T.J. SOKOL Praha - Libeň

Káňata

Věková kategorie:mladší žáci (6 - 10 let), mladší žákyně (6 - 10 let)
Cvičí se: čtvrtek 15:30 - 16:45 hod
Místo:klubovna, 1. patro, zadní schodiště
Vedoucí:Zuzana Dočekalová, 728133275, docekzuz@gmail.com

Popis činnosti:

- schůzky v klubovně
- náplň: hry, tábornické dovednosti, kamarádství
- výpravy - jednou za měsíc, 2x ročně vícedenní výprava
- letní tábor - cca 14 dní
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti necvičící1 hod týdně - oddílový příspěvek 500,- Kč za pololetí,
+ 200,- na rok (platí se oddílu)
2)děti cvičící1 hod týdně + 200,- na rok (platí se oddílu)

JILM

Věková kategorie:starší žáci (10 - 14 let)
Cvičí se: středa 17:00 - 19:00 hod
Místo:klubovna, 1. patro, zadní schodiště
Vedoucí:Pavel Lávička, 739416496, pavel.lavicka@sokol-liben.cz

Popis činnosti:

Turistický oddíl pro kluky 10 – 15 let nabízí bohatý program zaměřený na turistiku a pobyt v přírodě. Program vychází z mnoha zdrojů inspirace (E.T.Seton, J.Foglar, Skaut, Sokol, ...) a klade důraz na výchovu ke kamarádství, spolehlivosti a soběstačnosti. Členové získávají skutečné zážitky, zažijí opravdová dobrodružství a když je třeba, přiloží ruku k dílu (třeba při stavbě tábora).

Schůzky máme ve středu 17:00 -19:00 v klubovně

Výpravy jednou do měsíce a v létě tábor na tři týdny.

Více na naší stránce: jilm.sokol-liben.cz
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti necvičící- - oddílový příspěvek 500,- Kč za pololetí,
+ 140,- Kč měsíčně (40,- na režii oddílu, 100,- záloha na tábor, platí se oddílu)
2)děti cvičící- + 140,- Kč měsíčně (40,- na režii oddílu, 100,- záloha na tábor, platí se oddílu)
Počet členů:12
WWW stránky:jilm.sokol-liben.cz
email oddílu:jilm@sokol-liben.cz

Veverky

Věková kategorie:starší žákyně (10 - 14 let)
Cvičí se: úterý 16:30 - 18:30 hod
Místo:klubovna, 1. patro, zadní schodiště
Vedoucí:Anna Kolářová, 732278098

Popis činnosti:

- hry, turistika, příroda, tábornické dovednosti schůzky v klubovně
- jednodenní výpravy i vícedenní akce letní tábor
Příspěvky:

Celkem 2 varianty příspěvků:

1)děti necvičící- - oddílový příspěvek 500,- Kč za pololetí,
+ 600,- na rok (platí se oddílu)
2)děti cvičící- + 600,- na rok (platí se oddílu)
Počet členů:-
WWW stránky:http://toveverky.webnode.cz/
email oddílu:toveverky@gmail.com

TURISTIKA, TÁBORNICTVÍ A POBYT V PŘÍRODĚ V LIBEŇSKÉM SOKOLE

Sokol hned od svého vzniku v roce 1862 začal pěstovat nejen zdravé tělo, ale i ducha - jde o moudrou zásadu všestrannosti. Proto součástí činnosti v Sokole vždy byl a bude pobyt v přírodě, který neobyčejně silně působí právě na celou lidskou osobnost. Na výlety, třeba jen občasné, se rádo vzpomíná a několikaletý pobyt v turistickém oddíle může přispět dobrým vkladem do celého života. V současné době v libeňském Sokole funguje pro mladší děti turistický oddíl Káňata, oddíly JILM a Veverky sdružují starší chlapce resp. dívky a více než 25 let funguje oddíl dospělých Věrná garda.

 

Káňata

Turistický oddíl mladšího žactva (1.-4.třída) byl založen v roce 1990. Na pravidelných schůzkách, které se konají každý čtvrtek od 15:30 do 16:45, hrajeme spoustu her, zpíváme písničky s kytarou a naučíme se i něco tábornických dovedností. Po schůzce odchází většina dětí do cvičení mladšího žactva. Kromě schůzek jezdíme jednou za měsíc na výpravy do přírody, dvakrát do roka dokonce na celý víkend i s dobrodružným spaním pod celtou. V létě jezdíme na čtrnáctidenní tábor, na kterém nás nikdy nemine lovení bobříků, celotáborová hra a samozřejmě spousta her a nevšedních zážitků. V tuto chvíli chodí do oddílu 15 dětí a 4 vedoucí a samozřejmě rádi přijmeme všechny nově příchozí.

Bližší informace: Veronika Niederlová (720 344 524; verca@niederlova.cz)

JILM

Turistický oddíl starších žáků (kluci 10 – 15 let), který 3.2.2012 oslaví 30 let své činnosti.

JILM nabízí bohatý program zaměřený na turistiku a pobyt v přírodě. Při přípravě programu vedoucí vycházejí z mnoha zdrojů inspirace (E.T.Seton, J.Foglar, Skaut, Sokol, ...) a kladou důraz na výchovu ke kamarádství, spolehlivosti a soběstačnosti. Členové se také při četných příležitostech (brigády u sokolovny, stavba tábora) naučí nebát se práce. Schůzky máme ve vlastní klubovně v libeňské sokolovně vždy ve středu 16:30-19:00. Hrajeme hry, kvízy, soutěže, píšeme si písničky, signalizujeme, učíme se práci s mapou, uzlujeme...

Základem činnosti oddílu jsou ale výpravy (přibližně 1x měsíčně). Na jaře a na podzim jezdíme na celý víkend, v zimě většinou jen na sobotu. Výprava vede vždy na zajímavé cíle a přináší nevšední zážitky. Nocujeme podle počasí pod celtou v lese nebo pod střechou ve škole či sokolovně. Jednou do roka jezdíme na vodu a na kola.

Vyvrcholením celoroční činnosti je třítýdenní tábor. Tábor bývá malý (12-18 kluků a 4-6 vedoucích), kde se všichni dobře známe z celoroční (i víceleté) činnosti, jsme parta, kde starší pomáhají mladším. Jedná se o tábor „na zelené louce“ - to znamená, že si vše (stany, kuchyň, týpka, sklípek, mola u potoka...) stavíme sami na předtáborové pracovní výpravě. Na táboře pak kromě zajištění provozu (na kterém se kluci podílí) lovíme bobříky, hrajeme dlouhodobou hru, fotbal, lesní i luční hry nebo se koupeme v rybníku. Jezdíme také na několik táborových výprav, ale třeba i do aquaparku.

Měsíční oddílové příspěvky činí 140 Kč (vč. 100 Kč/měsíc zálohy na tábor) + členství v sokole (500 Kč/rok nebo v případě cvičení v sokole 1000 Kč/rok). Tábor stojí kolem 3750 Kč.

Více informací: Jan Přech (Řek) 607 288 081, Pavel Lávička (Ledňáček) 739 416 496 nebo jilm.aspone.cz

Veverky

Oddíl Veverky je určen pro starší žákyně (děvčata 5. – 9. třída) a vznikl jako dívčí obdoba oddílu Jilm v září 2011. Schůzky Veverek probíhají každé úterý od 16:30 do 18:30 v klubovně sokolovny v 1. patře. Náplň schůzek tvoří z velké části hry a tábornické dovednosti, ovšem čas vždy najdeme i na písničky, přírodu a vyráběcí aktivity. Výpravy a vícedenní akce se konají 1-2x za měsíc. V některých činnostech i výpravách Veverky spolupracují s oddílem JILM. Letní tábor bude pravděpodobně probíhat ve stejném termínu jako tábor JILMu, ovšem program budou oba oddíly sdílet pouze částečně.

Bližší informace: Veronika Niederlová (720 344 524; verca@niederlova.cz)

Věrná garda

Již přes 30 let fungující oddíl starších dospělých organizuje pravidelné besedy s promítáním diapozitivů, kulturní vycházky (výstavy, muzea, pamětihodnosti) a kratší výlety. Bližší informace najdete v tištěných měsíčních programech Věrné gardy, které jsou vyvěšeny v sokolovně a lze je obdržet v matrice libeňského Sokola.

Všechny uvedené oddíly jsou součástí libeňského Sokola a obohacují jeho základní činnost - cvičení. Pravidelná návštěva cvičení však není nezbytnou podmínkou pro přijetí do turistického oddílu, stačí přihlásit se do Sokola (roční známka ČOS děti 100 Kč, dospělí 300 Kč + pololetní příspěvky jednoty) a projevit zájem o určitý oddíl. A ani nečleni oddílů u nás nejsou o turistiku ochuzeni - 2x do roka pořádáme „výlet libeňského Sokola“ (jarní a podzimní). Tam se sejdou nejen všechny uvedené oddíly, ale i příznivci turistiky z ostatních pražských jednot. Letošní podzimní výlet se koná již 8. 10., takže neváhejte a přijďte s námi strávit pěkný den v přírodě!

 

     Srdečně Vás a Vaše děti zveme a těšíme se na setkání.

září 2011                                       Za libeňský Sokol                                                                           Jiří Novák, náčelník

(c) 1999-2022 T.J. Sokol Libeň, Zenklova 37, Praha 8, kontaktujte nás