T.J. SOKOL Praha - Libeň

Zprávy z činnosti našich oddílů

Sokolská kapka krve

výsledky celosokolského projektu za rok 2019

Sokolská kapka krve

V prosinci loňského roku skončil další ročník celostátního projektu ČOS   Sokolská kapka krve. Akce, která si klade za cíl rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností a získat nové a udržet staré dárce krve. Potřeba krve neklesá a v době chřipkové epidemie, kdy mnoho dárců onemocnělo, byl již nedostatek na mnoha místech republiky znát. Tato naše sokolská akce může celostátní snahu transfuzních stanic alespoň v malé míře podpořit. V roce 2019 se do projektu zapojilo 49 jednot, což je o 18 více než  v roce 2018. Celkový počet odběrů v roce 2019 byl 606 - o 206 více než v předchozím roce! Na tomto výsledku se podílelo 230 dárců (o 79 více než v minulém roce). Velmi potěšitelné je opět zapojení malých jednot z celé České republiky. Prvenství celkově znovu obhájil Sokol Komárov z župy Jungmannovy, kde 28 dárců absolvovalo 75 odběrů. Sokol Libeň obsadil 10. místo, když 19 x darovalo krev 8 osob. Byli to: F. Dostál, H. Doupalová, T. Dragoun, A. Hrdličková, V.Jakoubek, M. Kubů, J. Přech a  L.Zubáková ( podrobné výsledky v příloze).

Projekt pokračuje dále a je možné se zapojit i v tomto roce. Podrobnosti projektu jsou k dispozici na www.sokol.eu či na www.sokol.cz. Počty odběrů za první pololetí t.r. zasílejte prosím na e-mail vit.jakoubek@sokol-liben.cz do 31.7.2020.

Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život a to přeci stojí za nějaké nepohodlí a námahu. Dejme ostatním pocítit, že Sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají!

         Vít Jakoubek, zdravotník jednoty

Součásti dokumentu:

Informace se týká oddílů: Rodiče s dětmi, Muži, Muži - mladší - sálová kopaná, Ženy - kondiční cvičení, Ženy - seniorky, Ženy - všestrannost, Odbíjená - středa, Odbíjená - neděle, Florbal - muži, Kulturistika, Historický šerm, Košíková, Odbíjená – pohybová aktivita nad 65 let, Skipping Boys, Dynamic Cheerleaders, Blackout Paradox - Nový cirkus, Šplh na laně, Stolní tenis pro členy, Vzdělavatelský odbor, Přispívající / necvičící člen
Vložil Vít Jakoubek dne 26.03.2020

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás