum – výstava „Co se nosilo v letech 1930 – 1939“ 15.2. Pražský hrad – výstava Svatovítský poklad 22.2. Anežský klášter – výstava Svatá Anežka Česká 10.3. Pražské Karolinum – slavnostní večer k zahájení oslav 150. výročí založení Sokola a vyhlášení XV.všesokolského sletu 21.3. výstava v Muzeu hl. m. Prahy – Ženy o ženách 11.4. vycházka na Staroměstskou mosteckou věž 18.4. Jarní setkání ve Vršovicích (povídání o starém Edenu) 25.2. vycházka přes Kampu do Vojanových sadů 5-8.5. účast na pietních shromážděních u Českého rozhlasu,na Kobyliské střelnici a u památníku II. odboje 12.5. Pražské sokolské slavnosti – koncert hudby Hradní stráže a policie ČR ve Valdštejnské zahradě 13.5. Pražské sokolské slavnosti – Vinohradská sokolovna – ukázky sletových skladeb a sokolských aktivit 17.5. vzpomínkové shromáždění na Masarykově nádraží k uctění památky železničářů, zapojených v 1. a 2. odboji 19.5. Župní slet zupy Barákovy v Brandýse nad Labem 31.5. Dětský den v Thomayerových sadech na louce u studánky

Sestry a bratři. Květen je sice měsícem květů, lásky a krásných lidských citů, ale asi přece jen nejcennějším co nám přinesl je konec druhé světové války, svobodu a mír. Proto s úctou vzpomínáme těch, kteří za to bojovali a někdy i tvrdě platili, ale nikdy neztratili naději, že pravda zvítězí. Pod tímto heslem bojoval i první prezident naší republiky T.G. Masaryk, duší tělem Sokol. Připomeňme si jeho slova k sokolstvu po VII. Sletu v r.1926: Váš slet přišel opravdu jako na zavolanou, aby všecky názorně poučil, co znamená demokratický celek, organizovanost, ukázněnost. A tento ukázněný celek, ta naše krásná věc sokolská, má právě teď zvláštní význam – zastiňuje nynější politický nesoulad. A až někteří přijdeme 22.května na Hradčany poklonit se památce druhého prezidenta Dr. E. Beneše k jeho soše, připomeňme si jeho vztah a úctu k Sokolu, jeho víru v demokracii, v rovnost národní i občanskou, ve věrnost lidu a národa. A ještě bych ráda připomněla, že druhou květnovou neděli se slaví svátek matek. Vraťme se k této krásné tradici, přijďme ke svým maminkám s kytičkou a řekněme jim, že je máme rádi. Vždyť bohyni Maiu uctívali již staří Římané a pojmenovali po ní celý měsíc. Blíží se náš XV. slet, přejeme si, aby byl zdařilý a i když skromnější oproti jiným sletům, aby přispěl k dalšímu rozvoji Sokolstva. Přejeme úspěch všem sletovým skladbám i doprovodným akcím, a hlavně ať sletový průvod rozjásá celou Prahu. Je jen na nás, abychom prokázali, že Sokol žije silou své sokolské myšlenky a sokolské výchovy. K tomu nás zavazuje naše členství v Sokole. Zdar našemu 150.letému Sokolu, úspěch XV. všesokolskému sletu.

Věra Šťastná, vzdělavatelka a vedoucí Věrné gardy

 

 

Termínová listina akcí Sokola Libeň platná k 25.4.2012

duben

28.4. Secvičný sraz pro žactvo a RD před Pražským sletem sokolovna Rodiče s dětmi, Mladší žáci

květen

2.5. nácvik Dávej, ber! sokolovna

5.-6.5. Loďovka - Ohře nebo jiná řeka jarní vodácká výprava

11.-13.5. Pražské sokolské slavnosti k 150. letům Sokola Praha - Vinohrady

19.5. 1. ročník atletických závodů nejmladších To dáme!

Praha 9 - Vysočany, atletický stadion Sparta Praha Podvinný mlýn, atletický trojboj dětí a rodičů, čtyřboj předškoláčků, pětiboj žáčků

19.-20.5. Přebor ČOS - ZZZ Zálesácký závod zdatnosti

Třebíč (JILM, Veverky)

19.5. Výprava Káňat Loučeň jednodenní výprava oddílu

26.-27.5. Přebor ČOS - všestrannost - mladší žactvo Brno

31.5. Dětský den - Louka u studánky odpoledne plné soutěží pro děti na louce u protipovodňových zábran nebo v sokolovně

červen

1.-3.6. Přebor ČOS - všestrannost starší žactvo, dorost, dospělí

2.-3.6. Boj Družin - Brdy JILM

tradiční oddílový tábornický desetiboj

9.-10.6. Výprava Káňat - předtáborová dvoudenní výprava

10.6. Atletika rodičů s dětmi a předškolních dětí

19.6. Informativní schůzka rodičů k pobytu dětí,

informace k červencovému pobytu

22.-24.6.Předtáborová pracovní výprava (předběžný termín) Velhartice JILM, Veverky

příprava táborové louky na letní tábory

30.6. Sokolové proti hákovému kříži aneb vzpomínka na hrdiny sokolského odboje

Praha 8 - Kobyliská střelnice, součást vzpomínkových akcí k 70. výročí operace Anthropoid - atentátu na Heydricha

červenec

1.-7.7. XV. Všesokolský slet Praha

součást oslav 150 let Sokola za účasti našich cvičenců všech věkových kategorií

6.7. Zakončovací táborák Sokol - Libeň

tradiční zakončení roku u táboráku v doprovodu kytary, proběhne vyhlášení docházky a soutěží

7.-14.7. Pobyt pro předškolní děti

Rokytnice nad Jizerou ...aneb zažijeme to pravé dobrodružství

8.-29.7. Tábor JILMu Tajanov u Velhartic

28.7.-4.8. Sportovní cvičení rodičů a dětí Kořenov

29.7.-12.8. Tábor Káňat Tajanov u Velhartic

13.-19.8. Tábor pro bývalé jilmáky (předběžný termín) Tajanov u Velhartic

září

15.9. Den otevřených dveří Praha - Libeň

prohlídka sokolovny spojená s výstavou

20.9. Běh Strmý do Zámeckého vrchu park

tradiční závod v běhu do vrchu - 12. ročník

říjen

6.10. Podzimní Výlet Sokola Libeň

listopad

24.11. Akademie Sokola Libeň (předběžný termín)

25.11. Aerobik show 2012 (předběžný termín)

prosinec

6.12. Mikuláš (předběžný termín) Sokol Libeň

20.12. Loutkové vystoupení (předběžný termín) Sokol Libeň

 

Aktuální seznam pořádaných akcí najdete vždy na www.sokol-liben.cz

 

Vložil Pavel Voráč dne 15.06.2013

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás