T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

SLET 2018

informace o sletu nejen pro rodiče žáků

SLET 2018 – informace o sletu nejen pro rodiče žáků

 

Vážení rodiče,

ani se to nezdá, ale od sletu v roce 2012 již uplynulo více než 5 let a blíží se slet další. Cvičební rok 2017/2018  tedy bude rokem sletovým. Nadcházející Všesokolský slet bude 16. v pořadí a hezky to vyšlo, že bude v roce, kdy naše země bude slavit 100 let od vzniku Československa. Slet proběhne 1.-6. 7. 2018. Prvního července bude sletový průvod Prahou, 3.7. pak slavnostní program Sokol gala v O2 aréně. Od prvního do 5. července budou probíhat zkoušky a generálky jednotlivých skladeb, které se pak předvedou 5.7. večer a 6.7. odpoledne na dvou hlavních programech na stadionu Slavie v Edenu. Kromě toho budou po Praze sokolská pódia (u Národního divadla, v Tyršově domě a možná i jinde), kde budou ukázky cvičení menších skupin.

Libeňští sokolové se sletů pravidelně účastní od roku 1891 !!! (třeba 2 roky po skončení I. světové války v roce 1920 cvičilo 320 !!! našich vybraných mladších žáků – to byly časy). I na všech sletech po revoluci nebyla naše účast nikdy malá – z Libně vždy cvičilo více než 100 cvičenců (1994 - 111, 2000 - 117, 2006 – 109 a 2012 - 102) a v žácích jsme často měli (při 23 - 41 klucích) největší účast na jednotu z celé skladby. Doufáme tedy, že tomu jinak nebude ani v příštím jubilejním roce. Vždy cvičili nejen žáci, ale i předškoláci, rodiče s dětmi, muži, ženy a Věrná garda. Rádi bychom i v tomto sletovém období na tuto tradici navázali a v jednotě obsadili v nácviku všechny zmíněné kategorie. Prosíme, zvažte účast vašich synů (případně i svojí) na této výjimečné akci. Pravidlem bývá, že většina našich kluků nacvičuje. Tak ať ten váš není odstrčený od party.

Mladší žáci budou nacvičovat skladbu „Děti, to je věc“., která je vytvořena na písničky Z.Svěráka. Je určena pro mladší žactvo (jeden základní celek tvoří 8 cvičenců). Naším cílem by byl počet alespoň 16 mladších žáků. Nácvik bude probíhat zpravidla jen místo rozcviček, takže o cvičení na nářadí ani hru nebudou kluci ošizeni. Část skladby bychom rádi předvedli již na akademii, takže zatím budou nacvičovat všichni s tím, že na akademii se vybere 16 nejlepších (ostatní se nemusí bát, že se na akademii neukáží, mladší žáci budou mít i své vlastní vystoupení). Nácvik se zintenzivní až po Novém roce, kdy už budou nacvičovat jen zájemci.

Starší žáci a dorostenci budou nacvičovat skladbu „Cirkus“, která je motivována hudbou a příběhem filmu Cirkus Humberto. Základní celek tvoří 9 cvičenců – 3 kluci a 6 děvčat (holky budou z oddílu starších žákyň a protože je holek potřeba více, budeme se muset nejspíš spojit s nějakou další jednotou, kde budou mít přebytek děvčat). Nácviky budou taktéž probíhat v době rozcviček, ve čtvrtek postupně společně se žákyněmi. Cílem je 12 - 15 kluků (a k tomu odpovídajících 24 – 30 žákyň) . I zde se počítá s krátkou ukázkou na akademii.

Cvičitelé a muži se rozhodují mezi skladbou „Borci“ (pro muže – celek 9 osob) a „Spolu“ (skladba pro muže a ženy a navíc společná se slovenskými sokoly – celek 12 cvičenců – 3 muži a 9 žen)

Pokud máte zájem o slet i Vy, obraťte se na nás, poradíme s výběrem skladby a můžete ji u nás nacvičit. Oddíl Rodiče a děti u nás bude nacvičovat skladbu „Méďové“, Předškoláci „Noty“, Mladší žákyně skladbu „V peřině“, Dorostenky a Ženy „Siluety“ nebo „Ženobraní“ a Věrná garda skladbu „Princezna republika“. Z jedenácti sletových skladeb se tak v Libni nebude nacvičovat pouze skladba „Cesta“ pro ženy.

Slet můžete podpořit i zakoupením sletové známky ČOS (v matrice) v hodnotě  50 Kč určené na náklady sletu.

Všechny skladby pro chystaný slet je možno shlédnout na http://www.sokol.eu v sekci Projekty, odrážka  XVI. Všesokolský slet, kde najdeta videa jednotlivých skladeb.

Všesokolský slet je ojedinělá událost, která se koná jen jednou za 6 let. Libeň vždy dodávala početné skupiny cvičenců. Věříme, že tomu tak bude i nyní navzdory skutečnosti, že slet bude náročný nejen na čas (nácviky, společné secvičné srazy s většími celky, župní slet 27.5.2018 v Brandýse nad Labem a v neposlední řadě i červencové secviky před hlavním vystoupením v Edenu), ale i na peníze. Je třeba zakoupit si úbor a sletový odznak. Úbor vyjde dítě na 250,- až 600,-Kč dle skladby a dospělého na 500 – 1 000,- Kč. Cena sletového odznaku (opravňujícího k dopravě, vstupu na stadión i do hlediště na hlavní program) není dosud známa. Sokol se bude snažit na část nákladů cvičencům přispět, navíc jednota nakupuje potřebné náčiní k jednotlivým skladbám. Doufáme, že tyto náklady vás neodradí od nácviku. Myslíme si (i z vlastní čtyřnásobné zkušenosti), že cvičit na velkém stadionu před nadšeným publikem je i v dnešní době ojedinělý zážitek na který se nezapomíná a byla by škoda ho klukům nedopřát. Prosíme - zkuste si naplánovat prázdniny tak, aby se do nich vešel i slet.

V Čechách má Sokol přes 1 100 tělocvičných jednot s cca 175 000 členy. Na sletu cvičí okolo 17 500 cvičenců. Průměrně bychom tedy měli při 675 libeňských členech „dodat“ 67,5 cvičence.

Ale my jsme přece lepší než průměr !!!

 

S přáním úspěšného nácviku s velkým počtem cvičenců

Jiří Novák, náčelník (602 284 198) a další cvičitelé žáků

 

 

Vyplňte prosím odpovědní ústřižek a pošlete ho po synovi cvičitelům – děkujeme.  Nejlépe do 31.10.2017

 

Odpovědní ústřižek – SLET 2018

 

Jméno : ...............................................................................   Datum narození : ..........................................

 

Bude cvičit na sletě :          ANO   /   NE     (případně proč) :

 

Telefon na rodiče : .......................................................................................................................................

 

E-mail na rodiče : ………………………………………………………………………………………….

 

Telefon na cvičence : ...................................................................................................................................

 

E-mail na cvičence : ……………………………………………………………………………………….

 

 

 

Datum: ...............................................                                             Podpis : ......................................................

 

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Předškolní děti, Mladší žáci, Starší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně a dorostenky, Dorostenci, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy - seniorky, Káňata, VEVERKY a JILM, Skipping Boys
Vložil Vladislav Voráč dne 10.10.2017

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás